Heeren-, Jongeheeren en Sinderkleeding. Wit wij II dit nei bieden I A G B E R 8 Wat zoekt a Dames? DUBBELTJES-ZEEPPOEDER EN DUBBELTJES-ZEEP K[ ETIMC RA7AD i\ mm mm I wmm Or4«ir41% WINTER ARTIKELEN. 1 ELECTRISCHE LAMPEN D R A R B Reuzen Sorteering yrtw i I li, uuh. il Enorme groote keuze Mooie en modern© dessins De nieuwst© modellen Waarborg voor kwaliteit Scherp concurreerende prijzen Pracht Jongeheeren Ulsters Snoezige Kinderjasjes Qroote keuze Regenjassen Motor-Jekkers in alle prijzen Mooie Stoffen voor Maatwerk Solide afwerking onze kleeding Mooie correcte pasvorm Aangename vakkundige bediening Gelegenheid voor zichtzendingen De nieuwste Mode-Artikelen alsPollovers en wollen Vesten Engelsche Hoeden en Petten Wollen en Katoenen Sokken Handschoenen en Overhemden Dassen, Binders, Slobkousen Boorden, Manchetten en Bretels Enz. Enz. Enz. Enz. K L E E D I N VERHUIZINGEN IN EN BUITEN DE STAD PER AUTO. C. BLANKER, Stalhouderij W. ROOSF. Versche Borstplaat D. van der Made, Mi. Intel! r tetania GEEN KIESPIJ! KOORTSPOEDERS ZUURKOOL Mmm Dit raakt Uw hoofd. I|m Uw hart, Uw beurs. GORTSTRAAT GAS- EN ELECTRISCHE LAMPEN. PETROLEUM LAMPEN. NIEUWSTE SOORTEN. ZIE PRIJZEN. ZIE ETALAGE. Kachelborstels - Kachelglans Kacheidroogrekjes Vuurtesten - Stoven enz. enz. Zoo juist ontvangen IN VERSCHILLENDE LICHTSTERKTEN. Prima VIoeschwaren. B, F. TE ROLLER. Berliner Leverworst 20 ct. per ons Saksische Leverworst 14 ct. per ons Haagsche Leverworst 10 Ct. per ons Vraagt prijs. Huismoeders Billijk adres voor TR0UWRIJDEN 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Best® Cacaobrokken. He! beste adres voor het opdoen van zwart Heerenpak maa! 50, Jacquet met fantasie Pantalon, en Winterjas. De eigen-inmaak is weer lekker. Vruchten au Jus. AU BOHHEUR DES DAMES WASCHOLINE- FABRIEK /\MERSFO ORT KOOLBAKKEN. KOOLEMMERS. KOOLSCHOPPEN. KACHELPLATEN. KACHELHAAKJES. POKEN. TANGEN. ENZ. ENZ. BEDKRUIKEN. THERMOMETER- FLESSCHEN. BRANDERS VOOR GAS EN PETROLEUM. GASKOUSJES. GASGLAZEN. ENZ. ENZ. GOEDKOOPE - im iw J vV -*• H.Rabbers«Co. o JT Zult 14 en 19 ct., Leverworst 14, 16, 18 en 20 ct., Ham 22, 30 en 32 ct., Snijworst 20, 22 ct., Gek. Worst 20 ct., Geld. Rookworst 18 ct., Tongeworst 25 ct., Rookspek 20 ct., Plokworst 20, 24 ct., Rookvleesch 22, 30, 35 en 40 ct., Frankforter Knackworst 28 ct. enz. enz. Alles per ons. G. KRIJGER, K. Noordstraat L 104. Breestraat O 160, Middelburg Bij mjju prima gekoelde Runderlappen a 55 ct.. Gehakt 50 ct. per 5 ons, ook puik Schapenvleesch, geef ik gratis Roebaart spaarzegels, voor cadeaux in de huishouding, bij COHEN, Gravenstraat. Erwtensoep met kluif of worst, heel blik 65 en 50 ct., half blik 35 en 30 ct., A. Hunink en Olba Weëner Worstjes in blik, Plat du jour in blik, Maderasaus, Pikante saus, To matensaus, Keppered Hering, Zalm, Sar dines, Soja, Soepgroenten in blik 20 cent, Maggi Artikelen. G. KRIJGER, K. Noordstraat L 104. De families worden beleefd verzocht om prijsopgaaf te komen vragen. RUySOQNEN 8 sent per stuk. Is BREE E 215. Zenuwkoorts Spierpijn en Fleuri- cijn in het hoofd, Influenzapijnen kunnen blijven bestaan na het ge bruik van enkele van H. VAN AKEN Apotheker-Specialist te Selzaete. PRIJS PER DOOS f 0,60 Eiseht rond het doosje de handteekening „H. van Aken" Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. Importeur SCHULTE THIEME Postbox 55, Middelburg Vleeschhouwcrij Wagenaarstr., Hoek Bree, H. C. Frederiks, Telef. 455. Puik Vet Schapenvl. 75 ct., Magere Runderl. f 1.30, Rund- of Varkensgehakt f 1.20, Blank Kalfsvl. f 1.20, Vette Runderlap pen f 1.20, Bladreuzel f 1.20. Alles p. K.G. Te koop zoo goed als nieuw Adres bureau van dit blad. Aanbevelend, J. LEIJNSE, Vlissingsche straat. Groote Keuze Annanas, Reine Claude Abrikozen, Perziken, Melange au jus, Gember, Kersen enz. vanaf 69 cent. De groote flesch kost f 1,incl. flesch. G. KRIJGER, K. Noordstraat L 104. Iets in een Mantel Dan is U w aangewezen adres gemakkelijk te raden. Wjj brengen van 't gewone tot 't fijnste voor zeldzame prijzen. Bontmantels van af f 59. Japonnen van af f 4.50 Groote Markt naast dhr. HENNING. Naar „De Kleine Winst" om nieuwe versche Noten, Tamme Kastanjes, losse Dadels, versch Bruss. Lof, doosjes Da dels, pakjes Vijgen, enz. ROSKAM, Lange Burg. ELECTRÓLUX STOFZUIGER te koop, zoo goed als nieuw, voor spotprijs. Adres Lange Geere K 250. Duizenden nauwgezette huisvrouwen onder» vinden thans dagelijks, dat er voor de behandeling der wasch geen betere en. goedkoopere zeepsoorten bestaan dan zSEEE: HS. "tEE Uw hoofdomdat elke huismoeder er tegen- --Z^rr. woordig terdege aan moet denken, dat tegenover elke huishoudelijke uitgave, zoo veel mogelijk -practische gebruikswaarde staat. -=':rx Uw hartOmdat het de vreugde van een goede huisvrouw is, dat haar linnenkast is gevuld met linnengoed, dat blijvend helder en frisch is en •ssa geen slijtage vertoont, Uw beurs: Omdat het geld, hetwelk U bespaart door het gebruik van Dubbeltjes Zeeppoeder en Dubbeltjes Zeep. Uw huisgezin weer op andere wijze ten goeds komt, VER PAK KJ Noi Blauw MET Roode Streep ^JllMrnaaf?f uw finnen li o Mderalssneeuui en fnsch vanc\euf. iir^ t

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4