Groote Uitverkoop ii L OPFOKVOER voor Kuikens. S. BOOGERD, Middelburg ALBERT HEIJN. EXTfti AANBIEDING 29 ALBERT HEIJN. In Land, Stad, Dorp gh Woning Hoogere Handelsschool, Handelsschool in. 4-jarigen Cursus, Handelsavondschool, Vervolgcursus Handelsavondschool Cursus Staatspraktijkdiploma. fioyeowoiiiDg te Huur, D. C. BOUWENSE, (Ml HG A'S UIERZALF len te Werkvrouw gevraagd. Net Meisje gevraagd, D. C. Bouwense VOOR PRIMA KWALITEIT LA6E PRIJZEN op voor de HELFT van den PRIJS. Mantelmagazijn „DE DUIF" Hoofd huid PUROL nette Woning, een Dienstbode DRUKWERK. De stoute strekea van en F0EF1S, de Hattenfeengels. Magazijn „NIEUW EN6EIAKQ", langedelft 147, M'burg. Heeren-, dongeh,- en Kmdercostuums en Pantalons. C. en F. ANNOT, Een Bovenvoorkamer Enorme voorraad Opruiming van: Prachtige collectie stalen STOF voor Japonnen en Blousen. Vanaf heden ruimen wij onzen voorraad GROOTE KEUZE in zeer voordeelige en keurig zittende JAPONNETJES. VerkoopdepSt: LANGEDELFT A 90-91 Neemt a.s. Zaterdag Kinderwagen. Prima Prima a 10 cent per ons. De Zeeuwsche Boerin een Steriliseer-Ketel met onge veer 100 Flesschen, Oude 30 cent per K.G. Nieuwe 40 cent per 5 K.G. BOLIER, Spuistraat. Een nette Loopjongens Nette Dienstbode Dagmeisje gevraagd. wm een goed adres h Fa LITTOOIJ OLTHOFF, wegens te grooten voorraad in Deze week extra aanbieding in Ziet vooral a.s. Vrijdag de Etalages. Langedelft 147, Middelburg. Prima Veerenbedden, Bed en Peluw f 52,50 Sterke Werkbroeken, Blauwe en Grijze Werkjassen. OPRUIMING van enkele nieuwe Naaimachines met 20% korting. Oostkapelle. Neemt proef met het bekende OPFOKVOER van Voederkosten zeer gering, hoogstens f 0,12 per kuiken tot op een leeftijd van drie weken. Voor groote kwantums speciale prijzen. Ook met het OCHTENDVOER worden verrassende uitkomsten verkregen. Neemt ook daarmede een proef. in Tafelserviezen, Ontbijt serviezen, Theeserviezen, GERO ALPACCA Tafel- en Dessertmessen, Electrische Schemerlampjes, Prachtige Kruidenstellen en Kruiden kastjes, thans STERK VER LAAGDE PRIJZEN. K. Delft G 3 en F 25. Armbanden 50 korting. Colliers 20 korting. Beugels v. Damestasschen 15% korting bij I. VEREIST, Kapper, EN Vanaf Vrijdag 25 Juni tot en met Zaterdag 10 Juli cent. MIDDELBURGLange Delft B 116. Tel. No. 480. VLISSINGENNieuwendijk 5. Scheldestraat 23. W WIJ VRAGEN EN BEZORGEN ZONDER PRIJSVERHOOGING. Contant en Sn Huur. Aangifte MOET plaats hebben vóór 15 Juli a.s. SPREEKUREN aan school Dinsdag half 9 's avonds, Woensdag half elf, Donderdag kwart over drie. De Directeur, W. KOSTEN F. A. DE JONGE, Echt Lederen Actentasschen voor slechts f 2,60. Fijne echt Lederen Damestaschjes vanaf f 1,00. Hoogfijne Lederen Sigarenkokers f 3,95. Echt Leder voor f 2,65. Lederen School- en Muziektasschen thans extra lage prijzen. Kortedelft G 3 en F 25. in verschillende smaken DE WINKEL Korte Gortstraat. TE KOOP VOOR ALLE SOORTEN MIDDELBURG 1H TE HUUR. Adres Scbuitvlotstraat O 284. Pottenmarkt, Middelburg. 125. Ik zal jullie die streken wel afleeren waarde vrienden, zei Vader. En hij nam zijn lieve zoontjes allebei onder zijn arm en diende ze een warme herinnering1 toe aan de slan genhistorie. Boefie en Foefie jammerden zoo hoog als de Utrechtsche dom! 126. Enkele weken later was het kermis in Boschkoop. Dat was nog eens een buiten kansje! Er was een draaimolen en een kc- van jut en er stonden tal van poffertejs-kr men, die een heerlijke geur verspreidden op a- IU 127. Doch vooral trok het circus van Apus Baviaan veel bekijks. Daar kon men zulke wonderlijke dingen zien! Heel' Boschkoop was er vol van. Boefie en Foefie besloten er ook eens heen te gaan, maar niet door den gewonen ingang. 128. Toen ze de tent binnengeslopen waren zagen ze directeur Apus Baviaan in hoogst eigen persoon evoluties aan het rek tenbesttf" geven. Hij was daar heel handig in en werd door de talrijke bezoekers uitbundig toege juicht. NAAR DE WINKELS VAN Voor 15 Voor 20 Voor 25 Voor 30 Voor 35 Voor 40 Voor 45 Voor 50 cent 5 Vliegenvangers cent 2 pakjes A. H. Zeeppoeder cent 2 dubbele stukken A. H. Huishoudzeep cent 2 doozen A.H. Schoencrême cent 3 stukken Roomtoiletzeep cent 3 potjes A. H. Meubelwas cent 5 pakken A. H. Lucifers cent 6 rol Closetpapier Zeer fijne drops p. ons vanaf 12 p. flacon 25 Wjjnballen p. ons 12 Vruchtenkoekjes p. ons 17 in luxe kistje p. kistje 75 Prima Bruidsuikers p. half p. 25 Schijfjes Appelen p. p. 39, 46 Stukjes 52, 55 Prachtige Pruimen 20, 24, 27 Peren 51 Abrikozen 85, 100 Zandringen IJs wafeltjes Flikjes Pralines Rumboonen Vanille Dragépitten Angelinaboonen per Va pond De fijnste troebele Sinaasappel- Limonade per groote flesch f 1.— Iets NieuwsIets Fijns RADIO SPRITS per 1/i pond 34 ct. Neemt proef met dit heerlijke koekje R. No. 290. Model-enandereZomerhoeden MIDDELBURG Praktijk diploma's proef met mijn Luxe Brood- en Banketbakkerij, Balans, Middelburg. Met 1 Juli een nette bevattende 2 Kamers, 1 Slaapkamer, Keuken, Bijkeuken, boven 1 Slaapkamer en gedeelte Zolder, voorzien van electri- citeit, gas- en waterleiding. Adres Korte Singelstraat hoek Schuit vlotstraat O 293. Uw Hoofdhuid wordt vrij van roos en Uw haar wordt zacht en handelbaar indien U de gewoonte aan neemt om er des morgens een weinig door heen te wrijven TE KOOP een in goeden staat zijnde Adres Spanjaardstraat E 66-67 boven. Ay'.f-ttiuawi J$$i voor de beesten ben gaan gebruiken. Nu melk ik zuiver voor mijn pleizier en melk dat ze geven, je staat er verstomd van. In busjes van f 0.50 en f I.- Bij Drogisten en Winkeliers. 3 B Te .Middelburg bij Paul van Slug's Co. zoo goed als nieuw. Te bezichtigen J. Verhage, Segeers— singel V 59a, Donderdagavond van 6—S uur. TE KOOP DOKSTRAAT 166. Spoedig te aanvaarden. Te bevragen aldaar na 6 uur n.m. gevraagd. Adres J. F. Wolsky v.h. K. J. Quist, Langedelft I 18. Bij Cohen in de Gortstraat een, nette; niet beneden 16 jaar. Adres Houttuinen Q 41. gevraagd, zelfstandig kunnende werken en liefst eenigszins bekend met koken. Loon f30.per maand. Adres bureau van dit blad. Mevrouw Manikus, Londensche Kade H 66, vraagt met 1 Juli Wegens ziekte een net Adres Roose, Balans A 60. ELECTRISCHE DRUKKERIJ

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4