Onzer ouden gewoonten getrouw Colporteurs praagfl Verkoophuis Qortstraat 18 Bij Kleine Kinderen Wanneer Langeviele K 2II-K 217, Middelburg. GEBRS JULIANUS. Allerfijnste „De Abdij" Zeelandia Huishoudzeep Zeelandia Zeeppoeder Zeelandia Soda A. GEEN SEN, ij? f. J. Hand werkboeken St. NICOLAAS bh KERSTMIS Amsterdamsche Boter Handel inisspaaM Begirteai D 51, Ilellmig. In St. Nicolaas Cadeaux hebben wij reuzen sorteering. Huismoeders u weet toch Geen onmogelijk sparen PARAPLUIES, LEERWERK, Firma B, Mü gravenstraat. Twee [OPPEN mt SCHOTELS CADEAU GROOTE SORTEERING HEEREN ROO&ERS! als Si Nicolaas - Cadeau. Sigaren en Sigaretten KOLINE i rug en lendenen Kloosterhal&em GESCHIKTE ST. NICOLAAS-CADEAUX. geven wij ook dit jaar ter gelegenheid van het St. N icoiaasfaest aan iederen kooper die a.s. DONDERDAG 2 DEC. en ZATERDAG 4 DEC boven de twee gulden foastesdt Trots bovenstaande Reclame zijn en blijven goedkoopste adres. Zie hier slechts eenige prijzen Landhuisstof 100 c.M. breed Vitrages en Allovernets 100 c.M. Extra zware Moltons Sporiflanel alie strepen en kleuren Molton Manshemden, dubb. borst, lange mouw Dames Flanellen Heeren Flanellen dubb. borst Flanellen Kinderjurken wij toch steeds h<*t 39, 33 cent 29, 24, 11 35, 29, 24 35, 29, 24 195, 169 89, 59 159, 129 89 MIDDELBURG. behandelt men de roode en smettende plekken met I dat U de bons van allemaal samen kunt bewaren. U weet toch dat U dan op die manier heel gauw die mooi9 serviezen te pakken kunt krijgen!! Vraagt uwen winkelier naar alle vier die artikelen. Vraagt Cadeau-lijstje bij uwen winkelier. Hebt U de Etalage al gezien mat hel laatste nieuws in Wij hebben voor St. Nicolaas Cadeau een pracht keuze in alle mogelijke modellen en prijzen De bekende TOMPOES in zwart en gekleurd in prijzen vanaf f2,75. Kom, zie en overtuig u bij Noordstraat - Middelburg. Deze maand bijzondere aanbieding van een groote sorteering nieuwe en gebruikte Orgels met schriftelijke garantie voor spotprijzen. Gebruikte Orgels vanaf 85 gulden. Nieuwe Orgels vanaf 150 gulden. Vraagt nog heden prijs en afbeelding. Betaling naar keuze. Zeeuwsche Piano- en örgelhandel Korte Buri) - Middelburg. U vindt een uitgebreide sorteering Sigaren, Sigaretten en Pijpen, zoowei in luxe ais eenvoudige verpakking. 31! Hebt Gij pijn in verdrijft de pijn Hei beste adres voor het opdoen van IMi, Mie? g? Mi?É?. Is 8REE E 215. SINT NICOLAAS-ARTIKELEN. tp^gT Het BEKENDE ADRES. TURF. TURF. EEN LADING gearriveerd aan deTurfkade L. WOUDSTRA. FRANS DAMMAN, K. Noordstr. L107. Breien - Filet - Haken - Kruissteek Smyrna - Kelim - Kantwerk - Borduurwerk MEER DAN 100 VERSCHILLENDE UITGAVEN. Magazijn van Dameshandwerken «j^DE IiELXÉ KORTE DELFT G 23. Voor de a. s. 16-deelig Porceleinen Theeservies een Prachtig CADEAU U SPAART TOCH OOK in onze filialen MIDDELBURG, Gravenstraat 252. VLISSINGEN, - Ballamypark 28. Drinkt A. B. H. THEE uit ons A. B. H. Theeservies Luxe Mandwerk en Gestoffeerde Rieten Stoelen, Kinderstoeltjes, Poppenwiegen en -Stoelen, Gevoerde Werktafels, enz. enz. Lage Prijzen. fgq WW Zie Etalage. Bij B. GOUDSWAARD, Korte Noordstraat MIDDELBURG. JE ADRES voor SIGAREN vooral In luxe verpakking van 10, 20, 25 en 50 stuks in groote sorteering voorhanden. Tevens ruime keuze in In het bekende adres van eX„ «X. JULIANUS LANGE BURG C 108 MIDDELBURG. Aangesloten bij het Nederiandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 our, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. M pond krity Specnlans voor MIDDELBURG en VLISSINGEN Adres Nieuwstraat G 208, Middelburg- U onze Etalage's in winkel K 211 en K 217 niet hebt gezien, zal U geen besluit kunnen nemen een St. Nlcolaas-Cadeau te koopen. Nimmer hebben wij zoo een groote verscheidenheid gehad in Luxe Artikelen aan zulke lage prijzen als thans, o a.Kapstokken, Paraplule- bakken, Club- en Bijzettafels, Rook- en Wijntafeltjes, Thee- kasten, Piëdestals, Gangspiegels, Sigaren- en Boekenkastjes, Muziekstandaards, Vouwstoeltjes, Rookfauteuils, Oud-Holland- sche Heeren- en Damesstoeien, Divans, Werktafeltjes. Zeldzaam is onze sorteering in Divan-, Kapstok-, Tafel-, Schoorsteen- en Theetafelkleeden, Fantasie-Kussens, Theewarmers, enz U weet, wij brengen U altijd iets aparts! ZIE ETALAGE Beleefd tot een bezoek uitnoodigend Aanbevelend, Aan de Zenuw achtige Personen. D« zenuwlijder li te beklagen. De 2 mlnite prikkeling geeft hem hoofd- X pijn en ongemakken een verande- 7 ring, een onbeduidende verplaatsing ontroert hem pijnlijk. Om niets is 3 hij van kwade luim. Overspan- X A nlng, ontroeringen, zorgen, X 5 sohrlk, buitensporigheden, X 5 kunnen het zenuwstelsel zoodanig 5 schokken, dat men de gevolgen X X waarüeemthoofdpijnen, kram- X x pon In do london, pijn in rug X X en london, pijn in het gezicht, den g X hals, de armen en de gewrichten,X X bloedaandrang, hartkloppingen. x X slapeloosheid, droevige droomen, X X beklemmingen, duizelingen, angst. 3 g ziekelijke gevoeligheid, vooral 's mor- 2 gens bij het opstaan, gejaagdheid, g onverklaarbare slechte luim, verlies van het geheugen, loomheid, ver- 1 moeienis is de ledematen, beven van I handen en knieën bij de minste 1 ontroering, blauwe randen om de 1 oogen, oorgesuls, vrees zonder blijk- 1 bare oorzaak. 1 Zoodra die teekeos zich voordoen, 1 aarzelt niet en neem Uw toevlucht 1 tot de echte zenuwhersteller KOLINE van Apotheker H. van 1 Aken, Apotheker-Specialist te Sel- zaete. die reeds duizenden zenuw- V 1 lijders volkomen genezen heeft. g is verkrijgbaar bij Apoth. en Drog. ad. f 2,50 per flacon. Hoofddepot voor Holland SCHULTE en THIEME. Postbus 55 Middelburg, Langeviele Middelburg. Blijf daarmee toch niet loopen. Akker's Kloosterbalsem zal Uw pijn onmiddellijk tot bedaren brengen, U snel behaaglijke verlichting, kalmte en rust bezorgen. Zooals ALLE JAREN een RUIME SORTEERING Ook een prachtvolle sorteering in KOFFERS, LUXE en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. Zeer lage prijzen. f 1,10 per 100 stuks f 1,20 per 100 stuks thuis-bezorgd. Bjj afwezigheid van het schip verkrijg baar bij L. SCHOUT, Turfkade H 175. Aanbevelend, Ruime sorteering in TEKSTEN met Eiken Lijst a 60 cent, ENGELSCHE PLATEN met. Lijst f2,25 Boek- en Papierhandel IS EEN voor zulk een SCHITTEREND SERVIES Deze week ontvangt U hiervan bij aankoop van U/2 pond A. B. H. MARGARINE a 30 ct. per halfpondspakje

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2