"Traast DE ran BIETENSTEREN Kloosterbalsem ;3 Magazijn De Zwaivw. Mepzijn De Zwaluw. Kayser, de beste van alle Magazijn Ds Zwaluw. Die Jeuk! Me Loopjongen Nette Loopjongen Naaisters- en Leerling-Naaisters Spritsletters. m n n m n u jr Flink Meisje n Damesmantels vanaf 9 tof 150 gulden Bontmantels vanaf 49 tot 165 gulden g Japonnen vanaf 4.50 tot 24 gulden Een CITHER te koop AKKER's S i^IVG-XTIISrO^ltl BlMitiisfes-H BALJEil. Seisweg R 235 - Tel. Int. 353 - Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken. Groote en Jardinière Varens. II u i m e keuze in PALMEN en andere SIERPLANTEN. Diverse Bloeiende Planten, - Sierkurk. Makart-Artikelen. Billijke Prijzen, VON HEIMBURG. Vlasmarkt L 22. Tel. 496. Waschje gevraagd» ORBiSUS FILLER Een nette Werkvrouw Een flinke Werkster Dagmeisje gevraagd. Flink Dagmeisje een nette Werkster. Een tweede Meisje Woensdag 10 November. No. 6. GEVONDEN VOORWERPEN. Burgerlijks Stand van Middelburg by PAUL VAN SLUIJS Co., Yiasmarkt K 57, Middsihurg. En Grot?. Advertentförs. alombokende Adres U bekend: MOLSTRAAT 84. Wollef! en Katoenen Serge. s. Paardenhaar Mouwvoering vanaf f 1,10. Zijde Fluweelen Kragen j vanaf f 1,00. Alle soorten Knoopen. IF Zijn door hef Uw handen gebarsten, met kloven, gewond, ruw, open, pijnlijk of ontstoken De Kioosterbalsem bijt niet, stilt de pijn en zuivert. nnönnneRanaBörmnnauBaaanantra 1 November-Aanbieding Mantels, AU SONHEUR BES DAMES - GROOTE MARKT 12 Naast Dhr. HENNING, Fotograaf. gg BHnHHnnanHnHHHHannnHHHnnnHfltt B Heden ontvangen Zuurkool (eiggn Inmaak) Prima Snljbooners. L PODWELSE, Wagenaarstraat Heden gelost Geen gekoeld Vleesch meer. J. PIETERSE. Heden ontvangen PR1IA VÜÖRYAST AABDBffEBK A. J. DELST, Pottenmarkt K177 Schele hoofdpijn GRATIS AANVULLING UW LINNENKAST. ZEEPPOEDER Wij hebben ontvangen: Nieuwe Bruine Boenen, Nieuwe Bruine Kogelboonen, Witte Boenen, Capucijners, Spliferwten, Groene Erwten. C. VAN DE VEN, Wij hebben weer ontvangen: van L. J. GROOTENDORST, Utrecht N.V. v.h. C. A. SCHULTE Co. en Firma SCHULTE THIEME. iemand gevraagd Boodschapjongen gevraagd, gevraagd. Dienstbode of Dagmeisje. een net Meisje, flinke Dagdienstbode» Gasthuis - Middelburg. tweede Meisje een Keukenmeisje. Nette Dienstbode FLINKE DAGDIENSTBODE', Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Kinderhandschoen, Sleutel, Kinder handschoen, grijze Jongenspet, Kinder handschoen, Notitieboekje, Moer van een wagen, Sleutel, Rijwiel. b. Bij ingezetenen Paar Heeren handschoenen, Oeldof, (bode), Souburg B 279 Handschoen en Zakdoek, v. d. Ven, L. Singelstraat N 171 een plank, Dronkers, N. Haven I 107 Bril in etui, Brusket, L. Delft Pak Zakken, J. Joosse, Veersche Weg S 254 Fazant (haan), M. J. Berger, St. Janstraat H 193 2 Breinaalden, J. Adriaansen, Ro zenstraat W 233 Dameshandschoen, A. de Smid, Karelsgang T 75 Autowiel, J. W. Bierens, Wal B 73 zilveren Col lier, J. Vermeulen, Karelsgang T 64 Lipssleutel, M. v. d. Berge, Jasmijnstr. W 127zilveren Broche, H. F. Auer, Abdijpoort A 133 Jongen Hond, B. Kruze, Dam Z.Z. O 38 Zilveren Pad vinders Insigne, M. Hackenberg, Lange Burg B 3 zakje met inh., F. Poppe, Dampoort T 186 Paar Heerenhand schoenen, C. Volkers, Noordweg, Brig- damtneWitte Schoen, Mej. J. de_ Nooijer, Zachï Jansenstraat W 71 Be-* lastingplaatje, W. J. Net, Zusterstraat I 219 Pakje Margarine, Mej. Borste laar, Nederstraat O 203 Koperen ge wicht, P. A. Wondergem, Penn. singel L 12; Redicule, J. v. d. Hulst, Oude Vlissing'scheweg V 29 Handschoen, A. Overweel, Pluimstraat E 167 Dames- armbandhorloge, v. Oemert, Bree E 215; stuk zooileder, I. Reijerse, Zusterstraat I 217 Huissleutel, F. Luitwieler, Veer sche Singel S 33 Gouden broche, Ho tel „Dit Commerce", alhierDraaier van speeldoos, A. C. Bosdijk, Eigen- haardstraat P 203 Jongenspet, A. Pe tiet, N. Oosterschestraat N 83 zilver bon, A. A. Florisse, Bagijnhof E 194 Kinderportemonnaie, H. Ruck, Emma- straat W 11. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen78 uur. Van 1—8 November. ONDERTROUWD J. J. F. C. M. Schmeink, 28 j. en A. M. Lemmens, 22 j.J. de Voogd, 30 j. ert M- L. Her- togs, 36 j. O. J. van Meten, 24 j. en A. Böttcher, 24 j. BEVALLEN M. Gutteling, geb. Til- roe, d. S. van der Driest, geb. Melse, z. OVERLEDEN K. Pleijte, z. 2 jaar. NIERKWALEN MAKEN U SPOEDIG OUD Het komt in den middelbaren leef tijd en daarna maar al te vaak voor, dat men last krijgt van rugpijn, duize ligheid, zenuwpijnen en urinekwalen. Dit is gewoonlijk een gevolg van over spanning der nieren het zijn waar schuwingen van de nieren, dat zij sinds lang hulp behoeven. Want gedurende uw heele leven, dag en nacht, werken de nieren om de vergiften uit uw bloed te filtreeren. Als zij hierin falen, kun nen ernstige en diepgaande kwalen zich ontwikkelen. Urinezuur-zouten hoopen zich dan in het bloed op, en vormen de kristallen, die zenuwpijnen en rheumatiek veroor zaken of wel wordt een onvoldoende hoeveelheid water aan het bloed ont trokken, waardoor zich waterzuchtige zwellingen kunnen vormen. Dok kun nen ontstaan blaasstoornissen, niersteen, niergruis, blaasontsteking, ischias, spit, vermagering, zenuwachtigheid en ge brek aan energie. Vermijd de ontwikkeling dezer ver schijnselen. Wek de nieren op en ver sterk ze met Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Dit specifieke niermiddel werkt rechtstreeks op de oorzaak van uw kwaal, reinigt en versterkt de nieren, lenigt de urinekanalen en regelt de wer king der blaas. Zoowel mannen als vrouwen kunnen baat vinden bij het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpij» NSerpM.lan MaagpHien Zalf Smaak en kwaliteit als voorheen. zoo goed als nieuw. Adres Rozendwarsstraat W 249. heeft ontvangen alle kleuren WOL met Zjjde 50 cent per knot. Groote sorteering GESPEN vanaf 15 cent. Alle soorten BONTVELLEN vanaf f 1,00. Beberet BONTVELLEN vanaf f 1,50. Alle soorten BONTRANDEN in breedte 4, 6 en 10 centimeter. Nergens grooter kens in DAMES HANDSCHOENEN vanaf 80 cent tot f 1,90. DAMES HANDSCHOENEN met bont vanaf f 1,40. Groote sorteering in DAMES KOUSEN, geheel zjjde prima kwaliteit f 3.00 per paar. Zjjde met wol alle moderne kleuren f 2,50 per paar. Zwarte Dames Wollen KOUSEN vanaf f 1,25. Alle soorten MODE-ARTIKELEN aan concurreerende prjjzen. 1 FABRmANTE.N.V KOOPMANS71 MEELFABRIEKEN-LEEUWARDEN merf Neemt dan dadelijk den veelgeroemden welke onmiddellijk dadeljjk verzacht, uw hauden spoedig lenig en gaaf kan maken en beter bestand tegen het ruwe werk, het water of het gure weer doet zjjn. Veel geprezen bij wonden, brandblaren, huiduitslag, winterhanden en -voeten, open plekken, aambeien. Heerlijk wrijfmiddel bij rheumatiek, jicht, spit in den rug, stramheid en spierverrekkingen. Schaadt niet! Bederft niet Prjjs per pot van 20 gram 60 cent, van 50 gram f 1, van i00 gram f 1,75. Alom verkrjjgbaar. Eischt rooden band met onze bandteekening L. I. AKKER, Rotterdam. ft nf ZUIVER PLANTAARDIG TONICUM. Op het juiste tjjdstip genomen, heeft de Sanguinose nog redding gebracht, als alle hoop reeds scheen vervlogen. Wanneer het gestel afgemat wasde krachten uitgeput, de ziekte voorbjj was, maar de zwakte de overhand nam, dan heeft Sanguinose nog wonderen gewerkt. Neem er eens de proef meeStel het niet uitgjj zoudt het U misschien te laat beklagen. Wat de Sanguinose voor honderden gedaan heeft, dat doet zjj gaarne ook voor U SANGUINOSE wordt verkocht in flacons van goed 300 gram. Prjjs per fl. f 2,-, 6 fl, f 11,—, 12 fl. f 21,—. Te verkrjjgen bjj de meeste Apothekers en Drogisten. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Middelburg bjj N.V. v.h. C. A SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en) PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. U Zeldzaam goedkoop beginnen wjj onzen geheelen voorraad van de gewone tot fjjnste soorten Mantels op te ruimen. Nieuwe Pruimen per pond 2025 et.' Prachtige stukjes Appelen p. pond 50 Fleurvjjgen 20 Extra Fleurvjjgen 28 en Aanbevelend, Versche Runderlappen vanaf f 0.60. Rookworst. f 0.70. Rund- en Varkensgehakt. f 0.55. Alles per pond. voorzien van bleek en regenwater. Adres bureau van dit blad. met garantie, aan lage prjjzen. Aanbevelend, Fo ste r's is vaak te wijten aan slechte spijsvertering. Foster's Maagpillen verdrijven spoedig uw kwaal, werken uiterst zacht en verschaffen u een gezonden eetlust, nieuwe energie en een opgeruimd humeur. Maagpillen Alom verkrijgbaar a f 0.65 per flacon VAN DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. Alles puik in de kook tegen zeer billjjken prjjs. Aanbevelend, Lange Singelstraat 171. Bruin Speculaas per ons 8 ct Extra fijn Speculaas 10 Heerljjk wit Speculaas 14 Neemt proef met ons Heerljjk gevuld 15 Chocolade Figuren 4 voor 10 cent Chocolade Beestjes per ons 15 cent Suiker Beestjes 11 Fjjne Bruidsuikers een kwartje per half pond. Anijsblokjes, voldoende voor een kop melk per stuk 1 cent. cy Waarom nog langer lijden als genezing mogelijk is 1 Ga geen nieuwe nacht of dag meer in, gedurende welke gij door on dragelijke jeuk gefolterd wordt.Waarom Uwe gezondheid ondermijnen, wanneer één aanwending van 1? 5.D. de ergste aanval van jeuk en prikkeling binnen een paar minuten doet ophouden. Bedenkt wat het beteekent na d igen vol marteling en nachten zonder slaap te bemerken, dat Uw huid niet meer branderig is, maar heerlijk koel.In alle gevallen geeft A>.0.ï>. verlichting. O L D. in fir.c. at. 0.75 e\ 2.50. 7}.li I). zeep d 1. bij allej apoth. en dreg. Eischt dit bereid volg0ns het oude en echte recept, zijn zacht, laxeerend, bloed zuiverend en slijmafdrij vend, bjjzonder dienstig tegen ongesteldheden der maag, bevorderen de fabrieksmerk, spjjsverteering, nemen de duizeligheid weg en zijn zeer heilzaam tegen de gal en scherpte in het bloed. Verkrijgbaar tegen den prjjs van 30 cent het verzegeld doosje met gebruiks aanwijzing Te Middelburg bij Eischt vooral merk GROOTENDORST WACHT U VOOR NAMAAK. Voor den Zaterdagavond voor loopwerk. Adres Vroon, Lango Noordstraat, Een nette die goed kan fietsen. Adres Beugelink, Slager. ge v r a agd. Adres L. B. de Njjs, Langedplft,-.,. GEVRAAGD. Heeren Mode-Magazjjn „Old England", Lange Delft. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Molenwater M 255-256, Middel burg. gevraagd voor den Vrijdag, Adres „Huize Agtol", Langevielesiugel gevraagd voor den Vrijdag. Adres Molenwater N 43. Te spreken 's avonds na 8 uur. gevraagd. Adres Noordbolwerk M 235. Terstond een flink Adres St. Janstraat I 100. gevraagd. Adres Emmastraat W 39. Gevraagd zoo spoedig mogelijk een flinke Aanmelding na half negen, Loskade 250 (boven.) 7 Mevr. van Doorninck, Gortstraat 19, zoekt voor den Vrijdagmorgen gevraagd voor de morgenuren (van 8 tot 12 uur). Adres Lange Siugelstraat 188, Mevrouw Van der Bel, Noordsingel S 172 vraagt voor de morgenuren. Aanmelden 7—8 uur 's avond-, Gevraagd in gezin z. k. een goed kunnende koken en netjes werken. Zich aan te melden 's avonds tus«chen 7 en 8 uur bjj Mevr. Ie Clercq, Nieuw st raat 220. Gevraagd een en tegen Januari gevraagd, zelfstandig kunnende werken, niet beneden 16 jaar. Adres Goedhart, Hoogstraat. Gevraagd een niet beneden de 16 jaar. Adres Mevr. Jans, Kweekerjj, Lange- vielesingel.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1