PDROL bij Zonnebrand, Doorzitten, Stnkloopen en smetten der Hnid VROOM DREESM ANN overheerlijke Citroen-, Frambozen- of Sinaasappel-Limonade temaken Msspaarlrö Boiardstraai 1151, MèMi O ilomrnn De kinderen Fruit-Brandy. CO N C E R T DKIEST F1BÏA B. L SITS, mnRfmn groeien als kool MancHen en krtata. op ZONDAG 25 JULI a.S., CHRISTOFLEZILVER. Juwelier R. VERHOOG, cchtendvoer en opfoicvoer dm heeft U GEDROOGDE SCHARBEK n GEROOKTE BOKKING. Klein en groot is den zéker Het Huis met de Roode Piiaren, u. Denevers Frères, Arbeidersmuziekvereeniging „EXCELSIOR1' in den Tuin van het „SCHUTTERSHOF". EEN WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEN VELO WASCHMACHINE Goedkoop Duurzaam. Beddenmagazijn M. H. BOASSON ZONEN. Stalhouderij W. ROOSE. SCHOOLBEHOEFTEN LEERBOEKEN enz. Vitamin, Noordstraat. 'dleJerf 2/w fyps inz'o sus, Wónt zulke groote eieren is toch km. Voor 45 cent koopt U in de Drogisterij SCHULTE THIEME de benoodigdheden om zelf 5 Liter Ook voorradig Hebe-Essencè in alle smaken a 40 cents per flacon. schuin over de Nieuwstraat in de Langedelft te Middelburg. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarhusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. LL O X lU (D J S3 O Oö O "O -3 e O O t C3 3 O -1 «8 w "r dV Sterke zeuwen AW w Kmdkrmmi f 2.20, Het beste adres voor het opdoen van Is BREE E 215. Aanvang 8 uur. Tuin open 7.30 uur. Middelburg. Langedelft A 90-91 HET BESTE DER ZILVEROPLAAG-METALEN. Uit voorraad leverbaar. Voor Walcheren Alleenverkoop LANGEDELFT B 138. Telefoon 237. Markt, Hoek Gortstraat W, ROOSE. Weder ontvangen Zwarte Dames- en Heeren Badcostuums. Maco- en Net Ondergoederen Schiller Overhemden en Kragen. VAKELSEDING Slagersjassen 3,40 Koksbuizen 4,50 Kelnersj assen 5,75 Kappersj assen 5,40 Doktersj assen 6,75 Witte Sloof 1,90 Koksbroeken 4,75 Koksmutsen 69 Bakkersmutsen 69 Blauw Keper Overall 6,40 Korte Heeren Stofjas 2,75 Lange Heeren Stofjas 3,40 Witte Dames Stofjas 3,90 Grijze Dames Stofjas 2,75 Grijze Kruide- niersjassen 2,60 Schilderskielen 2,40 Blauw Keper Jas 2,60 Blauw Keper Werkbroek 2,75 Moleskinbroek 4,90 Manchester broek 6,90 O O O) Q, O (0 -*■ 3 o. O maken sterke menschen. Geluk kig wie ze heeft in dezen tijd die zoo. geweldig veel van de zenuwkracht eischt. SANGUINOSE is het eenvou dig natuurmiddel dat de zenuw kracht onderhoudt en versterkt. DE SANGUINOSE is het beste middel tot bestrijding van de neurasthenie (zenuwzwakte en al hare gevolgen. Wilt gij op den duur sterke zenuwen, neem geregeld eiken dag één eetlepel Sanguinose. Liefst een uur vóór den maaltijd. Prijs per fleseh met gebruiks aanwijzing f 2,6 fl. f 11,—, 12 fl. f 21,—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4 Den Haag. Te Middelburg bjj N.V. v.h. C.A SCHULTE Co., Lange Delft IX 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. die beneden het jaar sterven, gaan in den regel dood aan ingewandsstoornissen. Babies met Molenaar's Kindermeel gevoed lijden bijna nooit aan de ingewanden doch Vraag attesten-brohure aan P. MOLENAAR Co., WESTZAAN. Franseh product. Merk gedeponeerd- Ter vervanging van Inmaak Bran dewijn. Geschikt voor inmaak van alle soort vruchten en het zelf maken van Advocaat, per literflesch met recepten voor gebruiksaanwijzing. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Likeurstokers. DirecteurDhr. J. VAN ZOELEN. Programma's tevens Bewijs van Toegang a 25 cent per persoon, (sted. bel. inbegrepen) verkrijgbaar bij j. GROENEWEGEN, Rozenstraat in het gebouw VOORUIT", Nieuwstraat en op den avond der Uitvoering aan het Loket. VERREWEG DE BESTE EN VOORDEELIGSTE Verkoopdepot Speciaal ingespannen voor trouwrjjden. Voor de coupé staan twee goudvosse paar den. De Rijtuigen zijn aan de stallen te be zichtigen waarvan coupé's met geel satijn bekleed. BILLIJKE PRIJZEN. voor tijdige levering van het bekende adres: DAM 28 t.o. de Graansbeurs. Telef. 147. Denkt met het warme weer om de beste kwaliteit EAU DE COLOGNE en ver schillende soorten ODEURS, waaronder de bekende witte rozen, alles bij de maat en per flacon. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. KORTEDELFT G 27 a.d. Dam.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2