Huis van LANGE DELFT 120. HEROPEND VoorBruiloftenenPartijeE Alle Artikelen „Ons Belang" Domburg Pudding en Maizena HuismoedersWilt IJ goedkoop Concurrentie Zeeppoeder F. liL|ERS ZOON, Yüssiogscbesiraat 58, MIDDELBURG. D. DE JAGER Jr.'s Ijzerhandel, Union GEBR. WAGENAAR - MIDDELBURG. DRIE HOEFIJZERS BIER EN LIMONADES MILLIONAIRS zóó goedkoop Reuzen groote SPEKBOKKING D. C. Bouwense bij FIRMA J. A. PIETERS, Holmaan lieveling dit beste kindervoedsel te ver- Jvmermeal schaften. KX Sedert! 2/w hippALEWIJNSE ochlenJmr en opfoivoer Jan heeft li duhhel sknot! Sportkousen alle maten 79 ct. Halve Kinderkousjes alle maten 29 ct. Geel Katoen 90 breed 18 ct. p. el Mouseline 14, 18, 21, 29 ct. p. el Zware blauwe en bruine Ketelpakken f 4,48 Sport Flanel 25, 28, 32 ct. p. el Prima witte Flanel 28 ct. p. el. Tricot Kindervesten f 1,19 per stuk Wollen Damesvesten f2,98 per stuk Dames Kousen alle kleuren] [28 ct. Wit Katoen 28 ct. p. el Heeren Borstrokken 78 ct. Blauwe Handdoeken 24 ct. Zijden Kinderjurken f 1,49 per stuk Groote Mansboezeroenen 119 ct. Gemoltonneerde Mansborst rokken 98 ct. Fluweel alle kleuren 59 ct. p. el Vloerkleeden voor spotprijzen. KINDEREN „VITAMIN", MIJNHARDTS Enorme voorraad in alle Afdeelingen. GRATIS AANVULLING Vraagt dan Uwen Winkelier tegen 10 cent per pakje. Dus Huismoeders ZEELANDIA ZEEPPOEDER 36-40 pCt. vet 16 ct. en CONCURRENTIE ZEEPPOEDER van 10 ct. 30 pCt. vet. Tuinmeubels, Tuingereedschappen, Bloemspuiten. WECK'S Imaakpotten en Glazen. Stofzuigers. Aardappelschilmachines. Wonderdweil op proef. M. H. BOASSON ZONEN. Klein en groot is den zeker inz'n sas, Want zulke grootè eieren is toch kras. Je BESTE ADRES voor is HET CAFÉ IN DE LATIJNSCHE SCHOOLSTRAAT v.h. Wed. KOOLWIJK. A. J. ADRIAANSEN. Tegen „angstgevoel" en „bang zijn" wat zenuwzwakte is vanaf f 2 per flacon. Bij Apothekers en Drogisten 8 cent per stuk. Hoofd pij nia bietten werken terstond. BALANS A 61 MIDDELBURB. welke nog in bestelling waren en thans binnenko men, worden aan sterk ge reduceerde prijzen verkocht. Profiteert daarvan Korte Delft G 3 en F 25. P.S. Ziet de nieuwe Etalages. UW LINNENKAST. ZEEPPOEDER De Coöp. Verbr. Vereeniging Het goedkoopste adres voor Koloniale Waren. is De Dordtsche Toren". Dat is geen Waschpoeder, maar ECHTE ZEEPPOEDER en heeft dus een minimum vetgehalte van 30 pCt. De andere dubbeltjes pakjes Waschpoeder hebben een lager vetgehalte, en mogen geën Zeeppoeder er op zetten Vraagt Uwen winkelier 1 van die merken en U hebt het eeste voor Uw geld. Alles is door de keuringsdiensten onderzocht. Voor H.H. winkeliers bij Lange Delft bij de Markt, Middelburg, Telefoon 175 en 350. OPRUIMING RESTANTEN EN COUPONS. JAPONSTOFFEN ■'fcfkl Wtf -x ••■v.#*.,'» AGENTEN VOOR WALCHEREN: Wie een PIANO of ORGEL zoekt en een instru ment wenscht dat BLIJVEND VOLDOENING GEEFT, verzuime niet een keuze te doen uit onze fraaie collectie eerste rangs Instrumenten. Momenteel ook eenige gebruikte ORGELS voor handen, die tegen sterk verminderde prijzen opgeruimd worden. MARKT. PIANO- ORGELKANDEL. MARKT. VLASMARKT K 150 Tel. 207 MIDDELBURG Ongeregelde Goederen REUZEN KOOPJES deze week Aanbevelend, FIRMA BODMAN. worden flink en sterk door bet gebruik van Molenaar's Kindermeel, terwijl Molenaar's Kindermeel toch j&gP is, dat de armste moeder in staat is hare Vraagt gratis brochure aan P. MOLENAAR Co., WESTZAAN. Noordstraat C 38. Glazen Buisje 60ct. Bij Apoth.en Drogisten. vindt U een zeer goed adres Vraagt prijscourant. Aanbevelend, L. ROOSE. VAN DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. Bericht hiermede, dat ze heeft ontvangen eene groote zending TEGEN VEEL VERMINDERDEN PRIJS. Op groote of kleine tochten gaat er niets boven een rij wiel, waarop men volkomen vertrouwen kan. Niets is er aangenamer, dan bij het vol einden van een tocht, heer lijk voldaan te zijn over de betrouwbaarheid van zijn rijwiel. UNION RIJWIELEN blinken daar in uit. Dat heeft de praktijk bewezen. ilHiöü geeft öe groobte zekerheid VRAAGT CATALOGUS - UNION R1JWIELFABRIEK Fa. B. I. v. d. Bcro - DEDEMSVAART Middelburg Vlissingeu Veere Gapinge N. St. Joosland Ritthem Koudekerke H. F. Slootman, Zoutelande Lange Geere K 238. Meliskerke A. Jansens Zoon, Westkapelle Paliugstraat. Aagtekerke Gebrs. Sturm. Domburg W. Kesteloo. Grjjpskerke J. Joose. Oostkapelle J. J. van Horssen. Serooskerke J. L. v. d. Velde. P. Lejjnse. A. Spruyt. Gebr. Westerbeke. P. Faasse. J. Passenier. D. Everaers. S. Wisse. P. Willeboordse. '8 rmo-

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2