l BV RECLAME-WEEK PRIMA ENGELSCHE PETTEN lin „!E ffllff. Mïm NOORDSTER Schoenenmagazijn. DeNajaars Schoonmaak Zeelandia-Zeeppoeder, Zeep en Soda D helpen! Gebruikt BILJARD DE WINKEL „DE ZEEUWSCHE BOERIN", Pakjes Gloed Damesfietsen W enselit gij een mooie en sterke Schoen Gortstraat K 16 - Middelburg. kwaliteit hoofdzaak blijft!!! Nieuwste Bartering voor den winter. Nieuwste dessins. Zeer voordeelig. prima kwaliteit Lamsvleesch Groene Vulkachel. N JAC. L. A. DE LANGE, 'n Piekfijne Edammer, 'n heele voor f 1,75. IP Door inruiling Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel. Koopt dan Uw Schoenen in het aan de meest concurreerende prijzen. Zie Etalage. TBi §HP Zie Etalage. Zeelandia-Zeeppoeder kost 16 cent per pakje en is de vetste Zeelandia-Soda kost 10 cent per pakje en is veel Sterker dan losse Soda TE KOOP: H.H. BAKKERS. Fransche Appelwijn, Denevers Frères, Bontstel. Neemt proef en U blijft verbruiker. „LOTUS; zoet als room Wit Bont HOM DBIANN TE KOOP een Winterjas, Regenjas en Wintermantel. Te koop een goede Trek- o[ Waakhoid. 80 cent per kilo. LEIJNSE, Gravenstraat. 15 BÜ UW WINKELIER foor ie Hoest fiebbeo wij voor 8 TE KOOP per ons 16 ct. 16 ct. Catjesdrop Anoopjesdrop Salmiakdrop n 18 ct. Haverstroo Pastilles 14 ct. Borstbrokken 14 ct. Nieuwe Fleurvijgen per pond 20 ct. Extra Fleurvijgen 28 ct. Bokking, Makreel, Harderwijkers,Sprot en Gerookte Paling, „VITAMIN", Noordstraat. voor de stoof. Adres de Regt, Molstr. 84. Pitriet Kinderwagen, een gebruikte Kinderwagen en een Schommelwieg. Eiken dag duurder wordt de KAASMaar bij Langeviele 208, koopt U nog steeds een fijn homple KAAS 10 cent per ons en een spaarzegel cadeau Dir.Dhr. djj. VAN L00. mooi Amerikaansch Orgel in zeer goeden staat, dubbele koppeling en kniezwellen, mooie registers, voor lagen prijs te koop. Korte Burg - Middelburg. Eenige goede te koop, waaronder een zoo goed als nieuw. Te bevragen Domburgsch Schuit- vlot 0 216 RUND- en KALFSVLEESCH. Daas* zijn wederom ontvangen allerlei modellen in DAMES-, HEEREN- ©n KINDERSCHOENEN, VILTPANTOFFELS, JACHTSCHOENEN en VET- LEEREN WERKSCHOENEN Zeeppoeder, die U krijgen kunt. Huismoeders, let op Uw voordeel, laten de Zeelardia-artikelen U helper. «IIÉlk, Gebruikte Keukenkachels, Kamerkachels, Vulkachels, Salaman ders, Open Haardjes en andere soorten Kachels. Ook in ruil bij J. C. BOUWEN5, Mr. Smid, Verwacht BRUINKOLEN-BRIKETTEN. J. C. BURRINK. TE KOOP Singer Trap-Naaimachine f 12,50 en staande Schoorsteenplaat. te koop aangebeden. Goede waar behoeft geen krans, Maakt dus gebruik van deze kans, Wenscht U een smakelijk ontbijt, Neemt dan de ZEEUWSCHE KWALITEIT. Als men ééns dit merk probeert, Blijft het steeds door U begeert, ZEEUWSCHE KWALITEIT is wonder fijn, Er kan onmogelijk betere zijn I Het is een wonderlijk produkt, Geen concurrent is het gelukt, ZEEUWSCHE KWALITEIT te overtroeven, Trots alle moeite en veel snoeven I Een product is dan pas goed, Als men DE WAAR BETALEN MOET, Zonder een cadeau te krijgen, Want dit doet de prijzen stijgen. En nu tot slot, een goede raad, Wanneer men Boter koopen gaat, Vraagt liever „ZEEUWSCHE KWALITEIT", BEKEND OM SMAAK EN ZUIVERHEID I Bij onderstaande Winkeliers altijd VERSCH VERKRIJGBAAR afgewogen Sn halve ponden a 37Y2 cent per half pond Indien Uw winkelier ze niet heeft is Uw adres KORTE GORTSTRAAT. Deze week extra goedkoope aanbieding van ii Zie de Etalage bij C. VAN DER KLEUN, Lange Noordstraat. keuze derV^ Huismoeders^. die de zorg voor^L\m~' t de keuken zoo |j&É ter harte gaat, welk merk MARGARINE zij uitsluitend zullen gebruiken, Is voor haar niet moeilijk meer. Door het gebruik van ^^6 zien ze al hunne verwachtingen ten volle beantwoord. „LOTUS" zoet als room is het merk dat den toon aangeeft Prijs per hall pond 30 Cent Is ei SI VI d< Bont rand Apenhaar Electricque Biberette Astrakan p. el 29 et. 45 69 f 2.25 f 2.25 f 1.25 Skunks Konijn 79 et. Seal Racé f 1.20 Seal Elpctricqne f 1.45 Taupinotte f 1.80 Biberette f 2.25 Amerik. Opossum f 2.10 Skunksf ê.90 Witte Bontvellen f 2.25 Adres bureau van dit blad. Spotprijs. Adres Noordweg R 39. Heden versch geslacht ON5 TIJDSCHRIFT,.LOTUS" STEEDS GRATIS T£ KRUGE I TE KOOP een in goeden staat verkeerende -J Adres Bellinkstr. hoek Bierkaai G 202. PI een EMMERKACHEL, luxe uitvoering ,t één winter gebruikt en een zoo goed a l's nieuwe PATHÉFOON. y. Adres Noordweg R 15 beneden, 's avon ds van 69 uur. Aanbevelend, Te Middelburg VERSTELNAAISTERS en WASCHVROUWEN gevraagd. Het werk wordt thuis gebracht en afgehaald. Brieven onder letter W. bureau van dit blad. Te koop een goed onderhouden Adres Jasmijnstraat W 282. GOEDKOOP! EN DAARBIJ FIJN! MOET LANGEVIELE 208 ZIJN Voor bovengenoemde Yereeniging zal dezen winter wederom een O U R S U S worden gegeven in Mandoline en Gui- taar.ipel. Yoor Dames en Heeren boven den leeftijd van 16 jaar zal de avond van Cursus worden gesteld op Maandag van 8—10 uur, beneden de 16 jaar op Zater dag van 3—5 uur op de Bovenzaal van Dhr. Gabriëlse, Groote Markt. Contributie 25 cent. Aanschaffing instrumenten op gemakkelijke voorwaarden. Opgave kan dagelijks geschieden, persoonlijk of schrif telijk, tot uiterlijk 23 October (aanvang Maandag 1 November). Adres Mej. Oors, Bree E 206 (rood). Mej. ConnollieKlaassen, Winter- straat Q 100. Dhr. J. C. van Loo (Dir.), Spau- jaavdstraat E 85. (N.B.) Groote Uitvoering Zaterdag 16 October in het Schuttershof. Entree 50 cent, inbegrip sted. belasting. met luxe kast en 50 dubbele platen voor spotprijs te koop. Adres Korte Burg A 33, Middelburg. Eerste kwaliteit versch geslacht Gebakt of Poulet f 0.50, Lappen f 0.60, Rollade f 0.60. alles per 5 ons. LEIJNSE, Gravenstraat. is begonnen en daarom HUISMOEDERS laat: Bewaar de bons, maar vergeet niet dat bij Zeelandia de Vraagt ze Uwen winkelier en let op het merk op ieder pakje. Wagen aarstraat, Middelburg. (Groot formaat) ter vervanging van Steenkoolbriketten Bill(jke prijs. Aanbevelend, Telefoon 152. Geïmporteerd uit Normandië. Verkrijgbaar zoet en droog, iets fijns, gezond en GOEDKOOP. Ook aanbevo len door H.H. Doctoren als geneeskrach tige Wijn, tegen jicht, rheumatiek, ader verkalking en constipatie. Vervangt alle beste wijnen en medicijnen. Per fleseb slechts f 1,—. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. Adres Vlissingsckestraat I 165 boven. Eau de Cologne bij de maat en per flacon alsmede doozen Zeep. Vraagt de echte Karnemelkzeep, groot stuk, Klaver blad Haarlem. Vraagt de Toiletzeep 363, Puike Scheerzeep 10 cent. Vraagt de allerbeste Eau de Cologne Imperiale al leen in flacon, alsmede Aroem Dalve. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. Te koop een zoo goed als nieuw Adres bureau van dit blad. Adres Militair Tehuis, Nieuwstraat, Middelburg. Firma D. J. Dronkers, Vlasmarkt. W. P. Maljers, Markt. •J. Vleugel, Korte Burg. Mej. Wed. Breel, St. Pieterstraat. Verniel, Beddewjjkstraat. L. Louws, Nieuwe Poort. Magazjjn „De Zwaluw", Langedelft. G. M. Krijger, Korte Noordstraat. Diermanse, Korte Noordstraat. Joziasse, Koningstraat. Joh. Bosch, 't Zand. J. Bakker 't Zand. Wed. Bostelaar, 't Zand. J. Djjke, Langeviele. Sturm, Nederstraat. Firma Visser Romijn, Zandstraat. Ketelaar, Vlissingscbe weg. M. Moens, Varkensmarkt. Wezepoel, Wagenplein, v. Driel, Winterstraat. Karreman, Vlissingscbestraat. Verbeek, Vlissingscbestraat. L. v. Hiele, Gravenstraat. J. M. Waterman, Noordstraat. M. Verhage, Noordstraat. Ingelse, Gravenstraat. P. Baan, Londensche Kaai. Vos, Seisweg. Wed. Fransoojj, Volderjjlaagte. A. van der Welle, Lange Geere. H. van de Hiele, Singelstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4