C. YIN DER KLEI|N, W. P. MALJERS, Martt. AflYerlenliën V S/ Groot© Zomer-üitverkoop NOORDSTER SCHOENEN aan t<%ccn i h Huismoeders Belangrijke Verkooping in Maal DES BOER, Laags Gislslr Mifldalrg. VAKKLE1DING VROOM DREESM ANN GOEDKOOjPE THBIN Gortstraat K 16 - Middelburg. denkt er toch aan dat in ZEELANDIA ZEEPPOEDER C. JOZIASSE Wz. EEN SCHAAR SLIJPEN KOST 15 CENT Laatste mededeeling. Heeren- en Dameskleeding en courante Manufacturen Notaris H. C, ITTMANN, KINDERWAGENS UITVERKOCHT. Ziek ers niet Ziek LIMONADE-SIROPEN J. C. MERK, Limonades 80, 90, 1,10 per flesch Port f 1,~ Samos f V- Zoete Spaansche Wijn 85 ct. per flesch Bessenwijn 60 ér EMi?* Alles prima kwaliteit, "TBJ Zie Etalage KOMT NOOIT WEER Zie Etalage Mans Zolen en Hakken f 2,20 Vrouwen Zolen en Hakken f 1,45 Kinderwerk naar grootte. Eerste Electrische Schoenmakerij, Dampoortstraat 205. op 3 maanden crediet Winterjassen en Demi-Saisons. M H, B0AS80N ZONEN, Markt b.d. Oortstraat. Nethemden en -broeken Zomer Tricot M a c c o-Ondergoederen EEN WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEN VELO WASCHMACHINE van Vlissingen t.m. Roosendaal naar Rotterdam en Oen Haag op WOENSDAG 4 AUGUSTUS. Zie aanplak- en strooibiljetten. BESTE KWALITEIT A. DE STEUR, Segeerstraat. Wegens vergevorderd seizoen Nu vanaf 29 gulden met garantie. Klapwagens a f 8.50. Lange Noordstraat. S3 K O L I N E ▼anrsrr mv mvm'<ra Ook fijne Advocaat en zeer goedkoope Inmaak-Brandewijn. L. ROOSE, Balans 61. Magazijn „DE VLIJT", PLAATST UW^^k ft DIT BLAD! Koopjes I VANAF HEDEN BEGINT ONZE Koopjes f VAN STERKE LEEREN KINDERSCHOENEN vanaf f 1,59 MEISJES SCHOENEN f 2,50 DAMES SCHOENEN f 2,50 HEEREN SCHOENEN f 3,90 enz. enz. mêmmmm sm. 8:8$: mw-m alle vuile Stoffen weer helder wit worden Dus ook in deze ZOMERMAANDEN met de vele witte rokken, biousen, kousen enz. kan ZEELANDIA ZEEPPOEDER U helpen. Vraagt Uwen winkelier nog heden een pakje voor 16 cent en bewaar de bons voor mooie cadeaux. heeft het hoogste vetgehalte n.l. 36-40 pCt. Vele soorten zijn maar 30. Huismoeders let op Uw voordeel. Geen goedkoope Zeeppoeder, want goedkoop is duurkoop. Aanbevelend, bij „FOCUS". VAN DOOR De voorraad bestaat uit Heeren- en Jongeheeren Colbert Costumes, Regen jassen en Regenmantels, Jekkers, Pantalons en Werk- goederén, Dames Mantels en -Japonnen, Hoeden en Petten, Manufacturen, zooals wit @n geel Katoen, Hand doeken, Schortebont, Shirting, Graslinnen, Landhuis- stof, Fantasiestoffen enz. enz. Prachtige Wollen-, Molton- en Gestikte Dekens. Alles tegen getaxeerde prijzen, dat is TEGEN DE HALVE WAARDE. De verkoop heeft plaats vanaf Woensdag 28 Juli, Donderdag 29 Juli, Vrijdag 30 Juli van 9-8 uur en Zaterdag 31 Juli van 9-5 uur, beslist niet langer. Betaaldag 1 Nov. Contante koopers geen opgeld.. Vooral maken wij attent op de prachtcollectie Langedelft A 90-91 Middelburg. V. i „i' V -- De van ouds bekende is 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. worden de nog voorradige ZEER VOORDEELIG Indien gij vermagertindien gij lijdt in de lenden indien gij pijnen voelt in armen en beenen Indien gij altijd vermoeid zijt, 's morgens H bij het opstaan; indien gij hoofdpijn hebt. het geheugen verslechtindien gij krachteloos en moedeloos zijt. zonder wilskracht, zonder levenslust; Indien gij zwarte gedachten hebt; indien gij slecht slaaptIndien gij aan de maag lijdt, krampen hebt. hartkloppingen, zweten bij de minste pa krachtinspanning, warme opruiingen. schemeringen oorrulschingen. steken r in de zijde. Indien gij vruchteloos alles hebt beproefd en gij niet ge nezen zijt. aarzelt niet en neemt Uw toevlucht tot de echte zenuwhersteller van Apothakar H. VAN AKEN, Apotheker-SpecUlut te Selzacte. ga die reeds duizenden zenuw- tk lijders volkomen genezen heeft. L KOLINE is verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten ad. f 2.50 per flacon. Hoofddepot voor Holland SCHULTE en T H I E M E, Postbus 55 Middelburg. Drinkt met de warme dag en onze overheerlijke in alle smaken verkrijgbaar. Manshemden119 Witte Kousen 35 Dameshemden75 Ondenurken 119 Geel Katoen15 Geel Keper18 Badmutsen*26 Badcostuums89 Flanel 22 Zijden Strepen55 Langeviele. tvMvfëk-.-. i HPiW - •- Zeelandia Zeeppoeder VERREWEG DE BESTE EN VOORDEELIGSTE Verkoopdepöt Slagersj assen 3,40 Koksbuizen 4,50 Kelnersjassen 5,75 Kappers] assen 5,40 Doktersjassen 6,75 Witte Sloof 1,90 Koksbroeken 4,75 Koksmutsen 69 Bakkersmutsen 69 Blauw Keper Overall 6,40 Moleskinbroek 4,90 Korte Heeren Stofjas 2,75 Lange Heeren Stofjas 3,40 Witte Dames - Stofjas 3,90 Grjjze Dames Stofjas 2,75 Grijze Kruide- niersj assen 2,60 Schilderskielen 2,40 Blauw Keper Jas 2,60 Blauw Keper Werkbroek 2,75 Manchester broek 6,90 y-7;

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2