YAKKIIEDINS VROOM DREESMANN de Cruyter Jam Appels troopen Bessensap ORIGINEELE REI - CABARET - Vier mooie Boeken a m n n n u Zwakke Zenuwen r Fa DE JONG Co. CHRISTOFLEZILVER. Juwelier R. VERHOOG, CAFË GROENEWEGEN. rfoeJerfi/w lippen tm's ochlmJmr en opfokvoer Jan heeft U duhbelgenoé GOEDKOOP E^T B EIN 1 i Ooze Troebels Sinaasappel Limonade Ifhcomtie-Mecd&me <A££eén 'Èffir «-e- GEZELSCHAP DIEDERICHS. Donderdag- en Zaterdagmiddag MATINEE. Klein en groet is dan zeker inz'n sasf Want zulke groote eieren is toch kras. uuuuunuuuuuuunuuuuununnunntm u n ES n u Verhuizen kan NIET iedereen. Fransche Appelwijn. Denevers Frères, SUCADE- en KANÖIJKOEK. u n u n G. F. CALLENBACH, te Nijkerk. unnnnnnnnunnunnnuuunnnmnmu EEN GULDEN Versche Borstplaat D, van der Made. Denevers Frères, ■m mm V' •- i®3 VAN DAM Co., WMÊÊÊÊÈËÊÊik in Juauótuó EEN WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWB KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEK VELO WASCHMACHINE Gedurende de KERMIS iederen avond van het H De Boer van Dale-Hoeve door J. S. Fletcher, Nog Is de Jaargang niet compleet Eikenhouten Boekenkast Twaalf honderd Nieuwe Abonné's S. B. SUURLAND, Oorecurrentie uitgesloten. Firma W. G BAL, Krommeweele L 27. van Vlissingen t.m. Roosendaal naar Nijmegen en Arnhem op WOENSDAG 11 AUGUSTUS. Zie aanplak- en strooibiljetten. R. J. P. HEEROLDT, 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Ohocolaad. Room-Nougat. RUMB00NEN cent per stuk. per flesch 45 ets. e een pot Huishoudjam 50 ets. 30 ets. een als pot extra Huishoudjam reclame de tweede pot 60 ets. 40 ets. een als pot Edeljam reclame de tweede pot TO ets. 50 ets. een als pot Appelstroop reclame de tweede pot 35 ets. ets. een als bus Appelstroop reclame de tweede bus 40 ets. 30 ets. een flesch Bessensap 24 ets. als reclame de tweede flesch 20 ets. plus 6 ets. voor de flesch Voor 5 ledige flesschen 1 flesch Bessensap gratis v £41 JviectCUeiten! Gebruikt voor den inmaak uwer groenten enz. Inmaakglazen, welke alleen verkrijgbaar zijn bij KORTEDELFT F 22 MIDDELBURG Langedelft A 90-91 Verkoopdepöt Middelburj 1ST HET BESTE DER ZILVEROPLAAG-METALEN, j Uit voorraad leverbaar. Voor Walcheren Alleenverlfcoop LANGEDELFT B 138. Telefoon 23 Slagersj assen 3,40 Koksbuizen 4,50 Kelnersj assen 5,75 Kappersjassen 5,40 Doktersjassen 6,75 Witte Sloof 1,90 Koksbroeken 4,75 Koksmutsen 69 Bakkersmutsen 69 Blauw Keper Overall 6,40 Moleskinbroek 4,90 Korte Heeren Stofjas 2,75 Lange Heeren Stofjas 3,40 Witte Dames Stofjas 3,90 Grijze Dames Stofjas 2,75 Gryze Kruide- niersj assen 2,60 Sckilderskielen 2,40 Blauw Keper Jas 2,60 Blauw Keper Werkbroek 2,75 Manchester broek 6,90 M hebben de abonné's op CALLENBACH's Chr. Biblotheek in dezen jaargang ontvangen, nu zooeven als vierde deel verscheen Pry's ingenaaid f 2,25. Gebonden f 3,—. als laatste deel zal verschijnen een werk van PENNING. Zoolang de jaargang loopt, heeft ieder lid, en dat kan iedereen ook nü nog worden, kans op de tweede gratis uitgeloofde gezwegen nog van de beschikbaar gestelde prachtige Premieboeken. Meer dan werden na de verschijning van het eerste deel van dezen jaargang gewonnen, en nog zijn duizendtallen te winnen, als er slechts door gewerkt wordt. Catalogi met inteekenkaarten worden op aanvrage toegezonden door de Firma Zoo TJ degelijk wil verhuizen, moet U by vakmenschen zijn met ervaring op dit gebied. Een solied adres hiervoor is Rouaansche Kaai. Bergplaats voor Inboedels. Compleete Meubeleering. Solied werk. Prijsopgave gaarne op aanvraag. Geïmporteerd uit Normandië. Verkrijgbaar zoet en droog, iets fijns, gezond en GOEDKOOP. Ook aanbevolen door H.H. Doctoren als geneeskrachtige Wijn, tegen jicht, rheumatiek, aderver kalking en constipatie. Vervangt alle beste wijnen en medicijnen. Per flesch slechts fl 1. Alleen verkrijgbaar by de Importeurs MIDDELBURG. Met de Kermis ruim voorzien van Alles eigen fabrikaat. Aanbevelend, Ruim voorzien van SUIKERWERK en verschillende soorten KOEKJES. RUIME KEUZE Eiken en Noten Spiegels in alle maten, Divans, Buffetten enz. Erven GABRIËLSE, Lange Noordstraat. Ie kwaliteit Rundvleesch Lappen, Stuk jes en Rollade 65 cent., Varkenslappen, Stukjes en Rollade 75 cent, Carbonade 65 oent, alles per 5 ons. J. J. MINK, Vlasmarkt. per flesch met GLAS of 20 verpakte RIETJES CADEAU is de fijnste en voordeeligste. Reeds in 1889 bekroond. GISTSTRAAT - MIDDELBURG. Versche Runderlappen 65 ct., prima Kalfs- lappen 60 ct., Rund- of Varkensgehakt 55 ct., dikke Bladreuzel 60 ct., vet Scbapenvleescb 50 ct. Alles per 5 ons. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat. Telefoon 455. Te buur Bovenwoning voor 1 of 2 pers. op netten stand, f 8,50 per week, waterl. en elec. licht. Adres Wal B 101. geheel zuiver wijnproduct der Fa DES- SAUX te Orleans, driemaal voordeeliger in gebruik dan gewone azijn, zeer fyn voor keukengebruik, inmaak en mayo naise, Alleenverkoop voor Zeeland Wijnimporteurs. i L zjjn tegenwoordig de oorzaak van veel en nameloos ljjden. Zenuw hoofdpijn maagkrampennerveuse spierpijnenpy'nen in den rug of de lendendat alles komt van verzwakte zenuwen. De zenuwen die deze organen voedsel toevoeren moeten, zjjn oververmoeid en kunnen hun taak niet goed meer verrichten. Van daar dan die prikkelbaar heid, lusteloosheid, opzien tegen eiken arbeid, spoedige vermoeidheid, slapeloosheid, angst zonder te weten waarvóór. Dat is een zwaar lijdenen dat kan alléén overwonnen worden, wanneer men er in slaagt de zenuwen te versterken en de vroegere veerkracht weer op te wekken. SANGUINOSE is het eenvoudig natuurmiddel dat aan de uitge putte zenuwen hare natuurlijke veerkracht weder geeft. De heer Dr. Pol Demade zegt in zijne bekende studie over de Sanguinose: „aan dien uitgebreiden kring van zwakke en lijdende biedt zich de Sanguinose aan als een plantaardig tonicum (veerkracht-opwekkend middel) van den eersten rang". De zwakste gestellen verdragen de Sanguinose. Indien gy lijdt door verzwakte zenuwen en als gij geen baat vindt; by uw tegenwoordige behandeling, probeer het dan eens met de Sanguinose. Wat zy voor honderd anderen gedaan heeft, doetPzy gaarne ook voor U. liPrijsjper fl. f 2.00, 6 fl. f 11.—, 12 fl. f 21.—. Verkrijgbaar bij de meeste Apothekers en goede Drogisten, fógjp WACHT U VOOR NAMAAK. DeraRiemerstraat 2c-4.fP**j$P-v Den Haag. %Te Middelburg^by N.V."v.h. C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN^SLUIJS^&iCo., Vlasmarkt K 157. ss i ,5= L VERREWEG DE BESTE EN VOORDEELIGST1

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2