F. TE ROLLER, Mocca - IJsco - Wafel 1 Zwaluw' Ui BovenwoniBfi te lir. Kayser, de Me van alle. zijn „De Zwalow" Joseph ia Dothaa. NIEUW ENGELAND, Gravenstraat Middelburg. Vacantie PUROL Bij Examens en Openbaar Optreden N V. IJsco Fabriek t.ia!chem" Enorme keuze O. C. Bouwense Spekbokking J.s. Dondsrdaj flaeons nieuwe Mossek ZiüISClB DRUKWERK. Bloemisterij BALJEU. Plekken Kloosterbalsem iL Denevers Frères, Seisweg II 235 - Tel. Int. 353 - Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken. Groote en Jardinière Varens. II ui me keuze in PALMEN en andere SIERPLANTEN. Diverse Bloeiende Planten. - Sierkurk. Makart-Artikelen. Billijke Prijzen. Voor soliede, degelijke en goed koops Sleeding gaat men naar jVt^Qazijn Langedelft 147, Middelburg» Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën. Aanbevelend, J, GERRITZEH- TELEFOON 306. Beslist alles van eigen slachting wordt verkocht, zoo lang de voorraad strekt a contant in den winkel afgehaald 5 ons gezouten vet Spek 35 cent 5 ons gezouten mager Spek 45 cent 5 ons gesmolten Reuzel 45 cent 5 ons vet Rookspek 50 cent 5 ons mager Rookspek 55 cent Zoutevisch 15, 35 en50ct per pond Kookvisch 30 en 55 Ingemaakte Haring 7 ct. per stuk Rolmopa 10 Spekbokking 12 Gerookte Paling 25 en 40 ct. per ons „VITAMIN", per flesch 45 ets. Watervaten en Kuipen Vanaf heden is onze verkrijgbaar in prijzen van 5 en 10 Cent. De Vereeniging „TOT STEUN" zoekt per 1 Aug.HUISVESTING voor twee jongens (broers) van 18 en 17 jaar. Aanmelding bij Ds. Cannegieter. Wij hebben weer ontvangen onze Fijne MOCCA WAFELS, slechts 12 cent per ons. Verhuizingen en Transporten met groote GESLOTEN AUTO door geheel Nederland onder garantie. Vraagt prijs. C, BLANKER, Breestraat 0 160, Middelburg. Verloren een Kat OPFOKVOEDER JÜEM-VÏS D«fJ in Fijne Lederwaren, Gero Aipacca Tafel- en Dessert messen, Tafel-, Ontbijt- en Theeserviezen. Groote keuze In prachtige koperen en vertinde VOGELKOOIEN. ^tr ZIE DE PRIJZEN. HHf K. Delft G 3 en F 25. IJMUIQER VISCHHANDEL. C. VAN DE VEN, Gebruikt voor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende contröle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. 8. VAN DER HARST. GRATIS AANVULLING UW LINNENKAST. ZEEPPOEDER op de huid puistjes en zweertjes Drinkt nu met de warme dagen onze FIJNE LIMONADE. FRAMBOZEN per heele flesch 95 ct. CITROEN 95 ct. GRENADINE 95 ct. SINAASAPPEL 95 ct. per halve flesch 50 ct. RANJA C. P. per heele flesch 150ct. per halve flesch 80 ct. Te koop puike Aardappelen. 27 cent per 5 Kilo. Bij 25 Kilo wordt aan huis bezorgd. BOLIER, Spuistraat. li ■i een GOED GORES VOOR ALLE SOORTEN Fa LITTQOIJ OLTHOFF, Damesrijwiel. Huishoudster. Dagmeisje gevraagd. Dagmeisje gevraagd Dienstmeisje Kaarten f 1,- verkrijgbaar bij Boekhandel Baurdoux. Noordstraat C 33, Middelburg. Ter verzachting en genezing van stukge- loopen voeten, zadel pijn, schrijnen en smet ten der huid, mugge- heten eu zonnebrand, moet men op reis voor zien zjjn van Doos 30, Tube 80 ct. geheel zuiver wijnproduct der Fa DES- SAUX te Orleans, driemaal voordeeliger in gebruik dan gewone azijn, zeer fijn voor keukengebruik, inmaak en mayo naise, Alleeuverkoop voor Zeeland Wijnimporteurs. TE KOOP. Adres Hildernisse, Gortstraat. blijft men kalm en helder door het gebruik van Mijnhardt's Zenuwtabletten. Glazen buisje 75 ct. Lampsensstraat 21. Ylissingen. Ons IJS staat onder voortdurende controle van het Scheikundig Bureau De. J. SPUIJMAN - Ylissingen. H' (wit met zwarte vlek op den rug) in den omtrek van de Balans. Terng te bezorgen s.v.p. bij Mevr. van Deinse, Balans D 5. IgUHHI HgliMI' fllffi TJMiWlli T TlTMf—"1~X'tl''-1 VIT, VÖAACT het uw' -winkk.u Adres Firma Krijger, Langeviele 224. Ondergeteekende beveelt zich be leefd aan voor het maken, keeren en repareeren van alle soorten HEERENKLEEDING. 't Goedkoopste adres voor klee ding naar maat. Nette afwerking. Goede pasvorm. Vraagt U eens stalen J. J. GILLISSEN Smoorsgang. P. S. Levering van alle soorten CONFECTIE. ONTVANGEN 7 en 12 cent. Langeviele Telefoon 334, Lange Singelstraat 171. VAN DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. mi zijn onaangenaam en moeilijk té verdrijven, omdat telkens andere plaatsen besmet wor- dén. Geneest U met Akker s dan wordt Uw huid weer blank en gaaf. Bovendien onovertroffen bij wonden, ontvellingen, smetten, insectenbeten. Per pot van 20 gram 60 cent. •v. 50 gr. f 1. v. 100 gr. f 1.75 Overal verkrijgbaar Te koop mooie Italiaansche chromatische HARMONICA. 68 tonen, 80 bassen, 3-korig muziek. Adres Bastion N 58. BOVENHUIS TE HUUR f 2,50 p. week voor klein gezin, en pak- huisje en Werkmanswoning te koop. Benoodigd f 500. Inlichtingen Seisbolwerk M 208. Perceel M 273 a.h. Molenwater, PUIN VOOR HET WEGHALEN en RAMEN, DEUREN met KOZIJNEN te koop. Te koop Transvalia Heerenrijwiel, zoo goed als nieuw f 32,50 en een Mangel f 16,Adres Pottenmarkt K 175. ELECTRISCHE DRUKKERIJ Um MIDDELBURG TE KOOP een in goeden staat zpud Koopje f18. Adres Gravenstraat 314, Middelburg. Weduwnaar, 38 jaar, drie kinderen, wonende te Rotterdam, zoekt een degelijke HUISHOUDSTER voor zjjn gezin. Brieven te zenden aan fi. v. d. Velde, Nijverheidstraat 4, Vlissingeu. Zondags vrij. Adres Lange Gortstraat K 25. Terstond een flink omtrent 16 jaar. Adres bureau van dit blad. gevraagd tegen 9 Augustus 4 dagen per week van half negen tot 4 uur. Leeftijd omtrent 15 jaar. Aanmelding 6 tot 7 uur. Adres Mej. R. Meertens. Korte Delft G 19.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4