Krabben Maakt naeizf je mar Een ZAANSCHE Molen Cadeau. Roomboter Fa. 0. L. nm ni m a Co.s te min wu201U ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. LëiHe-, lood Wegens opheffing der zaak D. C. Bouwense BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst 6RATIS. ALBERT HEIJN, EEN SCHAAR SLIJPEN KOST 15 CENT Fruit-Brandy» No. 41. Woensdag 14 Juli 1926. Dertigste Jaargang. GEVONDEN VOORWERPEN. „VITAMIN", Korte Delft G 3 en F 25. Neemt proef met onze Fijne van iaandag 12 Juli tot en mot Zaterdag 17 Juli, Dagelijks versche Roomboter 1 gulden per pond. EN8ELSCHE MIJNWERKERSSTAKING E. EVERTSE, Wagenaarsfr. B 82 Denevers Frères, 20 cent per pondspakje. OE ROODE TOREN IJMUIDER VISCHHANDEL, Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers t LïTTOOIJ OLTHOPF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Burgelijke Stand van Middelburg AdvertsntiSn. Gouda 45, 60, 70, 80 en 100 ct. p. p. Leidsche 35, 50, 75 en 90 Edammer 45, 60 en 70 Broodkazen met en zonder komijn 65 en 75 cent. Roomkaas van 1 en 2 pond 70 ct. Edammers vanaf f 1,50 per heele bol. KAAS- en VISCHHANDEL Het ligt niet aan het weer geven wij op alle artikelen de grootst mogelijke korting. Enorme keuze in alle af- deelingen. Profiteert daarvan. Zie de nieuwe Etalages. Zuurtjes per ons 10 cent IJsbonbons 12 cent Fijne Bruidsuikers 10 cent Verschillende soorten nieuwe Koekjes zeer fijn van smaak, slechts 10 cent per ons Zuurstokken per stuk 5 en 10 cent Probeer eens onze geurige Thee vanaf 26 cent per ons Goed klevende Vliegenvangers vier voor een Dubbeltje. ZIE ETALAGE. ONZE PRIMA ONTBIJTKOEK, MERK „ZAANSCHE MOLEN" bij „FOCUS". a VOLLE MELK 10 cent per Liter. KARNEMELK 4 cent per Liter. KARNEMELKSPAP 9 cent per Flesch. Melkinrichting Anglo-Zeelandia LOSKADE. TELEFOON 116. 129 cent. Koopt nu OPRUIMING. Gravenstraat, Middelburg. brengt nu reeds verhooging op BRANDSTOFFEN. f 2.20, Markt. 50, 35, 30 cent pond. Prijs der 'Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent, 3 maal plaatsing wordt slecht* 2 maal berekend. Bjj abon nement voordealige voorwaarden. Als zoodanig zyn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. twee belastingplaatjes, jongenspet, wandelstok, twee koperen gewichtjes, ry wielsleutel, huissleutel, zwembroek met handdoek, meisjesmuts, broche, poes, witte broche, 1 p. kousen. b. By particulierenjongenscape, M. Petiet, L. Singelstraat N 197 dweil, M. Reynhoudt, Pantpoortstr. O 205nacht zakje, N. Snoep, Molenweg C 59; zwem- costuum, D. Poppe, Damp. singel T 186 kinderportemonnaie met inh., v. Aartsen, Korte Noordstr. E 7; geldstukje, A. Th. de Looff, St. Jansgang I 88 koperen dop van auto, Lorier, Noorsingelzwarte portemonnaie met inhoud, L. Meyer, KI. Werfstraat T 15bril in etni, Geerse, St. Janstr. I 45 fantasie broche, J. Groot- jans, Arn. voetpad T 93dameshandschoen de Groot, Vlasmarkt L 18 gouden kinder ringetje, Step, Baanstr. 247 huissleutel, J. Stroo, Rouaansche kaai 115dames- tascbje met inh., A. J. Sturm, Goesche Korenmarkt P 53knipmes, v. Oost, Vliss. straat K 55portem. met inhoud, J. de Keyzer, Lombardstr. C 64arm bandje, T. van Leeuwen, Loskade P 268 kinderwagentje, M. Overweel, Pluimstr. E 167glassnyder, K. Versluis, Beenh. singel K 70parapluie (tompoes), Mag. de Duif, L. Noordstr.Schooletui met inh. J. Maehielse, Dokstraat P 17120 post zegels, C. Davidse, Arn. voetpad T 92 parapluie, L de Jong, Gravenstr. I 250 portem. met inh. G. Heeren, Bogardstr D 41portefeuille met inh., Le Due, Vliss. straat K 63zakje met inhoud, v. Dyke, 't Zand D 114; kindervest, N v. Dorst, L. Geere K 329 zilveren collier, E. Verbeek, Molenwater M 2701 paar dameskousen, v. d. Poel, L. Burg C 93 badpak met doek, Burgs, Eigenhaardstr. P 235dameshandschoen, L. Passenier, Schoorsteenvegerssingel Q 91dames taschje met inh., A. C. Adriaanse, Lange- viele K 208 sleuteltje, L. Kloet, Lange Singelstr. 172; een laken, A. Le Due, Vliss. straat K 863fotostoestel, van Es, L. Gortstr.muziekwoordenboekjeH. A. Bnkelaar, Noordsingel R 57 Kanarie vogel, de Lange, Bellinkstraat G 190; Handvat (kraan melkbus), L. A. Tliielens, L. Giststraat F 179. Inlichtingen aan het bureau van politie alleen Zaterdag tusschen 7 en 8 uur u. n.m Van 512 Juli. ONDERTROUWD L. Verhage, 32 j. en M. C. Louws, 25 j. A. G. Huybregsen, 27 j. en M. Reynhout, 21 j. GETROUWD P. Sinke, 23 j. en J. Filius, 21 j. A. in 't Veld 31 j. en S. Poortvliet, 23 j. BEVALLENF. C. A. van Kerkvoort, geb. Drabbe, d. M. D. W. Schotel, geb. Delfs, z. B. van den Boogaardt, geb. Gillissen, z. J. W. de Dreu, geb. Zoeter, z. P. Moens, geb. Wirtz, z. OVERLEDENJ. Geschiere, 17 j. ongeh. z. J. Sturm, 51 j. man van L. Dinge- manse. J. P. H. de Graaf, 56 j. man van J. Sanderse. J. Janse, 65 j. man van C. P. de Vroom. van al onze soorten Noordstraat C 33, Middelburg. Gy behoeft bjj vochtig weer niet rheu- matisch te zyn, als gij slechts zorg draagt voor goed werkende nieren. Onder nor male omstandigheden stroomt door uw gestel ryk bloed, dat de weefsels herstelt en voedt. Dit bloed zuiver te houden is de taak der nieren. Te veel werk, zorgen en weersverande ringen verzwaren deze taak, en dan kunnen de nieren overspannen worden. Zy kun nen dan niet het urinezuur en andere schadelijke onzuiverheden behoorlijk uit het bloed filtreeren. Scherpgekante kris tallen vormen zich in de spieren, gewrich ten en weefsels der zenuwen. Dit leidt tot rheumatische aandoeningen bekend als spit' ischias of rheumatiek, naarmate de rug, beenen of andere deelen van het lichaam worden aangetast. Zoodra men urinestoornissen, rugpijn, waterzuchtige zwellingen of andere ver schijnselen van een nieraandoening op merkt, gebruike men Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Zy hadden succes, zelfs in gevorderde gevallen van nierkwalen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gij zeker zyt geen verlegen buiten- landsch goed te ontVargen. Pry's fl 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpülen MaagpSllen Zalf bij PAUL VAN SLUUS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg En ©ros. En Dotal. Als gij last krijgt van hoofdpijn, ge druktheid en een onaangenamen smaak in den mond, is uw lever van streek. Enkele doses Foster's Maagpillen hebben een verrassende uitwerking. Zy beteren leverstoornissen en genezen galzucht, ver stopping en slechte spijsvertering. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0.65 in apotheken oe drogist zaken. Waarom nog langer lijden als genezing mogelijk is Bedenk eens wat het wil zeggen bevrijd te worden van zoo'n ver schrikkelijke jeuk. Een paar druppels Ö.D.D. on gij voelt onmiddellijk ver lichting. Geon jeuk on geen gekrab meer! De verzachtende bestanddeelen van deze byzondere vloeistof dringen door do poriën en dooden de ziektebrengende bacteriën. Gonezing begint direct. Lijdt gij aan Exzeem, Open been, Ringworm, Huidzocr, Insoctenbeten, Roos en andere huidziekten, één flesch D.D. D. zal U bewijzen, hoe heilbrengend dit middel is! O D.D. in flac. a f. 0.7.5 en f. S.CO. D.D.D. zeep d f. i.- bij ails apoth. en drog. Geen uitvoer van Kalveren. Goedkoop Kalfsvleeseh Lappen f 1.20, Runderlappen f 1.30, Zware Bladreuzel f 1.20, Schapen- vleesch f 1.00, Gehakt f 1.00. Alles per Kilo H. C. FREDERIKS, Wagenaar straat Telefoon 455. IHRKSRHMH geven wy by aankoop van f 2.50 boodschappen, waaronder minstens een pond KOFFIE of THEE, doch Suiker en Roomboter uitgesloten ONZE PRIJZEN ZIJN KOFFIE per pond 80, 1.00, 1.10, 1.20, 1.30. THEE per half pond Abrikozen p. p Schijfjes Appelen Stukjes Pruimen Tutti Frutti Californ. Peren Roode Peren Krenten Rozijnen zonder pit met pit Studentenhaver per 011s 85-100 39-46 52-55 18-24-27 35-50 51-58 65 22-25-30 39-47 35 16 75, 85, 95, I.O21/2. IJswafeltjes Zandringeu Rumboonen Flikjes Pralines Vanille Dragépitten per l/g pond 29 cent. Iets fijns. Iets nieuws. Radiosprits per 'ƒ2 pond 34 ct. Zeer fijne Drups per ous vanaf 12 Vruchtenkoekjes per ons 17 a per luxe kistje 75 DE FIJNSTE TROEBELE SINAASAPPEL-LIMONADE per groote flesch f 1,00. Volvette Goudsehe Kaas p.p. 60-70 belegen 85 oud 1.00 Prima Leidsche Kaas jong 45-55 oud 90 Zwitsersche Kaasjes per stuk 10 Jam per pondspot 48 2 871/, Appelstroop per pondsbus 30 2 39-45 Roode Zalm per blik 74-114 Piuk Zalm 34-50 Zalm Rose Dale 46 Sardines Fransche 50-85 prima kwal. ,18-22-30 Californische Sardines in Tomatensaus per blik 39 ct. Ananas p. blik 50-72-98 Perziken, Abrikozen 62-98 Peren 75-1.25 DE F IJ N S T E EDAMMERKAAS 40 o/0 Vet per heele Kaas ongeveer 4 pond zwaar f 1,85. EDAMMERS 20% Vet per stuk f 1,25. MIDDELBURG, Lange Delft B 116, VLISSINGENj Tel. No. 480. Nieuwendyk 5, Scheldestraat 23. R. No. 317. 10 gramsbollen Haakzyde 9 cent. Dameskousen 19 cent. Machinegaren 500 yards 13 cent. HHI TTandgaren 200 yards 5 cent. Damospautaions met Ajour 59 cent. Dameshemden met Ajour 59 et. Damesnachthemden met Ajour Dames Combine's met Ajour 98 cent. Karpetten 695 - 495 - 349 cent. Stroomatrassen 240 - 195 - 169 cent. Doet SPOEDIG uw voorraad op. Fransch product. Merk gedeponeerd. Ter vervanging van Inmaak Bran dewijn. Geschikt voor inmaak van alle soort vruchten en het zelf maken van Advocaat, per literflesch met recepten voor gebruiksaanwijzing. Alleen verkrijgbaar by de Importeurs Likeurstokers. Adres Korte Delft F 19. Neemt met dit warme weer myn ver- frissehende EAU DE COLOGNE by de maat en flacon, alsmede myn prima ODEURS by de maat en flacon. Vraagt de Imperiale de allerbeste, alleen in flacon, de echte Karnemelkzeep het Melk meisje 340 Haarlem Klaverblad, scherp concurreerende pry's, Toiletzeep 363 en puike Scheerzeep 10 cent. Zoo juist ont vangen de witte Mansslaapmutsen en Zakdoeken. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. Weder ontvangen Langeviele Telefoon 334.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1