Regenjassen en Mantels iülssnartó Bogarislraat D 51, llelrg. Kledingmagazijn Nieuw Engeland Magazijn Je Zwaluw". Kolenbakken UNIE NIKKELRECLAME Spaart dus weder de Extrabons van den UNIEWINKEL, Lange Delft 9, Bovendien 15 proeent korting. IE MODE-ACADEMIE DE LEEUW-WAM REES, IMP* Opnieuw ontvangen II Bloemisterij ESALJEU» PORSELEIN. D. C. Bouwense L eo De Nieuwe UNIE is aangevangen. Hoeden! 2/w dipp 's ochlendvoer en dm keft dubbel fonoi! n n h n m n SIERPLANTEN. Hieuw ehgeland. m J V Klein en groot is dsn zeker inz'nsas, Want zulke groote eieren is toch kras. ALBERT HE UN, mu'szumnnsm.nunmn'mnn'smMammMn n u n u u n m m m B B u u n u xi Seis weg R 235 - Tel. int. 353 - Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken. Groote en Jardinière Varens. Ruime keuze in PALMEN en andere Diverse Bloeiende Planten. - Sierkurk. Makart- Artikel en. Billijke Prijzen, Regenjassen, Winterjassen en Jekkers Te koop een mooie Petroleum- Lamp en een Ruststoel. Voorradig een prachtsorteering GRATIS INVULLING een nette Jongen net Werkmeisje, Dienstbode. Dagmeisje, Een Dagmeisje Mods govr Dagdienstbode. Dienstbode H.H. Fabrikanten en Handelaren. ALGEMEEN ADVERTENTIEBLAD Esnige der nieuwe cadeaux zijn messen. Nikkelen Peper en Zeut- stellen. Nikkelen Presenteer- trommels. Nikkelen Water ketels. Benbon- schaal met 1-12 schoteltjes. Vraagt onze gratis circu laire met inlichtingen. EERSTE KWALITEIT SUIKER PER POND 24 CENT. mm -BIERKADE G 203 - MIDDELBURG 1. Jonge meisjes die onlangs de school verlaten hebben. 2. Dames die voor eigen gebruik het Costuumnaaien willen leeren. 3. Naaisters die opgeleid willen worden tot 1ste Coupeuse. DAB- en AVONDLESSEN. VRAAGT INLICHTINGEN. een zending prima fl B fl fl B B B B a Voor Reclame geven wij aan ieder die voor f 10,- contant besteedt een PET of DAS en voor f 25,00 contact een KLOKJE of OVERHEMD cadeau. Lange Noordstraat C 24, naast de R. K. Kerk, Middelburg. H HflflflflflflflflflflflflflflflBHflflflflflflflflfli fl fl fl Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pöt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Lange Delft 147, Middelburg. Bericht de ontvangst van een reusachtige partij Winterjassen f 5, 7,50, 10, 15, 25, 30, 35, 45. Gabardine Regenjassen f6,50, 10, 15, 17,50, 20, 25, 30, 35. Jekkers f 7, 9, 12, 15, 20, 22,50, 25. Steeds het goedkoopste. Steeds het nieuwste. ff M Heden ontvangen MEUBELMAKERS-WERKBANK met mooie décors. Profiteert nog enkele dagen van de goedkoops aanbie ding in Zie d® Etalages. Alle dagen ontvangst der nieuwste artikelen voor het aanstaande ST. NICOLAASFEEST. Korte Delft G 3. UW LINNENKAST. ZEEPPOEDER gevraagd, die beslist zin heeft in het vak te worden opgeleid. Adres CORNs HENNING, Fotograaf, Markt. Net Meisj® gevraagd, 'A- - 4 i Nikkelen Tafel- Prachtige Bruine Boonen Prima Tarwebloem Gruttemeel Gereinigde Krenten Sueade Grove Vermicelli Raapolie Stijfsel Grove Rjjst Versch Gebrande Pinda's per pond 11 et. 11 10 22 per ons 18 per pond 20 per Liter 62 per pond 14 12 19 Het is slechts een questie van eenmaal probeeren, om vaste verbruiker te worden van onze PRIMA KOFFIE EN THEE. ONZE KWALITEITEN zijn WERKELIJK SUPERIEUR Kofife per pond f 0.80, 1.-, 1.10, 1.20, 1.30. Thee per ons f 0.30, 0.34, 0.38, 0.41, 0.46. HEERLIJK GEKRUID SPECULAAS. Per 1/2 pond 19 ct. In blikken van 3 pond f 1,10. Extra kwal. p. x/s pond 24 et. In blikken van 3 pond f 1.25. GELDERSCHE WORST. ANTON HUNINK. De Beste per pond 75 ct. MIDDELBURG. VLISSINGEN. L. Delft B 116. Tel. 480. Scheldestr. 23. Nieuwendijlc 5. Ondanks alle concurrentie het adres voor DE ALLER BESTE KWALITEITEN tegen de laagste prijzen. R. No. 577. vgeeft onderricht aan IMF" Vakscholen te Amsterdam, Leeuwarden, Utrecht en Middelburg. GUMMI JASSEN GABARDINE JASSEN OLIE JASSEN OLIEBROEKEN OLIEJEKKERS GUMMI EN WOLLEN CAPES FIETSJEKKERS vanaf f 4.50 f 8.50 f 7.75 f 3.50 f 6.25 f 2.25 f 2.95, f 4.95 enz. WINTERJASSEN met fluweelen kraag vanaf f 9.75 HEEREN ULSTERS f 4.90 MARINE JEKKERTJES f 2.95 RAT1NÉ BONKERS met fluweelen kraag f 9.75 BRETELS 12'/s ct. BLAUW KEPER JASSEN f 1.95 MANCHESTER BROEKJES f 0.95 MANCHESTER WERKBROEKEN f 2.95 Verkoophuis Amerikaan, Aanbevelend, i iiiium»1; KLEEDT UW JONGENS W A R M Weldra komt de kou: Oostenwind en sneeuwjacht. B-r-r-r! Dan warme wollen winterjassen die Uw jongens beschermen zuilen tegen nijpende kou. Kreymborg heeft ze te kust en te keur voor U, bij duizenden en duizenden stuks: elegant, het nieuwste mode!, maar vooral warm en goedkoop. Jongens Winterjassen leeftijd 3 jaar: vsrzT.- '"Sfe; >90 2C 390 575 650 8.10.15.en hooger. Nieuwe Pruimen per pond 2025 ct. Prachtige stukje3 Appelen p. pond 50 Fleurvjjgen 20 Extra Fleurvjjgen 28 gevraagd met voor- en achtertang. Brieven onder no. 10, bureau vau dit blad. Adres Seislaagte M 72. TE KOOP een zoo goed als nieuwe Wasch- machine met groote Wringer. L. de Koning, kuiper, Oostkerkplein N 117 TE KOOP 6 STOELEN met leer, 6 met gaatjes- zitting. 6 KEUKENSTOELEN en een stel SCHILDERIJEN. Adres Schoorsteen vegeresingel Q 71b. BISMi DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. TE KOOP (geen eleetrische.) Te zien liefst Donderdag. Adres bureau van dit blad. Gevraagd voor Kantoor- en Loopwerk. Adres Melkfabriek, Loskade. Fam. Dicke, Prinsenstraat 33, Dordrecht, Vraagt een niet beneden de 20 jaar, v. g. g. v. Loon f25.per maand en 14 dagen vacantie. AanmeldenDe Jonge, Kerkhoflaan 7 beneden, Vlissingen. niet beneden de 17 jaar, voor de zaak en huishoudelijke bezigheden. Adres I. ven Ham, Markt. Mevrouw van Pienbroek, Pottenmarkt K 411, vraagt tegen begin December een degelijke Gevraagd 15 Nov. een niet beneden de 16 jaar. Adres Mevr. Biesen, Korendjjk P 79. gevraagd. Mej. Adriaansen, Latjjnsehe Schoolstraat, „Café Centraal". Tegen December of Januari een Adres bureau van dit blad. gevraagd, tegen half November. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een flinke Hoog loon. Adres Noordweg R 13b. Mevrouw JapikseLibert te Ginne- ken, Bescblaan 105a, vraagt tegen 1 of 15 November een die koken kan. Loon f 40,per maand plus wascbgeld, of een Noodhulp. Voor RECLAME Uwer artikelen in Zeeuwsch-Vlaanderen Westelijk Deel is het DE AANGEWEZEN COURANT. Ruim 4200 betalende abonné's. Verschijnt des Woensdags. Regelprijs 14 cent. Bij abonnement aanzienlijk rabat. Proefnommer gratis. De Uitgeefster: FIRMA A. J. BRONSWIJK, Oostburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4