Mnïw ASE1A4N, Magazijn „DE ZWALUW OFËN Ui nl FLUT A. KREY8VIBORG Co, Een nette Loopjongen Helle DagÉnsMe ZIET ONZE SPECIALE AANBIEDING Chicque Modellen. W erkster. BON vin de Firms J. N. Ml BEB1N. Leerling-Naaister Een antieke Eiken Bureau DAMESFIETS en FOTOTOESTEL OPRUIMING van nog enkele Dames- en Heerenrijwiefen J. 't GILDE, St. Janstraat. hebben weer ontvangen: Speciaal tijdelijke aanbieding. GROOTE KEUZE. LAGE PRIJZEN. 0e stoute strokes vso BOSflS en FÖBF1S, de Sattenhengels. Net Persoon Rijwiel- en Motorhersteller, Huisnaaister Werkvrouw. flinke Werkvrouw Huishoudster, een nette dienstbode een Meisje nette Dagdienstbode, Tweede Meisje. Nette Dagdienstbode een net Meisje, net Dagmeisje. eene Dienstbode. Dienstbode gevraagd, net Dagmeisje, Net Meisje gevraagd, 2 Fauteuils, 4 Stoelen, 6 Stoelen, alles met Leer, 6 Mahonie gaatjes en ge spikkelde Matstoelen. ONTVANGEN: Wegens vergevorderd Seizoen a contant, zonder inruilen, met 20 pCt. korting. Aanbevelend, Bruin Speculaas p. ons 8 cent Extra fijn Speculaas 10 cent Prima Wit Speculaas 14 cent Fijne Bruidsuikers een kwartje per half pond Versch gebrande Olienootjes per pond 22 cent Advertentie-Bureau LITTQOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. Gastliuis - Middelburg. TE KOOP: Adres J. Antheunisse, Kinderdijk. vanaf f 4.90 vanaf - 7.90 vanaf - 6.45 vanaf - 3.50 REGENJASSEN REGENMANTELS OLIEJASSEN OLIEPIJPEN WOLLEN- en GUMMI-CAPES vanaf - 2.25 REGENHOEDEN vanaf 95 ct. Enz. Enz. Noordstraat O 24, naast R.-K. Kerk, Middelburg. TE KOOP. Adres Korte Noordstraat 6. TE KOOP net onderhouden WERKMANSWONING met Tuintje, omtrek Loskade, bevat mooie Voorkamer, ruime Keuken, be schoten Zolder, Gas, leiding- en regen water. Prfjs f 2250. Terstond te aanvaar den. Te bevr. aan Willemsen's Woning bureau, Noordweg 47. TE KOOP: (Kodaks 6X0) Adres Seisdam Q 22 beneden. Tegen inlevering van dezen BON en bij aankoop van tvee pakjes Engelsche Puddingpoeder h. 15 Cts. geven wij cadeau een pakje Wood's Pudding a 20 Cts. De soorten zijn Framboos, Amandel, Aardbei, Ananas, Chocolade, Citroen en Vanille. De cadeau-pakjes zflu naar ver kiezing. Amandeltjes, Vrucbtenpudding, Bitterkoekjes, Vanille, Crème en Eieren- pudding. Vraag onze Reclame-circulaire en zie naar onze etalages LANGEDELFT I 17 en I 20. Men ontvangt dus 3 pakjes Pudding ter waarde van 50 Cents voor 30 Cents. Vanille-Crême IJspoeder per kilo-pak 80 Ctsvoor het maken van Room-ijs, Vla's, 'Pudding enz TE KOOP. Adres Eigenhaardstraat P 217. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG JONGENSKLEEDING VRAAGT VOOR BEDRUKTE ENVELOPPEN MONSTER EN PRIJS AAN DE ELECTRISOHE DRUKKERIJ LITTOOI.T OLTHOFF, SPAN JAARDSTRAAT. 169. Boefie en Foefie kropen in het struik gewas en besloten daar te wachten tot de avond viel. En die kwam spoediger dan ze gedacht hadden. Aan den horizon kwam een donkere lucht opzetten, die niet veel goeds voorspelde. 170. Machtige zwarte wolkenmuren schoven snel naderbij en een zwoele wind deed dc oude boomen kreunen. Boefie en Foefie za gen elkaar verschrikt aan. Dat werd een ont zettend onweer. Enze konden nergens schuilen. 171. Weldra werd de zwarte hemel verlicht door felle bliksemstralen, nijdige rukwinden gierden voorbij en rukten de takken van de boomen. En nu en dan vielen groote druppels neer, die een hevige piasbui voorspelden. 172. Boefie en Foefie, die al hun praats verloren hadden, bleven inééngedoken zitten. Dat deden ze zelfs toen er een wolkbreuk los brak, die hen in een oogenblik zoo nat maakte of ze in 't water lagen. b. z. a. die genegen is alle werkzaam heden te verrichten, onverschillig welke, goed op de hoogte met Rijwielvak. Adres br. lett. B. Boekhandel Baurdoux. GEVRAAGD. Adres H. Mejjer, Lange Delft, hoek St. Janstraat. Gevraagd voor zoo spoedig mogelijk, een aankomende ongeveer 16 a 18 jaar oud. Trieven met verlangd salaris en vorige werkkringen onder lett. R, bureau van dit blad. Geheimhouding verzekerd. Gevraagd een nette voor 1 dag per week. Adres Mevr. Paap, Dam G 52. GEVRAAGD. Adres G. Robijn Co. D. de Jager Jr.'s Ijzerhandel vraagt een nette Gevraagd een voor den Vrijdag of Zaterdag, ook voor de wasch. Adres bureau van dit blad. Net persoon, 63 jaar, niet onbemiddeld, wenscht een om latpr een gelukkig huwelijk aan te gaan. Br. onder letter L bureau van dit blad. Door teleurstelling begin October gevraagd, voor dag en nacht. Adres Koole Nieuwstraat 45. Gevraagd voor de morgenuren, Adres Mej. Biesen. Kortedelft 85. Gevraagd een niet beneden 16 jaar. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een net gevraagd, niet beneden 18 jaar. Adres Mej. Vereist, Pottenmarkt K 192. Mevrouw Engelsman, Park Rijksdorp, Wassenaar, vraagt met 1 October of later als Meid-alleen. Loon f 30,per maand. Gevraagd Adres Sleperssingel Q 176. Mevrouw Kronenberg, St. Pieterstraat A 65 vraagt, wegens vertrek der tegen woordige naar elders, Spreekuur 's avonds van 78 uur. Wegens huwelijk der tegenwoordige tegen December een nette zelfstandig kuunende werken. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur Mevr. den Boer, Langeviele. Gevraagd een leeftjjd 15 a 16 jaar. Adres Pieters, Vlasmarkt. niet beneden 16 jaar. Wasseherij Nieuwe Vlissingsehe weg. Zich aan te melden 's avonds na 6 uur. gevraagd. Adres Magazijn „De Weef stoel", Langeviele. Gevraagd een flinke Adres BALANS 109.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3