IlBoasson&M Prima Zuurkool. mooie Mantelmagazijn „DE DUIF" 11 Boassi Hoim C 111. „De Nieuwe Walcheren," Middelburg M. H. Boasson Zonen. jJUtyWOte 1. H. Boasson Zonen. Ronde Zoute Drop KACHELS I DE DAG DER HUISVROUW Edelweiss-Zeeppoeder en Zuivere Sneeuwwit^loor Klavier- en Orgelles. Spimlmr- 1. H. Boasson Zonen. Hoesttabletten Katjesdrop Al wie ze Keurige Mantels Pluche Mantels, Bontmantels, Japonnetjes en de meuwste HOEDEN. Letterbanket en Borstplaat. Men staat perplex Men, KacMtn eg OierWes. A n ij s d r o p Matrassen VI-SPRING Matrassen Zuurkool. c. joziASse wz. Matrassen CHRISTOFLEZILVER. Juwelier R. VERHOOG, ZUURKOOL. Witdrop Matrassen A.U PING'S Matrassen farkeosmarkt 1317-313 Middelburg. per ons 25 cent. .per ons 25 cent. zeer beste Snijboonen Nieuwjaars- en Fantasiekaarten Ailes in zeer voordeelige prijzen. F. A. DE JONGE, Versche Borstplaat D, van der Made. HEEREN- EN KINDERKLEEDING Prima Eigengemaakte Winterjassen „NIEUW ENGELAND" Langedelft147, „NIEUW ENGELAND" Langedelft 147. VERHUIZINGEN IN EN BUITEN DE STAD PER AUTO. C. BLANKER, per ons 40 en 50 cent. Huis- en Kachelsmederij, Magazijn van Haarden en Kachels en aanver wante Artikelen. heeft nog af te geven, wegens ontruiming van een gedeelte kweekerij, halfstam Alles prima kwaliteit en vrij van bloedluis. Ziet Etalage Beddenmagazijn J. BUMS, Veersche Singel S130 ZUURKOOL uuuuuuu per ons 35 cent. Mans Zolen @n Hakken f 2,20 Vrouwen Zolen en Hakken f 1,45 Kinderwerk naar grootte. Eerste Electrische Schoenmakerij, Dampoortstraat 205. U vindt B. K. Emaille-waren F. J. VAN AARTSEN Wist U dat?? per ons 25 cent. J. K. KODDE, DE PLAA, Langeviele. per ons 50 cent I! ffilimifUlUlUUi ONTVANGEN bij MINDERHQUD, Nieuwstraat. SCHULTE THIEME, heeft prachtige sorteering met en zonder BONT, in FLUWEEL en ZIJDE 10 een! per ons. Eerste kwaliteit Ghocolaad. Beste Cacaobrokken. RUMBGQHEÜ 8 cent per stuk. KINDERJASSEN reeds nu voor 3 gulden. KINDERJEKKERS, prachtige ratiné, geheel gevoerd vanaf f 3,50. WOLLEN WINTERVESTEN f 2,00 met prima wol gevoerd. PETTEN vanaf 40 cent. Vraagt prijs. Het beste adres voor het opdoen van Is BREE E 215. Om te noteeren AANBEVELEND. Appels en Peer en Pruim vanat f 1,-- Pyramlde Appels en Peer f 0,80 Snoer Appels en Peer f 0,75 Geleide Perziken f 2,50 (MARKT, HOEK GORTSTRAAT) De eigen-inmaak is weer lekker. HBS m «Sa i>y. /Wé ziet hij op z'n akker neer. hielp hem zijn zwaren arbeid met kracht en lust verrichten, waardoor hem dit jaar een groote oogst ten deel viel. BZK weert vermoeid heid en geeft een aan genaam humeur. BZK houdt lang tegen, is daardoor voordeeliger in het gebruik. c Aanbevelend, GROOTE SORTEERING iersche Colonifères, Petroleum- en andere soorten Kachels, Tegelplaten, Kolenkisten, Kolenbakken, Poken, Tangen, enz. enz. tegen zeer concurreerende prijzen. VLASMARKT K 149 MIDDELBURG. HET BESTE DER ZiLVEROPLAAG-METALEN. Uit voorraad leverbaar. Voor Walcheren Alleenverkoop LANGEDELFT B 138. Telefoon 287. 3i en floe wij cfie veraangenamen. Dewaschis vanmorgen af kfaar gekomen. Het gaat vfug met EDEL WEISS- ZEEPPOEDER, dat het goedvoor LIwaschten de SNEEUWW17GLOOR die het daarna hagelwit bleekt. - En nu is de middag vrij voor het verstefgoed. Ook dat gaat fijn, op de naaimachine, die LI hebt gekregen door het inzenden der hons van de EDEL WEISS en SNEE U W W/7GL O OR. Em Miesje speeft met haar pop, ook af een geschenk van de EDELWEISS. N.V. Zeepfabrieken v/h CE HAAS VAN BRERO, Apeldoorn Xo xru AangenameLeermethode. Per les f 1,00. Lange Singelstraat 178, (boven). Prima kwaliteit f4,50. FOCUS, DROGISTERIJ SCHULTE THIEME, „Het Huis met de Roode Pilaren" „Het Huis met de Roode Pilaren" DROGISTERIJ SCHULTE THIEME, Wed. P. POLDERMAN, Vlissingsche straat K 45. te huur, prachtig zicht en groote bleek Adres A. Back, Lange Breestraat. Ontvangen een groote partjj Het goedk. adres voor Wederverkoopers. Frans Damman, K. Noordstraat L107. beproefd heeft, kent geen beter geneesmiddel tegen kiespijn, ze nuwkoorts, fleurecijn in het hoofd en influenzapijnen dan de koorts poeders van H. VAN AKEN, Apotheker-Specialist, te Selzaete. Prijs per doos 60 cent. Verkrijg baar bij apotheker en drogisten. Eischt rond het doosje de hand- teekening „H. van Aken". Importeur Middelburg. PoTbus 55. Luxe Brood- en Banketbakkerij, Balans - Middelburg. als men de prijzen ziet van onze prima in onzen buitengewonen goedkoopen Uitverkoop thans voor f6.—, f8.-, f 10—f14.—f 18.f20.—, f 25,-f30 Ziet vooral onze buitengewone aanbieding in PANTALONS, mooie kamgaren streepjes reeds vanaf f 1 50. Ziet dus in uw eigen voordeel onze Uitstalkasten. naast Magazijn WIENER. Ook kunt ge nu voor spotprijs U een soliede COSTUME aanschaffen. Aanbevelend, Breestraat O 160, Middelburg. Vleeschhouwerij Wagenaarstr., Hoek Bree, H. C. Frederiks, Telef. 455. Puik Vet Schapenvl. 75 ct., Magere Runderl. f 1.30, Rund- of Varkensgehakt f 1.20, Blank Kalfsvl. f 1.20, Vette Runderlap pen fl.20, Bladreuzel f 1.20. Alles p. K.G. DROGISTERIJ SCHULTE THIEME, „Het Huis met de Roode Pilaren" Aanbevelend, J. LEIJNSE, Vlissingsche straat. DROGISTERIJ SCHULTE THIEME, „Het Huis met de Roode Pilaren" 07 WA BZK Slot volgt een ruime sorteeriDg aan lage prjjzen bjj SPANJAARDSTRAAT. DROGISTERIJ SCHULTE THIEME, „Het Huis met de Roode Pilaren" Aanbevelend, ■-'•■■X Op aanvrage zenden wij U gaarne ons gescBenkenBoekje, Bevattende 340 cadeaux, die U voor ingezonden Bons kunt ontvangen. DROGISTERIJ SCHULTE THIEME, „Het Huis met de Roode Pilaren" MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2