ONZE Fa H. L. HENDRIK.SE SÉÉMÉljll-lüij (Ml MG A'S UIERZALF W. F. Maljers, HL MEYER, Zomerjurken BflïWOÊg li tar. sproeten SPRUTOL Mystellawijn. 10 tot 25 pCt. korting. JOH. J. JULIANUS, GEWELDIGE OPRUIMING 1ILKSV1IEIIIIS ra J, J. CU fjiiiwcUral Orgel, DRUKWERK. Gravenstraat - SVSiddeSburg. Zoo goedkoop en toch zoo fijn Daarvoor moet je bij JAC. DE LANGE zijn JAC. L. A. DE LANGE, - Langeviele 208. Hebt U Saion-, Woon- of Slaap kamer-Ameublement noodig? msom Gezouten Spek 40 ct. per pond 8esm Reuzel 50 ct. per pond. Denevers Frères, Watervaten en Kuipen iMmaÉ, M- (Udlk) C. BLANKER, Me fliriü- su Leidsel» lus „VITAMIN", MIJNHARDT'5 f 3,60 per liter. Markt. Denevers Frères, J. J. CO ZIJN, Denevers Frères, Versche Borstplaat D. van der Piade. TE KOOP: EEN GULDEN Door inruiling Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, mm EEN GOED ADRES MM VOOR ALLE SOORTEN Fa LITTOOIJ OLTHOFF, u Ie koop puike Aardappelen. 22 cent per 5 Kilo. 25 Kilo wordt aan huis bezorgd. BGLEER, Spuistraat. F. J, VAN AARTSEN, ruim, droog Pakhuis, Denevers Frères. Damesblousen, groote laatste modafisn, 98 cent Zomer-Kinderjurken maat 40 Maandag, Dinsdag ©n Wosnsdag LAPPENDAGEN. 'n Mlllioen kilo Kaas liggen opgeslagen in Bodegraven en de fijnste is voor me uit dat hoopje uitgezochtJe moet maar 'n boffert zyu De nieuwe party overtreft dan ook alle vorige in kwaliteit en smaak Die fijne WITTE KAAS kost maar 10 cent per ons Die fijne KOMIJNE KAAS kost maar 8 cent per ons Die fijne EDAMMERS kosten maar ff 1.75 per heeie bol En, natuurlijk steeds OUDE FRIESCHE NAGELKAAS! DAMES Langeviele K 211-K 217 - Middelburg. Door de lage frankenkoers zijn wij in staat gesteld tegen alle concurrentie t© verkoopen daar wij massa Goederen in het buitenland hebben gekocht zooais d© volgende GoederenVioerkieeden, Werkmansgoede- ren, Schoenwerk, Hemden met en zonsder Boorden, Prachtsorteering Dames Kousen uit Parijs en Heeren Costumes, enz. enz. enz. KOOPJES. BESTE KWALITEIT A. DE STEUR, Segeersfraat. Meemt a. s. Zaterdag F. A. DE JONGE, per flesch 45 ets. jiiiiiÉi# Verhuizingen en Transporten met groote GESLOTEN AUTO door geheel Nederland onder garantie. Vraagt prijs. Breestraat G 160, Middelburg. Neemt eens proef met onze prima nette Bovenwoning Hoofdpijntabletten werken terstond. LANGEDELFT l 36. MIDDELBURG. Opruiming van alle nog voorradige aan uiterst lage prijzen. In Stoffen zoowel als in waschbare Jurken nog groote keuze voorradig. Juist geïmporteerd H.H. Hertgeispcrtliefhebbers UW ADRES voor alle mogelijke soorten HEN6ELSP0RT-ARTIKELEN per liter f 3,60. Eerste kwaliteit Chocolaad. Roam-Nougai R II B 0 0 N€ N 8 cent par stuk J. C. BOljWENS, Wijnhandel - Gedistilleerd. R. J. P HEEROLDT, Te koopVrij Huisje met Tuintje, voor spotprijs aangeboden een zoo goed als nieuw mooie Registers, prachtige noten houten Kast. Levering met schrifte lijke garantie, desgewenscht gemak kelijke betalingsconditiën. Korte Burg - Middelburg. I'1 TE KOOP: 1 Paihéphoon, 1 Fornuis en 1 KamerkacheL Prijs per fh slechts f 1,25. EBB opruiming duurt nog voort. Profiteert van de buitengewone lage pry zen. Op alle artikelen Eenige pryzen volgen hieronder. Andere artikelen naar evenredigheid. Gelieve deze in den winkel te vragen. Bollen Haakzyde 9 ct. Maohinegaren 500 yards, 13 ct. Handgaren 200 yards 5 ct. Damespantalons met ajour 59 ct. Dameshemden met ajour 59 et. Damesnachthemden met ajour 129 ct. Dames combine's met ajour 98 ct. Nachthemden geborduurd 169 ct. Damesborstrokken gebreid, 49 ct. Dames onderrokken 59 ct. Heeren sokken 19-14 ct. Tricot Heeren pantalons 98 ct. Zelfbinders 19-14-9 ct. Karpetten, extra prys 695 ct., 495 ct., 349 et. Vitrage, dubbel br., Damesschorten Wit hemdenkatoen Pellen v. luiers Voetkussens 13 ct. 129-98 ct. 24-18 ct. 14-19 ct. 98-89-69 ct. 49 ct. 59 ct. ZIE VOORAL ONZE ETALAGES. 50 55 69 ct. 79 ct. Eigen werk Kom U eens even prijs vragen. Wij zyn zeer concurreerend. In KARPETTEN, OVERGORDIJNEN enz. hebben wy een prachtsorteering en niet te duur en altijd 't nieuwste. Ons adres is genoeg bekend. Beleefd aanbevelend, Hoogachtend, IN HET voor Lange Burg C 95. Houdt zich beleefd aanbevolen levering van de LEERBOEKEN, ATLASSEN, WOORDENBOEKEN, SCHOOL-, SCHRIJF- EN TEEKENBEHOEFTEN gebruik op de verschillende inrich tingen van onderwijs. in De van ouds bekende is 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. proef met mijn Luxe Brood- en Banketbakkerij, Balans, Middelburg. Bij de Firma SAM VAN OS, Markt, Alles van eigen geslachte Varkens. geheel zuiver wijnproduct der Fa DES- SAUX te Orleans, driemaal voordeeliger in gebruik dan gewone azijn, zeer fijn voor keukengebruik, inmaak en mayo naise, Alleen verkoop voor Zeeland Wijnimporteurs. TE KOOP. Adres Hildernisse, Gortstraat. "1 f jfe,.;-—1 jgnCflrfr'- v V-' voor de beesten ben gaan gebruiken. Nu melk ik zuiver voor mijn pleizier en melk dat ze geven, je staat cr verstomd van. In busjes van f 0.50 en f <•- Bij Drogistenen Winkeliers. Te Middelburg bij Paul van Sluys Co. NOORDSTRAAT. Te huur voor klein gezin, terstond te aanvaarden a f 3,50 per week. Adres Boekhandel Baurdoux. Giazen Buisje 60d. Bij Apoth.en Drogisten. nit de wijnbergen der WITTE PATERS VAN ALGIERS. Wit gij iets fijns en goedkoop, drinkt dan deze geheel zuivere natuurwijn der Paters. Drinkt liever een glas minder, maar drinkt niet de vele aangeboden kunstwijnen. Ook zeer geschikt voor feesten en par tijen, zieken en herstellenden. Prijs per flesch slechts fl. 1,30. f Alleenverkoop voor Zeeland Wijnimporteurs, Middelburg. IS BIJ Volkswarenhuis Vliss. straat K 56. Speciaal voor inmaak gestookt, Distillateurs, Middelburg. 10 cent par ons. 1 zoo goed als nieuwe HANDWAGEN en 1 BOODSCHAPKARRETJE met, ae- sloten Bak en groote en kleine WAGEN WIELEN met ASSEN en een partij enkele en dubbele VEEREN en 3 LAMOENEN en x DRAAIBOOM. Ook in ruil bij Mr. Smid, Wagenaarstraat Middelburg. Adres Firma Krijger, Langeviele 224, HET OUDE ADRES voor superieure per flesch met GLAS of 20 verpakte RIETJES CADEAU is de fijnste en voordeeligst». Reeds in 1889 bekroond. GISTSTRAAT - MIDDELBURG. in nette buurt, gas, vegen- en duinwater. Hypotheek besch. Direct te aanvaarden Adres bureau van dit blad. j verdwijnen spoedig dooreen pot Bij Alle Drogisten ELECTRISCHE DRUKKERIJ MM MIDDELBURG HM SNIJ BOONEN MOLENS. GASCOM FOREN. BLAUWBRANDERS. ELECTR. STRIJKIJZERS. REPARATIE-INRICHTING. SPANJAARDSTRAAT. Adres Segeerstraat H 10 beneden. Tegen 1 Augustus TE HUUR een tegen billyken pry's. Brieven onder no. 50 bureau v. d. blad. Deze ZOETE ROODE FRANSCHE NATUURWIJN is iets nieuws, iets fijns en goedkoop. (Beter dan de vele aangeboden Kunst wijnen). Alleen verkrygbaar by de Importeurs

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3