Nmsspaarteni Bogarflstraat D 51, Haitian RECLAM Donderdag a. s B. en 0. lenen Zie Etalage Zie Etalage n Kinfler- Truien. Zoo jnisl omragen, Prima Friesche Turf Dames Mantels FIRMA ANTOINE MES. Najaars- en Winterstoffen ALGEHEELEN UITVERKOOP D. C. BOUWENSE, W. A. DE RIJCKE Jr. DE MODE-ACADEMIE DE LEEUW-HA! REES, Bloemisterij BALJEU. C. WITTE, J. COPPOOLSE ZIJN GEREED. 2MF* Sterk verlaagde prijzen. Manufacturen, Bedden en Dekéns. Graan- en Meelzakken, een partij prima kwaliteit GRASLINNEN Dames Flanellen 69 ct. Dames Kousen 22 ct. Kinderschorten 39 ct. Dameslijfjes 39 ct. Theedoeken 70 x 70 21 ct. Kaartjes Brat 3 ct. Breikatoen 87a ct. Kinderkousen 14 ct. Sokken 19 ct. Heeren Overhemden m. Boord 98 ct. Molton Hemden, dubh. borst, lange mouw 1.69 Heeren Flanellen dubb. borst 1.49 MIDDELBURG. Seisweg R 235 - Tel. Int. 353 - Middelburg JLosse Bloemen - Bloemwerken. Groote en Jardinière Varens. Ruime keuze in PALMEN en andere SIERPLANTEN. Diverse Bloeiende Planten. - Sierkurk. Makart-Artikelen. Billijke Prijzen. Electrische Slijperij. Bezichtig mijn Etalage Rijwielhandel, Krommeweele. Tabak en Sigaren Bovenwoning GRATIS AANVULLING TURF. TURF. L. WOUDSTRA. DAMES MANTELS EN JAPONNEN MERCHANT HOUSE - MARKT C 12 M. H. BOASSON ZONEN. DE KACHEL MAGAZIJNEN Twaalf voordeelen van de Sanguinose^ Voortzetting van den wegens opheffing der zaak. Enorme voorraad. Profiteert daarvan. Korte Delft G 3 en F 25. P. S. Groote sorteering Kinderwagens en Kinderstoelen, zeer goedkoop. KROMMEWEELE K 107-109, MIDDELBURG. Magazijnen van aan concurreerende prijzen. N.B. De reeds alom bekende DWEILEN 29 ceni per stuk. BIERKADE G 203 - MIDDELBURG 1. Jonge meisjes die onlangs de school verlaten hebben. 2. Dames die voor eigen gebruik het Costuumnaaien willen leeren. 3. Naaisters die opgeleid willen worden tot 1ste Coupeuse. DAG- en AVONDLESSEN. VRAAGT INLICHTINGEN. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. u is is is si n worden wegens de malaise tegen concurreerende prijzen verkocht V.T. Electr. Lantaarns Balaco Boch V.T. achterlicht Stokvis No. 20 carbid lantaarns Rieman Bouwer Aurora Torpedo Complete Zaklantaarns, Lampjes, Philips-, Pertrixs-, Radio- en Wilhel- mina Batterijen Complete Voetballen Achilles, Veters, Binnenballen, Studs. Buitenbanden vanaf f 2,25. Reparaties spoedig en goedkoop. Eysinck Motor f 100 en nog eenige nieuwe Rijwielen af te geven tegen lagen prijs. met electrisch bewogen draaireclame Aanbevelend, Nederstraat O 195, Middelburg. UW LINNENKAST. ZEEPPOEDER In lossing aan de Turfkade Bjj afwezigheid van het schip, adres L. SCHOUT, Turfkade 175. Heden middag opening van een up to date zaak in Deze zaak is een Lusthof voor de Dames, wij brengen het nieuwste op dit gebied, kom en zie - Onze Afdeellng Bontmantels is zonder weerga - Let op het Adres, U spaart Geld. naast dhr. HENNING, Fotograaf. en vraagt ook bij ons prijs en betalingscondities van PIANO of ORGEL zoowel nieuw als gebruikt. GORTSTRAAT I 324 MIDDELBURG. NIEUW ASSORTIMENT voor Heeren en Dames. Gravenstraat I 191-199-200 RUIME SORTEERING. VOOR CONTANTE BETALING DE BEKENDE KORTING. Aanbevelend, Zoo juist ontvangen voor Hemden a 36 cent per elidem voor Lakens 59 cent. Beleefd aanbevelend. geeft onderricht aan BV Vakscholen te Amsterdam, Leeuwarden, Utrecht en Middelburg. Verkoophuis Gortstr. 18, si Steeds voorhanden vele soorten aan concurreerende prjjzen. Rookt Havanna Planteurs 8 cent. De bekende Nieuwe Cuba 4 cent, enz. Aan hetzelfde adres een ruime met aparten opgang en drogen Kelder TE HUUR. VAN DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. Afgehaald f 1,per 100 stuks. Thuis bezorgd f 1,10 per 100 stuks. Aanbevelend, Doet uw voordeel Sanguinose is zuiver plantaardig. Sanguinose is een beproefd tonioum. Sanguinose verrijkt het bloed. Sanguinose versterkt de zenuwen. Sanguinose geeft kracht aan de hersenen. Sanguinose overwint de vermoeidheid. Sanguinose bestrijdt de influenza. Sanguinose verdrijft de malaria. Sanguinose wekt uw eetlust op. Sanguinose maakt uw slaap diep en verkwikkend. Sanguinose bevordert een algeheele levensopgewektheid. Sanguinose kost per flacon f2,bij 6 fl. f 11,bij 12 fl. f 21,—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Middelburg bij N.V, v.h. C. A SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2