Onze Artikelen zijn nuttig en welkom, worden veel gegeven en gaarne ontvangen. Denkt het eerst aan ons als U iets gaat koopen. Groote keuze en billijke prijzen. Zie onze Speciale ETALAGES. Fa. H. L. HENDRIKSE Gravenstraat MIDDELBURG. M Cen ieder draagt BRILLEN. net Burgerhuis m\ Tuin Stofzuigers te huur. H. Rabbers 8 Co. it. Nicolaas Cadeaux. FOTO'S F. A. DE JONGE, m m I 0P11II Vil ALLE VOORBAK I I KACHELS Fredikbëurtenbriefje BIJ AVOND KEES HELDER COSTA MILONA I Old England, Nattige St. Nicolaas-Gadeaax. I 1 m HELDER, Lange Delft. KOOPT EEN Bill ei farkensslagerij B. CMrilts. DE LANGE JAN" MARSEPEIN. P, A. PIETERS, voor Middelburg. ®ÜF PRIJS 2 CENT. L STAD C9 HET „ANKER",. BEKLEEDE WIEGEN Hoeren Mode-Magazijn. Algeheele Uitverkoop op ons nieuw atelier gemaakt zijn niet m met dsgliehl gemaakte te onderscheiden Vlasmarkt K 158 Buitengewoon Groote Keuze Overhemden Binders Dassen (m/z band) Strikjes Handschoenen Slobkousen Hoeden Petten Sokken (wol en katoen) Bretels Pullovers Wollen Vesten Manchetknoopen Zakdoeken Zijden Pochets Sportkousen enz. Balans E 108 Middelburg. ■©••diiiiiiiiiimidiiiMiii Seissingel Hoek Seisweg, Telefoon 206. ABONNEERT U op het Verkrijgbaar bij de drukkers LITTOOIJ OLTHOFF Chocolade Beestjes Fa A. Hoogenboom, Chocolade letters. Versche Borstplaat Uw Fijnste Zuurkool Wilt U werkelijk iets FIJNS? DAMES JANHAGEL- EN AMANDEL-KRANSJES, W. P. MALJERS, Markt. Mag. DE HONDI, Dam. ST. NiCOLAASTIJD J. V. REMMER. Echte Frarische fluweelen Hoedjes. MOOIE VILTHOEDEN G. F. CALLENBACH, te Nijkerk. Vraagt het bekende Wellsworth 40 %oo Obi. A 0 C montuur. Te Koop of te Huur Te Koop: VESTA IDEAL NAAIMACHINE DEKKER's NAAIMACHINEHANDEL Banket-, Sprits-, Chocoladeletters en Figuren. St. Nicolaas vanaf 12 ct. per ons. Fondant, Borstplaat enz. Krentenbrood - Beschuitjes. C. COUNIOÜ. BILLIJK TARIEF. Vraagt gratis inlichtingen bij A. v. ROSMALEN, Korte Noordstraat 77. Abonneert U op „Groot R o 11 e r d a m". ALS: ZEER NUTTIGE GESCHENKEN. LUXE BROOD- EN BANKETBAKKER IJ, MARSEPEIN, BORSTPLAAT (Eigen Fabrikaat). Banket-, Sprits- en Chocolade Letters. SPECULAASPOPPEN. BOTER- en GEKRUID SPECULAAS. Een zeer aardig ST. NICOLAAS-CADEAU is ir m Wegens plaatsgebrek. Deze week Atelier geopend tot 10 uur. 16 cent per ons. DE PAREL^ VISSCHERS CAVALERIA RUSTIC AN A PARLÖPKÖN 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Ghocolaad. Beste Cacaobrokken. RUySOOMFN 8 cent per stuk. D, van der Made. EVROUWI Probeert dan ter afwisseling van ons prima SPECULAAS Prijs per ons 18 cent. korte delft g 16 - MIDDELBURG. Steads groot© voorraad mst de meest uitgebreide LUIERMAND-ARTIKELEN, aan zeer lage prijzen aanbieden. LANGE DELFT H 4, MIDDELBURG. GROOTE SORTEERING ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. Wegens verandering in Zaken van allo nog in VOORRAAD zijnde Goederen. voor Buitengewone LAGE PR IJ ZEN. FIRMA VAN MIERT-HENNING. TEN DAGE ALS IK RIEP doorL. PENNING, hoogst belangrijk nieuwe voordeelige bepalingen prachtige premies i ..jV. vV- «.e o-b Sr' Vakkundige bediening. Voor onze brillen verwerken wjj het beste wat de Montuur- en Optische Glas- Industrie fabriceert. en vrye Poort, bjj de Abeele, Oude weg, voor klein gezin. Adres Veersche Singel S 63. Mahoniehouten Linnenkast, Bed met4oe- behooren, zes Mahoniestoelen met roode ïryp, zoo goed als nieuw, zes met leerer zitting, Klok, Uittrektafel, Theetafel, Spiegel, Kapstok en Parapluiebalr. Adres bureau van dit blad. OF DE GROOTSTE WAARDE VOOR UW OELD. GISTSTRAAT MIDDELBURG REPARATIE-INRICHTING VOOR MACHINES VAN ELK FABRIKAAT. Beleefd aanbevelend, Ontvangen beste WESTKAPELSCHE AARDAPPELEN 9 cent, en Drielingen Aardappelen 5 cent per Kilo bij H. GABRIËLSE, Oude Kerkstraat B 80. Wagenaarstraat Telefoon 455. Ie kw. Runderl. magere 65 ct., Ie kw. Runderl. vette 60 ct., zeer mooie Stukjes 70 ct. per 5 ons, Rund1-, Varkens- of Kalfsgehakt 60 ct. versch gem., Ie kw. Lamsvl. 75 ct. p. Kilo, Pr. zwaar blank Kalfsvl. 60 ct. p. 5 ons, zonder been. AGENT: N. J. de Trojje, Burgemeester Takstraat D 22. Aanbevelend Langeviele 214. Dl BEROEMDE HELDENTENOR ZINGT 6 RECLAME-PlflflY (grootte 30 cM.) Origineele prijs f 3.— Deze Reclameplaat dubbel bespeelbaar. Bij alle muziekhandelaren verkrijgbaar. PARLOPHONPLATEN zijn van sublieme kwaliteit. Laat ze U eens voorspelen. «IMPORTEURS-.: ROTTERDAM. Eerste Kwaliteit koopt U in de TOKO a 6 cent per pond, neemt eens proef, en U wilt geen andere. ONZE NIEUWE bewerkt met zuivere Amandelen. die wjj gedurende den ZIE ETALAGE EN PRIJZEN. GROOTE COLLECTIE van de fijnste Huizen (in alle maten) Beleefd tot een bezoek uitnoodigend, Lange Burg C 101. - ZIE ETALAGES. De 29e jaargang der .Christelijke Bibliotheek" kwam zooeven com pleet door de verschijning van het 5e. deel afzonderlijke prjjs f 1.60 ing. f 2.35 geb. Complete stellen van den 29en jaargang, met het boven genoemde werk bestaande uitKERSTBOEK 1925, VIA TRIUMPALIS, BENTY VAN HOOGHVELDEN DE BOER VAN DALE-HOEVE, zijn nog verkrijgbaar ad f 5.— ingenaaid f 8.40 gebonden. Voor den 30en jaargang verscheen een prospectus, waarvan de in houd voor iedereen is. Behalve het prachtige programma voor den j u b i 1 e li m—j aar gang, vermeldt het bovendien tal van waarvan zoowel zjj, die reeds abonné zjjn, als zjj die zich nu als abonné opgeven, kunnen profiteeren. Voor het aanbrengen van nieuwe abonné 's worden beschikbaar gesteld om daarvoor kans te hebben, moet men echter zelf abonné zijn. Zoodra men als zoodanig is ingeschreven, deelt men onmiddelijk in alle voordeelen, aan het abonnement verbonden. Het bovengenoemde prospectus, dat .alle volledige inlichtingen ver schaft, wordt op aanvrage franco gezonden door den uitgever VRAAGT VOOR BEDRUKTE ENVELOPPEN MONSTER EN PRIJS AAN DE ELECTRISCHE j DRUKKERIJ LITTOOIJ OLTHOFF, SPAN JAARDSTRAAT.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3