ïocca-IIsco- Wafel Magazijn „De Zwaluw". Bovenhuis te huur 1-5 RHODE ISLAND. GROOTE OPRUIMING TOEKOÏSTPDDDING Magazijn „DE ZWALUff'. SPOTKOOPJES Zomer-Opruiming is IS SI IS SI IS SI IS IS SI IS Kayser, He liestB van alle. Aleipe's Doorzittend ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. D. C. Bouwense Complets, Zwarte Mantels, Mantelcostumes, GekleedeJaponnen Regenmantels, enz. G. ROBIJN Co., Profiteert van de :i Huismoeders, weet U wel dat K*. nog steeds 32'A> cent per half pond kost en PRIMA KWALITEIT is! Vraagt ze Uwen winkelier. menmetPUR0l OPRUIMING 3!S VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. IV. IJscoFabriek „Sialcherist" No. 39. Woensdag 30 Juni 1926. Dertigste Jaargang. GEVONDEN VOORWERPEN. ADR. C. v. d. KAMER, n prijzen van 5 en 10 Cent. Drinkt nu met de warme dagen onze FIJNE LIMONADE. ten mmm\ nel 29 PLiTER nor 120- een net Huis. laatste Nouveauté's, van alle voorradige Zomergoederen tegen veel verminderde prijzen. in stof en zijde, worden met de grootst mogelijke korting opgeruimd. overheerlijke Citroen-, Frambozen- of Sinaasappel-Limonade te maken. Het Huis met de Roode Pilaren, tijdens de in het Verkoophuis Gortstraat 18, Afslag Kaas. Wilt U muziek in huis, His Masters Voice Machine of een Columbia Machine K. P. BRUSKET. 99 Prima Prima a 10 cent per ons. De Zeeuwsche Boerin Ie koop: 2 slems taps- es lsisj«s- rjjwielen en 2 geMIe Spelen K. P. BRUSKET, Te kooptwee Heerenfietsen, Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers 3 LITTOOIJ OLTHOFF Postrekening 42280 Telefoon 238 ZIE ETALAGE. Vanaf heden is onze verkrijgbaar Burgelijke Stand van Middelburg Troost voor ouden van dagen. Wegens opheffing der zaak FRAMBOZEN per heele flesch 95 ct CITROEN 95 GRENADINE 95 SINAASAPPEL 95 per halve flesch 50 RANJA C. P. per heele flesch 150 ct. per halve flesch 80 ct. beste legtoom. In alle afdeeiingen enorme voorraad der alles tegen sterk verlaagde prijzen. Profiteert daarvan. Ziet onze Etalages. Korte Delft G 3. Aardige moderne MANTELS vanaf f 10,75. ZOMERJAPONNETJES vanaf f 6,75. Wilt U nu eens lekker smullen. Neemt dan eens een proefje met onze fijne Verkrijgbaar in vier smaken. FRAMBOZEN, CITROEN, AMANDEL, VANILLE per pakje V/2 cent. Lange Delft H 14. Ziet onze Etalages. schuin over de Nieuwstraat in de Langedelft te Middelburg MIDDELBURG. OPFOKVOEDER van r JUEMrVlS denhaJ KRIJGER v.h. Timmermans wat zonder storing is, als: Muziek en Zang (ook gewijde Muziek en Zang), koopt dan een vanaf f 67.50, loopen geruischloos, zonder storing. Tevens opruiming van een partij PATHÉFOONS aan spotprijzen Aanbevelend, Lange Delft B 118, Middelburg. KU C. VAN DE VEN, 6ebruikt voor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende contröle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. G. VAN DER HARST. In verschillende smaken DE WINKEL Korte Gortstraat. U, bii Wielrijders V en een door zon Verschroeide Huid, verzacht en geneest l BijApoth.en Drogisteni vanaf 50 Cent tot fl.-. Groote 30 c.M.-platen f 1.50. Geen Columbiaplaten. 111 li Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meor 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Nummerplaat van een auto K 6075, huissleutel, een katoenen zakje, gummi broekspijp, pakje ink. rood kinderschortje, pakje kiuderkleeding (nieuw), alminium sleutel, potlood. b. Bij particulierenduimstuk, Traas, Hendrikstraat W 62zwart bruine por- temonnaie, L. Eiff, Dokstraat P 183 grjjze dameshandschoén, M. v. Blois, Korte Delft F 29zilveren broche (kin derfoto) en hoornbal (motorfiets), Dina Kieboom, Dam Z.z. G 93 duif (meeuwtje) E. M. Verhage, Vismarktstraat H 162 roode postduif, Hendrikse, Meidoornlaan W 154zilveren broche, A. Labruijère, Lange Burg B 23 koperen gewicht 50 gram, P. v. Linde, Bastion N 59 rijwiel- bel. plaatje 1926 in etui, N. N., Oude Kerkstraat B 86rouwband, juffr. Ar- neudse, Achtersingel Q 145 geldstuk, A. Kooman, Heerengracht M 12 lorgnet, J. de Kam, Burgvliet Oostkapelle 240; bruine mantelband, A. Wiecbman, Pjjp- straat N 220twee geldstukken, F. Spar- rentak, St. Pieterstraat F 53 paar bruine handschoenen, J. D. de Jong, Molen water E 53 zilveren broche (Zeeuwsch), Hubregtse, Gemeenteontv. Oostkapelle zilveren broche, J. DeJsker, Oostkapelle 125zijden sjaal, Jac. Vereeke, Seisweg R 172 postduif 2083490 Beige. J. C. v. Schelven, Smidsbolwerk O 95 zadeldekje Maartense, Wal A 8 passer, G. Soetens, L. Giststraat F 189zilveren knip met beurs en inhoud, Snoep, Oostkerkplein O 3kinderkousje, Th. de Ruijter, Dam F 6handtasch met inh. Sanderse, Lange- viele K 405grijze poes met 4 jongen, Schouten, Rott. Kaai O 217 bruin lederen riem, Renalda, Blindenhoek D 66bruine regenjas, M. v. Zetten v. d. Meer, Jacob Catststraat W 2huissleutel, Bazel, Bo- gardstraat D 88geldstukjes zilver (4 stuks), A v. Varik, St. Janstraat I 56b rijwielplaatje, Leijnse, Noordweg R 114 damesrijwiel, Adriaansen, Kalvermarkt K 298 rijwielbel. plaatje 1926 in etui, J. den Hollander, Bleek E 105 vulpen, J. de Graaff, Bellinkstraat G 193huis sleutel, J. de Roos, Jacob Catsstraat S 92j Damestasch met inh Melksalon de Landbouw, Marktparapluie, Willemsen, Latijnsche Schoolstraat C 53 bruin kin- dertascbje met inh., Oldeman, Spanjaard straat F 82. Inlichtingen aan het bureau van politie alleen Zaterdag tuaschen 7 en 8 uur u. urn. Ondergeteekende geeft hierbij kennis, dat op heden 30 Juni zijn ZAAK wordt VERPLAATST van Pottenmarkt K 410 naar Pottenmarkt K 407. Aanbevelend, Electr. Limonadefabriek en Bierbottelarij »Ue Ster". Lampsensstraat 21. Vlissingen. Ons IJS staat onder voortdurende controle van het Scheikundig Bureau Dr. J. SPUIJMAN - Vlissingen. Foster's Maagpillen regelen de lever en wekken de maag op. Zy genezen ver stopping, slechte spijsvertering, maagpijn en galzucht. Houdt uw gestel in orde uw geest helder en uw lichaam flink door nu en dan een dosis Foster's Maag- pillen te gebruiken. Pr ijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0. 65in apotheken en drogistzaken. Van 2128 Juni. ONDERTROUWDA. in 't Veld, 31 j. en S. Poortvliet, 23 j. GETROUWD D. C. de Vlieger, 26 j. en C. Versluys, 31 j. H. M. Doornebos, 25 j. en C. Verbeek, 32 j, A. Jeras, 23 en P. J. E. Polderman, 22 j. F. J. Poort vliet, 25 j. en O. Palmkoeck, 25 j. BEVALLEN M. C. Vinke,| geb.j Geljon, z. G. J. C. Heeren, geb. Raben, z. E. J. Minderhout, geb. Huijbregsen, z. J. Outermaus, geb. Griep, d. F. Antheunisse, geb. de Blaeij, z. P. Schippers, geb. Hessels, d. E. Bod bijl, geb. Vereeke, z. N. Joziasse, geb. Joosse, z. A. L. Goeman, geb. Hendrikse, dochter. OVERLEDENJ. van der Werf, 74 jgeh. met J. H. Bostelaar. M. J. Ger- retsen, 26 j. ong. d. S. M. C. van Houte vrouw van J. Flohil, 52 j. J, L. Moens, z. 9 m. De oude dag behoort een tijdperk van geluk en -welvaren te zijn, niet een van ziekte en pijn, de nieren zijn vaak aan sprakelijk voor bet laatste. Rugpijn, aanvallen van rbeumatbiek, stijfheid, urinestoornissen en blaaszwakte komen voort uit verzwakte nieren. Bij verwaarloozing bestaat gevaar voor ader verkalking, waterzucht, graveel, spit, ischias en chronische rheumatiek, De door den tijd verzwakte nieren behoor en versterkt en opgewekt te worden bij het eerste teeken van ongesteldheid, opdat niet langer onzuiverheden in het bloed achterblijven en zich door het geheele lichaam verspreiden. Geef de kwaal geen gelegenheid om vasten voet te krijgen. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zullen onschatbaar voor u blijken. Menschen die zich nog kwiek voelen op 80 jarigen leeftijd, zeggen dat dit geneesmiddel een nieuw levenstijdperk voor hen opende. Foster's Pillen kunnen veilig gebruikt worden, zij werken uit sluitend op de lever, maag of ingewan den. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gij zeker zyt geen verlegen buiten- landsch goed te ontvangen. Prijs fl 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn NIerpillen <1 Maagpillen Zalf bij PAUL VAN SLUIJS Co.. Vlasmarkt K 57, Middelburg En Gros. En Detal. van alle gemakken voorzien, f2.50 a f 2.75 per week. Adres Noordpoortstraat M 5. TE KOOP Adres bureau van dit blad. AANGEBODEN Adres Schoorsteenvegerssingel Q 72. Te koop of te huur gevraagd tegeu 1 October of eerder Brieven met prijsopgaaf onder no. 12 bureau van dit blad. Goed Zeeuwsch, goed rond, Al wat goed is, voor den mond. Boter op het brood gedaan, De „ZEEUWSCHE KWALITEIT" vooraan Denk wel „DE ZEEUWSCHE KWALITEIT" Stemt reeds jaren tot tevredenheid Daar men het gebruiken kan, Zoowel op 't brood, als in de pan. Hoe ook anderen adverteeren, Dit kunstje moeten zij nog leeren „ZEEUWSCHE KWALITEIT" te evenaren, En minder onzin te verklaren Vraagt Uw winkelier nog heden Naar dit merk, het stemt tevreden. Niet door bonnen ot present Maar KWALITEIT, dat is bekend. DE FABRIKANT. Voor 45 cent koopt U in de Drogisterij SCHULTE THIEME de be- uoodigdheden om zelf 5 liter Ook voorradig Hebe-Essences ia alle smaken a 40 cents per flacon. p—ii i 11—mui ii i iiMHM-vini-rr'-iimm—nn—f Vraagt het uw winkxue Komyne Kaas 10, 12 en 16 cent per ons Witte Kaas 14,16,18 en 20 cent per ons Machinaal gesneden. Noordstraat 104. Eiken Stoelen, Buffetten in verschillende modellen. Moquette Ameublementen. Kleine Meubelen. Aanbevelend, J. J. VERSTELLE, Nieuwstraat. j[ Allerfijnste „DE ABDIJ Lange SiDgelstraat 171. Naar de Kleine Winst en ziet naar de pryzen in de etalage van de ZWARTE KERSEN en MEIKERSEN, eerste en de beste kwaliteit, 25 cent per pond. ROSKAM, Lange Burg B 11. Vet Spek 80 cent per Kilo, Carbonade 70, Lappeu 80, Rollade 90, Reuzel kaantjes 20 cent, alles per 5 ons. F. F. JOOSSE, Eigenbaardstraat. Aan 't zelfde adres groote PETROLEUM LAMP te koop. Adres Puntpoortstraat O 211. Te koop aangeboden voor f25.— een Adres Heerengracht 44. van een party nieuwe LANGE DELFT B 118. prima banden, merk Gazelle. Adres Jeronimusstraat M 92. TE KOOP Adres bureau van dit blad. TE KOOP, zoo goed als nieuw, voor spotprjjs. Adres Oostkerkplein N 115 's avonds na 8 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1