VOLLEN EN GESTIKTE DEKENS. J NIEUW ENGELAND, Heerenbuis „LICH T". Closet - Inrichtingen, W. A. DE RIJCKE Jr. zijn BOVEN'S BRILLEN toch 't goedkoopst. i EXPOSITIE. Verkoophuis „Amerikaau Sagazijn De Mow. Hollndschi Maciale Breierij. 10 pCt. korting. Magazijn „DE ZWALOr. Bovenhuis, Mts I ertïïonw - Woensdag 6 October No. 1. BEVONDEN VOORWERPEN. Burgerlijke Stand van Middelburg Versterk uw nieren bfj PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Petal. Advertentiën. Zie Etalage! FIRMA GEBROEDERS HILDERNISSE. J. J. MINK, Vlasmarkt. Voor de nieuwe aansluiting op het RIOOL hebben wij ruimen voorraad aan zeer concurreerende prijzen. Korte Breestraat 0 165. Vraagt prijsopgaaf. Krommeweele 107-109 - Middelburg. Magazijnen van Manufacturen, Bedden, Dekensen Ledikanten Een pracht collectie WOLLEN DEKENS grootte vanaf 150 x 200 tot 190 x 230. Zoo juist ontvangen een mooie sorteering in BONKERS en FIETSJEKKERS. Alles aan zeer billijke prijzen. Ook prima qualiteit SLAGERSJASSEN voorhanden. ZIE ETALAGE. Opening Winterseizoen. Heeren Modehuis J. HOOFT MAN Jr., Vlasmarkt - Middelburg. GRATIS AANVULLING UW LINNENKAST. LANGE DELFT 139. Ingang Magazijn NEW-YORK, Lange Delft 139, over St Janstr. Sterke Fietsjekkers vanaf f 2.95, f 3.95, f 4.95 enz. Oliejassen vanaf f 6.25. Wollen en Gummi Capes. Regenjassen vanaf f 4.90. Regenmantels vanaf'f 7.50. Fantasie Broeken vanaf f 1.35. Bretels vanaf 1272 cent. Manchester Kinderpakjes vanaf f 2.95. Nieuwe Orgels vanaf 150 gulden leveren wij met 5 jaar garantie franco in huis. Desgewenscht gemakkelijke beta lingsconditiën. Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel. Korte Burg - Middelburg. Neemt proef met onze Chocolade Hagelslag per ons 14 ct. Witte Hagelslag 12 Prima Bruidsuikers 10 Gekleurde Babbelaars 9 Zwarte 9 Boter 12 Zeer geurige Koffieboonen per pond 85, 95, 110, 120 ct. Probeert u eens onze geurige THEE vanaf 26 ct. per ons. Wordt vervolgd. KAAS- en VISCHHANDEL „VIT A Ml N" Noordstraat C 33 is het beste adres voor belegen Jonge en Oude Gouda, Leidsche Brood- en Edammer Kaas. Voor soliede, degelijke en goed* koope Kleding Qaat men naar Magazijn Langedelft 147, Middelburg. Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën. Aanbevelend, J. GERRlTZEfJ. SHABLONEEREN. A. MOES, Wagenaarstraat 0 82. F. F. JOOSSE, Eigenhaardstraat J. C. HONDSMERK, Petroleumkachels Blauwbranders Bedkruiken Kolenkitten en Emmers Lare Prijzen. F. J. VAN AARTSEN, p onze Najaars-Opruiming van geven wij KIEVIT, in de Spanjaardstraat. Te koop een zeer mooi, soiied met tuin, in het centrum der stad. Brieven onder motto Huis bureau van dit blad. hebben weer ontvangen: Bruin Speculaas p. ons 8 cent Extra fijn Speculaas 10 cent Prima Wit Speculaas 14 cent Fijne Bruidsuikers een kwartje per half pond Versch Gebrande Olienootjes per pond 22 cent nette Bovenwoning, ZEEPPOEDER Kinder wagen. Een flink Persoon Een nette Loopjongen u Werkvrouw nette Werkvrouw Werkvrouw gevraagd. een Huishoudster Werkvrouw of Meisje gevraagd aankomend Dagmeisje. Dienstbode gevraagd, eenvoudige Dienstbode, Dagmeid gevraagd. Net Meisje gevraagd. Gevraagd een net Meisje, Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Glaché handschoen, passer, zakmes, huissleutel, fantasie speld, mantelband, kindermuts, tabakspijp, pakje inh. stuk jes bont, koperen gewichtje, naaldenko kertje, portem. met inh., puntsljpertje, schroevendraaier, huissleutel, kinderman tel, kwitantie t.n. Suurmond, Leesboek. b. Bij particulieren: zijden sjaal, Ver maren, KI. Vlaanderen M 187postduif, R. J. Jansen, Bellinkstraat G 197be lastingplaatje, Andriessen, Nederstraat O 191; zilver ringetje, C. J. Looijse, Klein Vlaanderen M 156; paar witte hand schoenen, Huisman, Seisdam Q 28 be lastingplaatje, L. Tres, Zusterstr. I 218 gouden ring, M. Boasson, Markt I 5 lipsleutel, Allewijn, Langevielewerk- mansjas, Labruijère, Stadsschuur kope ren passer, J. Billebrand, Brigdamme B 56hamer en port. met inh., W. Jaco- busse, Loskade P 250bal, L. Pieterse, Schuttershofstr. K 90akindertaschje met i inh., J. Kranendonk, Pottenbakkerssingel Q 59dameshandschoen, A. Korstanje, Pijpstraat N 222 lapje zijde, Schepers, Heerengracht M 20kat, H. v. d. Hiele, L. Singelstraat N 203; witte schaal, J. J. Geldof, Bogardstr. D 55bruin etui, A. Grjspaard, Bleek E 100 armband (verm. ivoor), Kingman, Wal B 105; huissleutel, F. Damen, Slepersingel Q 312boeken- kaft, L Pieterse, Schuttershofstr. K 90 rjwielplaatje, Franse, L. Geere K 245 fantasie broche, J. Tuinman, Houttuinen Q 33gouden broche, J. Castel, Seisweg R 9hbelastingplaatje, Hendrikse, Caté Damzicht; belastingplaatje, D.J.Jansen, Penninghoeksingel L 64. Inlichtingen aan het bureau van politie, alleen des Zaterdags tusschen 78 uur. Van 27 Sept.—4 Oct. ONDERTROUWD: J. Meeuwse, 28j. i en C. M. H. Mink, 30 j. A. Joosse, 29 j. en A. Dingemanse, 23 j. GETROUWD: J. S. Zandee, 29 j. en I J. F. KrelloP 29 j. BEVALLENK. van den Berge, geb. Jansen van Rosendaal, z. C. Vleugel, geb. Florusse, z. C. van Slujs, geb. Soetens, z. M. Aarnoutse, geb. Louws, d. G. van de Goorberghe, geb. Frjjters, d. A. M. Koster, geb. Kaat, d. A. M. Klaver, geb. Reniere, d. L. van Wensveen, geb. Cor- nelisse, d. C. Dubois, geb. Francooijs, z. OVERLEDENH. van Slooten, ongeh. d 22 jaar. I Werp dat lustelooze, afgematte gevoel van u, en herwin uw gezondheid en energie door uw nieren te helpen om de schade lijke en kwaaddoende vergiften uit uw bloed te filtreeren. Maak uw leven weer tot een lustDie pijn in de lendenen, die urinestoornissen, dat vermoeid,zenuw achtig, uitgeput gevoel, die hoofdpijn en duizeligheid kunnen alle te wijten zijn aan nierzwakte, en deze kan overwonnen worden. Piekeren helpt u niet. Word flink en gezond door het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. De tijd bewees, dat dit specifieke niergeneesmiddel aan de nieren juist die versterkende hulp geeft, die zij noodig hebben en deze organen bijstaat om het bloed volkomen en terdege te zuiveren. Door nieuwe kracht aau de verzwakte nieren te geven, kunnen Foster's Pillen I kwellende nierverschijnselen als rkeuma- tiek, ischias, spit, waterzucht, niersteen, en blaasontsteking verlichten en voor komen. Duizenden in Holland danken hun tegenwoordige goede gezondheid aan de genezende eigenschappen van dit nier middel. Begin nog heden met het gebruik en zie hoe snel gij een flinke gezondheid ■kunt herkrijgen. Verkrijgbaar (iu glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bfl apo theken en drogisten a f 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn NlerpiHen WïaagplBen Zn lf Het goedkoopste populair wetenschappe lijk werk. Oompleet in 104 wekelijksche afteveringen a 35 cent. (3500 dichtbe drukte bladzijden, 5000 gekleurde en zwarte illustraties). Proefaflevering en prospectus gratis verkrijgbaar bü de Algemeene Boekhandel. Prima kwaliteit LAMSVLEESCH 75 ct. per Kilo. BOUT en COTELETTEN. RUND- en VARKENSVLEESCH tegen concurreerénde prijzen. Hierdoor hebben wjj het genoegen U te berichten, dat een groot gedeelte der WINTERSTOFFEN zjjn ontvangen. Vooral in Blauwe, Zwarte en Gekleurde Ratiné Stoffen houden wjj aparten voorraad, daarjook dit Winterseizoen deze Ratiné Stoften de mode aangeven. In Whipcord Stoffen voor Demi-Saison of Regenjas hebben wjj steeds voorraad. Draagt onze moderne passende modellen, volgens de nieuwste coupe. •rinnrrnrT^iiiTi ■-r'-'-iurrTriTTiiriiBiniiiiiii i n—i—em VAN r Een der grootste Fabrieken in ons land heeft besloten wegens stopzetting van het bedrijf, den geheeleu voorraad Dekens te doen uitverkoopen aan fabrieksprijzen. Fantasie Dekens en Gestikte, ook de van ouds bekende Balk- streep, 170/210. Gestikte Deken, extra zwaar, f 7,75. Kinder prima Wollen Deken f 1,75. Circa 250 Dekens worden hier opgeruimd. Let op het adres, de toonzaal dezer Dekens is Voor reclame geven wjj cadeau boven f 10.contant een PET, boven f 25.— contant een KLOKJE of OVERHEMD. Lange Noordstraat C 24, naast R. K. Kerk, Middelburg. MOEDERSwilt u en uwe kinderen gedurende de winteravonden een gezellige en nuttige bezigheid hebben, legt u dan toe op het SHABLONEEREN. Vraagt inlichtingen bjj Prima magere Ham 22 Ct., Hoofdkaas 14, Boterhamworst 14, Tafelworst 14, Ontbijtspek 16, Bloedworst 10, Rookworst 16, alles per ons, machinaal gesneden. Het beste adres voor aanbreien van Kousen en Sokken in alle kleuren. Ontvangen de nieuwste dessins NA- JAARS- en WINTERSTOFFEN en courante MANUFACTUREN. Kapoenstraat A 14. met ronde en platte pitten. SPANJAARDSTRAAT. Ter overname aangebodeneen gesor teerde partjj Brillen, eenige dozijnen Tafelmessen, Lepels en Vorkens (alpacCa) en verder Scharen, Zakspiegels, Zakpor- tefeuilles en Portemonnaies. Een mooi zaakje voor iemand die buiten vent of een eerstbeginnende. Adres Korte Geere K 366. Tusschen 6 en 8 uur 's avonds te ipreken. Terstond of met 1 Nov. TE HUUR met ape.rten opgang, in de K. Noord straat 105, voor juffr. of klein gezin. Adres Noovdstraathoek Hofplein. DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. TE HUUR tegen November een net, geriefelijk aan een der kaden, voor klein gezin. Huurprijs f25.— per maand. Brieven onder No. 12, bureau van dit blad. TE KOOP Adres Seisstraat Q 15. biedt zich aan voor lichte werkzaamheden in den namiddag. Adres bureau van dit blad. gevraagd, leeftijd 1416 jaar. Adres Zeeuwsche Confectie-Fabriek, Molenwater. voor den Vrijdag. Adres Noordbolwerk M 224. Gevraagd een voor den Vrijdag. Zich te vervoegen na 5 uur, Kanaal P 40. gevraagd, (ongetrouwd). Adres Lange Gortstraat 337. Mevrouw van Hoek, Rouaansche Kade 134, vraagt een voor den Vrijdag, van 9—2 uur. Adres S. Wiener Co. Langedelft. In eenvoudig gezin, vader en zoon, wordt gevraagd van 82 uur of voor geheele dagen. Liefst op leeftijd. Adres bureau van dit blad. voor enkele uren per dag. Adres Koorkerkhof A 119. Gevraagd een Aanmelden 's avonds na 6 uur. Adres Van Boeijen, Noordweg R lf. Wegens huwelijk een flinke tegen half Nov. Adres Firma Papegaajj, Burg. Mevrouw Hepboer, Balans D 7, vraagt met November een voor dag en nacht. Zich aan te melden Donderdag na acht uur. Voor direct een flinke Hoog loon, van 8 tot 5 uur. Adres bureau van dit blad. eeuigszins bekend met koken. Adres bureau van dit blad. Adres Mevrouw Flipse, Gortstraat 27. niet berieden 17 jaar. Adres Markt C 5.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1