COKES Fruit-Brandy L i il SI liii firma i «ENB00! Fijne Yleeschwaren. Hans- en Ponkanaries. Firma A. YoorMge St Nicolaas-Cftdeaui KOBTE DELFT B 27 a Dan ll Tegen do St. Nicolaas Slahberjan. Magazijn „Da Zwaluw". De Engelscbe Mijnwerkersstaking. St. Nicolaas-Cadeaux. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. ln„Hetfluismet Eerste Blad. circa 1.5011M. Suikerbeestjes, D. C. Bouwense Transportfiets, Nieuwe Bazar KANARIES. „FOCUS" F. v. d. HOEK, WIJNGROC No. 9. Woensdag 1 December 1926. Een en Dertigste Jaargang. I Puike Aardappelen GEVONDEN VOORWERPEN. Zeeuwsctie Kolen-Maatschappij Denevers Frères, Weggevlogen Denk om F. J. VAN AARTS EN, Spanjaardstraat. Lage Prijzen. J. VLEUGEL. Neemt proef met onze Magazijn De Zwaluw. Consulatie-Bureau voor Zuigelingen. Zoete Missiewijn Denevers Frères, Denevers Frères, C. VAN DER KLEUN, Noordstraat Fa A. Hoogenboom, Magazijn De Zwaluw.! Prijs f 3,95. per ons 15 cent. aardige verrassing.^ dividend-bewijzen leen Antieke Hangklok De Zeeuwsctie Boerin. EEN GESCHENK Denevers Frères, Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat BOLIER, Spulstraat. (Uitgever, i UTT001J OLTHOFF. Po.trekenlng 42280. Telefoon 238 Slim bedacht De bron van alie ziekten Hij wist het. Verdiend. in den luxe wagen. Mooi bedacht. „Hoe komt het dat een zeemijl langer is dan een landmijl Verborgen dranken. BIJ den Drogist. Goede raad is duur. Goesche Korenmarkt. Burgerlijke Stand van Middelburg Advertentlön. Bedkruiken Thermo- flesschen B. K. Emaille Aluminium HEB E-ESSENCE Gascomforen en Onderplaten Zaklantaarns Elec Strijkijzers modern. 14 cent per ons hollebranbse. 14 cent per ons I Wollen Vesten en Pullovers Wollen- en Zijden Chales Overhemden Dassen, Slobkousen Glacé-, Gemse- en Wollen- Handschoenen (gevoerd en on gevoerd) voor Dames en Heeren ^hebben wij een sorteering van 3,75 zeven verschillende maten, dus voir Origineel Zeeuwisch familie spel. Een echt v r o o i IJ k gezel schapspel voor iedereen. Waar niet verkrijgbaar wende men zloh tot den uitgever Kortedelft G 3 en F 25 Noordpoortstraat. Partij zingende Kanaries aangeboden, tegen elk aannemelijk bod. Ook bij DONDERDAG ontvangt ieder bij 19edee,teTn- inkoop van minstens f 2,-- een Adrea Langeviele 20 BRAKSTRAAT, I deelt zijn cliëntèle mede, dat hij met ingang van 1 Januari 1927 uitgeeft. I Wie ruilt 10 jonge Kippen en een Haan voor een Gramaphoon of |Pathephoon met toebehooren. Prima Boterham Speculaas, Amandel Speculaas, Banket Speculaas, Wit gesuikerd Speculaas, Spoorbanket Zakmessen en Scharen van 45 cent af. GILLETTE Scheerapparaten van f 1,50 af. Scheermessen, Kwasten, Scheer- doozen enz. Brilmonturen van f 0,75 af. Het beste en steeds het goedkoopste adres voor Uw Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. TE KOOP. I Westkapelsche Blauwe 35 Gele en Blauwe Eigenh. 25 per 5. K.G. Drielingen 16 en 20 By 35 kilo wordt aan huis bezorgd. f Kees Vader, ik heb een fietslantaarn gevonden Vader Wat wil je daarmee doen Kees: Rijden als u mij er een fiets bij koopt; toe vader doet u het? o DokterIk raad u aan vooral geen ongekookte melk meer te drinken, zij is de bron van alle ziekten. ZiekeO zoo, nu weet ik, hoe ik aan die lastige eksteroogen kom. o Meester: Dirk roem jij eens drie dingen, die stijfsels bevatten. Dirk :Twee manchetten en een boord meester. o Een reiziger, die bekend stond als gulzig, zat eens met eenige collega's in een restaurant. Hij en enkele ande ren bestelden zuurkool. Een oogen- blik later komt de kellner en zegt, dat hij tot z'n spijt maar één portie heeft. De gulzige reiziger eigent zich de portie toe en zegt: „We kunnen be zwaarlijk allemaal van die ééne hoe veelheid eten. Daarom zal ik die maar nemen." Z'n overbuurman neemt daarop de peperbus, schroeft het deksel er af en stort den geheelen inhoud over de zuurkool uit en zegt: „Als u dan toch zuurkool alleen eet, moet u ook maar alle peper hebben." De man was voorloopig van zijn gulzigheid genezen. o Op den bijwagen van de electrische tram is een bord aangebracht, waarop met groote letters een advertentie van ,„Lux"-zeep prijkt. Twee vrouwtjes staan op de tram te wachten en als die stopt vragen ze den conducteur of het tarief in beide wagens hetzelfde is. „Hetzelfde", antwoordt deze. „Nu maar Annemie, zegt het eene vrouwtje, „dan rijden wij vandaag eens met den luxe wagen o— „Wel ik denk 't zal zijn, omdat de dingen in 't water altijd zwellen". o— 1. Wij gaan met Bob Ierland be zoeken. 2. Jaap Vonk was te laat gekomen. 3 De hommel kwam regelrecht op Dora af. 4. Wat een oploopWeet jij, wat er te doen is o Met L ben ik een rivier in ons land. Met b. een lichaamsdeel van een dier. Met d dien ik ter verwarming. Met h vindt men mij dikwijls langs tuinen en buiten en met vr ben ik heel gierig. o Met h ben ik een man met v heel licht. Met b een roofdier, met p een vrucht en met t word ik voor schut ting gebruikt. o Jongen: „Mag ik voor vijftig cent ïnsectenpoeder Drogist: „Voor vijftig cent? Dat iis nóg al wat Jóngen „Ja, ziet u, maar we hebben visite." o— Huisheer „Nu zijt ge al die maan den huur schuldig. Dat gaat zoo niet langer, mijn geduld is ten einde. Ik wil je een goeden raad geven als je geen geld hebt de huur te betalen, koop dan zélf een huis. "I o— Ik ben een berucht man uit den ;tijd der Fransche revolutie. Als men .mij onthoofd, word ik een jongens .naam. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Bureau van politie Gele hand schoen, Koperen Armband, handschoen, Belastingplaatje, Portemonnaie, Lips- sleutel, Damestasch, Alpacca Beursje, Etui met inh., Grijze Handschoen, Ko ralen Portemonnaie met inh., Portemon-' naie inh. Rozenkrans en potlood, Kinder handschoentje, Mantelband, Dob van Brillendoos, Zilveren Ringetje, Belas tingplaatje. b. Bij particulieren Kinderschortje, A. Midavaine, N. Oosterschestraat N 86Gymnastiekschoen, G. de Pagter, Veersche weg T 229 Portemonnaie m. inh., J. de Bree, 't Zand D 69 Dames schoen, J. Wondergem, Noordvveg B 39 Belastingpl., Zwichtman, Smoors gang S 15i Rijwielbei en een Linnen meter, C. Pattenier, achter Hofplein E 221 Doos Veekoeken, Theune, Domb. Schuitvlot, sleper Sierspeld, C. Polder man, Bagijnhof E 107 Belastingplaatje, Klaassen, Bagijnhof E 194 Boekje Va- derlandsche Geschiedenis, P. Cornelis- sen, Meidoornlaan W 155 2 Rente zegels, J. Le Due, L. Geere K 249 Witte Handdoek, Verhage, Noordweg R 45 Damestasch met inh., J. Bran denburg, Koorkerkhof A 118 Huissleu tel, N. Bostelaar, Nederstraat O 203 Grijze Pet, Chr. Verdaasdonk, Teerpak- huizenstraat F 34 Deksel van een accu, Midavaine, L. Geere K 315 Carbid- lantaarn, Janse, L. Noordstraat D 70 Kinderportemonnaie, Smaardijk, Lazerij straat O 84 Bruine Portemonnaie, C. Klap, Vlasmarkt K 155 Tafelkleedje, Schippers, Lange Noordstraat C 28 2 Tandenborstels, Koster, St. Pieterstraat F 34 een Mand, de Witte, Segeerstraat H 80 Zwarte Tasch, W. Pluijmers, St. Bastiaanstraat L 177a Kinderceintuur, J. de Looff, St. Jansgang I 88 Lak schoentje, L. M. Soetens, Kerklaan 't Zand D 104 Etui Sigarenpijpje, A. de Rijke, Beenhouwerssingel K 72 Vul potlood, A. Heijstek, Hendrikstraat W 70Damenhandschoen, J. Roose, Ro senstraat W 241 Stuk oud Leer. Chris tiaanse, Brigdamme B 139 Pakej met inh'., Beun, Langedelft 1 19; Pakje met inh., Vreke, Eigenhaardstraat P 214 Een Etui, Francois* Nederstraat 0189 Boodschaptasch, G. de Koning, Dam Z.Z. G 60. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen7—8 uur. BIJ DE Telefoon 172. Van 22—29 November. ONDERTROUWD L. Leïjnse, 37 j en W. Ooms, 25 j. GETROUWD: D. A. Rouw, 24 j en A. C. P. D. Sloover, 25 j.; C. M Zuijdweg, 26 j. en P. J. van Eenen- naam, 21 j. A. Beekman, 22 j. en D. Wielemaker, 2 lj. BEVALLEN M. Provoost, geb. de Bakker, z. J. de Koning, geb. de klerk d. A. Floresse, geb. Dodmond, z. A. A. Loontjes, geb. van Opdorp, d OVERLEDEN S. Castelijn, 96 j., wed. van J. J. Meurs L. J. Meertens, 46 j„ ^gehuwd met G. Elsman A. J de Huster, 50 j., gehuwd met N. J Leenhouts J. Gorsse, 11 j., z. P Vinke, gehuwd met P. Ingelse, 62 j Geboren ARENT1NA HENDERICA, dochter van G. M. KRIJGER en J. J<RIJGERde Jonge Middelburg, Noordstraat. Fransch product. Merk gedeponeerd. Ter vervanging van Inma a k- B r a n d e w ij n. Geschikt voor het zelf maken van Boerenjongens per liter slechts f 2,20. Met recepten voor gebruiksaanwijzing. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Likeurstokers. Dagelijks versch PRIMA SPECULAAS 12, 15 en 20 cent per ons. Fijne Cakes, Sprits en Letter-Banket H. B. WIJTMAN, Heerenstraat 170. 1 ZWALUW-DUIF, zwarte kop en zwarte vleugels. Tegen belooning terug te bezorgen Noordsingel 169. dit is de DROGISTERIJ SCHULTE THIEME jn de Langedelft, schuin over de Nieuwstraat, koopt U voor 40 cent een flacon om zelf BORSTPLAAT te maken. Mooie, stevige vormpjes kosten per stel van 4 stuks 45 cent. Langeviele K 214 Middelburg. Telefoon 469. Geld. Rookworst 16 ct. Plockworst 20 Boterhamworst Leverworst Bloedworst Rookvleesch vanaf 20, 25, 30 Amerikaansche Ham Schouderham Rookspek per ons 14 10 12 20 30 18 yy yy Beleefd aanbevelend, Korte Burg D 12. Suikerbeestjes per ons 11 ot. Chocoladebeestjes „15 Fondant Borstplaatjes 14 Suikergoed Hartjes 12 Lettertjes „10 Fijne Bruidsuikers 10 Wit Speculaas 14 Extra fijn bruin Speculaas „10 Reclame Speculaas 8 Te koop mooie Adres Penninghoeksingel L 65bL RUIME SORTEERING Chocolade Letters, Harten en Figuren. Suikerfiguren en Harten, Suiker bee iten. Suikerbeestjes 14, Choc. Beestjes 15ct.p.ons Borstplaat 16 ct. per ons. Bruin St. Nicolaas 10, Wit St. Nicolaas 14 ct. p. ons. Aanbev., C. HUIJSMAN, Lange Geere Te koop gevraagd een Adres Molenwater E 53. KOSTELOOS SPREEKUUR van half drie tot half vier uur in de Openbare School, Molenstraat bij de Veersche brug. GROOTE SORTEERING Kraagpantoffels vanaf f 1,27 Touw- pantoffels 40, 50, 60 ct. voor school- kinders. Alle Rietenstoeleh, Wiegenen Poppenwiegen. DE MOLENAER, Bree, Middelburg. O autolooze menschen Als je wist hoe of ik tob, Ik doe mer niks as wenschen Was ik er mer boven op, Kooze of Tampiene eb ik nie .1 Is aal gebrek aan geld!, De meesten tijd, eb ik geen spie Wat mien dusdanig kwelt, Drankjes, Zalfjes .of doosjes Pillen Noe niks da elpen kan, Maar wel, as 't kan en julder willen Dienk om de auto van maar koopt de uit de Wijnbergen van het klooster der Witte Pat er s van Algiers. Geheel zuivere Natuurwijn. Per flesch f 1,30. Alleen verkrijgbaar voor Zeeland Wijnimporteurs. Middelburg. Langeviele K 214 Middelburg Telefoon 469. Een telefoontje op Woensdagmorgen maakt het mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburgen Walcheren weet wat U. adverteert. (No. 238.) Te Koop een goedloopende Anthieke Hangklok en nieuwe Kooi met Duif. Adres 't Zand D 189. Indien U belang stelt in Lederen Actemappen Amerikaansche Rolvegers Eiken Bloemtafels Bruin koperen Bloempotten Tafelserviezen (24 stuks) Eiken Theekasten Koperen Rookstellen Aluminium Fluitketels Groote Schilderijen Keukengarnituren (14-dee'ig) 2,90 6,90 1,90 2,75 10,49 10,00 4,80 inplaats van de thans vele aangeboden GOEDKOOPE KUNSTWIJNEN drinkt dan liever een glas minder, maar stelt prijs op kwaliteit en koopt dan in dezen bekenden1 ouden Wijnhandel ONZE WIJNEN EN DRANKEN. Fransche 'Appelwijn uit Niormandië, (zoet en droog) per flesch f 1, Maskarawijn, donkerroode Afrik, wijn, zeer geschikt voor wijngroc, p. fl. 1, Witte Zoete Afrik. Missiewijn der Witte Paters van Algiers per flesch f 1,30. Chat. Bellegarde, belegen roode Bor deaux, per flesch f 1,25. Montbazillac, Zoete Witte Fransche Bordeauxwijn, per flesch f 1,30. KolaWijn, aanbevolen voor hartkwalen, zwakken en herstellenden, per fl. f 1,75 Fruit-Brandy, ter vervanging van In- maak-Brandewijn, voor het maken van Boerenjongens, met recepten, per liter f 2,20. Advocaat per tlesch f 2,50 en f 2,75 Fransche Cognac per flesch f 3,50 en f 3,25. Korenbrandewijn per liter f 3,65 en f 3,80. Koren Jenever per liter f 3,50 en f3,70 Voor partijen korting en gratis' ge bruik glaswerk. Wijnhandelaren. Likeurstokers. Porcel. Theeserviezen (16 stuks) - 4,501®^ 9®d'"9° BöVen- Barometers - 5,20 dien zijn de prijzen zeer laag. Langeviele 214. zijn wij ruim voorzien van CHOCOLADE LETTERS van Kwatta' CHOCOLADE HARTEN, CHOCOLADE FIGUREN, SUIKERGOED FIGUREN. Alles prima kwaliteit tegen zeer billijken prijs. Wij hebben dit jaar een reuzen sor teering Doozen Fondant, enz. vanaf 35 cent per stuk, Chocolade Figuren 4 vóór een dubbeltje, Chocolade Harten vanaf 8 cent per stuk. Zie onze Etalages, alsook onze Tafels binnen. Heerlijk Gerold TE KOOP byna nieuw. Adres F. Cozyn, Vlissingschestr. 1159. Adrea Arnemuidsch pad T 158. TE KOOP Adres Korte Noordstraat L 107. rs/wn/v' j 20 cent per half pond. 25 cent per half pond. 25 cent per half pond. 30 cent per half pond. 40 cent per half pond. DE WINKEL Korte Gortstraat. MARIE De staking die verloopt nu ras J ANNA En nu komen' de Eierkolen) j juist van pas. MARIE Ik weet niet waar ik ze moet halen. ANNA Ga naar E. EVERTSE, die heeft altijd voorraad van steen- y kolen, eierkolen, bruinkolen, anthraciet .op alle afmetingen enz. Bij hem moet je heusch niet den 'hoogsten prijs be talen. BERTHA Waar is zijn zaak Jktnoei eiers hebben. t ANNA Luister Breestraat O 144-145. Koestraat ,K 296-297 Wagenaargtraat D 82. -i> VOORZIEN VAN DEN NAAM zal U VOLDOENING geven. Onze naam waarborgt kwaliteit. LANGE BURG. Electrische Meubelfabriek. DRINK NU 'S AVONDS en dan alleen van onze geïmporteerde zware donkere Maskarawijn der Fransch-Afrikaansche kolonie. Ook een zeer geschikte Tafel wij n. Per flesch slechts f 1,—. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1