^^pjkotgefto^^veHfiaaildeJIuidi Prima Fiiesche Turf Driit geen Kunstwijnen Magazijn De Een hoorn. H. MEYER, Lange Delft 13Ó, Doek St. Janstraat. I'n Zilver ra RICHTER. In M van Stofzuigers te huur, SPECULAAS Medicinale Kolawijn C&BIIIEL-WlliS, LH. OLD ENGLAND M. H. BOASSON ZONEN arkt tegenover het Stadhuis. Haagsche Beschuitjes Bakkerij BLOK, Dames- en Kinderhoeden. DE LEEUW-VAN REES, Kolen Melange Mei, Hellen en Menden. SPECULAAS, rij SCUTE S DAMES- en HINDERHOEDEN. Oude Fransche Bordeauxwijnen ZE KOMEN WEER de echte Groene Kruis Hoestbonbons, „LOCARBITS". Kamerkachei met Tegelplaat. Denevers Frères, TURF. TURF. L. WOUDSTRA J&hoütJ'TSbïï scl,ip'adre! N.V. Maison de Bonneterie Ontvangen een ruime keuze in Mijnhardt's Tabletten KLEERMAKERIJ A. BR ES L ER Kacheliak merk „De Twee Pijltjes" Gebruikte Closetpot met reservoir te koop gevraagd. Denevers Frères, jonge Hond, aardige warme Kinderjurken, geruite stof met lederen ceintuur Nieuwe Kindermantels in verschillende modellen en moderne kleuren. Dames Mantels in Velours-de Laine, zuiver wollen Stof, nieuwste modellen prachtige moderne kleuren. Dames Japonnen, popelinestof in 110 c.M. lang, nieuwste kleuren Een Nikkelen Plattebuiskachel II Versche Borstplaat D. van der Made. Stalhouderij W. ROOSE. een gulden per H.L. VON HEIMBURG, JOZ. BLIEK v/h TAVENIER, Kleeding naar Maat. COMPLETE MEUBILEERING. S. B. BUURLAND, Rou. Kaai. W. P. MALJERS, Markt. Magazijn „DE HONDT", Dam. Boter en Gekruid 12-16-20 Cents per ons. F. A. DE JONGE, Denevers Frères, Chêteau Bellegarde Oude Roode Bordeaux Chateau Montbazillac Fijne zoete Witte Bordeauxwijn Langedelft H 4, Middelburg. MEINSMA. per flesch 45 ets. In lossing aan de Tnrfkade TE KOOP bros en eenig fijn van smaak, - licht als een veertje, en -- daardoor voordeeiiger dan de ordinaire biscuits. Lange Delft. Telef. 530. Lange Delft 133.134. BIERKADE G 203 - MIDDELBURG 1. Jonge meisjes dje onlangs de school verlaten hebben. 2. Dames die voor eigen gebruik het Costuumnaaien willen leeren. 3. Naaisters die opgeleid willen worden tot 1ste Coupeuse. DAG- en AVONDLESSEN. VRAAGT INLICHTINGEN. NIEUWE STALEN 40 en 50 cent Het huis met de Roode Pilaren, Ontvangen voor den winter in 60 65 70 75 80 85 90 95 c.M. f 2,90, 3,25, 3,60, 3,95 4,25, 4,60, 5,00 5,30 van f 6,50 8,00, 9,25, 9,50, 13,00, 15,00 Kost en inwoning aangeboden Deze schoenen kochten J. J. GRIJSPEERE, Doet nu uw bestelling voor Winterprovisie! W. MINDERHOUD, 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Room-Nougat. RUMBOONEN 8 cent per stuk. W. ROOSE. Stookt saamgesteld uit prima grondstoffen. Brandt uitstekend in de Keukenkachel en zeer voordeelig, slechts 15 H.L. in een zending 10 pCt. extra korting. Franco huis Middelburg. Vlasmarkt L 22. Telef. 496. Je Goedkoopst en beste Adres J. C. BOUWENS, Mr. Smid, Driehoek-, Halve Maan-, Sleekachels en Geslagen^Fornuizen. Reparaties spoedig en billijk. Het beste adres voor het opdoen van Is BREE E 215. BILLIJK TARIEF. Vraagt gratis inlichtingen bij A. v. ROSMALEN, Korte Noordstr. 77. Heeren- en Dameskleeder maker ij ALFRED WöHLER, Nieuwe Haven 1117 (t.o.d. School) VERHUIZINGEN. BERGPLAATS VOOR INBOEDELS. De van ouds bekende is weer voorhanden. Bruin 8, 10 en 12 ot. p. ons Wit 12 cent per ons. In Magazijn „DE MAAN" Zeer geneeskrachtige Wijn. Ondergeteekende biedt zich aan voor het restaureeren van Antieke Meubelen, vermaken en vernieuwen van Loopers, Tapijten, Matrassen, repareeren en be- kleeden van Stoelen enz. J. W. PONSE, Tramsingel E17, M'burg. Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor het maken en vervormen van MINA MULDER. Jodengang R 227e. Tijdelijke voordeelige aanbieding. gewas 1918. Per fl. f 1,25. Per fl. f 1,30. DENEVERS FRÈRES, Wijnimporteurs, Middelburg (Wettig gedeponeerd merk). Bereid volgens de recepten van Dr. Alp Louquette. Eenig Fabrikante: Huismoeders! Bij mijn prima magere gek. Runderlappen a 55 ct., Gehakt 50 ct. Rollade en Stukjes 60 ct., Rosbief 65 ct per pond, verstrek ik spaarzegels voor gratis cadeaux voor de huishouding. Ook vorige bons blijven. COHEN, Gravenstr. Gerookte Geldersche Worst Knakworstj es Uitgesneden Makreel Fijne Gerookte Zalm. Te koop een Adres Arnemuidsche pad T 166. geheel zujver Wijnproduct der Fa DESSAUX te Orleans, driemaal voor- deeliger in gebruik dan gewone azijn, zeer fijn voor keukengebruik, inmaak en mayonaise, Alleenverkoop voor Zeeland Wijnimporteurs. Afgehaald f 1,— per 100 stuks. Thuis bezorgd f 1,10 per 100 stuks. Aanbevelend, Zwarte Demi als nieuw, daagsche Win terjas nieuw, Chauffeurs Uniform grijs Colbertjas en Vest, Adres Tramsingel E 10. geeft onderricht aan Vakscholer te Amsterdam, Leeuwarden, Utrecht en Middelburg. Hoofdpijn 60 ct. Zenuw 75 ct. Laxeer 60 ct. Maag 75 ct. Staal 90 ct. Bij Apoth.enDrog. WAL B 45. Bericht de ontvangst der voor het a.s. Seizoen. Confectie prijzen. Adres voor maken en vermaken van HEEREN- en DAMESKLEEDING. Zij, die stof hebben, vragen prijsopgaaf. B4T* Gebruikt voor het Lakken van uw KACHELS, VULEMMERS, PLATEN enz. steeds Deze KACHELLAK is diepzwart, heeft een hoogen glans en brandt niet af. Verkrijgbaar in busjes van in de schuin over de Nieuwstraat. Adres Langedeift H 22. maar koopt de ZOETE MISSIEWIJN uit de wijnbergen van het klooster der WITTE PATERS van ALGIERS. Ge heel ZUIVERE NATUURWIJN, per flesch f 1,30. Alleen verkrijgbaar voor Zeeland Wijnimporteurs Middelburg. Te koop gevraagd een klein soort en liefst Fox. Adres Huize .Cornelia", Oostkapelle. 'jy "&&CÏ -:v "'r',V< -S-'V 1 zoo goed als nieuw te koop. Adres Wagenplein Q 121. met huiselijk verkeer, afz. slaapkamer, voorzien van Eleetrlicht en waterleiding. Brieven ouder lett. A, bureau v. d. blad. Schoenmagazijn .DE MAGNEET", waar zij het soliedst en goedkoopst zjjn. Beleefd" aanbev. Bestellingen bjj Firma N. VERHULST, Ijzerhandel, Zuidsingel. Aanbevelend, A 70, Westkapelle Speciaal ingespannen voor trouwrjjden Voor de coupé staan twee goudvosse paar den. De Rijtuigen zijn aan de stallen te be zichtigen waarvan coupe's met geel satijn bekleed. BILLIJKE PRIJZEN. voor nieuwe Geë mailleerde Keuken fornuizen, Geëmail leerde Godin Keuken fornuizen, Vulkachels Emmerkachels en alle soorten Kachels van de beste fabrikaten. ÏJWF Alle nieuwe Kachels bij mij gekocht worden gratis geplaatst. Ook ingeruild, bij Wagenaarstraat, Middelburg. BREESTRAAT O 157. Smederij on Kachelmakerij. Het bekende adres voor Ook diverse andere soorten KACHELS en FORNUIZEN. JAN JAARSMA HAARDEN enz. 2de hands Kachels. Ook in ruil. Beleefd aanbevelend. Vleeschhouwerij Wagénaarstr. Hoek Bree Telef. 455, H. C. FREDERIKS. lekw. Runderlappen 65 ct. mooie Kalfslap- pen 60 ct., Rund of Varkensgehakt 60 ct., mooie vette Varkenslappen 60 ct. alles per 5 ons. Ie kw. Schapenvleesch. Prima Var- kenshoofdkaas,Zure Zult en Boerenleverw. Bericht de ONTVANGST der Nieuwe Collectie voor Beleefd aanbevelend. Ook in de GOEDKOOPERE SOORTEN lever ik U prima werk en solieda afwer king. Vraagt U prijsopgave. Voorradig zwarte wollen Voeten, zwarte katoenen Voeten, zwarte wollen Dames kousen, zwarte katoenen Dameskousen, zwarte katoenen korte Vrouwenkousen, zwarte sajette Schoolkousen, zwarte Manssokken, zwarte en blauwe Werk kielen en -Jassen, geel katoenen Mans hemden met lange en korte mouwen, gekleurde Mantelwol, Borduurboeken, Geel Katoen groote en kleine knotten voor Spreien, Theedoeken, Handdoeken, zwarte Breisajet en fijne zwarte Breiwol. Alles zeer laaggezette prijzen. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. LUXEBROOD-enBANKETBAKKERIJ Balans - Middelburg. is weder een nieuwe collectie Moderne Electrische en Gaslampen ontvangen. Prima kwaliteit, lage prijs. (Gratis plaatsen.) Tel. 551. geïmporteerd uit Frankrijk. Aanbevolen door H.H. Doctoren voor ZIEKEN en HERSTELLENDEN. Spe ciaal geschikt voor ZENUWZIEKTEN en HARTKWALEN. Vervangt alle besta MEDICIJNEN. Per flesch f 1,75. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3