Mystellawp. Mooi. Amerikaan, Bisschop-Wijn lag Billens Mis to CMé-LÉrs. I ST. NICOLAAS-ETALASE Medicinale Kolawijn Alewijnsa's ItöWSÉ llfiÉli! St. Nicolaas Cadeaux. Vli P. ABRAHAMSË, Yoor de St. Nicolaas GERO ALPACCA GERO ZILYER KAMERKACHEL, Het Meisje gevraagd. en Lees dit! De Mei „De Zeeuwsche Boerin", Firma A. LITTOOIJ Co. Firma A. HOOGENBOOM, Eiken Sjoelbak D. C. Bouwense Eigen Inmaak. IJnmider Vischhandel. ZUURKOOL D. C. Bouwense Loopjongen. DRUKWERK, Attentie s. v. p. St Nicolaas Etalage Denevers Frères. De stoute streken van 8ÖSF5E on EOBEIH, <!e Katten&engels. J. J. CASTELEIJN, Zandstraat. Denevers Frères, Prima Suikerbeestjes Chocolade Beestjes en Figuren H.H. Fabrikanten en Handelaren. ALGEMEEN ADVERTENTIEBLAD LUXE DOOZEN 1 ONZE Doozen Borstplaat, Doozen Bonbons. WAAROM Denevers Frères, BEDRAGEN HEERENKLEEDING, Vanaf DONDERDAG a. s. weder DAGELIJKS Prima Snijhoonen. M. LEIJNSE, Nieuwstraat. L. JANSE, Noordstraat. een Slaapkamer- Ameublement. Een nette Werkvrouw Winkeljuffrouw. Net Loopmeisje gevraagd. Meisje, net Meisje Net Meisje een Keukenmeisje. Dagmeisje benoodigd net Meisje, Fa LITTOOIJ OLTHOFF, ■TT GEREED IS. Suikerwerken en Choc. Figuren Prima Letters oir Pracht sorteering Rieten Stoelen vanaf f 2,75. Kussenstoelen met Kussen in rug en zitting f 3,50. Kinderstoelen vanaf f 1,-. Poppenwiegen op standaard met kap f 1,15. 9 en 11 cent per ons. 15 cent per ons, 35 cent per half pond FIRMA A. J. BRONSWIJK, Oostburg. Lange Noordstraat C 34 Middelburg. 9 Choc. Figuren, Choc. Letters enz. 9 Zeer geneeskrachtige Wijn, met groenhart schijven f 14,50 enorme sorteering Gezelschapspelen vanaf 28 centFord Auto's met prima uurwerk 49 ct.doos Spoor wagens op Rails met uur werk voor slechts 75 cent; onbreekbare Poppen vanaf 45 centBlokkendoozen om treinen en auto's te maken welke kunnen rijden, pracht- artikel, vanaf 59 cent. Richter Steenbouwdoozen en Meccano Bouwdoozen. Korte Delft G 3, Gebakken en Versche Visch, prima groote Gerookte Paling, Gerookte en Gebakken Spiering, Gestoomde Makreel, Schelvisch enz. Mosselen en Haring per pot vanaf 25 Gent. Pekel' en Znre Augurken verkrijgbaar bij elke hoeveelheid. Prima Kaassoorten. Prima Roomkaasjes met Rüksmerk p. stak 70 ct. NEEMT PROEF. Gebruikt voor Uw Ontbijt !s een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende controle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. S. VAM DER HARST. LUXE FLACONS EAU DE COLOGNE. I. VERELST. Vlasmarkt L 13. ruim gesorteerd in alle soorten Speelgoederen, Huishoudelijke en Luxe Artikelen, Toiletzeepen, Eau de Cologne enz. Ook voorradig een ruime sortee ring Kerst en Nieuwjaarskaarten. Beleefd aanbevelend. Ook VRIJ ENTREE zonder verplichting tot koopen. Tafel- en Dessert-Messen, fabrikant „HERDER" SO LINGEN. De allernieuwste Tafel-, Ontbijt- en Theeserviezen. Hoog fijne Drljfschalen en Fruitcoups. Kortedelft G 3 en F 25 Ter overname gevraagd Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTiËN in alle Bladen. LEIJNSE, Gasthuis - Middelburg. ■i EEN goed adres VOOR ALLE SOORTEN mm MIDDELBURG W Hierdoor deel ik mede dat onze Wij zyu ruim voorzien van vanaf 5 cent per stuk. Suikerbeestjea 9 en 11 ct. p. ons. Chocolade Figuren 15 ct. per ons. Per half pond 35 cent. Sint Nicolaas 20 en 25 ct. en Wit St. Nicolaas 30 ct. p. half pond. Aanbevelend, t Gravenstraat I 275. ZIE ETALAGE. Deze zoete Fransche Natuurwijn is iets nieuws, iets fijns en goed koop. Beter dan de vele AANGEBODEN KUNSTWIJNEN. Per flesch slechts f 1,25. Alleen verkrijgbaar bij d;e Importeurs Alleen by Overhemden met boord vanaf f 1,75 Wollen en Zjjden Sjaals vanaf f 0,75 Wollen Vesten vanaf f 4,95 Slobkousen f 2,40 Nappa Handschoenen vanaf f 1,95 Wollen Handschoenen vanaf f 0,59 Fietsjekkers f 3,95, f 7,95 enz. Heeren Winterjassen vanaf f 4,90, f 7,50, f 9,50 enz. Marine Jëkkertjes vanaf f 2,95 Gabardine Regenjassen vanaf f 9,50 enz. enz. Lange Noordstraat C 24, naast R.K. Kerk. DRINKT met deze Koude Dagen onze Prima gemaakt van zuivere Bordeauxwijn. Per flesch 90 cent. Wijnhandelaren. Middelburg. KORTE GORTSTRAAT. ZIE ETALAGE. Voor RECLAME Uwer artikelen in Zeeuwsch-Vlaanderen Westelijk Deel is het DE AANGEWEZEN COURANT. Ruim 4200 betalende abonné's. Verschijnt des Woensdags. Regelprijs 14 cent. Bij abonnement aanzienlijk rabat. Proefnommer gratis. De Uitgeefster: 181. Op het achterbalcon stond Gerrit het Boschkoopsche Dagblad te lezen. Daar stond een groot stuk in over twee ondeugende rut- tenbengels, die een heele pot beslag van poffertjes Dedorven hadden. Gerrit dacht wel dat hij die bengels kende.... '81. 182. Joris Langoor, de bestuurder, keek in- tusschen scherp uit. Na zoo'n zwaar onweer konden er boomtakken op de rails liggen of misschien wel door den bliksem getroffen hoornen. Hij voelde dus, dat hij goed moest opletten. 183. Daar bespeurde hij plotseling iets vreemds. In de rel-witte lichtbaan, die de tram vooruit wierp, dansten twee zwarte fi guren. Joris deed zijn oogen wat verder open.... hij droomde toch niet.... Hij was toch wel goed wakker 184. Neen, hoornu zag hij het secuur. Twee paar armen werden waarschuwend op geheven, alsof ze de tram wilden tegenhou den. Joris schrok ervan. Zou er toch één of ander ongeluk dreigen De tram was vlak bij de brug over de beek 185. Joris remde uit alle macht en knarsend stond de tram stil. Even kijken wat er aan de hand is, mopperde de bestuurder. Als het soms een grap mocht wezen, zullen de bengels ervan lusten Dat beloof ik ze. 186. Toen Langoor zijn hoofd buiten de tram stak, stonden Boefie en Foefie vlak vóór hem. Ze hijgden naar adem en stotterden Nietverder rijdenbaas Langoor.. de brugis weggeslagen heele- maalweg. TELEFOON 554. biedt U dit jaar weer een enorme sorteering in alle mogelijke 9 Evenals vorige jaren wordt alles netjes verpakt en gaarne thuis bezorgd. 9 U beleefd tot een bezoek uitnoodigend LANGEVIELE K 214. Telefoon 469. MIDDELBURG. »8< noemt het Bestuur van ,De Broederband" den Kolenhandelaar prijsopdrijver Wie wil oordeelen over een abnormaal gemaakt werelddeel door de Eng. Mijn werkersstaking wat kleinhandelsprijzen betreft, moet leek genoemd worden. Maar n u de sluier opgelicht. Waarom was de kolenhandelaar in staat zjjn klanten een wintervoorraad te verstrekken, n.l. Eierkolen fl.30 a fl.40 de H.L. en Ruhr- kolen Rijnpruisen (de beste) a fl.50 de H.L. Niet per 80 K.G.want ze wegen o.a. 85 a 86 K.G. de H.L. Dus heel wat lagere prijzen. Zoek zelf maar eene op lossing. Steeds voorradig alle Brandstoffen. Doe heden nog op, voor ge stremming in het vervoer krijgt. E. EVERTSE, Breestraat en Koestraat. geïmporteerd uit Frankrijk. Aanbevolen door H.H. Doctoren voor Zieken en Herstellenden. Spe ciaal geschikt voor Zenuwziekten en Hartkwalen. Vervangt alle beste Medic ij nen. Per flesch f 1,75. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. TE KOOP GEVRAAGD (geen rommel.) Is aan huis te ontbieden, MULLER, Wagenaarstr. 11, Vlissingen, LANGEVIELE K 204. Telefoon 334. MIDDELBURG. RUIME KEUZE IN 4711, Boldoot, City enz. Odeurs van Pi- ver, Millot, Boldoot, Honbigant enz. Col liers, mooie stellen Sierkammen met Speldje. Prima Scheermessen, Scheer kwasten, Scheerriemen, Haarkammen, Haarborstels, Polkaspeldjes. Beleefd aanbevelend, POTTENMARKT K 192. eigen inmaak. Voor de Dames ontvangen een groote sorteering Houten Bakjes om zelf te beschilderen. Zeer geschikt voor Bon bonschaaltje als Sint-Nicolaasgeschenk. Verder Bind- en Paktouw, gekleurd en effen. Voor de kinderen Spring touwen vanaf 15 cent. Aanbevelend, YSBRAND BAAN, Bierkade. MOEDERS Indien U uwe kinderen DE BESTE LEVERTRAAN wilt geven, neem dan de Prima Lofo- dinsche Traan van J. ten Doeschate. Geregeld onderzocht en aanbevolen door Proff. Wefers, Bettink te Utrecht. Ook de bekende PRIMA LEVERTRAAN-EMULSIE in verschillende verpakking. Verkrijgbaar bij Drogisterij TE KOOP een zoo goed als nieuwe Adres Gravenstraat 95, 2-maal bellen. Brieven letter A, bureau van dit blad, Spanjaardstraat B 71, MIDDELBURG Eet nu goedkoop RUND-, KALFS-, VARKENS en LAMSVLEESCH, aan de bekende lage prjjzen. Alles eerste kwa liteit. SpaDj aardstraathoek Spuistraat. GEVRAAGD. Adres Wagen aar straat D 82. .FOCUS", Lange Burg, vraagt een Wegens huweljjk der tegenwoordige, met Januari gevraagd een flinke G. ROBIJN Co. Zich aan te melden Fa. PATERrK Lange Burg. Terstond gevraagd een net eenvoudig niet beneden de 16 jaar. Zich persoonlijk aan te melden Vlas markt L 22 boven. Terstond een gevraagd, van half 8 tot 4 uur. Zondags vrjj. Adres Noordbolwerk M 235. gevraagd, van 9 tot 3 uur. Adres Vlissingsehestr. K 59. (boven). Gevraagd met 1 Januari Adres Gortstraat K 27. Terstond een flink niet beneden de 16 jaar. Adres bureau van dit blad. Wegens teleurstelling zoo spoedig moge lijk gevraagd een leeftjjd pl.m. 15 jaar. Heerengracht M 48. ELECTRISCHE DRUKKERIJ

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4