WIE BEN IK? Bovenhuis Verkoophuis Gortstr. 18 30 Neemt een proef, Betere kwaliteit yoof lagereo prijs, B SPECULAAS, VOOR DEELNAME 15 GELFüENNEIQJN Gestikte Dekens, 2-persoons Door inputting Fill- es Mantels fn alle prijzen, Vleeschhouwerij E. VAN OSS, Verkoophuis Amerikaan, Bovenwoning. LOTUSPRÜSVRAAG IN DEZEN WINKEL GRATIS VERKR96BAAR NS^ENJÖ fVAN'T LOTUSTJJDSCHRIFT NU DLLEDISE INUCHTlNfiftl GULDEN Onze WÖnïSTDiËKËNS Bruinkolen Briketten Landhuisstof, 100 breed Vitrages en Allovers Sportflanel, aHe kleuren Molton Manshemd, dubb, borst, lange mouw Molton Mansbroeken Heeren Flanel, dubbele borst Dames Flanel Gewolde Jongensbroeken Gewolde Jongensborstrokken Gewolde Heerenbroeken 6ewold@ Heerenborstrokken Zware Molton 39 cent 14 cent 25 cent 169 cent 149 cent 129 cent 59 cent f 6.90 98 cent 98 cent 159 cent 159 cent 29 cent MIDDELBURG. flfl WfPflWfWPlf VPW LOTUS Een Viool met Kast te koop. „VITAMIN", Stalhouderij W. ROOZE. Japonnetjes in uitstekende snit, Keurige Hoedjes Regenmantels esam in alle nieuwe stoffen vanaf f 12.00. msmm Varkensvleesch geweldig te verlagen. Modeihoeden, Kinder- en Cappothoeden BONTVELLEN in alle kleuren, Firma VAN MIERT-HENNING, BBEBHBBBBBBEBBBBBEIBBBBBBEBBB I Tehuis gezocht voor een jong POESJE. Te koop Melkschaap. Boter en Gekruid 12-16-20 Cents per ons. F. A. DE JONGE, ZUURKOOL P. RIJKE, BRAKSTRAAT. 10 PRUZEN A 50 100 PRIJZEN a og 1000 PRUZEN A ,0 1030 PRUZEN A' e HOLLEBRANDSE. Ontvangen Bruinkolen Briketten voor de Ovens. Goedkoope prijzen. Ziek en I niet Ziek Doet nu uw voordeel f 2.- per 100 K.G franco thuis. Tafel- en Kapstokkleeden, Z® zijn er weer W. VADER, Kortedelft G 22. Ruime keuze EsHen- en Oud-Holiand- sehe Kapstokken, Parspluiebakken, Machinetafels en Bloementafels. u MARGARINE ZOET AL5 ROOM Hst adres voor alle soorten Kaas, Zoutsvisch, Stokvisch, Bokking, Ma kreel, Paling, ingem. Haring, Mosselen en Garnalen is in den Kaas- en Vischhandel Huismoeders Billijk adres voor TROUWRIJDEN. prima AMERIKAANSCH ORGEL, mooie registers, koppeling en kniezwellen, voor lagen prijs te koop. Heeft eau praohtsorteering maar reeds vanaf f 15,75. bsbbks® met lange mouwen vanaf f 12.50. mh in alle moderne tinten en passend bij de Mantels. HEEL VOORDEELIG. Tevens maken wij U attent op onze groote collectie Onze steeds grooter wordende omzet, stelt ons in staat de prijzen van het Gehakt p. pond f 0.60 Versche Worst „0.70 Carbonade „0.70 Doorregen Lapjes ii I, „0.75 Magere Lapjes p. pond f 0.80 Rollade „0.90 Haas „0.90 Fricandeau „0.90 Schijf 0.90 Alles de bekende prima quaiitelt. KOOPT IM UW EIGEN BELANG BIJ ONS, want veel klanten maken LAGE prijzen mogelijk. Bestellingen zonder prijsverhooglng thuis bezorgd. VLASMARKT TELEPHOON 179. Heden ontvangen een nieuwe collectie ALSOOK een groote mooie sorteering tegen de voordeeligste prijzen. regenjassen regenmantels heeren winterjassen mm marine jekkertjes kinder ulsters gümmi en wollen capes owm fietsjekkers jp oliejassen //ttf oliejekkers \t manchester kinderpakjes Konijnenhokken te koop. Bruinkolen (groot formaat) f 2,- de 100 K.G. franco thuis. HOOFOPRUS 1©OOfiL0 EEN PRUS a 5Q0 EEN PRUS A g50 EEN PRUS a 100. Soggens,ii.? mnn vrouw me port, dan rien 'k drek mee d' Auto vort, van ier naar 't Wolverdieksche veer, Zeerarenskerk waar ik ook méér, dus ei je soms wat mee te geven, wan dat ouw me ook in 't leven, en wil et dan naar gmiter dra»gen, want i de St. Janstraat staet mnn waegeu, moet et nae Schouwen of nae Kórtjé, 't Gae mee de boot van aclrte mee, en al i? et dan nog ver van uns, d< zelfde dag komt et nog tuus, en mot je mij, die joe dit zeg. 'k wtuu vooraan op de Veersche weg. TE KOOP esn groote Salamandsr-Kachel en Waschmachine met Wringer. Adres Langeviele K 377. z\jn behalve van prima kwaliteit b i 1 1 ii k in p r y s. LËFEBER—EGGEL, Korendijk 84. ft .TT. BAKKERS. Brandstoffenhandel W. P. WATTEL Indien gij vermagertindien gij i lijdt ia de lenden indien gij pijnen j~ voelt in armen en beeneu indien F" j gij altijd vermoeid zijt, 's morgens bij het opstaan; indien gij hoofdpijn P hebt, het geheugen verslecht; indien I gij krachteloos en moedeloos zijt. zonder wilskracht, zonder levenslust; j indien gij zwarte gedachten hebtfe. indien gij slecht slaaptindien gij |g aan de maag..-.lijdt, krampen hebt. hartkloppingen, zweten bij de minste krachtinspanning, warme opruiingen. schemeringen oorndscbingen. s'ekcn in de zijde. Indien gij vruchteloos "*1 alles kcht beproefd en gij niet ge- I nezen zijt. ^rzelt niet en neemt Uw toevlucht tot do echte zenuw hersteller j KOLINE van Apotheker H. VAN AKEN, H Apotheker-,Specialist te Selzuete. die reeds duizenden zenu»- lijders volkomen genezen heeft, KOLINE is verkrijgbaar bij Apoth. j en Drogisten ad. f 2.50 per flacon, em Hoofddepot voor Holland J SCHULTE en THIEME, Postbus 55 Middelburg. svifwssw b v svs Brandstoffenhandel W. P. WATTEL. PRACHTIGE SORTEERING Schoorsteen», tegen lage pr ijzen. Erven GABRTËLSE, Noordstraat. de Stoelen met fijne Spikkelmatjes a f 18.— de ze?, Café toelen f 15. de zes, moderne Eiken Stoelen, gaatjesmatten f 22.de ze?, nieuwe leeren Leuningstoelen f 11 pracht Keukentafels f 8.prachtig Ameu blement, bestaande uit Buffet, Spiegel, Tafel, klein Tafeltje, 2 Stoelen, 2 Fauteuil0, Canafé, alles zwaar Mahoniehout nvt koper in gelegd, prjjs f125.geëmailleerd Keukenfornuis zoo goed als nieuw met circulatie f30.en een pracht Eiken Buffet, nieuw, f 35.Ook genegen te ruilen. Tweedehands-Meubelhuis Bezoekt steeds onze Magazijnen. Erven GABRIELSE, o.h Postkantoor. Te huur ©en ruim modern in de Laugedelft. Brieven onder letter L, bureau van dit blad. VLASMARKT. vindt by ons de modernste WINTERKLEED1NG. Blauwe en Gekleurde Ratiné Jassen vanaf f 19.—. Fietsjekkers, zeer soliede stoffen, vanaf f 9.—. Gabardine-, Whipcord- en Gummi Jassen vanaf f 6.75. Op alle voorradige Costumes .vordt thans 10 pCt. korting gegeven. Ook op de Winterkleeding van het vorige seizoen verstrekken wy thans korting. RECLAME-AANBIEDINGEN. PER HALF POND CENT Prys f 10,Adres Seisstraat Q 16. Noordstraat C 33. By myn prima gekoelde Runderlappen a 55 ct.. Gehakt 50 ct. per 5 ons, ook puik Schapeuvleesch, geef ik gratis Roebaart spaarzegeL, voor cadeaux in de huishouding, by COHEN, Gravenstraat. De families worden beleefd verzocht om prijsopgaaf te komen vragen. Korte Burg Middelburg. ijn J Beleefd aanbevelend, LANGE BURG 0 101, MIDDELBURG, hl manchester kinderbroekjes boezeroens blauw keper kielen manchester mansbroeken bretels vilthoeden petten enz. enz. enz. Voor RECLAME geven wy aan ieder die boven f 10.contant besteedt een PET of DAS en boven f 25.contant een KLOKTE of OVERHEMD CADEAU. LANGE NOORDSTRAAT C 24, naast de R.K. Kerk. vanaf f 4.50 f 4.50 f 4.90 f 2.95 f 2.50 f 2.95 f 2.90 f 7.75 f6.25 f2.95 f 1.95 99 ct. f 1.95 f 2.95 vanaf 121/s cent 95 cent 75 cent Adres Molenwater 258 TE HUUR Adres bureau van dit blad. Adres J. Neve Segeersweg V 100a. Voorradig zwarte wollen Voeten, zwarte katoenen Voeten, zwarte wollen Dames kousen, zwarte katoenen Dameskousen, zwarte katoenen korte Vrouwenkousen, zwarte sajette Schoolkousen, zwarte Manssokken, zwarte en blauwe Werk kielen en -Jassen, geel katoenen Mans hemden met lange en korte mouwen, gekleurde Mantelwol, Borduurboeken, Geel Katoen1 groote en kleine knotten voor Spreien, Theedoeken, Handdoeken, zwarte Breisajet en fijne zwarte Breiwol. Alles zeer laaggezette prijzen. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. Twee soliede Adres Jasmijnstraat W 159. LUXEBROOD-en BANKETBAKKERIJ Balans - Middelburg. Aanbevelend J. C. BURRINK. Telefoon 152. eigen inmaak.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4