ZUURKOOL, I 'JI9309 mmm so" ism i RECLAMEDAG! Fa J. A. PIETERS, Co., CADEAU! CADEAU! E. H. Boasson DE mODE-JtCADEHIE DE LEED V-V Al REES, Propaganda-Samenkomst Huismoeders kopje Chocola. Prima Zuurkool U vindt! I F. J. VAN AARTS EN Wist U dat? Let op het Adres J. KRAAK. DE PLAA, Langeviele. ZUURKOOL P. DE RIJKE, BRAKSTRAAT Landhuisstof 100 c.M. breed Allovernets voor gordijnen Exira zware Flanel Prima Molton Prima Sportflanel 35, 25 Blauwe Keper 55, 49 Beel Katoen, laken breedte, beste kwal. 55, 49 Tafelzeil 116 breed 119 Luiergoed 70 breed 29 Schortebont dubbel breed 33 Twee-pers. Beddenlakens gefestonneerd 198 Beel katoenen Manshemden 119 Bee! katoenen Vrouwenhemden 119 Jaeger Heerenbroeken 98 Jaeger Heeren-Borstrokken 98 Oroote Theedoeken 19 Prima Handdoeken 24 Wollen Dassen 29 Breikatoen per knot V/.2 Handgaren per klos 5 /2 Machine Baren 11 Jumper Wol Va ons knot 35 Kaartjes Brat 2l/2 cent. Dames fantasie Schorten Bewolde Jongens-Borstrokken Bewolde Jongensbroeken Dames Flanellen Heston Flanellen dubb. borst Molton Manshemden, dubb. borst,mouw Molton Mansbroeken Beweide Heerenbroeken Bewolde Kinder Directoirs Bestikte Dekens twee-persoons Wollen Dekens, twee-persextra zwaar Wollen Dames Kousen Wollen Jongens Truien Flanellen Pyama Hansoppen Bewolde Dames Directoirs Kachelzeiltjes Heeren Overhemden met Boord Zijde Zelfstrikkers Heeren Sokken Dames Kousen Kinderkousen Geborduurde Zakdoekjes Kinder Schorten cent, Wegens opheffing Agentschap der worden de voorradige model len QPSERUIMD. Qnderdeelen daaren tegen blijf ik steeds voorradig houden. Beneden- en Bovenwoning 1 HALLO Firma L. J. VAN 'T WESTENDE, Winterkleeding. f f ^0 huisvrouw u velinascjebak ivm 'sJ0fi«K -j "Ai qqiuinscj^ 'sjoqaojQ -q «uilig Wie morgen Donderdag koopt of bestelt bij VLASMARKT K 150 - Tel. 207 1 (flescb Zoete Spaansche Wijnf 0,90 Witte Port f 1,00 1,00 11 Llterfl. Roode of fiesch Medoc 1 fiesch Santa Maura fiesch Bergerac fiesch Samos f f 0,75 f 1,20 f 1,00 MIDDELBURG krijgt CADEAU 1 fl. St. Estephe krijgt CADEAU Spaansche Wijn L. DEKKER, N z. Dam F 150 Weer voorhanden de Minderhoud, Nieuwstraai. B. K. Emaille-waren Prima oude Magelkaas 16 ct. p. ons Oude Meikaas (volvette) 15 ct. p. ons Goede Witte Kaas 10 ct. p. ons. SINT NICOLAAS, HET BESTE IS VOOR ONZE KINDEREN NIET TE GOED. J. VAN GRAAFEILAND Teïef. 483. Een Pakhuis, Erf en Boven woning te koop. Prima kwaliteit f4,50. FOCUS, MIDDELBURG. CEBUCG's CLYMOLINE Gortsiraat 343 - Middelburg - Telephoon 387. Ulster met plooi en band vanaf f 16,—. Jongensjassen in moderne dessins vanaf f 9,—. Fletsjekkers met prima voering vanaf f 8,50. Fïetsjekkers gevoerd met imitatie bont vanaf f 15,50. Gabardln- en Whlpcort Regenjassen vanaf f 13,-^. Kleedingmagazijn J. HOOFTMAN Jr., Vlasmarkt. 'JLVVUlSldOD 31ÜOX sojpe Mf) s| Haag jam az jöi|©>|U!M Mn uaipui MEELFABRIEKEN-LELU WARDEN (Onder de Luifel). of 1 dus voor f 2.90, Halflinnen 70 x 70 cM. gezoomd 42i/2 ct. per stuk. Heellinnen 75 x 75 cM. gezoomd 5772 ct. Zie Etalage. Contant 5 puod neg J0d juso ?'/tLS uapuod 3A|ag u> uaBoMdBje 8VV99ridMd3A HOSd3A Pfm» sja||0>ju!M opuaajsjapuo fig IpiagjdAinz ua gesuis ui o pua^ag '..1 o11av agosMnaaz" JQAag Bbbja 'leaB uadoo>| ja;og uaiu jaauueM 'peej apaoB uaa )0|s joj nu ug 'uaB|j}s uazfjid ap jaop up 'ueBf!J>i a) neapeo uaa japuoz 'laoui u8|v)aq jbbm ap uaui siv 'paoB sed uep s| ;onpojd uag 'u9A80J)J8AO ©i i ja ie m >j agosMnaaz 'j>jn|aB tag si tuajjnouoo uaag 'jonpojd >if!|j©puoA\ uaa s; )8|-| i ufjz ajajaq yffneBoujuo ue>| 43 'ufg japuoM sj 1a 1 f 1 a m agosMnaaz 'iJaaBaq n ^oop spaais iag nfgg 'Ijaaqojd >|jaiu gp suaa uauj siv 'ii a ii e m m agosMnaaz uap luiaa^ 'lüqiuo jjfjj©>jhius uaa n igosuam 'sub>j azap uha >gnjq©b snp i>b?hiaj 'sue4>j uaaB yaogaq jbbm apaog pCt. dus voor f 2.95 BIERKADE G 203 - MIDDELBURG 1. Jonge meisjes die onlangs de school verlaten hebben. 2. Dames die voor eigen gebruik het Costuumnaaien willen leeren. 3. Naaisters die opgeleid willen worden tot 1ste Coupeuse. DAG- en AVONDLESSEN. VRAAGT INLICHTINGEN. Christelijke Geheel Onthouders Vereeniging op Woensdag 10 November 1926, 'sav. 8 uur in de zaal Bogardstraat. Spreker: De WelEerw. Heer Ds. P0STMA van Biggekerke. Onderwerp: „Vruchtbaar Werk". SprekerDe WelEerw. Heer Ds. DE VISSER. Onderwerp: „Een hek op het dak". Toegang 22 cent plus 3 ot. belasting. P; BOLDERMAN, Vlissingsche straat- 45. drinkt ny met de kou eens een fijn B&T Ze kost slecbts 9 cent per ons. Vriendelijk aanbevelend, ;>v, Middelburg. een ruime sorteering aau lage'prijzen by SPANJAARDSTRAAT. Liefhebbers van Oude KAAS. Melk-, Boter-, Kaas- en Eierhandel. Lange Geere K 237, 2e huil Vanaf de Lange Viele. Aanbevelend, Weer geregeld verkrijgbaar mijn van onds bekend zeer licht in gewicht a 16 ct. per ons. Bakker VAN DAMME, Gortstraat. eigen inmaak. De Medicinale Levertraan uit de Drogisterij Schulte en Thieme, Het Huis met de Roode Pilaren, schuin over de Nieuwstraat, in de Lange Delft, voldoet aan de hoog ste eischen, terwjjl de prijs billijk is. Per flacon 50 cent, met 15 cent staangeld voor de flescb. Burgers Rijwielen TE HUUR. Adres Langeviele 224. Adres bureau van dit blad. MIDDELBURG. Verkoophuis Gortstraat is een nieuw middel tegen winterhanden, ruwe huid, pukkels en puistjes. Clymoline wordt snel door de huid opgenomen en verstopt de poriën niet. Per flacon 75 ct. en f 1 90 in Het Huis met de Roode Pilaren, dit is de Drogisterij Schulte en Thieme, Schuin over de Nieuwstraat, in de Lange Delft. U wenscht een eenvoudig te bedienen RADIO TOESTEL, dat goedkoop is en betrouwbaar, dat zich gemakkelijk laat instellen op de ge- wenschte golflengte Dan is er maar ééu ant woord dat volkomen bevredigt, dan naar de Vertegenwoordiger N. S. F., Hilversum. U draagt degeljjke soliede Winterkleediug voor de laagst mogeljjke prjjzen door Uw kleeding by J. HOOFTMAN Jr., Vlasmarkt te koopen, daar weet men door vakkundige inkoopen de zuivere wollen stoffen te bemachtigen, terwjjl door ons zelve de coupe en bewerking wordt aangegeven. - WINTERJASSEN in alle modellen voorradig. Draagt onze Wollen- en Tricot-Sjaals. Heeren Handschoen met prima wol gevoerd vanaf f 1,60. aje>|mjq48A uh\q n jeojd 'eie;H -raP UBA 'H •ejee-r) oguuq '9{I9AV -mp UUA *y •e^Senjftjepio^ 'ftoosnej^j 'po^i •SeAi.6ieg 'soj\ ■itmvj eqosuopuoq 'uueq -j •^■BuinsaeA'BjQ 'as[9tjü j •quBj'jspjoo^ 'eauqie^Y "W •qutt-qspjoojj 'nmniep)^ 'J\[ 'f •^nej!|saeAUJ|3 '8I8!H J0P n13A '1 qmuysaqosgaissiiA 'qeeqae^ •^Buj^seqosguissyi^ 'mauia.u'Bjj •ynnj^sie^ui^ '[8IJQ -A •aiejdaegB^ 'yeodeze^ •yqinuisuaqjuy 'sueoj^ -pj •Sa/A eqos3uissT[^ qmuyspirez 'aftuiog sy iessi^ uuuijj 'uunyg •eyeiAeffanrf 'eqftQ 'PUBZ h '-reiwogr Vp9M •puuZ .toqqtsg 'f •punz q, 'qosog -qof '^nuj^sSuiuog 'essmzop qmuispjooji eijiojj 'esuumioTQ qmnqspioo^; e^ojj 'jeSQj^ '-rj •qjiepeSnui ^MnjUMg ag' uftzeguj^ q-iooj 9Mnei^[ 'sMnoq -q q'en.qeqftMappag 'I0inj0^\ ■pm.Tisjepnj "IS !["JfI 'P9AV "f9K •gang 9^03 '[oSnoj^ -p fabriisante.: rtv koopmans^ SWf- Voortaan iederen Donderdag Reclamedag in.diverse wijnen. Iedere Woensdag zullen de wjjnen met cadeau vermeld worden in de „Middelburgsche Courant", „De Zeeuw" en „De Faam". i U8A80US |83A U8 8)|aOUI 3||B SJOJX 1 flesch Zoete geeft onderricht aan Vakscholen te Amsterdam, Leeuwarden, Utrecht eu Middelburg. PROGRAMMA: Zaugkoor Bemoediging. Bondslied. Eere zjj God. Zangkoor Slaap zacht. Ach Moeder schreit. De Koning der Eere komt. Zangkoor Israels Wachter. Roepstem tot de Christenen. Russisch Vesperkoor.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2