A.s. Zaterdagmorgen half negen van Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleeding. Een attractiepunt voor geheel Zeeland! Allen naar H. RABBERS Co. W 8.Z.K. PUROL Toreipiidiiiig m li 09. lumuiiE IP. Lange Delft 114-115. i d d e I b u r g. Op Maatwerk bij contante betaling 10 pCt. korting. lik LOUIS DO BB ELM ANN, CHRISTOFLEZILVER. Juwelier R. VERHOOG, Als Uw Kinderen 1Mb, Misttii en Menden. Pakjes GLOED ZEER BELANGRIJK Bloemisterij BALJEU. Regenjassen, Linnen Costuums en Pantalons, Overhemden, Pyama's, Dassen, Boorden, Hoeden, Petten, Bretels en de ons nog resteerende STROOHOEDEN zullen voor ongekende prijzen verkocht worden. PRIJZEN CONTANT. 6EEN ZICHTZENDIN6EN. Seisweg R 235 - Tel. Int. 353 - Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken. Groote en Jardinière Varens. Ruime keuze in PALMEN eii andere SIERPLANTEN. Diverse Bloeiende Planten. - Sierkurk. Makart-Artikelen. Billijke Prijzen. Versche Borstplaat D. van der Made. HENGELSPORT-ARTIKELEN J. J. COZIJN, Vanaf heden verkrijgbaar Dordtsche iéé stemmen den grootsten fijnproever tevreden. 90 ct. en f 1,10 per flesch. f 1,00 per flesch. Markt. 7000 paar in voorraad MERCHANT HOUSE, een Woonhuis met steenen Pakhuis Middelburg, Vlissingen en Omstreken. N.V. C. LIGTMANS, Zooals de mug door een onweerstaanbare macht tot het lamplicht getrokken wordt, zoo zal het publiek eveneens door een onweerstaanbare macht getrokken op onze koopjes afkomen. Alleen zij branden zich niet zooals de mugdoch zullen met hnn koopjes en een lach op 't gezicht gelukkig huiswaarts keeren. Maar als de nood op I) ef Logsfis gestegen, Dan is,alsalhjd,(je redding nat)ij. Jan doei als maakftiem'iqeval niei verleqen, aarnem weerv/rlj. en men ROTTERDAM. HT HET BESTE DER ZILVEROPLAAG-METALEN. Uit voorraad leverbaar. Voor Walcheren Alleenverkoop LANGEDELFT B 138. Telefoon 237. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Room-Nougat. RUMBQONEN 8 cent per stuk. H.H. Hengelsportliefhebbers UW ADRES voor alle mogelijke soorten BBVTiliTiirw TtihiIHIIIIHI Izich bezeerd hebben w gebruik dan dadelijk i r30 Coöp. Verbr. Vereen. Seroüskerke. Het beste adres voor het opdoen van Is BREE E 215. voor de Stoof. Adres DE REGT, Motstraat F 84. Bereid uit Suiker en Vruchten. TROEBELE Dames vraagt prijs TH. A. SCHIPPERS, Pudding- en M&izenafabrlek „De Dordtsohe Toren" bericht hiermede, dat zij als verkoopers voor hare artikelen heeft aangesteld: Zijt gij nog geen verbruiker, breekt dan eens met Uwe gewoonte. Bewaart vooral de torens. Pudding- en Malzenafabrlek .DE DORDTSCHE TOREN" Dordreoht. H. RABBERS Co. zo ER-OPRUI ING ■KB VS.;. •- Vervolg iu eerstvolgend nummer. IS BIJ Volkswarenhuis - Vliss. straat K £6. ct. Voortdurend voorh. puik Schapenvleesch. Ook dagelpks prima versch gek. Runder lappen 50 ct., Gehakt 50 ct., Stukjes en Rollade 55 ct. p. pond. Voor 10 Gld. aan bons w. 25 ct. uitbet. bjj Coben, Gravenstr. van Tennis- en Straudschoenen met de roode Rubberzooi, in kleur. GRIJS, BRUIN, ZWART, WIT. Maat 2027 75 per paar Maat 2834 85 per paar Maat 3541 1,00 per paar Maat 4246 1.25 per paar Met leder neus en hiel, anders 25 cent duurder, nu dezelfde prjjzen. Markt 12, naast den Heer HEN- NING, Fotograaf. Ook te bekomen iu ons filiaal te Domburg, Rapperszaak, Strand weg. Het adres voor Haarwerken is Modelkapper, Lange Noordstraat 28. TE KOOP op den baven te Breskens. Adres J. H. Valk, Breskeus. VOOR MIDDELBURG: W. Hendrikse, Spanjaard-Straat. J. Tan meliug, Spanjaardstraat. J. Poppe, Rouaausche Kade. J. M. Jobse, Spaujaardstraat. Fa Maljers, Markt. A. v. d. Welle, Lange Geere. Wed. O. Francoys, Volderylaagte, Gez. de Jong, Noordweg. J. Bakker, op 't Zand. Fa Vaane, in De Dry Du ven" Fa Lahr, Magazyn „De Zwaluw". N.V. v. d. Harst, Groenmarkt. Gebrs Steenland, Stationstraat. F. Maljers,'VIissi'igschestraat. VLISSINGEÜ G. M. Compeer, Scherminkelstraat 22. S. Coppooise, v. Galenstraat. M. de BildePieters, Prinsenstraat 34. Fa Tuynman, Magazyu „De Zwaluw" Nieuwendyk. •J. J. de Smit, Joost de Moorstraat. P. D. Bareutsen, Glacisstraat 90. G. v. d. Vliet, Aagje Dekenstraat. J. v. d. Berge, Bankertstraat 8. Wed. P. de Jonge, Oranjestraat 15. J. L. de Koster, Gravenstraat 6. P. Crince, Breewaterstraat. A. de Ruysscber, Breewaterstraat. W. A. Graafmans, Paardestraat 21. A. A. M. Goote, Hobeinstraat. GAP1NGE: G. Melse. WESTKAPELLE: Gez. Looyse, Koestraat. C. Huiszoon. L. K. Verbuist. J. Gabriëlse. L. A. v. Lighaam. ARNEMUIDEN: G. Dingemaus, Nieuwsiraat. P. Meerse, Noordstraat. Fa Kousemaker. BRIGDAMME B. Verburg. A. Dingemanse. KOUDEKERKE: C. J. Brouwer. G. Izetbaud. L. Velius. Wed. A. Boesse. L. Dekker. J. Poldermaus. J. Moerman. MELISKERKE M. A. de Pree. ZOUTELANDE: J. Bimmele. ST. LAURENS P. Passenier. VROUWE POL DER: Wed. H. Walrave. DOMBURG Coöp. „Ous Belang". VEERE J. Btouwer, Wagenstraat. Speelman, Kade. J. de Jonge. H. Schoe. OOSTKAPELLE: G. v. d. Scbage, A. de Visser. BIGGEKERKE P. Vader. P. v. d. Ende. AAGTEKERKE C. J. Maljers. Wed. L. Kesteloo. SEROOSKERKE: Coöp. Verbr. Vereen. J. Jobse. J. Dronkers. P. Houterman, R. de Laat. ij"

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3