Stofzuigers te huur. Kayser, So keste van alle. Aleiijnss's FlruUni 'iin-Aziin ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. I- VAN BOVE N'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. Prima JAMS Boorden, Hellen en Mnden. C. JOZIASSE Wz, No. 51. Woensdag 22|September 1926. Dertigste Jaargang. GEVONDEN VOORWERPEN. Dameshoeden. Oude Fransche Bordeauxwijnen Heerlijk Speculaas, Amerikaansch Orgel, puike BLAUWE AARDAPPELEN, Mans Zolen en Hakken f 2,20 Vrouwen Zolen en Hakken f 1,45 Kinderwerk naar grootte. Eerste Electrische Schoenmakerij, Dampoortstraat 205, N.B. Bij aiie reparation worden ROEBAART SPAARZEGELS cadeau gegeven. EEN WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEN VELO WASCHMACHINE Versche Borstplaat D. van der Made. Stalhouderij W. ROOSE. van Najaar- en Winterstoffen. Denevers Frères, Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraa Uitgever» i LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280., Telefoon 238. Burgerlijke Stand van Middelburg Een zegen voor de menschheid. bij PAUL VAN SLUUS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En 3ros. Er D^iai. Advertentiën. Chateau Bellegarde Oude Roode Bordeaux Chateau Montbazillac Fijne zoete Witte Bordeauxwijn DENEVERS FRÈRES, Wijnimporteurs, Middelburg BILLIJK TARIEF. Vraagt gratis inlichtingen bij A. v. ROSMALEN, Korte Noordstr. 77. C. VAN DE VEN, Het beste adres voor het opdoen van is BREE E 215. Gebruikt vcor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende controle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. 6. VAN OER HARST. ZIE ETALAGE. Vlasmarkt K 150 - Telefoon 20T MIDDELBURG. Aanbevelend, a Contant en op Termijn. Verkoopdepöt Langedelft A 90-91 - Middelburg. van 14 tot 16 jaar gevraagd, om opgeleid te worden tot NAAISTER. Zich persoonlijk aan te melden Molenwater M 255-256. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Room-Nougat. RUM890NEK 8 cent per stuk. Augurkjes, Uitjes, Mosterdzuur enz. KRIJGER v.h. Timmermans. per flesch 45 ets. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. sleuteltje, kinderport met inh., wit zakje inh. tolletje, fantasiebroche met portret, boorijzer," damestascbje met inh., bril in etui, lorgnet, kinderblouse, moer van een wagen, manchet van matrozen pakje, port., nummerplaat "'auto, belas tingplaatje. b. Bij ingezeteneneeu duif, Mulder, dodengang R 227 armband, L. Kloet, L. Singelstraat N 172 gymnastiekschoen, Vogel, Segeerssingel V 16 huissleutel, A. Joosse, Nadorst S 250rol vlieger touw, J. Kik, KI. Vlaanderen M 146 bril, stokman, Penninghoeksingel L 67 kinderschoentje, De Pagter, Veersche weg T 229huissleutel, D. Willeboordse, NoordwegR4; huissleutel, Kieboom, Kinderzorg S 92a; armband, Verijk, Verwerjjstraat N„3; kralen colier, Vlas- markt K 147jparkiet,?v. d. Broek, Ro zenstraat W 245 belastingplaatje, Brug man, Nieuwstraat G 208 belastingplaatje, C. Fiits, VerkuiUQuakkelaarstr. Vlissin- gen 144; een kraag, Claris, Wijngaard straat L 161oorknop met parel, Mej. Damman, Breestraat O 180; port. met inh. Joh. v. Loo, Bellinkstraat G 179 een kip, P. Semeijn, Spanjaardstr. F 78; belastingplaatje, BrandeLichtwachter, Koudekerke pakje met inh., de Lange, Arnem. Voetpad T150; damestascbje met inh., A. Dekker, St. Jorisstr. L 122 belastingplaatje L. Hendriksp, Smoors gang S 150spaarbriefje, M. Patenier, Hofplein E 223 vulpotlood, C. de Plaa, Veersche weg T 235 port. met inh. v. d. Wege, Bleek E 94 verm. gouden broche, M. Moens, Koudekerltsche weg Koude kerke alpacca beursje, N. Lorier, Ro zenstraat W 244. Inlichtingen aan het bureau van politie, alleen des Zaterdags tusschen 78 uur, Van 1320 Sept. GETROUWD: A. C Snijders, 20j.en 0. M. L. van Schoote, 19 j. J. II. P. Oors, 25 j. en S. van Aartsen,' 23 j. ONDERTROUWD: J. S. Zandee, 29 j. en J. F. Krello, 28 j. BEVALLEN A. M. Seybel, geb. de Vlieger, d. J. Vlieger, geb. Moens, z. W. B. F. v. d. Broek, geb. Dielissen, z. W. G. A. M. Graafhuis, geb. G.oeree, z. OVERLEDEN: J. van Son, 74j. wed. van A. J. B. Crucq. D. Schroevers, 70j gehuwd met A. J. Bertou. Iedere lijder aan verzwakte nieren, die gaarne zijn gezondheid zou herkrijgen, behoort Foster's Rugpijn Nieren Pillen te gebruiken, het middel, dat nieuwe kracht en energie aan tal van angstige nierlijders bracht. Het 25 jarig succes stempelt dit niermiddel tot een ware ze gen voor de menschheid. Ook gij kunt daarvan profiteeren. Begin nog heden met het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Merk op hoe uw gezondheid er door verbetertHoe de rugpijn afneemt, hoe de pijn in uw lede maten en spieren vermindert, hoe spoedig uw nier- en blaasstoornissen verdwijnen. Door het versterken van uw zwakke nieren raakt gij bevrijd van urinekwalen, rugpijn, rheumathiek, blaasontsteking, waterzuch tige zwellingen, ischias en spit. Stel 't niet uit. Laat de trage nier wer king niet van kwaad tot erger worden. Begin dadelijk met Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Kom de aangetaste nieren te hulp, waardoor het bloed weder behoorlijk ge zuiverd en verrijkt wordt en het geheele gestel bevrijd wordt vau schadelijke on zuiverheden. Foster's Pillen worden ver vaardigd in modern ingerichte laboratoria, worden noch bij de vervaardiging, noch bjj de verpakking door tnenschelijke han den aangeraakt, en bevatten geen schade lijke bestanddeelen. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bjj apotheken I en drogisten a f 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpiilen n Maagpilïert aan voor het maken en vervormen van MINA MULDER. Jodengang R 227e. Tijdelijke voordeelige aanbieding. gewas 1918. :-: Per fl. f 1,25. Per fl. f 1,30. HuismoedersBü mijn prima magere gek. Runderlappen a 55 ctGehakt 50 et., Rollade en Stukjes 60 ct., Rosbief 65 ct. per pond, verstrek ik spaarzegels voor gratis cadeaux voor de huishouding. Ook vorige bons blijven. COHEN, Gravenstr. Neemt nu reeds proef met ons zeer voordeelig in gewicht c.a. 18 stuks in 1 ons. Prfls 10 cent, per J/2 blik slechts 9 cent per ons. L. DEKKER, N.Z. Dam. Telef. 313. TE KOOP Singer Trap-Naaimachine f 12,50 en staande Schoorsteenplaat. Adres Vlissingnchestraat I 165 boven. Wegens plaatsgebrek te koop een mooi 11 Registers, Notenhouten Kast, in zeer goeden staat. Adres Breestraat O 160. Wederom verkrijgbaar bij elke hoeveelheid. Bode JANSE. Westkapelle. Bestelhuis Vau Aartsen, Pottenmarkt, Middelburg. Lange Singelstraat 171. Is U gesteld op EEN GOED GLAS WIJN, ueemt dan een proef van onder staande Grieksche-, Spaansche, Afrikaan- sehe, Italiaansche-, Duitsche of Fransche Wijnen Santa Maura per flesch 0.75 Spaansche Wijn 0.90 Afrik. Wijn „1.00 Samos 1.00 Bloed wjjn 1.00 Bergerac „1.20 Picardan 1.30 Zoete St. Julien 1.30 Tours „1.50 Mastella t 1.65 Malaga 2.00 Port a Port Liter 1 00 Port a Port n 1,80 Douro Port p. fl. 1.50 en 1.75 Vermouth per L. 2.00 en 2.50 Fransche Vermouth per L. 2.75 Pale Cherry per flesch 2.25 Madera „1.80 Medoc „1.00 St. Estephe „1.25 Oude Medoc 1.50 Paillac 1.75 St. Julien t 1.75 Graves 1.75 Oppen heimer 1.00 Bodenheimer B 1,10 Durkheimer n 1.20 Niersteiner Riesling n 1.30 Moselbliimchen B l.io Zeltinger Riesling „1.20 Erdener B „1.20 enz. enz. Prima kwaliteit en zeer concurreerend. Voor Feesten fijn glaswerk gratis in bruikleen. Wordt vervolgd. VERREWEG DE BESTE EN VOORDEELIGSTE Ontvangen witte Dames-Zakdoeken met breeden zoom, witte Heeren-Zakdoeken, witte Dameshemden, ongebleekte Dames hemden, witte Dames-Pantalons, zwarte wollen Dameskousen, zwarte katoenen Dameskousen, zwarte-katoenen korte Vrouwenkousen, zwarte-katoenen Voeten enz. Een ruime sorteering witte Kleedjes, witte wollen Dameslijfjes, wollen Truien, zwarte Werkkielen, blauwe Werkkielen en blauwe Werkjassen, enz. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. vanaf 38 cent per pondspot. Speciaal ingespannen voor trouwr\jden. Voor de coupé staan twee goudvosse paar den. De Rijtuigen zijn aan de stallen te be zichtigen waarvan coupe's met geel satijn bekleed. BILLIJKE PRIJZEN. W. ROOSE. OntvangenPrachtvolle Stalencollectie Beleefd aanbevelend, Mej. P. c. M. BIESEN, Korte Delft. j geheel zuiver Wijnproduct der Fa. DESSAUX te Orleans, driemaal voor- deeliger in gebruik dan gewone azijn, zeer fijn voor keukengebruik, inmaak en mayonaise, Alleenverkoop voor Zeeland Wijnimporteurs.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1