Mysteliawijn Doorzittend OKKINGA'S UIERZALF Fruit-Brandy WARME DAGEN BABIES MOETEN NIET SCHREIEN. tevreden ei rustig GROOTE UITVERKOOP. Verkoophuis Amerikaan, W.P. Matters, Wat Scheelt M\jn Huid ODD. OPRUIMING Poppen en andere Speelgoederen. I III H HUI, tyimsjmeit Voordeelige Aanbieding- Mofenmn temkrmmi JOH. J. JULIANUS, BtoemtetarQ ÜJILjEtJ. I Denevers Frères. EEN16ULDEN Te koop puike Aardappelen. 22 cent per 5 Kilo. Bij 25 kilo wordt aan huls bezorgd. BOLIER, Spuistraat. Versch© Borstplaat D. van der Made Denevers Frères, Purgeer en Bloed zuiverende Pillen kunnen voor nooit hinderen. In de heetste dagen houdt ze toch haar fijne lekkere versche smaak en wint ze het dan verre van de vlug sterk wordende Boerenboter. Door de fijn© bijzondere kwaliteit staat ze steeds aan de spits. Vraagt Uwen winkelier een half pond voor 3272 cent met Bon. fiOYonvonlng te hunr. J. HOOFTMAM Jr. - VI as mar kt. 3 ziek of hongerig. Alles uitsluitend contant. Zenuwzwakte. V Denevers Frères, Verhuizingen en Transporten C. BLANKER, M. H. BOASSON ZONEN, [Markt b.d. Oortstraat. C Costumes Bad Broeken f Handdoeken. Msspaarteit Boprflslraai D 51, Ilium. Hebt U Salon-, Woon- of Slaap-1 kamer-Ameublement noodig? Seisweg fi 235 - Tel. Int. 353 - Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken. Groote en Jardinière Varens. II u i m e keuze in FA LM N en andere SIERPLANTEN. Diverse Bloeiende Planten. - Sierkurk. Makart-Artikelen. Billijke Prijzen. Stalhouderij W. RQQSE. f 3*60 per liter. Markt. Wal Is Echt? Zeeuwsclie BifertaMHurs HENOtLSPÖRT-ANTIKELEN J. J. C O Z IJ N, Deze week Het beste adres voor het opdoen van is BREE E 215. Prijs per fl. slechts ff 1,25. R. J. P. HEEROLDT, bij Wielrijders en een door zon Verschroeide Huid, verzacht en geneest men met BijApoth.ers Dreg 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocoiaad. Room-RougaL RUMB00MEK 8 cent per stuk. ff 2.20, een Pakhuisja of oude kleine waning Prijs f 0,60 per doos. SGHULTE EN THIEME, Heeren costumes in whipcort en moderne radiostoffen vanaf f 14,50. Gabardine Regenjassen met weersGhijnvoering in prijzen vanaf f 9,-- Gummi Jassen gegarandeerd waterdicht f 7,75. Jongeheeren Costumes sportmodel met gevoerde broek vanaf f 5,50. Groote voorraad moderne Heeren- en Jongeheeren Petten. De voorradige Stroohoeden worden thans tegen inkoopprijzen opgeruimd. KLEEDIRGMAGAZMR Overhemden met boord vanaf f 1.45. Overhemden zonder boord vanaf 99 ct. Viithoeden vanaf 75 cent. Stroohoeden vanaf 55 cent. Gummiboorden vanaf 3 cent. Heeren-Costuums vanaf f 4.90. Bretels vanaf 1272 cent. Kinderpakjes vanaf fl.95. Regenjassen vanaf f4.90. Regenhoeden vanaf 95 cent, ©nz. enz. met groote GESLOTEN AUTO door geheel Nederland onder garantie. Vraagt prijs. Breestraat 0 160, Middelburg. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. DAMES Langevidl© K 211-K 217 - Middelburg. Zwarte Dames- en Heeren Badcostuums. Maco- en Net Ondergoederen Schiller Overhemden en Kragen. W. ROOSE. Firma W. G. BAL, H.H. Hengelspcrtlieffhobbers UW ADRES voor all© mogelijke soorten ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. Lange Noordstraat. Deze ZOETE ROODE FRANSCHE NATUURWIJN is iets nieuws, iets fijns en goedkoop. (Beter dan de vele aangeboden Kunst wijnen). Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs per fleseh met GLAS of 20 verpakte RIETJES CADEAU is de fijnste en voordeeligste. Reeds in 1889 bekroond. GISTSTRAAT - MIDDELBURG. Voorkomen Is beter dan genezen. Behandel dus de spenen van Uw melkvee met het sedert tientallen jaren alom bekende middel tegen harde en ontstoken uiers. In busjes van f0.50 en fl.~ Bij Drogistenen Winkeliers. Te Middelburg bij Paul van Sluijs Co. Fransch product. Merk gedeponeerd Ter vervanging van Inmaak Bran dewijn. Geschikt voor inmaak van alle soort vruchten en het zelf maken van Advocaat, per literflescb met recepten voor gebruiksaanwijzing. Alleen verkrijgbaar by de Importeurs Likeurstokers. Te buur of te koop gevraagd geschikt voor pakhuis, omtrek Balans. Brieven letter P bureau vau dit blad. van H. VAN AIvEN, Apotheker Specialist te SELZAETE. Het beste en doelmatigste pur geermiddel, veroorzaken geen buikpijn of krampen, zui veren het bloed en geven het nieuwe kracht. Importeur Middelburg. Allerfijnste „DE ABDIJ" Adres Firma Krijger, Langeviele 224. het kind dat onrustig is, is Treuzel niet doch vraag Uw buisdokter. Molenaar's Kindermeel maakt de kinderen Vraag gratis brochure aan P. MOLENAAR Co., WESTZAAN. Large Noordstraat C 24 naast R.K. Kerk Middelburg. 'V;' v.-7';-:|k7 :'r Zenuwzwakte is de kwaal vau de twintigste eeuw. Door zenuw zwakte, overspanning en uitput ting leiden honderden en duizen den een verdrietig en ongelukkig lpven. Wanneer gy lydt aan zenuw zwakte en gij wilt er stellig en spoedig van verlost wezeu, pro beer dan de Sanguinose eiken dag twee eetlepels Sanguinose zullen U zéér spoedig beginnen te helpen, en wanneer gy vol houdt, dan wordt Uw lijden geheel overwonnen. Neemt er de proef van Sanguinose is voorbanden by alle eerste apothekers en drogis ten. SANGUINOSE kost per flesch f2,—, 6 fl. f 1112 fl. f21,—. WACHT U VOOR NAMAAK! VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. Te Middelburg bjj N.V. v.h. C. A SCHULTE Co., Lange Delft H. 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. Juist geïmporteerd uit de wijnbergen der WITTE PATERS VAN ALGIERS. Wit gij iets fijns en goedkoop, drinkt dan deze geheel zuivere natuurwijn der Paters. Drinkt liever een glas minder, maar drinkt niet de vele aangeboden kunstwijnen. Ook zeer geschikt voor feesten en par tijen, zieken en herstellenden. Prys per flesch slechts fl. 1,30. Alleenverkoop voor Zeeland Wijnimporteurs, Middelburg. Eigen werk Kom U eens even prys vragen. Wy zyn zeer concurreerend. In KARPETTEN, OVERGORDIJNEN enz. hebben wjj een prachtsorteering en niet te duur en altyd 't nieuwste. Ons adres is genoeg bekend. Beleefd aanbevelend, Hoogachtend, DATUMSTEMPELS, II AN DTEEKENIN G- :- STEMPELS, NUMMERSTEMPELS, HORLOGESTEMPELS, NIKKELEN ZAK- DOOZEN MET STEMPEL, LAKSTEMPELS, DOOSJE MET ZES KANTOORSTEMPELS, STEMPELCIJFERS IN VERSCHILLENDE GROOTTFN, ALPHABETS IN VERSCHIL LENDE GROOTTEN, GEEMAILLEERDE NAAMPLATEN WORDEN SPOEDIG EN GOEDKOOP DOOR ONS GELEVERD. LITTOOIJ OLTHOFF, SPANJAARDSTRAAT MIDDELBURG KORTEDELFT G 27 a.d. Dam. Speciaal ingespannen voor trouwryden. Voor de coupé staau twee goudvosse paar den. De Rytuigen zyn aan de stallen te be zichtigen waarvan coupe's met geel satyn bekleed. BILLIJKE PRIJZEN. Alleen Echt zyn de welke niet machinaal gemaakt worden en gemaakt zyn volgens het recept van 1741. Deze zyn alleen verkrijgbaar by Krommeweele L 27. Ook verkrijgbaar Domburgsche en Kou- kerksche Boterbabbelaars. Prys 50 en 90 cent per doosje of 15 cent per ons. Waarom nog langer lijden als genezing mogelijk is Een paar druppels D.D.D., het middel tegen exzeem, uitslag, jeuk, zijn voldoende om deze huidaandoeningen te onderdrukken. Een verkwikkende slaap zal gevolgd worden door een aangenaam ontwaken. Gij zult U weer frisch en opge wekt gevoelen en het leven zal U opnieuw toelachen. Begin vandaag nog met een D.D.D. behandeling. D D D. in fine. if. 0.7e cnf. «50. D.D.D. zeep a f. bij alle apoth. en drog. IS BIJ Volkswarenhuis - Vliss. straat K 56. VAN

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3