Verhuizingen met GESLOTEN AUTO'S MERCHANT HOUSE, •B PAKKISTEN en AFBRAAK Gonttt- en LÉsÉe Predik&enrtenliriefjd O ALBERT HEIJN, voor Middelburg, lor PRIJS 2 CENT. BEVONDEN VOORWERPEN. C. BLANKER, Een Canapé te koop. Snijboonenmolens Ie Kwaliteit. F. J. VAN AARTSEN, Spanjaardstraat. Neemt a.s. Zaterdag „VITAMIN", o o «a droog Pakhuis, een mahoniehouten Cylinderbureau. GRATIS AANVULLING ABONNEERT U op het Verkrijgbaar bij de drukkers LITTOOIJ OLTHOFF ei bij aiie Boekhandelaren en bij Dhr. Schroevers, Jasmijnstraat Burgerlijke Stand van Middelburg f 1,50 per uur. Pracht Buffet, waarde 350 gulden, thans 175 gulden. Salongarnituur, waarde 350 gulden, thans 165 gulden. Theetafel, zeldzaam, waarde 65 gulden, thans 45 gulden. Pracht Buffet, waarde 225 gulden, thans 115 gulden. Axminsler Vloerkleed, zeldzaam koopje, 28 gulden. Qud-Hollandsche Meubelen, spotkoopjes. Echt leder club Chesterfield van 150 gulden, nu 85 gld. Prima Lakens 175 cent, Kussensloopen thans 49 cent. Vinolizeep van 50 nu 39 cent per stuk. D'Orsay Shampoo van 75 cent per doos nu 35 cent. D'Orsay Scheerzeep van 100 cent per tube nu 55 cent. D'Orsay Tandpasta van 100 cent per tube nu 35 cent. Zijden Dameskousen voor f 1.75, prachtkousen nu 65 ct Groote Markt 12, naast dhr. Henning. F. A.gDEpONGE, Neemt U ook eens proef met onze fijne oude o =5 D 3 UL IL. O O H LU O O CL $3 blank Kalfsvleesch f 1.- per pond, Rundvleesch f 0,70 per pond. J. ANDRIESSEN, Seisstraat, Een groote partij UW LINNENKAST. ZEEPPOEDER Be stoute streken van 8ÖEFS8 en FB8FI8, de Hsttenhenqels. ZELDZAAM. LEKKER IS ONZE PROBEERT ZE EENS Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Centimeter, huissleutel, manchet knoop, trechter, kinderbeursje, sleutel, 2 boorden, koper gewichtje. b. Bij ingezetenen Hoornenbal, Vermeulen, Dwarskaai G 111gouden ring, W. Ploegart, Wilhel- minaetraat W 50slang van fietspomp, N. de Noofier, Zach. Jansenstraat W 71 tafelmes, C. C. Heeren, K. Geerestrop das, P. Kampman, Korendjjk P 76kin- derbeursje met inh., J. Scheibeler, Zuid singel E 32 zilver armbandje, Keijzer, KI. Vlaanderen M 168 dameshandschoen, A. Kunst, K. Geere K 333damesregen mantel, L. Vroegop, Zach. Jansenstr. W 117 damesport. met inh., Goudswaard, Latjjnsche Schoolstraat D 24honden halsband, Cleemput, Gravenstraatda mesport. met inh.Lubse, 't Zand gou den zegelring, A. v. d. Ende, Noordsingel S 156hamer, M. M. Sonius, Bellinkstr. G 170belastingplaatje, Hertogs, Pen- ninghoeksingel L 7paar kinderhand- schoenen, v. Hemert, Baanstraat Q 242. Inlichtingen aan het bureau van politie alleen Zaterdags tusschen 7 en 8 uur n.m. Van 29 Aug. ONDERTROUWDJ. Zwigtman, 22 j. en J. I. de Witte, 19 j. I. Hamelink, 28 j. en C.f-Labrujjère, 23 j. GETROUWD: W. B.;Kroeze, 64j.en T. Schreuder, 54 j. BEVALLEN K. S. Verswjjveren, geb. Helbers, d. N. Arnoldus, geb. Njjssen, d. C.|M. Vogelenzang, geb. Joziasse, d. E. C. Adriaansen, geb. Bresier,'"d. OVERLEDENL. Bolier, 83 j. man van M. C. van As. BREESTRAAT, MIDDELBURG. En nog verschillende artikelen, die beslist weg moeten, daar binnen enkele weken de zaak voor een ander artikel ingericht wordt, dus profiteert van deze gelegenheid, U verdient geld. TE HUUR groote Voorkamer, Alcoof, Keuken, halve Zolder voor dame of Heer. Brieven letter Z, bureau van dit blad. Adres Seissingel R 199. 1ste Kwaliteit Varkensvleesch. Karbo nade 70, Lappen 80, Rollade 90, Worst en Gehakt 70. Alles per 5 ons. Dik vet gezouten Spek 80 cent per Kilo. F. F. JOOSSE, Eigenhaardstraat. TEVENS SN IJ BOONENMOLENS TE HUUR. proef met mjjn Luxe Brood- en Banketbakkerij, Balans, Middelburg, f5" Noordstraat C 33, Middelburg. V) O (O C E X O »J O Tl „j CS SP O sL D (0 (8 Te huur een ruim direct te aanvaarden. Adres M. C. Koole, Nieuwstraat 45. Versch geslacht prima TE KOOP Adres Schoorsteen vegerssingel Q 81. TE KOOP. Adres Helder, Langedelft. VAN DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. r<XY\ TMT ■intfL.Ti.^ ilSU'. r ■- - - 149. Juffrouw Schaajp begreep er niets van. Ze keek in haar jpot met beslag en daar be merkte ze opeens de vieze smurrie, die er ingeworpen was. Tegelijk zag ze de lachende boevensnuiten van Boefie en Foefie. 150. Juffrow Schaap stond op; ze greep de groote potlepel uit het bedorven beslag en wierp die naar de beide booswichten toe. Ik zal jullie wel krijgen, rekels, riep ze. Om een schaap zoo'n schade te bezorgen. P 151. Boefie en Foefie kregen de vieze, U kleverige smurrie precies op hun huid. Ze f hadden een gevoel of ze in zoutpilaren ver- i* anderd waren. Maar ze moesten toch beenen maken, want anders werden ze gepakt. 152. Ze draaiden zich om, zoo haastig ze nog kondenen botsten precies tegen de deftige buik van meneer Bullebak, den baviaan, die bij gelegenheid van de kermis in zij'n beste kleeren gestoken was. Volvette Goudsche Kaas per pond belegen Meikaas 1925 Bjjzonder fijn en pikant van smaak. Prima Leidsche Kaas per pond belegen oud 55—65 75—85 1.00 40 55—65 80—90 De Fjjnste Edammer Kaas 400/q vet per heele kaas van ongeveer 4 pond vanaf f 1.70. Edammerkaas 20% vet per heele kaas f 1,15. ZIE ETALAGE. MIDDELBURG, Lange Delft B 116, Tel. No. 480. R. No. 392. VLISSINGEN. GOES.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2