OPRUIMING Ernstig gemeend RECLAME- DAGEN! f 3,50. Coupons en Restanten Vroom Dreesmann. U. L. O. School Grasmaaimachine BorawoÉg ie toer. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN, Mystellawijn. Fa H. L. HENDRIKSE, Gravenstraat, Middelburg VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst Firma Wed. C PATER! K. OPGERUIMD. M H BOASSON ZONEN I Aangifte van kinderen, Z. H. D. I. No. 40. Woensdag 7 Juli 1926. Dertigste Jaargang. Denevers Frères. Voordeeliger dan ieder ander Adres! Zie onze Etalages. HENGELSPORT-ARTIKELEN J. J. COZIJN, GEVONDEN VOORWERPEN, B. K. Emaille. Gascomforen. Petroleumstellen. Electr. Strijkijzers. Tuinslang. Gieters. F. J. VAN AARTSEN, Spanjaardstraai. JAC. L. A. DE LANGE, F. A. DE JONGE, Zie EtalageZieptalage 1,15 84 1,95 44 74 64 1,75 1,95 98 1,19 Wij leveren Zeeuwsehe Piano- en Orgelhandel, KATOENEN, ZIJDEN en WOLLEN STOFFEN Markt h.d. Gortstraat. Heerengracht - Middelburg. Niets gaat meer Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers t LITTOOIJ ik OLTHOFF Postrekening 42280 Telefoon 238 Prijs per fl. slechts f 1,25. Wollen Dekens vanaf 498 cent. Chitsen Gebl. Dekens 598 cent. ZIE ETALAGE. H.H. Hengelsportliefhebbers UW ADRES voor alle mogelijke soorten Maak een einde aan die noode- looze pijn. Burgelijke Stand van Middelburg bij PAUL VAN SLUiJS Co Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. £n Deta!. Advertentiën. KAPPERSZAAK KAPPERSZAAK PRIMA WITTE KAAS DITO KOMIJNE KAAS 'n FIJNE EDAMMER Voor de Fijnproevers FRIESCHE NAGELKAAS ONTVANGEN nieuwe Zending van MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 7s>«. ^J>^Q^^>J.axeer-Tabletten 60 WÈÈÊ&iiifï. Hoofdpijn-Tabletten 60^*- Ontbijtlakens Tafellakens Tafellakens Sloopen Sloopen Sloopen Lakens Lakens Dames Schorten Dames Jasschorten Dames Schorten Dames Pantalons Dames Pantalons Dames Pantalons Dames Flanellen Sportcorsetten Elast. Bustehouders 95 Tricot Bustehouders 75 Directoire Pantalons Directoire Pantalons Directoire Pantalons Nieuwe Orgels met 9 Registers vanaf f 195. Salon-Orgels met doorloopende harp f 275. Duitsche Piano's, prima merken vanaf f 500. worden tot veel VERLAAGDE prijzen ook voor de kopklassen, kan geschieden MAANDAG 12 JULI a.s., 's avonds van 6V2-7V2 uur aan de Sohool. De cursus vangt aan Woensdag 1 September. HET BESTUUR. Zoo Uw ingewanden niet goed werken, doe ze werken. SCHULTE EN THIEME - Postbus 55 - MIDDELBURG. Het adres der Zusters is vanaf 1 Juli 1926 van Zuster VAN DIJK, Dam Z.Z. G 58 (boven). van Zuster DE NOBEL, Veersche Singel S 128. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 eent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Deze ZOETE ROODE FRANSCHE NATUURWIJN is iets nieuws, i«ts fijns en goedkoop. (Beter dan de vele aangeboden Kunst wijnen). Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MACHINEGAREN 13 cent HANDGAREN 5 cent HAARZIJDE 9 cent Zwaar geribd HAARLINT 60 breed 16 cent DAMESBORSTROKKEN 49 cent TAILLES49—29 cent TRICOT HEEREN PANTALONS 169 149 129 98 cent. HEEREN BORSTROKKEN vanaf 98 cent BRETELS 49, 39, 29 cent OVERHEMDEN met boord 179 cent 39 PRIMA SOKKEN 29 19 14 ct VOETKUSSENS KAPSTOKKLEEDEN KARPETTEN 98, 79, 59 cent 498, 398, 249 cent 695, 495, 349 IS BIJ Volkswarenhuis - Vliss. straat K 56. PRIMA FLANEL 39, 29 PELLEN voor Luiers 29, 24, 6 4 HEMDENKATOEN 29, 24, SCHORTENBONT dubbel breed 39, BEDDEBONT Zeeuwsehe streep DAMES HEMDEN DAMES PANTALONS DAMES COMBINE's DAMES NACHTHEMDEM SAJETTEN knot Groote knotten BREIKATOEN MOLTON DEKENS 179, 129, BLAUWE HANDDOEKEN 29, 24, JAPONSTOFFEN 19 ct. DAMESSCHORTEN 19 ct. 19 ct. 18 ct. 24 ct. 59 ct. 59 ct. 58 ct. 98 ct. 129 ct. 17 et. 39 et. 89 ct. 19 ct. per el 98 ct. Pijn, pijn, pijn heel den dag die ellendige rugpijnVan dat gij opstaat, tot gij naar bed gaat, steeds die afmatten de pijn. En morgen precies hetzelfde. Zoo kunt gij niet voortgaan Waarom niet een einde gemaakt aan die ellende Waar om niet de oorzaak aangetast Hoogst waarschijnlijk zijn het uw nie ren. Die doffe, onophoudelijke rugpijn is vaak de eerste waarschuwing der natuur van een nierkwaal. Meerdere waarschu wingen volgen spoedig, als duizeligheid, hoofdpijn, urinekwalen, stekende pijnen bij bukken of overeind komen, zenuwach tigheid, rheumatische pijuen, graveel en waterzuchtige zwellingen. De nieren wor den van kwaad tot erger bjj verwaarloozing. Laat zich geen chronische nierziekte ont wikkelen, doch kom uw nieren zonder uitstel te hulp. Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen, vóór het te laat is. Foster's Pillen hebben duizenden blijvend baat verschaft. Gij kunt dit overal om u heen hooren. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gij zeker zjjt geen verlegen buiten- landsch goed te ontvangen. Prijs fl 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn NlerpiHen Maagpüien 2a!f Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. collier met hangertje, gummi paardje (speelgoed), bos sleutels, paar gele hand schoenen, pakje konijnenvellen, kaar speldje, schort, stukje goed, portemon. met inh., handdoek, portemon. met inh., een insigne, groen geverfd balkje, paar zwarte dameshandschoenen. b. Bjj particulierenhuissleutel, de Vos, Verwerij straat N 49a; minimax, Stadsschuur psalmboekje, van Laarschot, N. Vliss. weg 113postduif, Meiers Veersche weg D 254 rjjwielbel. plaatje 1926 in etui, v. Amerongen, K. Giststr. 129postduif C. Knoet, Vliss. str. 1164 paardenzweep, P. Visch, Eigenhaardstr. P 237kanarievogel, van KleveD, Gra venstraat I 277 Belgische postduif, H. Romp. Spaojaardstraat E 88 riibewijs t.n. J. Reijers, Vlissingen, A. Tange, Achtersingel Q 153rijwielbel. plaatje, W. Sturm, Dampoortsingel T 176 Holl. postduif (Zierikzee), A. Dingemanse, Arn. pad T 120; paar gele dameskousen, v. d. Mijl©, Noordstraat L 17halskettinkje verm. nikkel, Hamelink, Emmastr. W 43 gouden oorbelletje, J. J. Boone, N. Oos- terschestraat N 101R. K. Kerkboekje, J. A. Vos, Jasmjjnstr. W 159; zwempak met baddoek, J. Pluimers, Houttuinen Q 36lap zwarte stof, de Ren. Juliaschool, Oost-Souburg wandelstok, H. v. d. Veen, Noordweg R 37a rijwielbelastingplaatje, Lokerse, Beenliouwersiugel K 71a zwarte haarkam in etui, Francoois, Nederstraat O 189 koperen teekenpasser, M. Gilde, Dwarsstraat T 7zijden kindersjaal, dé Jonge, Zach. Jansenstraat W 188; belas tingplaatje, de Troye, Pottenmarkt tabaksdoos, Dijkstra, Bree E 120; auto- knip, Vogel, Kuiperspoort G 85 koperen gewicht, Molenbroek, Noordsingel S 188; zwart poesje, C. Overwjjk, Pluimstraat roode zakdoek, J. Breel, K. St. Pieter straat insigne, S. Leempoel, Arnem. pad T 97 portem. met inh., E. Nosté, Seis- weg* R 173; geldstukjes, N. Stam, L. Giststraat F 162 padvindersmes, Fre- deriks. Bree E 216 sleutel van een melk bus, (i. Gillissen, Bastion N 58; dames- handschoen, Wondergem, Lambrechtstr. L okmderblouse, Lemans, Kapoenstr. D 34. Inlichtingen aan het bureau van politie alleen Zaterdag tusschen 7 en 8 uur u. nm. Van 25 Juni5 Juli. ONDERTROUWD: L. A. Stage, 24 j. en C. van Belsen, 24 j. L. L. Vermeule, 23 j. en A. A. Ludikhuize, 24 j. J. A. de Vlieger, 22 j. en J. C. van Wezel, 21 j. W. M. J. Goedhart, 24 j. en N. Dekker, 22 j. GETROUWD: R. J. Heuker, 29 j. en J. W. Karei, 24 j. E. de Smit, 23 j. en A. Stadhouders, 22 j. BEVALLENA. P. Mooleubroek, geb. Louws; d. L. Riemens, geb. Cevaal, d. P. A. de Lange, geb. v. d. Heijden, d. J. J. Mennes, geb. De Klerk, z. F. S. Joziasse, geb. Vader, z. M. But, geb. van Hoorn, d. J. M. van Kinschot geb. Dor- bout Mees, z. OVERLEDEN: C. P. Wanda, 87 j., weduwe van L. J. Boere H. Priem, 50 j. man van J. Beulens; C. Gijzel, 41 j. man van C. MolM- Schout, wed. A. Moens, 74 j. M. C. Tamson, 84 j. wed. van H. Snoep. Onder dankzeggiug voor het genoten vertrouwen, bericht ondergeteekende dat hij de van wijlen zijn Zoon LION COHEN heeft overgedaan aan diens bediende J. P. II. POLDERMAN, dien bij bij dezen beleefd in uw gunst aanbeveelt. J. COHEN, Lange Gortstraat. o Verwijzend naar bet bovenstaande, bericht de ondergeteekende dat hij de van wijlen den Heer LION COHEN heeft overgenomen. Hopende door een prompte en nette bediening zich uw vertrouwen waardig te maken. Uw dw. Dr,, J. P. H. POLDERMAN. is mjjn aanbod van a 10 cent per ons. a 8 cent per ons. 'n heele bol voor f 1,75. is de nieuwe zending 'n delicatesse. LANGEVIELE 208. Luxe Brood- en Banketbakkerij, Balans, Middelburg. 4 Alle geëtaleerde Zomerhoeden 75-ct. Bij Apoth. en Drogisten GROOTE UITVERKOOP. met roode rand. zware kwaliteit Katoen maat 90 X 120 prima Damast, 100 X 150 met gefestonu. overslag rondom gefestonneerd flinke maat met ajom en geborduurd Grasliunen, twee pers. met zoom Graslinnen, twee pers. met gefestonu. rand van waschecbte Poolbont van grijze drill 2,59 met lange mouwen 1,69 wit Katoen met ajour 79 wit Katoen met borduursel 98 wit Katoen, met ajour en geborduurd met smalle schouder 7Q alle maten voorradig, QC 1,50, 1,15 eF 30 prima Macco, damesmaat voor kinderen, 30 cM. in; 5 ets stjjging per 5 cM. /'2 Kunstzijde tricot 4 ne alle kleuren 1,03 Levering franco. Gemakkelijke betalingsconditiën. KORTE BURG, MIDDELBURG. wanneer de ingewanden niet goed werken. Het is namelijk langs de ingewanden dat de nuttelooze afval vau de spijsvertering wordt verwijderd. Wauneer die verwijdering op ge regelde wjjze geschiedt, is de gezondheid verzekerd. Wanneer de ingewanden goed werken, gaat alles goed. Wanneer integendeel, onder den invloed van verstopping, de afval van de spijsvertering zich in de ingewanden ophoopt, gist en verrot hjj en vergiftigt geheel het organisme. Bittere mond, beslagen tong, riekende adem, onvoldoende spijs vertering, gassen, oprispingen, hoofdpijn, uitslag, puisten enz. zijn kenteekenen, dat de ingewanden niet goed werken. Waarom al die kwalen langer gedragen, waarom Uw gezondheid verwaarloozen Wacht niet, handel en gebruik de Purgeer- en Bloedzuiverende pillen van Apotheker H. VAN AKEN te SELZAETE. Apotheker VAN AKEN's Purgeer- en Bloedzuiverende pillen geven steeds den gewenschten uitslag. Zjj zuiveren het bloed en geven het nieuwe kracht. Zij veroor zaken geen krampen of buikpijn, zjj zjju geheel onschadelijk voor de gezondheid. Zjj genezetf volkomen en gemakkelijk de verst* pping en de gevolgen daarvan. Neem Apotheker VAN AKEN's Purgeer- en Bloedzuiverende pillen en gij zult er wel bij varen. Eischt steeds de handteekening H. van Aken rond de doos Verkrijgbaar bjj apothekers en drogisten in doosjes van 60 ct. Hoofddepot voor Holland slechts tweemaal gebruikt voor f 12,50 te koop aangeboden. Adres bureau van dit blad. Adres Firma Krijger, Langeviele 224,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1