allerfijnste „DE ABDIJ". i i GEVRAAGD ijBSMËlSCMOStf GOEDKOOPS TBEIN Plli-1 OWL, NEUSJE VAN DE ZALM. I bbbmmmhbbmbhbb 1 1 I Parol bg Haidnitslag en Hnidverwondïng Kayser, de beste van alle. BoffiDg 8D ffiatreel Alevpe's Mi, HiÉeta n IMndi. Magazijn „DE WEEFSTOEL". BABY-ARTIKELEN. InlsspaaM Bogarilstraat D 51, Kleiburg. Uit het Volk—Voor het Volk. FLORALI A. NIEUW ENGELAND, Laat dit Uw adres zijn Pianofabriek ANTOINE MES Te koop TRAP-NAAIMACHINE Slechts 275 gulden LAMPEN herkent men hieraan, dat ze nooit een ander merk nemen dan de beroemde Zij weten wel dat ze, als ze een 74 K.6. allerfijnste „DE ABDIJ" koopen, gegarandeerd het beste hebben, wat er te koop is. Door geen mooiere cadeaux of lagere prijzen laten ze zich verleiden. Allerfijnste „DE ABDIJ" is en blijft het Vraagt ze daarom Uwen w i n k e I i^e r. lijn vrouw je gaf 1hem ait etui fin is er mee content Maar dat ze 't in de „K/okzeep vond {/ermoedtJe vast niet, vent „VITAMIN", Sierkleeden - Kussens - Tafelkleedjes. MAANDAG 6 SEPTEMBER Naaisters en Leerling-Naaisters en een Loopjongen 14-16 jaar. - - bij het koopen van - - MIDDELBURG. Versche Borstplaat D. van der Made. Oude Fransche Bordeauxwijnen EEN GULDEN School-, Schrijf- en Teekon- behoeften. Teekendoozen. Leermiddelen voor alle scholen. Schooltasschenu 25 cent per glas. Neemt een proef. van Vlissingen t.m. Roosendaal naar Rotterdam en Den Haag op WOENSDAG 1 SEPTEMBER. Zie aanplak- en strooibiljetten TE KOOP. kost bij ons een prachtig luxe Orgel met doorloopende harp, in zeer fraaie kast. 5 jaar garantie, levering franco. Zeer gemakkelijke betalingsconditiën. Korte Burg, Middelburg. OPFOKVOEDER van BESTE KWALITEIT A. DE STEUR, Segeerstraat. w. M m C. VAN DE VEN, Gebruikt voor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende controle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. VAN DER HARST. Het beste adres voor het opdoen van Is BREE E 215. Ontvangen ruime collectie Concurreerende prijzen. Groote sorteering Wol, Zijde, Katoen, Strijkpatronen, - Handwerkboeken, Kelim- en Smyrnagaas, enz. - Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Inzending van planten voor de TENTOONSTELLING in het Schuttershof op van 10-2, van 3-5 en van 6V2-8 uur. HET BESTUUR. Voor soliede, degelijke en goed* koope Kleding gaat men naar JVIagazijn Langedelft 147, Middelburg. Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën. Aanbevelend, d. GERRlTZEfl. Zich persoonlijk aan te melden Molenwater M 255-56. Wij leveren alle merken PIANO'S, 0RCELS, franco huis met 10 jaar garantie, desgewenscht gemak kelijke betalingsconditie. Zeer voordeelige aanbieding van enkele gebruikte ORGELS met 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocoiaad. Room-Nougat. RUMB00NEN 8 cent per stuk. Chateau Bellegarde Oude Roode Bordeaux Chateau Montbazillac Fijne zoete Witte Bordeauxwijn MODE-VAKSCHOOL, BOGARDZAAL. 51' R. J. P. HEEROLDT, Prima vulkrachtige JAVA-KAP0K LANGE BURG C 95. Ontvangen witte Onderlijfjes, witte Dameshemden en Nachthemden, witte Damespantalons, witte katoenen Meisjes hemden, Badhanddoeken, geel katoenen Vrouwen- en Manshemden, geel katoenen Meisjeshemden, Theedoeken, Handdoeken en knotjes geel Katoen, stalen Breinaal den en mooie zwarte Breisajet, zwarte katoenen Vrouwenkousen en zwarte ka- toeren Vrouwen voeten enz. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. Geschikt voor landbouwers. Prijs billijk. Adres Denevers, Wijnhandel, Koorkerkhof, Middelburg Prijs 15 gulden. Adres Dwarsstraat O 205h. fy—--' i.~.m..-'nnCTf«TILiniWE< I III 'J. -Ki'-AK VRAACT HET UW WINHFJjErw De van ouds bekende is 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. Versiert Uw kamers met uit Magazijn DE MAAN (naast de Zon) Telef. 551. BW Groote s o r t e e r i n g. DE ECHTE FIJNPROEVERS ,1 v - Y i '<sP*a KOOP EEN DOOS, KLOK ZE EP IN ELKE DOOS BEVINDT ZICH EEN PRACHTIGE VERRASSING SSSSHS! Voorradig beste kwaliteit EAU DE COLOGNE en ODEURS bij de maat, alsmede in flacons. Vraagt de Imperiale de allerbeste. Vraagt de Toiletzeep 363. Vraagt de Tandpasta 18 cent. Vraagt de teste kwaliteit Scheerzeep 10, ct., prijzen scherp concnrreerend. Vraagt de Karne- melkzeep, de echte, groot stuk no. 340. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. Lange Singelstraat 171. Noordstraat C 33. Middelburg. LANGEVIELE K 405. MIDDELBURG. Te huur 2 Bovenkamers met halven Zolder a f 2,50 per week. Te bevragen C. Slabber, Pjjpstraat. Tijdelijke voordeelige aanbieding. gewas 1918. Per fl. f 1,25. Per fl. f 1,30. DENEVERS FRÈRES, Wijnimporteurs, Middelburg Aangesloten bjj de Vereen, van Mode- Vakscholen in Nederland (goedgekeurd bij Kon. besluit van 26 Aug. 1911) Opleiding voor Costumière, Coupeuse en Leerares. Tevens lessen voor eigen gebruik. Ook kunnen kleine meisjes zich aanmel den voor naailes. Aanmelden dagelijks van 1 September aan de Bogardzaal. per flesch met GLAS of 20 verpakte RIETJES CADEAU is de fijnste en voordeeligste. Reeds in 1889 bekroond. GISTSTRAAT MIDDELBURG. f 1,45, f 1,30, f 1,05, f 0,90 f 0,72 p. pond. Mag. „De Lelie", Korte Delft G 23. Vleescbhouwery Wagenaarstr.-hoek Bree, Telefoon 455, H. C. FREDERIKS, levert u dagelijks versch, prima versche Runderlappen 65 Ct., prima blank Kalfs- vleesch 60 Ct., Lamsvleescb 50 Ct., Rund of Varkensgehakt 60 Ct., vette Varkens lappen 60 Ct., alles per 5 ons.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4