Voor de St. Nicolaas PUROL St. Nicolaas Cadeaux. ,ii nil ur. II Kap, ie tt ra alle. NOG DEZE WEEK KOOPMANS' zelfrijzend BAKMEEL |iy iu 13 O Aiewijnse's Klavier- en Orgelles. BIJ FOCUS ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Tweede Blad. ÏOTMIïïsI Gesprongen Handen KAAS. ZUURKOOL o BEHANGERIJ H. L. Wiessner. en Meukt. No. 8. Woensdag 24 November 1926. Een en Dertigste Jaargang. ruwe huid GEEN KIESPIJN KOORTSPOEDERS GRATIS AANVULLING J. J. VERSTELLE, M ijnhardt's Tabletten Prima Snijboonen. M. LEIJNSE, Nieuwstraat. KOOPMANS' ZUIVER BOEKWEITEMEEL LEEUWARDEN - N.V. KOOPMANS' MEELFABRIEKEN. Komt U eens binnen kijken Prima Zuurkool en Snijboonen o 6 TH. A. SCHIPPERS, Zie Etalage. CADILLAX, in goeden staat, GOEDEN BRIL Tegen LAGEN PRIJS ST. NICOLAAS Gevuld en Spritsletters Bakkerij C. DE WOLF, Brakstr. ST. NIC0LAAS-6ESCHENKEN GEBR. WAGENAAR, Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraa Uitgevers i LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Vlasmarkt L 13. ruim gesorteerd in alle soorten Speelgoederen, Huishoudelijke en Luxe Artikelen, Toiletzeepen, Eau de Cologne enz. Ook voorradig een ruime sortee ring Kerst en Nieuwjaarskaarten. Beleefd aanbevelend. Ook VRIJ ENTREE zonder verplichting tot koopen. Doos30-60-90ct LUXE FLACONS EAU DE COLOGNE. I. VERELST. UW LINNENKAST. ZEEPPOEDER Werktafels, Werkzakken, Theekastere, Bloementafels, Parapluiestandaards, enz. ZIE ETALAGE. LAGE PRIJZEN. Beleefd aanbevelend. C. VAN DE VEN, Gouda-, Leidsche-, Brood- en Edammer Kaas Vergelijk geur en smaak van de Gruyter's Koffie met alle andere soorten en het wordt TJ duidelijk, waarom door 1.000.000 verbruikers aan deze edele Koffie de voorkeur wordt geschonken. Per pond 90 - 100 - 110 - 120 - 135 ets Bovendien 10 °/o extra Korting Alléén in de Gruyter's Winkels een groot Tablet der allerfijnste .Chocolade bij elk pond Koffie van 100—110 120 135 cents ONTVANGT IEDER KG OP ER VAN EEN PAK ter kennismaking GRATIS een proefpakje VERKRIJGBAAR BIJ UW KRUIDENIER! j. urn over het Postkantoor. M. VERHAGE, O V) O 8 o CS Öfl a o O a Q Sebruikt voor Uw Ontbijt 8 een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende contröle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. 0. VAN DER HARST. GEDIPL. KAPPER. .ange Noordstraat 28. Tel. 400. Aangename:Leermethode. Per les f 1,00. Lange Singelstraat 178, (boven). Koopt U een VRAAGT PRIJSLIJST FRANS DAMMAN, K. Noordstr. L107. Verschillende soorten in prijzen van 14,17,20 ct. per ons. 25 cent per ons. KROMIVEEWEELE. Kapstokkleeden, Loopers, Karpetten, Afgepaste Schoorsteen- en Plano-Kleeden, Madras- en Alovernets en Vitrage. Ook geschikt voor ST. N ICO L AAS-CADEAUX. GESCHIKTE op Muziekgebied vindt U bij Het beste adres voor het opdoen van Is BREE E 215. Prijs der Advertentiën: Van 13 regels 45 et., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. ^—i111 ■nm— i mmin—inwin emi iiiuwwmimin m iwii mattm iwié—n—ui—11— in BEVRIJD UW LICHAAM VAN URINEZUUR Bij verzwakte nieren brengen urine zuur en andere vergiftige onzuiverhe den uw heele gestel in de war. Daarom is het zoo gevaarlijk om waarschuwen de verschijnselen te verwaarloozen zoo als rugpijn, urinestoornissen, blaaskwa- len, rheumatische pijnen, stijve en ge zwollen gewrichten, gruis of neerslag in de urine, ischias en spit, gerommel in de ooren, hoofdpijn, duizeligheid en zenuwachtigheid. Gij dient de behoorlijke werking uwer nieren te herstellen, waardoor zij de vergiften uit uw bloed filtreeren. Het is onverantwoordelijk om de kans te loo- pert, dat zich blaasontsteking, chronische rheumatiek, waterzucht, steenvorming in de nieren of blaas, en gevaarlijke chro nische nierziekten ontwikkelen. Duidelijk is, dat gij bijtijds uw nieren moet opwekken en versterken. Wacht niet langer Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen, het specifiek niermiddel, in geheel Nederland om zijn succes be kend. Duizende dankbare mannen en vrouwen zeggen, dat Foster's Pillen hen geholpen hebben, en zij kunnen ook u gezond maken en houden. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nierpiiien MaagpHien Zalf bij PAUL VAN SLUMS Co., Viasmarkt K 57, Middelburg, dn €Jr©$. Kn Data!. Voor de Dames ontvangen een groote sorteering Houten Bakjes om zelf te beschilderen. Zeer geschikt voor Bon bonschaaltje als Sint-Nicolaasgeschenk. Verder Bind- en Paktouw, gekleurd en effen. Voor de kinderen Spring touwen vanaf 15 cent. Aanbevelend, YSBRAND BAAN, Bierkade. Tube 80ct. Dij Apoth.en Drogisten RUIME KEUZE IN 4711, Boldoot, City enz. Odeurs van Pi- ver, Millot, Boldoot, Honbigant enz. Col liers, tnooie sttellen Sierkammen met Speldje. Prima Scheermessen, Scheer kwasten, Scheerriemen, Haarkammen, Haarborstels, Polkaspeldjes.. Beleefd aanbevelend, POTTENMARKT K 192. Zenuwkoorts Spierpijn en Fleuri- cijn in het hoofd, Influenzapijnen kunnen bljj ven bestaan na.het ge bruik van enkele van H. VAN AKEN Apotheker-Specialist te Selzaete. PRIJS PER DOOS f 0,60 Eischt rond het doosje de liandteekening „H. van Aken" Verkrijgbaar bfj Apothekers en Drogisten. Importeur SCHULTE THIEME Postbox 55, Middelburg VAN DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. 3 iüUUUUUV UUUMUVIU GROOTE SORTEERING van kleine Luxe Meubelen, N1EUWSTRAAT H 32. Lange Singelstraat 171. ALLE SOORTEN is verkrijgbaar in den Hoofdpijn 60 ct. Zenuw 75 ct. Laxeer 60 ct. Maag 75 ct. Staal 90 ct. BjjApoth.enDrog. Prikkelbaarheid komt vaak voort uit slechte spijsvertering, Alle spijsverterings stoornissen moeten spoedig zwichtenvoor Foster's Maagpillen, het laxeermiddel bij uitnemendheid. Roster's Maagpillen Alom verkrijgbaar a f 0.65 per flacon' eigen inmaak. De Gruyter's Chocoladefabriek', presenteert U tot Zaterdag 27 November Voor het maken van het beslag voor pannekoeken, drie iu de pan of trommelkoek, gebruike men beide meelsoorten tezamen. Het gebak wordt daardoor buitengewoon smakeljjk en licht verteerbaar. Nergens vindt U zoo'n ruime keuze Rooktafels, Gramafoonkastjes en Tafels Dameswerktafels, Kapstokken vanaf f 2,50 Parapluiebakken, Borden en Kopjesrekkou Bloemtafels, Piëdestals, Boekenkastjes, Damesschrijftafels, Theekasten enz, ZIE ETALAGE. Eigen inmaak. Korte Noordstraat 4) LL. LL X H O O UJ O «8 (0 Te koop aangeboden zes pers., voor f 1350. Te bevragen Balans E 111. Wettig Ged. De Nieuwste PRENTENBOEKEN en KINDER-LEESBOEKEN met prachtig gekleurde platen ontvangen. Boek- en Papierhandel Alles tegen concurreerenden prjjs. MARK T, Piano-, Orgel- en Muziekhandel.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 5