iipzijn De Zwalnw. Manufacturen, F' S. DE VOS 'jpog aipsj&ngaz 9Q,! mm 9fl Firma Wed. C. Paterik. OPRUIMING a Contant, van Dames- en Hinderhoeden i Suikerbeestjes, St. Nicol Fa i. LITTOOIJ Co. Vraagt onze Koffie Naaisters- en Leerling-Naaisters Net Meisje gevraagd D. C. Bouwense h r nrolikl voor El. iota-Cafa Transportfiets k Ifiokel „Goed en goedkoop", D. C. Bouwense Zie Etalage. Zie Etalage. Firma A. Q0QGENB00M, D. C. Bouwense De Winkel „De kewscke Boerin", A, GEENSEN, Vei. Firma I. IERTE1 Jr., De Etalages zijn pip^p thans geheel ge reed U vindt dit jaar bij ons in alle afdeelingen een sor- teertng als nooit te voren aan scherp bereken de prijzen. za! verkoopen groote partij Mactels, Wliterjassei, Uls ters Pemi-Ssisons. Baglais, H#wii- en Sames-lepnjas- sea ie Csmni. Gabardine, Wb'paord, Jekkers en Bon- k«-s. Castnnus, Klnderjas- s:n Jeklerljes en partij Prit-n, Minder- en JoiietsesstüBis Geel Katoen, Gras linnen, Keper, Schor- tenbont, Flanel, Hand en Theedoeken, enz. Gestikte Dekens, Wollen en Molton-Dekens. Notarishuis, Abdij, Middelburg. fen zeer sterke soüede te koop. Adres Veilingsgebouw, Markt. Ruime sorteering in Zilveren Theelepels Zilveren Servetbanden Zilveren Sigarettenkokers Zilveren Beugels Kristalwerk met zilver Zilveren Mancbetknoopen Zilveren Broches Zoutvaatjes enz. in étui, met zilver Zilveren Horlogekettingen Imitatie Antiek Zilver Gonden Krullen Gouden Spelden Gouden Dasspelden Sigarenkokers met gouden platen Gouden Verlovingsringen Gouden Zegelringen Gouden Horloges Gouden Colliers Gouden Horlogekettingen Gouden Broches Gouden Manchetknoopen Bloedkoralen Gitten Attentie S V. P. St Nicolaas Etalage Oh Zeeuwse Boerin, jj[i|q n ua jeojti jiuaafy Vanaf HEDEN N.V. Chemicaliën- en Verfhandel v/h C. A. SCHULTE Co., (Oude Zaak.) LITTOOIJ OLTHOFF Magazijn De Zwaluw. GOEDKOOP Spercieboonen 7i blik 54 72 31 Snijboonen 7i 54 72 31 Doperwten 7i 59 72 II 36 Merk: „De Sleutels". Prima Suikerbeestjes Chocolade Beestjes en Figuren Abonneert U op „Groot Rotterdam". St. Nicolaas-Cadeau, Noordstaat - M'burg. Voor de St. Nicolaas P. J. Jongepier, Meubelhandel nette Slagersjongen. nette Waschvrouw. flinke Dagdienstbode, ÏSJB Pïï Meisje gevraagd. Dienstbode gevraagd, Tweede Meisje een Keukenmeisje. H.H. Fabrikanten en Handelaren. per ons 15 ct. (sedert 1920 gedreven door den tegenw. eigenaar I. RICHTER.) Magazijn van Boud en Zilver BURG G 111 le huis links vanaf de Markt. GEREED IS. Suikerwerken en Choc. Figuren Prima Letters Prima Boterham Speculaas, Amandel Speculaas, Banket Speculaas, Wit gesuikerd Speculaas, Spoorbanket Echt Eiken Sjoelbakken met groenhart schijven voor f 14,50. Slabberjanspel voor f 3,95 Enorma keuze in Gezelschapsspelen vanaf 28 cent. Luz® doozen Post. Prachtsorteering. Laagste prijzen. 'IVVUISIHOD 31BOX iai3Htf3Ainz n3 nvviais wo an3n3a 'x30w n33vx39 j1vvav 3g siv 'paoS svd unp si 4onpojd usg •XI3XnvMN 3HDSA\H33Z aBP 4"J33N Engelsch Velourhoeden f 13,50. Weener Velourhoeden groot en klein model f8,75. Groote Fluweelen Hoeden f 7,50. Kleine Fluweelen Hoeden f 5,50. Alle Vilthoeden f 3,50 tot f 4,50. Telef. 155. Telef. 155. En Gros. En Detail. Kunt gij net zoo snel spreken als een drukpers kan drukken? Neen immers! Laat dan de drukpers voor U werken en het succes zal U verbazen. Wij willen het gaarne voor U gereed maken. ELECTRISCHE DRUKKERIJ MIDDELBURG. 14 cent per ons. Prima lederen Actentasschen voor f 3,15 en f 3,75. Redicuien voor f 2,58 en f 2,98. Enorm is onze sorteering in Dames* Taschjes, Portemonnaies, Portefeuilles, Sigaren- en Sigarettenkokers. LANGE NOORÜSTRAAT C 34. Tel. 554. Middelburg. 9 en 11 cent per ons. 15 cent per ons, 35 cent per half pond Hebt U de Etalage al gezien van in de NOORDSTRAAT Wij hebben van de goedkoopste tot de fijnste soorten. De bekende en steeds meer gevraagde TOMPOES, thans voor in meerdan30 verschillende modellen en kleuren bij gevraagd. Gasthuis - Middelburg. ALGEMEEN ADVERTENTIEBLAD FIRMA A. BRONSWIJK, Oostburg. TE KOOP groote en kleine Linnenkasten, groote eiken Se.irijftafel met opstand, massief eiken Spiegels voor spotprijs, sterke Ledikanten, nieuwe en gebruikte Stoe len, Keukenspiegcls, Open Haardje. Verder eigengemaakte kleine Meubelen, als Theekasten, Kapstokken, Machine- en andere Tafeltjes. enz. enz. MEUBi_LMAG AZIJN KERKHOVE, Vlisschingsehestraat. N.B. Goedkoopst adres voor reparaties. Ontvangen beste WESTKAPELSCHE AARDAPPELEN 9 cent, en Drielingen Aardappelen 5 cent per Kilo bij H. GABRIËLSE, Oude Kerkstraat B 80. bestaande uit Verder prachtige zooals De verkoop heeft plaats Woensdag 24 November van 9—8 uur, Donderdag" 25 November van 9—8 uur, Vrijdag 26 November van 9—8 uur en Zaterdag 27 November van 98 uur in het BETAALDAG 1 MAART 1927. Contante koopers geen opgeld. Wagenaarstraat Telefoon 455. le kw. Runderl. magere 65 ct., Ie kw. Runderl. vette 60 ct., zeer mooie Stukjes 70 ct. per 5 ons, Rund-, Varkens- of Kalfsgehakt 60 ct. versch gem., Ie kw. Lamsvl. 75 ct. p. Kilo, Pr. zwaar blank Kalfsvl. 60 ct. p. 5 ons, zonder been. Hierdoor deel ik mede dat onze Wjj zjjn ruim voorzien van vanaf 5 cent per stuk. Suikerbeestjes 9 en 11 ct. p. ons. Chocolade Figuren 15 ct. per ons. Per half pond 35 cent. Sint Nicolaas 20 en 25 ct. en Wit St. Nicolaas 30 ct. p. half pond. Aanbevelend, Gravenstraat I 275. ZIE ETALAGE. u Eigen inmaak. STURM, Nederstraat. 20 cent per half pond. 25 cent per half pond. 25 cent per half pond. 30 cent per half pond. 40 cent per half pond. DE WINKEL Korte Gortstraat. saapu Mfi si 4j33q 43iu ax asqsquiAY Mfj usipuj qojAqnqog -qraoQ 'asunp qy qnnapqagaig 'aUJH a0P lrBA 'H •ajaajq aStinq 'o([o^y aap nt?A -y 'ftoosunj^ -pa^ «f -geMsiag 'so^ aqosuapnoq 'creng -j qBB.qsaaAn.1*) 'asjagnj qtrnqspjoo^ 'egTjqjeA 'H •qti'B.qspjoojj 'riv.nufqTiAV M T qim-qsnaAUJiq '9H1II -I9P uua q qv.n.qs9qosanisei(A 'qaaqja^ qwu'jsaqoalfntgsiiA 'nnraaaanvf qnva^saa^ui^ 'HPQ "A ■ui9{daa3nAV '[aodazay^ qq.miusnaq.U3A 'suoopj -jy •SaAv eqos3uissi|A '««[0103 qTmqspnts/ '(1611103 jassiy Euuig qmujsaapajj 'aunijg •aiaiAaSunq 'aqftQ 'f •puvy 4,' 'mrqapiog '-'pa^ •punjr aaqqug T,m3Z L 'fi0SOH ,ll0f qimjqsauiaoj 'essmzof qunqspioo^ 9R03 'asuunuaiQ qmi-qspjoo^ a^aoAj 'jaSftj^ "pj qjiapolirmq aQ* ubzc3n]y q-iooj aMnaij«j 'SMnoq -q qctujsq (fAvappaq 'jaiu.iaA qtm-qs^eig qg 'jaaqi 'P9M 'f'RM •ittng 0RO3 qafinajA 'f 'WK 'sjafKM d "M qqjmns«[A 's.iaquojg 'f -Q nuuig puod jpaq jod 41133 zlii£ u uapuod 3AjBq 01 usSomoSjb avvadri«3na3a hdsï33a pfdib s-«3!p>lu!a\. apuBHjsjapiio f.g '«XIHXUIVMN 3HGSMH33Z" J3A3H 2bb4A 'ibb3 usdooq 43409 usui jaauuuAV 'Pbhj spsoS U33 }<qs 401 nu ug •uaSfiis uazfjjd sp 43op qp iubav 'uaXfijq 34 nesptJD U33 jspuoz i U3A30US X33A U3 34I30U1 3J[B S4OJJ, 'u3A30i443A0 34 xi3xi3vavm 3h0sa\n33z ^qnpS 43q si 4U34jnouoo U33Q '4onpojd qfqjspuoAV U33 si 4314 I ufiz 3J34sq qfipSoiuuo ueq jg 'ufij J3P1U0AY s;"xi3XnVA\N 3HDSMH33Z '4J33S3q fi Joop SP334S 43q 4jUia l4433qOid 3J43UI 4JP SU33 U3UI SJV '4fiq4UO qfq3>jBius U33 Q 4qasu3AV 'SUB5J ozap asA qin4q3S snp 41Bi?iy 'SUB4JJ U33S 4J30q3q 4BBAV 3p3O0 M Wanneer U bjj ons koopt, profiteert U niet alleen van prima kwaliteiten doch ook van lage prjjzen en groote sorteering Medicinale Levertraan f 0,35 per fl. Stoomlevertraan f 0,45 per fl. Deze soorten voldoen aan de hoogste eischen. Levertraan-Emulsie f0,80 per fl. merk „Optisana". Grootste sorteering Drops. Echte Santi-Franco Drop f 0,15 per staaf. Lavendelzeep f 0,75 p. 6 stuk. f 1,40 p. 12 stuk. Bleekpoeder f 0,10 p. 1U K.G. n f 0,35 p. K.G. Terpentjju f 0,12 p. maatje. ENZ. ENZ. ENZ. 4 x. Langeviele K 214 Middelburg. Telefoon 469. Vanaf heden weer versch geslacht RUND-, KALFS- en LAMSVLEESCH beneden alle concurrentie. Komt zien naar de kwaliteit. LEIJNSE, Hoek Spuistraat. Koopt als ST. NICOLAASGESCHENK een doosje (met kleederdrachten beschil derd) gevuld met de Echte Zeeuwsche Boterbabbelaars welke alleen ge maakt worden in de oudste Zeeuw sche Boterbabbelaarsbakkerij van Firma W. G. BAL, Krommeweele L 27, Mid delburg. Ook verkrijgbaar a 15 ct. per ons. St. Nicolaas 10 en 14 ct. per ons. Suikerbeestjes 12 ct. per ons en aller hande Suiker en Chocolade Figuren van af 1 ct. per stuk. Strooipeperbolletjes 8 ct. per ons. Groote Peperbollen 6 ct. per ons. Zoolang de voorraad strekt Blank gesmolten Reuzel 55 cent per ons, per Kilo 1 gulden, Prima Ham, Rook- vleesch, Corned Beat. F. F. JOOSSE, Eigenhaardstraat. zijn wij ruim voorzien van CHOCOLADE LETTERS van Kwatta, CHOCOLADE HARTEN, CHOCOLADE FIGUREN, SUIKERGOED FIGUREN. Alles prima kwaliteit tegen zeer billijken prijs. Wij hebben dit jaar een reuzen sor teering Doozen Fondant, enz. vanaf 35 cent per stuk, Chocolade Figuren 4 vóór een dubbeltje, Chocolade Harten vanaf 8 cent per stuk. Zie onze Etalages, alsook onze Tafels binnen. TE KOOP in goeden staat Naai machine, hand- en trapbeweging, uit stekend werkend voor 22 gld. 6 zware noten Stoelen voor 25 gld. Mahonie ronde Tafel 4 pooten voor 6 gld.; Kan toorkachel als nieuw (Salamander) voor 7 gld. Adres VAN LOO, in gebruikte Meu belen, Penninghoeksingel over St. Toris- bruggetje. DE KLEINE WINST heeft ontvangen mooi Brusselsch Lof 45 cent per K.G. Doosjes Dadels 30 centMatjes Vijgen 40 centDoffe Kastanjes en nog fijne Peren. ROSKAM, L. Burgt B 11. Steeds iedere week prima BOERENBOTER aan marktprijzen. Prima QOUDSCHE en LEIDSCHE KAAS in verschillende prijzen. Ook verkrijgbaar LOTES- en STADHUISBOTER. Beleefd aanbevelend, A. POLDERMAN, Gravenstraat. KORTE GORTSTRAAT. ZIE ETALAGE! AGENT: N. J. de Trojje, Burgemeester Takstraat D 22. O. H. Kapstokken, Parapluiebakjes, Tafeltjes, Theekasten, Wandkastjes, Voetbankjes, Stoeltjes, Schilderden, Spiegels in verschillende soorten, Kapstok-, Tafel- en Fantasiekleedjes, Fantasiekussens, Schoorsteenranden, Kussenkleedjes. Aanbevelend, Veersche. Singel, Middelburg Hoog fjjne soort f 1,30 Zeer goede 1,00 Goede soort 0,90 Bjj 21/2 kilo geljjk 5°/0 korting. Onze nieuwe prijscourant met verlaagde prijzen wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Kruidenierswarenbedrfif. GEVRAAGD Adres Lejjnse, Spanjaardstraat, hoek Spuistraat. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Molenwater M 255-256, Middel burg. Gevraagd een Mevr. Graafhuis, Bogardstraat D 47. Gevraagd wegens teleurstelling niet beneden de 18 jaar. Adres Lange Delft I 35. leeftijd plm. 15 jaar. Adres Heerengracht M 48. Voor de morgenuren een beginnend Adres Koepoortstraat E 64 (beneden.) voor dag of dag en nacht. Adres De Wolff, Segeerstraat H 98. voor de morgenuren. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een en met Januari Voor RECLAME Uwer artikelen in Zeeuwsch-Vlaanderen Westelijk Deel is het DE AANGEWEZEN COURANT. Ruim 4200 betalende abonné's. Verschijnt des Woensdags. Regelprijs 14 cent. Bij abonnement aanzienlijk rabat. Proefnommer gratis. De Uitgeefster:

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4