Reclamedagen! Fa J. A. PIETERS, BIJ FOCUS C 111. ANTOINE MES. PIANO'S, ORGELS i I1É8IÖZ1EK1STRÜME8TEN #1 Kledingmagazijn Hieuw Engeland J. B. DlESCH Onze St. Nicolaas-Etalage Fa A. A. MES Gz. Prima Port en Madera JUWELIER Ti. VERHOOG STAALWAREN. SCHAREN SCHEERMESSEN iDstrnmentio&feerij VAM BOVEM. H. VAN DRIEL, Langeviele. Zeer geschikte Sint Nicolaas-Gadeaux. BANKETBAKKERIJ D. RIJKSE, m Pakhuis mei Hoteo Zolder, Ruime keuze aanwezig in Geschikt veer St. Nicolaas Cadeanx. ihl D O f °i Distillateur Wijnhandelaar CHRISTOFLEZILVER. LUXE MANDWERK, Groote voorraad belegen WIJNEN. ADVOCAAT (zuiver uit dooiers). CadeauCadeau MIDDELBURG VLASMARKT K 150 - 2 flesschen Bergerac 1 flesch Santa Maura 2 flesschen Samos 1 LiterfL Roode of Witte Port 2 flesschen Samos 1 flesch Santa Maura Tel. 207 - a f 1,20 f 0,75 a f 1,00 f 1,30 a f 1,00 f 0,75 Uitgewogen Jam, nette Bovenwoning, GOEDEN GRIL Tegen LAGEN PRIJS Prima Zuurkool en Snijboonen. GORTSTRAAT. MIDDELBURG. o o o o Voor de St. Nicolaas P. J. Jongepier, Meubelhandel Regenjassen, Winterjassen en Jekkers LAN6E BUMS C 110 - Tel. 64 - „IH OfH ZOETEN INVAL". EEN WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEN VELG WASCHMACHINE Een altijd NUTTIG GESCHENK. van de best bekende merken. Wie tot en met Zaterdag a.s. koopt of bestelt bij Te Huur Korte Noordstraat L 105. Vruchten Doozen Marsepain. Worsten k Eigen fabrikaat. Varkens Wettig Ged, Koopt U een VRAAGT PRIJSLIJST Van belang in deze dagen Te Huur M. VERHAGE, Roman Lectuur 1 - Reisbeschrijvingen Jongens- en Meisjesboeken FIRMA R. M. SMITS - TEGENOVER DE 6RAANBEURS Boekhandel Eigen Drukkerij Ruime keuze nieuwe en gebruikte als: VIOLEN, MANDOLINES, enz. Prijscourant wordt op aanvraag toegezonden. Desgewenscht gemakkei ij ke betaüngs-condities. Qj O <0 (O LL LL 0 1 f— O «8 O O O -J (0 a O LU 0 "O (0 (8 Het pleit voor Uw fijnen smaak, als U aan de Gruyter's Thee de voorkeur geeft. Geen Thee zóó vol, zóó geurig, zóó krachtig. Per ons 32 35 37 40 45 cta. Bovendien 10°/o extra Korting. Alléén in de Gruyter's Winkels een Reep der allerfijnste Chocolade :->i/ mmm Lange Delft 147, Middelburg. Bericht de ontvangst van een reusachtige partij Winterjassen f 5, 7,50, 10, 15, 25, 30, 35. 45. Gabardine Regenjassen f6,50, 10, 15, 17,50, 20, 25, 30, 35. Jekkers f 7, 9, 12, 15, 20, 22,50, 25. HIEUW ENGELAND Steeds het goedkoopste. Steeds het nieuwste. Marsepain en Borstplaat in ALLE prijzen. Kinderdoosjes, Chocolade- en Mars8pain-flguren, Fondant- en Marsepain-borstplaten, beweegbare surprises enz. Letters worden ten allen tijde uitgevoerd. BILLIJKE PRIJZEN. ZIE ETALAGE, Langodelft A 90-91 a Contant en op Termijn. Verkoopdepöt Middelburg. Dam G 29. MIDDELBURG. voorheen J. M. VAN KEMPEN ZONEN. Eigen Atelier voor Reparatiën. HET BESTE DER ZILVEROPLAAG-METALEN. Uit voorraad leverbaar. LANGEDELFT B 138. Telefoon 237. Borduur - Zak - Nagel - Linnen - Coupeurs Papier en Huishoud onder garantie. TAFEL-, DESSERT- en BROODMESSEN (gesn Bazaargoederen). GILETTE APPARATEN. GILETYE MESJES. Voorhanden oan groote sorteering Papiermanden. Handwerk- en Breimandjes, Theepotmandjes, Theeblaadjes, Sleutelmandjes, Stofdoekmandjes, Krantenhangers, Poppen- Ameublementjes en Poppenwiegen, Kinderboodschapmandjes, Werkmanden op Standaard vanaf f 5,GO, Kinderstoelen vanaf f 1,15 enz. enz. Soliede afwerking, uiterst lage prijzen. dus voor f 3,15, krijgt CADEAU een heele Literpot BOERENJONGENS. dus voor f 3,30, krijgt CADEAU een Liter ROODE of WITTE PORT. dus voor f 2,75, krijgt CADEAU een flesch SANTA MAURA. Zie voortaan Woensdagavond de „Middelburgsche Courant", „De Zeeuw" en „De Faam", waarin onze advertentie geregeld zal voorkomen. Neemt beslist eens een proef, ONZE NAAM waarborgt kwaliteit. Onze Wijnen zijn van Prima KwaliteitZuivere Natuurwijnen Onversneden; niet vermengd met Vruchtenwijn. De flesschen zyn maathoudend, dus geen klein model. KSST Geen type of met suiker en essence gemaakte vruch tenwijn, zooals bessenwijn enz. 10 Cent per ons. Een emmertje inhoud plm. 5 pond f2.25. Aanbevelend, J. VLEUGEL, Korte Burg DJ2. van alle gemakken voorzien. Adres J. van Schaik, Nieuw Oostersche straat 105. enz. enz. BORSTPLAAT per ons 15 Ct. ST. NICOLAASPOPPEN 20 Ct. per ons. BOTER en GEKRUID v.af 15 Ct. per ons, Aanbevelend. (Zie hiervoor de annonce van de Fa. S. DE VOS in dit blad.) liggende aan bet Noordplein. Huurprijs f3.per week. Adres A. W. Dert, Noordplein M 1. Eigen inmaak. Korte Noordstraat. De Gruyter's Chocoladefabriek presenteert U tot Zaterdag 11 December bij elk ons Thee Koopt als ST. NICOLAASGESCHENK een doosje (met kleederdrachten beschil derd) gevuld met de Echte Zeeuwsche Boterbabbelaars welke alleen ge maakt worden in de oudste Zeeuw sche Boterbabbelaarsbakkerij van Firma W. G. BAL, Krommeweele L 27, Mid- délburg. Ook verkrijgbaar a 15 ct. per ons. St. Nicolaas 10 en 14 ct. per ons. Suikerbeestjes 12 ct. per ons en aller hande Suiker en Chocolade Figuren van af 1 ct. per stuk. Strooipeperbolletjes 8 ct. per ons. Groote Peperbollen 6 ct. per ons. O. H. Kapstokken, Parapluiebakjes, Tafeltjes, "Theekasten, Wandkastjes, Voetbankjes, Stoeltjes, Schilderyen, Spiegels in verschillende soorteD, Kapstok-, Tafel- en Fantasiekleedjes, Fantasiekussens, Schoorsteenranden, Kussenkleedjes. Aanbevelend, Veersche Singel, Middelburg. Aanbevelend, biedt U dit jaar een reusachtige sorteering: Doozen Bonbons, .Bestellingen op de door ons vervaardigde prima kwaliteit Choc. VERREWEG DE BESTE EN VOORDEELIGSTE De uitstekend bekende ZWEEDSCHE VEILIGHE1DMESJES „SWIN G" f 1.80 per dozijn.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 6