VIT A MIN" Van BIGSTER m a Zilver. Van RICHTER n'n M. De prima HUK-, BREI- en fiORDUURZIJDE Mededeeling. met kracht voort te zetten. D c. BOUWENSE, I 8 1 it BeiarËM! B 51 Helta Huismoeders! do beste kwaliteit en de mooist» cadeaux Gortstraat 18, G esneden Drop „DE LELIE", St. Nicolaasfeest. W. P. MALJERS, Markt. Mag. DE HOXDT, Dam. Menthol Eucalyptus Bonbons per ons 40 cent. Houten Ledikantje met Matras. Te Koop een kleine Open Haard. CADILLAX, in goeden staat, per ons 40 cent. Stadhuis- en Reclame- Batterijen, Zijn de beste voor dien prijs. Stoombriketters. Salmiak-Pastilles per ons 40 cent. ZOUTE en ZOETE GRIOTTEN per ons 40 cent. m iSODE-ASlBlSSIE DE LEBUV-VAM REES, Hebt U last van natte voeten? Koopt de beslist waterdichte cresschoetj. Brakstraat O 254. S. VAN PER WIJK. merk „VEGA", heeft een diepen glans, is zacht en echt van kleur. Korte Delft 0 3 en F 25. MAND0LINE-VEREENI6ING APOLLO, MIDDELBURG. JE3T# Margarine T/2 pond Twee Koppen met Schotels 16-deelig Porcel. Theeservies CADEAU! 38 ets iRsnaaff paart d@ laagste prijs aan Daarom is hef|ook uwmerk. Zware Molton Bemdan, dubb. borst, lange mouw Zware Molton Broeken Heeren Flanellen, dubb borst Damss Flanellen, gefestonneerd Heeren Overhemden met boord Oewolde Hoeren Broeken Dames Kousen Breikatoen, per knot Jaeger Heeren Borstrokken Gestikte Dekens, 2-persoons Wollen Dekens, 2-persoons Wollen Dassen fx!ra Zware Molton Extra Zware Flanel Prima #Laken Katoen, 150 cl?l breed Sportfianel, alle kleuren en strepen Landhuisstöf, 100 c.M. breed Oogjes en Blokjes voor fulsrs Schortebont, dubbel breed Zware Theedoeken Zware Handdoeken 70 x 70 169 cent 149 129 59 SS 129 22 77. 98 98 690 690 29 29 cent per el 29 49 25 37 29 33 19 26 Heden ontvangen Spinazie 50 ct. per 7i biik 277a ct. per Y2 blik Andijvie 50 ct. per 7i biik 27V2Ct. per 72 blik Wortelen 55 ct. per Yi blik 3272 ct. per 72 blik Snijboonen 55 ct. per 7i blik 3272 ct. per 72 blik Spercieboonen 55 ct. per 7i blik 3272 ct. per blik Dubbele Spercieboonen 45 cent per 7i blik. Doperwten vanaf 50 cent. eenige Wasschen, ook Dienstboden- wasschen of Werkhuizen. Bokking, Sprot, Gerookte en Ge stoomde Makreel, Harderwijkers, Bakharing, Ingem. Haring, Mosselen, Paling en Garnalen. Noordstraat, Middelburg. F. J. VAN AARTSEN, H.H. BAKKERS. W. P. WATTEL. uitsluitend de beste. FRANS DAMMAN, K. Noordstr. L107. Lange Burg C 111. drogisterij BIERKADE G 203 - MIDDELBURG 1. Jonge meisjes die onlangs de school veriaten hebben. 2. Dames die voor eigen gebruik het Costuumnaaien willen leeren. 3. Naaisters die opgeleid willen worden tot 1ste Coupeuse. DAG- en AVONDLESSEN. VRAAGT INLICHTINGEN. ■-7 A.";V Verkrijgbaar in het Magazijn van Dameshandwarken KORTE DELFT G 23, EN GROS - EN DETAIL. Daar het niet gelukt is de zaak in zijn geheel te verkoopen, zijn wij besloten - vcoricopig - deze naast de fabricatie van Nationale Klederdrachtpoppen, Onze goedkoope prijzen van den laatsten tijd blijven echter gehandhaafd. Op elk gebied hebben wij een enorme sorteering. Ail® dagen ontvangst der allernieuwste artikelen voor het IS Deze week bij aankoop van van deze hcogfijne kwaliteit van ons keurig Aangesloten bij het Nederiandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 18-1 uur, Donderdags van 18-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-S uur, Rente 3 pCt. van één tot 10.800 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaiing van beSasting door tussschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito yan schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92283 worden gaarne verstrekt. :->.v t'JêÉlè 2 Jaeger Heeren Broeken ii i» ii »i M i DID EiL BUI G. v'Y - ,.Het Huis met de Roode Pilaren" DROGISTERIJ SCHULTE THIEME, G E y R A A G^> Adres G. Verheyke, Nederstraat O 109. TE KOOP Adres Wagen aarstraat 218. Adres Langeviele K 224. Te koop aangeboden zes pers., voor f 1350. Te bevragen Balans E 111. DROGISTERIJ SCHULTE THIEME, „Het Eluis met de Roode Pilaren" 30 en 25 Cent. Spanjaardstraat. Verwacht een zending Brandstoffenhaudel „Het Huis met de Roode Pilaren" DROGISTERIJ SCHULTE THIEME, l)e Nieuwste PRENTENBOEKEN en KINDER-LEESBOEKEN met prachtig gekleurde platen ontvangen. Boek- en Papierhandel SCHULTE THIEME, „Het Huis met de Roode Pilaren" geeft onderricht aan KJT Vakscholen te Amsterdam, Leeuwarden, Utrecht en Middelburg. EIGEN SCHULD MET RUBBERZOOL. Kunnen gerepareerd worden. Haast onverslijtbaar Aanbevelend, Opgericht 31 Januari 1923. Directeur de heer P. C. OORSCHOT. CURSUS VOOR MANDOLINE- EN GÜITAARSPEL. Ouder leiding vau den Directeur, de heer P. C. Oorschot begint binnen enkele weken een Cursus in Mandoline- en Guitaarspel. Deelname is openge steld voor Dames en Heeren alsmede kindereu die den 12-jarigen leeftjjd bereikt hebben Voorzoover men niet in het bezit is van instrumenten, kunnen dezen worden besteld rechtstreeks van Italiaansche fabriek in prjjzeu van f 7,50 af, zoouoodig door spaarsysteem. Deelnemers worden ingeschreven als lid, betalen geen lesgeld, doch de gewone contributie der leden. Vrjj toegang tot uitvoerin- geu of concerten. Aanmeldingen worden gaarne ten spoedigste ingewacht bjj Mej. S. WITTE, Heerengracht H 121. Dhr. K. J. LOUWS, Pjjpstraat N 214. Dhr. A. P. JONGEPIER, Breestraat E 39 hij de Tramsingel. Na aanmelding ontvangt men een uitnoodiging tot bjjwoning van een ver gadering alwaar ook aan ouders of voogden alle gewenschte inlichtingen zullen worden verstrekt. HET BESTUUR. ls oter zoo EERLIJK Prima Koffie Thee Filialen: MIDDELBURG, GRAVENSTRAAT 252 VLISSINGEN, BELLAMY PARK 28 van de Amsterdamsche Boter Handel. Peulvruchten enz. Conrurreer. prjjzen met Cadeaubons. Allerfi DE ABDIJ" r ■-- - .ïÉtetsr« ~-$s. yi-l - v. 'M- i -■ -DAG M

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3