Ziet onze Portiek-Etalage Heeren Petten, Dassen en Sokken. A. KREYMBORG Co Ringrgderü te Paard DD H LMer MMi Ballon Cadeau. J. C. MERK. I A. W. DERT, GnMdncfc&Se MUZIEK Vliegertouw, D. C. Bouwense jiLuinwimir DRUKWERK. Kloosterbalsem Wie voor f 1,00 koopt krijgt een GESLOTEN AUTO'S, Uw Adres voor: Nieuwste dessins Wij hebben hierin een prachtsorteering. Weer een mug! door 96 Ruiters in Walchersch Costuum op Donderdag 26 Augustus in de Abdij te Middelburg. H. VAN BRAKEL, Vlasmarkt. Ochtendvoer Magazijn „DE TUINBOUW", Schooltasschen, Actentasschen, Muziektasschen, Damestasschen, Sigarenkokers, Portefeuilles, Heeren en Dames Portemonnaies Piano- en Orgelles, GRATIS AANVULLING n BOLIER, Spuistraat. Meisje-alleen. nette Werkvrouw Nette Werkvrouw Dagmeisje gevraagd. Net Meisje gevraagd. Dagdienstbode. Net Meisje gevraagd Dagmeisje gevraagd. Dagmeisje gevraagd. Keukenmeisje. Dagdienstbode. net. Meisje, Dagmeisje gevraagd, Tweede Dienstbode Nette Dagdienstbode Dienstbode Fa LITTOOIJ OLTH0FF, T i" MAGAZIJN „DE VLIJT", Purgeer-Bloedzuiverends slijmverdrijvende Pillen Verhuizingen met f 1,50 per uur. C. BLANKER, 5 pCt. korting. 5 pCt. korting. Heerlijke kleine Doperwten per half blik slechts 28 cent. Heel blik Zalm 55 cent. Heel blik r o o d e Zalm voor slechts 90 cent. Speciaal Inmaakazijn voor 16 cent per flesch. Vraagt onze overheelijke Griesmeel Amandelpudding 12 cent per ons. Een reuzen pot Piccallily voor f 1,30, een kleine voor fü,42i/2. Een heerlijke pot Mosterd voor f 0,25 waarbij li een prachtig gedecoreerd drinkglas cadeau krijgt. Dit is een extra reclame die wij aanbieden. AKKER's Het beste en voordeeligste adres voor (uitsluitend voor wederverkoopers) is bij Voor reclame voor ons prima geven we vanaf Donderdag 26 Aug. tot en met Donderdag 2 September cadeau bij: 2v2 K.G. 1 K.G. prijs 60 cent. bij 5 K.G. 2 K.G. 110 bij 50 K.G. f 9,50 één Droogvoederbak. modern Salon-Ameublement Meubelhandel P. J. J 0 N G EP IER, Enorme keuze In thans alles buitengewoon goedkoop. Korte Delft G 3 en F 25. Theoretisch on Practisch. Wagenaarstraat D 82. UW LINNENKAST. ZEEPPOEDER LANGEVIELE ONTVANGEN: Gerookte en Ge droogde Scharren, Zalm en Spek- bokking en gepelde Garnalen. Witte Eigenheimers 20 cent Blauwe 22 Westkapelsche Blauwe 27 Alles per 5 Kilo. Ülifeï'tö Advertentie-Bureau LITTOÖÏJ OLTHÖFF beiast zich met het :- plaatsen van -: ADVERTENTIËN in alle Bladen. EEN GOED ADRES VOOR ALLE SOORTEN MM MIDDELBURG van H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete, oud-leerling van het Gasthuis te Gent. Het beste middel om het bloed te zuiveren en te versterken. Zij verjagen gal en sljjmen en in het algemeen de onzuiverheden die in het lichaam verblijven, ze werken snel en zonder pijn, zjj voorkomen menige ziekte, voortkomende van de ontroering van het bloed, z(j genezen maagzuur, moeilijken stoel gang, buikpijn, keeren der jaren, leverziekte, speen, krevelingen, puisten, geraaktheid. Deze pillen bevallen zeer wel aan bloedrijke personen die er een regelmatig ge bruik van maken. Iedereen zou de bloedzuiverende pillen van H. VAN AKEN te huis moeten bezitten om zich in tjjds het bloed te zuiveren en te verfrisschen. Prjjs de doos 60 centen. Verkrjjgb. bjj Apoth. en Drogist. Hoofdd voor Holl. SCHULTE EN THIEME, Postbox 55, Middelburg. BREESTRAAT, MIDDELBURG. Aanbevelend, NOORDPLEIN M 1. 5 pCt. korting. 5 pCt. korting. Denk er om wanneer U gestoken wordt door muggen, muskieten, wespen of andere zomerplagen, dat er geen vlugger, eenvoudiger en meer afdoend middel is dan in 60 cents potten bij alle drogisten. Van des morgens acht tot des namiddags ongeveer v(jf uur. Om één uur optocht van alle 96 ruiters vau de Balans, langs Burg, Markt, Lange Noordstraat, Wagenaarstraat naar Abdij Omstreeks drie uur begint in de Abdij de prijskamp om de wisselbekers van II. M. de Koningin, van Dr. H. W. VAN LOON te Westport (U. S. A.) en van de Gemeende Middelburg. Toegangsprjjs 30 cent met inbegrip van Stedelijke belasting. Toegaug door de poorten Burg en Koorkerkhof', niet aan de Balans. De beroemde D.D.D. zeep heeft een ver zachtende werking in alle gevallen van huidziekten. Deze zeep, tegelijk gebruikt met de D.D.D. oplossing, geeft verlichting aan lijders van exzeem, ringworm, zeere plekken, jeukende uitslag of eenige andere vorm van huidziekte. D.D.D. zeep per stuk d f. 1.- D.D.D. oplossing in n. van f. 0.75 en f. 2 50 bij alle apoth, en drog. HIMiiTiïBni 11 nUra KHra P.S. Gemengd Graan 14 ct. p. K.G. Duivenvoer 20 Verder alle soorten VOGELZADEN. Korte Delft, Middelburg. Morgen Donderdag geëtaleerd een in de nieuwste trijp. Veersehe Singel Middelburg. TE KOOP: een Motorfiets merk Opel en een Studie-Piano. Adres bureau van dit blad. VAN DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. TE HUUR groot Pakhuis, Werkmanswoning met Tuin, beneden Burgerhuis met groote Werkplaats. Adres Noordpoortstraat M 5. TE KOOP Burgerhuis met vrijen opgang en nette Werkmanswoning. Beiden direct te aanvaarden. Inlichtingen Seisbolwerk M 208. Bjj 25 Kilo wordt aan buis bezorgd. Mevrouw O. J. Heemskerk vraagt Z. a. t. m. tusschen 7 eu lialf 9 uur 's avonds, Dam N 16. «ÖWW'W; 4 Spanjaardsiraai E 71, MIDDELBURG Terstond een gevraagd voor twee dagen per week. Adres Mejuffr. de Bakker, Gortstr. I 345. gevraagd voor den Vrijdag of Zaterdag. Adres De Flieger, Houttuinen Q 33. Gevraagdeen eenv. Huishoudster, 35 tot 45 jaar, P.G. of G.G. voor net zaken man met kinderen een flink Dagmeisje (of Dagdienstbode) voor net gezin, ge sloten huis, beiden zoo spoedig mogelijk. Voorts nog eenige Dienstboden en Huis houdsters gevraagd voor dag en nacht voor families in Den Haag, Middelburg en andere steden en dorpen. Inlicht, kosteloos bjj I. A- Willemsen, Dienstbodenk., Noordweg 47, Middelburg. Adres Mevr. Mazure, Wagenaarstraat E 113. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een Adres Nieuwe Vlissingsche weg E 68. voor de huishouding. Adres Sleperssingel Q 176. Adres Mep Gerritse, N.Z. Dam 5. Terstond Adres Gast, Koepoortstraat. Mevrouw Sprenger, Gortstraat K 23, vraagt met September of later een Terstond gevraagd een flinke Adres Roose, Balans A 60. Voor direct gevraagd een voor halve dageli. 's Zondag vrjj. Van goede getuigen voorzien. Adres Stribben, Kinderdijk P 97. Terstond een flink niet beneden de 16 jaar, loon f4.per week, van 8 tot 5 uur. Adres bureau van dit blad. Tegen 15 September een nette (Dagmeisje) gevraagd bij Mevr. Wiener, Noordstraat L 182. gevraagd, zelfstandig kuuneude werken. Adres Langeviele K 405, beueden. Wegeus teleurstelling een (voor dag of dag en nacht) gevraagd. Adres Kapoenstraat A 12. ELECTRISCHE DRUKKERIJ

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3