nieuw ENGELAND, Kapjettiania Zijdestroo. Magazijn „DE ZWALUW'. Alewijnse's Zeeuwschs fioiplei Dames Lakmantels Magazijn „Da Zwaluw". Anthraclet. Koopjes Automobielen BAIBELSBEUIfi Pr TwecPaktoiisknechts Wasclvronw sn Werkster. Profiteert van de gelegenheid. Nette Jongen tweede Meisje. flink Meisje. Verhuizen kan NIET iedereen. Fa F. B. DEN BOER, Verstelnaaister H. VAÜ DRIEL, Langeviele. Drinkt nu met de warme degen onze FIJNE LIMONADE. Twee Pakhuizen en een Bovenwoning te huur. Snijboonenmolens 1e Kwaliteit. F. J. VAN AARTSEN, Spanjaardstraat. De stoute streken van 8ÖFS1E en F9EF1H, de Katteni>en§els. f 8.75. ¥JtkN LOÖ Fransche Appelwijn. Denevers Frères, D. C. Bouwense HALT 11 A. KLAVER, GEBRUIKTE KINDERWAGEN GRATIS AANVULLING Excursie naar Gent een Boven-en Benedenwoning Damesfiets, voor f 18.-. Administratie. een nette Werkvrouw Huishoudster. Dagdienstbode Dagmeisje Nette Dagdienstbode een net Dagmeisje Voor soliede, degelijke en goed" koope Kl®eding gaat men naar jVlagazijn Langedelft 147, Middelburg. Voor soliede personen ook op gemakkelijke g?efalingscondi!iën. Aanbevelend, J. GEJRIRITZEN. S. B. SUURLAND, BOEKHANDEL, C. VAN DE VEN, iets nieuws voor het haken van Hoeden in 16 moderne kleuren, voor f 1.10 per knot, verkrijgbaar bij ZIE ETALAGE FRAMBOZEN per heele flesch 95 ct. CITROEN 95 ct. GRENADINE 95 ct. SINAASAPPEL 95 ct. per halve flesch 50 ct. RANJA C. P. per heele flesch 150 ct. per halve flesch 80 ct. Gebruikt voor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende controle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. G. VAN DER HARST. ONTVANGEN een prachtcoilectie in de nieuwste kleuren ZIE ETALAGE KORTE NOORDSTRAAT BIJ HET HOFPLEIN. Kinderboeken, Postzegel-en Briefkaarten-Albums, Kleurboeken, Kinderspelen, Telramen, Drukkerijen, Houtsnij- en Zaagartikelen. „De Twee Pijltjes" Per pakje 15 cent. HET HUIS MET DE R00DE PILAREN. Neemt proef met onze versch per pond 22 cent. Onze ge he® Ie voorraad moet weg aan buitengewoon lage prijzen. ZIET ONZE ETALAGES en VRAAGT PRIJSOPGAAF. Uitsluitend Ie klas artikelen. In alle afdeelingen ENORME VOORRAAD. K. Delft G 3 en F 25. Middelburgsche Kermisgasten, OPFOKVOEDER van f UW LINNENKAST. ZEEPPOEDER Te koopVrij Huisje met Tuintje, BREIEN en AANBREIEN van Kousen, Sokken in alle kleuren, is Machinale Breierij Volderijlaagte 77. Borgloods met nieuwe Pannen bedekt en een Kippenhok met 6 beste Kippen. Gasthuis - Middelburg. Zoo U degelijk wil verhuizen, moet U bij vakmenschen zijn met ervaring op dit gebied. Een solied adres hiervoor is Rouaansche Kaai. Bergplaats voor Inboedels. Compleete Meubeleering. Solied werk. Prijsopgave gaarne op aanvraag. beyeelt zich beleefd aan voor de levering van LEERBOEKEN, WOORDENBOEKEN, ATLASSEN en TEEKENBEHOEFTEN voor de verschillende inrichtingen van onderwijs. vraagt WERK AAN HUIS. Adres bureau van "dit blad. Lange Singelstraat 171. Direct te aanvaarden. Adres Noordpoortstraat M 5. TEVENS SN IJ BOONENMOLENS TE HUUR. f36. 135. Het publiek protesteerde luidkeels. Wil je 't Wel eens laten, leelijke rekels! riep Langebakkes, de ezel, die een warme bewon dering koesterde voor juffrouw Kikakelu. Maar Boefie en Foefie trokken zich er niets van aan. 136. Nu was juffrouw Kikakelu niet bang van koorddansen, maar ze was wel bang van ratten. En toen ze Boefie en Foefie zag naderen vloog ze, luid kakelend naar bene den. Dat gaf een consternatie in het circus! 137. Directeur Apus Baviaan had dat alles met de grootste ergernis aangezien. Als je niet gauw mijn inrichting verlaat, snauwde hij de ratten toe, dan haal ik de politie. Wat zijn dat voor boevenstreken! 138. Maar Boefie en Foefie voelden zich boven op het koord zeer op hun gemak. Ze maakten een lange neus tegen meneer den Directeur en riepen hem toe, dat hij maar boven moest komen, als hij wat te zeggen had. 139. De Directeur deede werkelijk wat van hem verlangd werd. Maar toen begonnen Boefie en Foefie zóó hard aan het touw te trekken, dat Apus Baviaan zijn pogingen wel dra moest opgeven. Wat was hij boos. 140. En Boefie en Foefie lieten zich zege vierend aan hun staarten heen en weer zwab beren. Ze lachten den Directeur uit, terwijl de toeschouwers om strijd schreeuwden, dat dadelijk de politie moest gehaald worden. .aam. LANGE BURG C 95. i n Ruime keuze Schoenwit merk Gebruik voor Uw Witte Linnen Schoentjes uitsluitend Schoenwit met het merk „DE TWEE PIJLTJES" en U is steeds tevreden. Verkrijgbaar bij Geïmporteerd uit Normandië. Verkrijgbaar zoet en droog, iets fijns, gezond en GOEDKOOP. Ook aanbevolen door H.H. Doctoren als geneeskrachtige Wijn, tegen jicht, rheumatiek, aderver kalking en constipatie. Vervangt alle beste wijnen en medicijnen. Per flesch slechts fl 1. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. TE KOOP Adres Hofplein E 231, M'burg. Neemt nu proef met mijn van ouds bekende 22 cent per ons. Bakkerjj A. STRIK, Seisstraat. Prima Limburgsche, Belgische en Duitsche. Verschillende afmetingen. Lage prijzen. Aanbevelend, Telef. 152. J. C. BURRINK Versehe Runderlappen 65 ct., prima Kalfs- lappen 60 ct., Rund- of Varkensgehakt 55 ct., dikke Bladreuzel 60 ct., vet Schapenvleesch 50 ct. Alles per 5 ons. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat. Telefoon 455. Den fïAAj Vraagt het uw winkelier-öj Ford Touring grjjs 575 G. Ford Touring grjjs 550 Ford Touring grijs 575 Ford Sedan575 Ford Sedan 775 Ford Sedan875 Ford Sedan Pracht. 1100 Ford Sedan Zeldz. 1275 Ford Bestelbak 550 Ford Bestelbak 775 Sarolia Motorfiets 225 B. S. A. Motorfiets 225 Panhard Auto moet gezien wor den iets zeldzaams. Al deze wagens worden onder volle garantie verkocht en moeten gezien worden, de banden en on derdeden als motor zijn in zeer goeden staat, komt U eens zien, het is tijdelijk. De Belgische regeering heeft maatregelen genomen, dat het met de koopjes is afgeloopen, dus als U wilt profiteeren, nu is het de tijd, wij hebben 15 Auto's te koop, er is beslist wat voor U bij, te bezichtigen en proefrit gratis, ook onderricht in behandeling. Groote Markt 12, Middelburg. TE KOOP in zeer goeden staat. Adres „Gaternisse", Oude Vliss. weg 29. VAN DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. in nette bnurt, gas, regen- en duinwater. Hypotheek besch. Direct te aanvaarden. Adres bureau van dit blad. Het beste adres voor Te huur Bovenwoning voor 1 of 2 pers. op netten stand, f 8,50 per week, waterl. en elec. licht. Adres Wal B 101. H.H. Leden van Handelsbelang, die wensehen deel te nemen aan de doch hiervan nog geen mede- deeling deden worden drin gend verzocht dit alsnog zonder verwijl te doen. HET BESTUUR. Wegens verhuizing te koop aangeboden een zoo goed als nieuwe Te bevr. Segeerstr. H 106, Middelburg. ,Java Koekoek", 13 te koop. Adres Burg B 17, Middelburg. TE HUUR aan de Zuidsingel. Adres A. Louws, Noord weg B 153. Voor spotprjjs te Koop een in zeer goeden staat zijnde Adres Gravenstraat 314. Net persoon, algemeen ontwikkeld, in het bezit akte Boekhouden, belast zich gaarne met het inrichten, bijhouden en controleeren van Boekhoudingen. Brieven onder No. 12 bureau van dit blad. GEVRAAGD. Brieven letter O bureau van dit blad. gevraagd. Adres J. C. Julianus, Coiffeur, Markt. Gevraagd een nette Adres Graafhuis, Bogardstraat D 47. Gevraagd voor de ochtenduren. Adres Langeviele K 404. Weduwnaar, 33 jaar, drie kinderen, zoekt een een degelijke HUISHOUD STER voor zijn gezin. Brieven te zenden aan J. P. v. d. Velde, Njjverheidstsaat 4, Vlissingen. Gevraagd een net Wegens ziekte der tegenwoordige wordt gevraagd een als noodhulp. Adres Mevrouw Verhage, Veersche Singel 85. Terstond een flink gevraagd. Adres bureau van dit blad. GEVRAAGD. Adres Langeviele K 405 beneden. Mevrouw Brederode, Vlissingschestr. K 52, vraagt een Wegens ziekte der tegenwoordige gevraagd. Adres Alberge, Noordpoortstraat. Een telefoontje op Woensdagmorgen maakt het mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburg en Walcheren weet wat U adverteert. (No. 238.)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4