fDAMESMANTELSJ OIZE HIEHVSTE RECLINE H. MEYER. litapM Bogardstraa! D 51 OPRUIMING ANGLO-ZEELAHDIA MELKINRICHT Droog Brandhout, Fe J. Wied Zonen, rijnse's Zeenwscbe Rogpbloi TWIST Groote November-Aanbieding U BETAALT BELANGRIJK UNDER Nette Loopjongen M Jongen gevraagd. FMe Jongen jerraagd, Nette Mïïoow j> DAMES - MANTELS en JAPONNEN, R Fa. H. L HENDRIKSE Grèsbuizen zeer Vulhaard. al KEUKENREGISTER Mmmarkt 11-1 Middelburg. Mantelmagazijn L'lnnovation. Verkoophuis „Amerikaan" hulp in ile HoiMiig gevraagd, Flink Meisje H Kindermantels, Wollen Kinderjurken, Wollen Kousen, gig Winter-Handschoenen, Flanellen Nachthemden en Houtwarenfabrlek, K. J. VAN LÖ9, Brakstraat O 254. S. VAN DER WIJK. DOOR BIJ KLAVER TE KOOPEN. Dienstbode tweede Dagmeisje, flink Dagmeisje net Dagmeisje, Meisje gevraagd, Meisje gevraagd Ontvangen een prachtige keuze in gs alsook in Pyamas. Lange Delft I 36, Middelburg. Aangesloten bij het Hederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 19-1 uur, Donderdags van 19-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 19.009 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Wol met zijde Wollen Chenille AVONDDOEKJES in Chenille en Wol 98 ct. Gekleurde Omslagdoeken f 3,95* Alles bij GRAVENSTRAAT. MIDDELBURG. Huismoeders en Zakenmenschen, let op Uw voordeel. Prima zuivere versche Melk Gepasteuriseerde Melk Karnemelk Karnemelk met Gort Slagroom ad 10 cent per Liter ad 15 cent per Liter ad 5 cent per Liter ad 9 cent per Liter ad f 1,70 per Liter ad f 1,10 per Liter Koffieroom Eiken morgen Versche Roomboter met Rijkscontrölemerk f 1,05 per pond Loskade, Middelburg. Telefoon 116. Koopt thans Plankjes, Blokken (gezaagd op kachelmaat), Bossen (Latjes) enz. Latten, Tengels, Bezemstelen. Vraagt prijs. MIDDELBURG. Gebruikt voer Uw Ontbijt is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier Staat onder voortdurende controle van het Scheikundig Bureau van Heer J. G. VIN DER HARST. met bochten en hulpstukken, Privaattrechters en Syphons, Droog-Ciosetten, Asbestplaten, Tegels enz. koopt u aan zeer lage prijzen. Penninghoeksingel. Tei. 422. Aangeboden een Huisorgel, !-S h-< 8b*-ii a S J H a Oa cS CADEAU. In den Melk-, Boter-, Kaas- en Elerhandel van 0. POLDERMAN, Gravenstraat 1 186, PRIMA GOUDSCHE KAAS van 10, 15 en 18 ct. p. ons LEIDSCHE KAAS 14 cent per ons. Huis- en Kachelsmeder'j, Magazijn van Haarden en Kachels en aanver wante Artikelen. AANBEVELEND. BRT HBUN LANGE DELFT naast Bakkerij Blok. Dames-Mantels met bontgarneering vanaf f 11.25 Nieuwste modellen Mantels met Bontkragen vanaf f 14.75,16.- IMF* Zie de prijzen in de Etalage. Prachtige Wollen Dekens Tochtdekens Voetzakken Vachten Tochtband Pluchette, enz. Meubel- en Beddenmagazijn A. M. HOFMAN Stoffeerderij. - Lange Noordstraat L134. - Verhuizingen. Hebt U last van natte voeten? Koopt de beslist waterdichte CRESSCHOEN. Zoowel voor Hoeren, Jongeheeren als Klnderkleeding De prijs is veel lager en de kwaliteit dezelfde. Wij leveren si Ratlné Bonkers met fluweelen kraag f 9,75 enz. Fietsjekkers f 3,95 f 8,95 enz. Heeren Ratiné Jassen f17,50 enz. Heeren Ulsters f 4,90 enz. Heeren Regenjassen f 4,90 enz. Heeren Truien f 4,95 enz. Petten f 0,75 enz. Vilthoeden f 0,95 f 1,95 enz. Marinejekkertjes f 2,90 enz. Oliepljpen f 3,50 enz. Oliejassen f 7,75 enz. Ollejekkers f 6,25 enz. Voor Reclame geven wij Cadeau boven f 10,—contant een Pet of Das, boven f25,— een Overhemd of Klokje Lange Noordstraat C 24 - Naast R.K. Kerk - Middelburg LHJIJUULIUUUULIULIIJLILII II-II II n II s Voorradig J. PIETERSE. gevraagd, die beslist zin heeft in hst vak te worden opgeleid. Adres CORNs HENNING, Fotograaf, Markt. Nette Jongen gevraagd Gevraagd aankomend Meisje, Dagdienstbode, Dagmeisje gevraagd. si Vanaf HEDEN verstrekken wjj bij aankoop van ieder der onderstaande ARTIKELEN een BON l pond Koffie Bovenstaande producten worden dagelijks aan buis bezorgd door de waarbij Mahonie Linnenkast en solied Veeren Bed met toebebooren. Te bevragen werkplaats H. van Driel' Scboorsteenvegerssingel Q 7275 TE KOOP een nieuw kleiu model Adres bureau van dit blad. Ter overname aangeboden in goeden staat, 10 registers, sub-bas PRIJS f 90.-. Adres bureau van dit blad. Q3 O 69 '43 d e'il §- es 'M 23 CS P3 P P5 CQ bo >4 o CQ *-< "Stóft PQ o to u cö c6 <D L. -Q-S H té a 40, '/a pond Thee a 75, 1 pak zelfrijzend Bakmeel 1 pak Amerikaansch Patentbloem 1 pot Jam a 1 pot Bijenhoning 1 pond Margarine V2 pond E. F. Melange 1 pak A. H. Bak- en Braadvet 1 bus A. H. Cacao 1 pond Ja var ijst 1 bus Zaansche Koeken 1 Ontbijtkoek „Zaansche Molen" 50, 55, 60, 65 ct. 85, 95, 1,021/2 ct. a 20 ct. a 20 ct. 44, 821/2, 1 20 ct. a 55, 100 ct. a 40, 50, 60 ct. a 371/2 ct. a 44 ct. a 50 ct. a 20, 25, 30 ct. a 30 ct. a 25 ct. Tegen inlevering van 20 dezer bons ontvangt U EEN PRACTISCH ZIE ONZE ETALAGES waarin een aantal dezer registers geplaatst zijn. IN DE KEUKEN is een dergelijk nuttig geschenk ONMISBAAR. EENIGE ONZER PRIJZEN lste kwaliteit Witte Suiker per pond 24 ct. Prima Tarwebloem p. pond 11 Gruttemeel 10 Prachtige bruine Boonen 11 Vermicelli 20 Gereinigde Krenten p. pond 22 Sucade p. ons 18 Raapolie p. Liter 62 Verscb gebrande Pinda's p. pond 12 DE ECHTE GELDERSCHE WORST Eerste kwaliteit p. pond 68. Extra kwaliteit p. pond 75. MIDDELBURG VLISSINGEN Lange Delft B 116. Tel. 480. Nieuwendjjk 5, Scheldestr. 23. De toonaangevende Firma, zoowel wat kwaliteit als prijs betreft. R. No. 538. Alle veranderingen gebeuren gratis. vindt U bjj ons in goede kwaliteit, tegen billijken prijs. EIGEN SCHULD Kunnen gerepareerd worden. Haast onverslijtbaar Aanbevelend, II JUULiL s s vette Runderlappen f 0,60, magere Runder lappen f 0,70, Rookworst f 0,70, gezouten Hutspot f 0,35, vette Worst f 0,55 en Rundergehakt f 0,55, alles per pond. H. H. COIFFEURS Voor een Net Jongmensch bestaat ge legenheid in het Kappersvak opgeleid te worden. Tb. A. SCHIPPERS, Kapper, Lange Noordstraat 28. GEVRAAGD. Heeren Mode-Magazijn „Old England", Lange Delft. Eerste Electriscbe Schoenmakerij, Dampoortstraat. voor hulp in den winkel ea loopwerk, kan hier grondig het vak l.eeren. Aanmelden na 8 uur Korte Noord straat L 104. niet ouder dan 16 jaar en kunnende fietsen. Adres bureau van dit blad. Wegens ziekte tijdelijke kunnende koken. Zich aan te melden 's avonds na 8 uur bij Mevr. BoüssonKoopmans, Lange Noord straat 181. gevraagd voor den Vrijdag. Adres Lange Delft B 118. voor de morgenuren. Adres 't Zand D 188. Mevrouw JapikseLibert te Ginne- ken, Boscblaan 105a, vraagt fegen 1 of 15 November een die koken kan. Loon f 40,per maand plus waschgeld, of een Noodhulp. gevraagd Adres Noordbolwerk M 235. Mevr. Dr. Orbaan, Dam G 39, vraagt een flink boven de 16 jaar. Terstond een gevraagd, niet beneden de 16 jaar, van 8 tot 5 uur. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een leeftijd ongeveer 14 jaar. Adres Th. Schippers, Lange Noordstraat C 28. Per 1 Dec. gevraagd, een nette in klein burgergezin. Te bevragen aan Willemsen's Dienstbodenkantoor, Noord- weg 47. Wegens ziekte terstond een net voor gebeele of halve dagen. Adres Mevr. van Brakel, Lange Gortstraat 34. In een eenvoudig gezin Adres Emmastraat 239. voor de morgenuren. Adres Wal B 72.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3