öp Mad IMF ZIE ETALAGE. ^9 Blaemiticry BALJEU. wr wij bieden U de grootste keuze in nieuwste modellen. Ziet de speciale Etalage. brio. iilii i ttetaiita, C. JOZIASSE Wz. Fluweel. Parapiuies A. GEENSEN, tweehonderd liter afgewerkte Olie ORGELS - PIANO'S. Zeeuwsche Piano- en Orgeihandel, Hoika en Bon $mi Regenjassen en Mantels met 12 maanden garantie voor waterdicht. Regenjassen vanaf f4,95 tot f45,-. Regenmantels vanaf f7,50 tot f35,-. Regenhoeden vanaf 95 cent, enz. enz. ID 51 HÊiil. RüiMaubod Swan Vulpenhouder Swan Vulpenhouder Firma F. B. DEN BOER. Seisweg R 235 - Tel. Int~353 - Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken. Groote en Jardinière Varens. Mui me keuze in PALMEN en andere SIERPLANTEN. Diverse Bloeiende Planten, - Sicrkurk. Makart-Artikelen. Billijke Prijzen, A. KREYMBORG Co. Fransche Appelwijn. Denevers Frères, „VITAMIN", I.H. een nieuwe Woning, tegen spotprijzen. J. v. GRAAFEILAND, Halsch Rookïleesch De Winkel De Zeeuwsche Boerin GESLOTEN AUTO'S, Mans Zolen en Hakken f 2,20 Vrouwen Zolen en Hakken f 1,45. Kinderwerk naar grootte. Eerste Electrische Schoenmakerij, Dampoortstraat 205. H. H. WINKELIERS ïd de Flag, Hep ei PM F. MALJERS ZOON, Oude Fransche Bordeauxwijnen Piano- en Orgelles, S. SIES-Wlttenhof, RIB-FLÖWEEL in 12 kleuren TetcoptoAgrlppli BOLIER, Spuistraat. Versche Borstplaat D. van dor Made. Dames- en Jongensrijwiel Zes Werkmanswoningen te koop Door aankoop van oen groot© partij beneden de tegenwoordige waarde, bieden wij den geheelen voorraad aan met een verlaging van 20 pCt, Wollen Dekens, prima kwaliteit f 4,90 Zware Fantasie Dekens, tweepersoons f 7,90 Leidsche Wollen Dekensf >10,50 Buitengewoon zware kwaliteit f 12,50 Prachtige nieuwe Orgels, 9 Registers vanaf f 195,-- Salon Orgels, doorloopende harp f 275,-- Orgels met ingebouwde Boekenkast f 240,— Korte Burg - Middelburg. Ontvangen een grooie partij Lange Noordstraat C 24, naast R. K. Kerk. Aangesloten bij het Nederlandseh Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 19-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting deer tusschen- kornst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92298 warden gaarne verstrekt. Vanaf heden worden wederom alia soorten VULPENHOUDERS, mits voorzien van gouden pen, al of niet gebroken, ingeruild tegen een voor slechts drie kwart van den prijs. KAAS- EN VISCHHANDEL Noordstraat C 33, Middelburg, Oude en Jonge Gouda-, Leidsche-, Brood- en Edammer Kaas. varmissen BESTE KWALITEIT A. DE STEUR, Segeerstraat In „D© Klein© Winst". ROSKAM,|Lang© Burg B 11. GARAGE Tal. 483. PRIMA PRiMA 20 en 26 cant per ons. Verhuizingen met f 1,50 par uur. O. BLANKER, Het beste adres voor het opdoen van Is BREE E 215. Aanbevelend, zijn steeds aan fabrieksprijzen voorradig bij Vlissingschestraat 58, Middelburg. Chateau Beilegard© Oude Rood© Bordeaux Chateau Montbazillac Fijne zoete Witte Bordeauxwijn DENEVERS FRÈRES, Wijnimporteurs, Middelburg Theoretisch on Praotisch. Wagenaarstraat D 82. GRAVENSTRAAT, heeft ONTVANGEN alle soorten f 1.00 per Witte Eigenheimers 20 cent Blauwe 22 Westkapelsche Blauwe 27 Alles per 5 Kilo. 10 Gent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Room-Nougat. RUMBOON EN 8 cent per stuk. EXTRA KOOPJES in restanten van en die door etaleeren eenigszins beschadigd zijn, bij Noerdstraat - Middelburg. Degelijke Pensions en goede ge legenheid voor Kostgangers aange boden. Tevens een goed bezet Pension te koop. Goede broodwinning. in prijzen van f1500.-, f1600.-, f2000.-, f2100.- en f3000.-. Te huur met 1 Oct. mooie Boven kamer, Zijkamertje, Keuken en Zolder met Kamertje voor gezin zonder kinderen, f3,50 per week. Te bevragen aan WILLEMSEN's Woningbureau, Noordweg R 47, Middelburg. -i-;*• G Leidsche Wollen Dekens VROOM OREESMANN. ■i 1 HOFBERG ORGELS, zeer lage prjjzen. WORCESTER ORGELS met harp eu fluit, goedkooper dan bü iederen concurrent. DUITSCHE PIANO's, eerste klasse merken, zeer lage prijzen. Eenige GEBRUIKTE ORGELS en PIANO's voor spotprijzen. Levering onder langdurige garantie. Betaling naar keuze. Regenjassen en- Mantels. Verkoophuis Amerikaan, Goed weer voor Regenjas. Geïmporteerd uit Normandië. Verkrijgbaar zoet eu droog, iets fijns, gezond en GOEDKOOP. Ook aanbevo len door H.H. Doctoren als geneeskrach tige Wijn, tegen jicht, rheumatiek, ader verkalking en constipatie. Vervangt alle beste wjjnen en medicijnen. Per fleseh slechts f 1, Alleen verkrijgbaar bjj de Importeurs MIDDELBURG. levert U de beste soorten Gouda Kaas 45,60,70, 90,110 ct. p. pond Leidsche Kaas 40, 50, 6^, 75 Broodkaas 60, 75 Edammer Kaas' 45, 60, 75 Roomkaasjes van 1 en 2 pond c 70 Verzoeke beleefd terugbezorging. TE KOOP Noordweg. Direct aanvaarden. Adres Louws, Aannemer, Noordweg B 153 De van ouds bekende is 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. De mooiste Druiven kosten maar 45 cent per pond. Prachtige Sinaasappelen van 10 en 7 cent per stuk en 4 voor 25 cent Zeer fijn gesneden. Korte Gortstraat. BREESTRAAT, MIDDELBURG. -v V ..-.Wc- Tjjdel jjke voordeelige aanbieding. gewas 1918. Per fl. f 1,25. Per fl. f 1,30. Bp 25 Kilo wordt aan huis bezorgd. Te koop net Burgerhuis met Tuin, .aparte opgang. Direct beneden te aan vaarden f 3700, geld beschikb., benevens 2 Pakhuizen. Inlichtingen Seisbolwerk M 208. Te huur mooie Boveuachterkamer, vrjje opgang, gebruik zolder, van alle gemak ken voorzien, f 1,25 per week. Adres A. Jongepier, Koepoortsingel. te koop. Adres Puntpoortstraat O 211. Te koop voor lagen prjjs in degeljjk vat. Eerste Zeeuwsche Autogarage, Noordstr.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3