t D 51. &msterdamsche Boter Handel, Verkoophuis Gortstr. 18, Voorvaste Koffiepotten met filters. D. C. B0ÜWENSE, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. Voorloopig De Openbare Verkooping OPENING van den IKS-fflilOllH C. HSUT-vao Broekhoven, 8 Bloemenvaas H - S a 2 a oil PROFITEERT VAN DE WITTE KAAS! Komijne Kaas! MIDDELBURG. No. 38. Woensdag 23 Juni 1926. Dertigste Jaargang. GEVONDEN VOORWERPEN. van Heeren, Jongeheeren en Dameskleeding en courante Manufacturen mammom - VAZEN CADEAU! 5 L S 9 B H BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB O) m Zie slechts onze prijzen en U besluit direct tot koopen. Lingeries. Mode Artikelen. Tricotages. Zomer Artikelen. Diversen. Eén dubbeltje maar Acht centen maar! JAC. L. A. DE LANDE, Spanjaardstraat. Te koop een Kinderwagen. Profiteert. Profiteert. Te koop een Herdershond, Stalhouderij W ROOSE. Haast Uf slechts een beperkt aantal. Nette Kinderwagen een KLEERKOFFER. UITVOERING Zondag 4 Juli 1926. Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers i IJTTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280 Telefoon 238 ZIE ETALAGE. De Vereeniging tot het verstrekken van Lager Onderwijs op Ger. Grond slag uitgaande van de Ger. Gemeente alhier, hoopt ongeveer November EEN SCHOOL TE OPENEN aan de Molenstraat. Opgave van kinderen van welke gezindte ook kan geschieden bij een der Bestuursleden. P. PIETERSE, Secretaris, St. Laurens. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. door Notaris H. C. ITTMANN zal gehouden worden DINSDAG 29 JUNI tot en met ZATERDAG 3 JULI, in lokaal „Den Boer", Lange Giststraat, Middelburg, op 3 maanden crediet. Betaaldag 1 October. Leest verder de annonce van volgende Woensdag. A. s. ZATERDAG 26 JUNI „DE WALDHOORN". ielegenheid voor inruilen van platen. Reparatie-Inrichting. Burgelijke Stand van Middelburg Slachtoffers van Rugpijn O I oBYl 9") brenSen vroolijkheid en zonneschijn DIUCIIIUI! in uw woning. In die mooiebreede komen bloemen zoo prachtig tot hun recht. Wij geven U naar keuze de gewone bon of zoo'n bij aankoop van 11/2 P°nd A- B. H. MARGARINE of bij iy2 pond KOFFIE, uitgezonderd op ons merk S. B. en wel van DONDERDAG 24 JUNI tot en met WOENSDAG 30 JUNI 1926. De MIDDELBURG, Gravenstraat 252. VLISSINGEN, Bellamijpark 28. Voor Reclame ever ik luxe Heerenrijwielen met 2 jaar garantie voor f 55,00. Luxe Dames-Rijwielen f 60,00 vanaf heden tot einde Juni. RIJWIELHANDEL, Lange Singelstraat. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfl Si /Sw Z II B LU H 5 ES Q B t/) B O c bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detal. Advertentlén. voor een ons fijne voor een ons heerlijke Langeviele 208. P. S. Beleefd verzoek aan de Dames, om zooveel mogelijk In de ochtenduren te koopen. W. ROOSE Eng. Motor-Rijwiel, No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 thans 98 ct. 118 ct. 138 ct. 168 ct. 198 ct. KORTEDELFT. Zenuwzwakte. Voor Allen die( sukkelen met MIDDELBURGS MANNENKOOR. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bp abon nement voordeelige voorwaarden. Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. kindertaschje met inh., kinderpor- temonaie, een riempje, gepolijste ledikant- dop, insigne, damestascbje inh. portem. ■en zakdoek, ceintuur, sigarenpijpje, grps witte kat, zilveren armband, huissleutel, mantelband, zweep. b. Bij ingezetenenrijwielbel. plaatje, B. de Neeling, Wagenaarstraat D 84 een duif, J. Kujjs, Winterstraat Q 111; binnenband (rijwiel) dr. Simons, Tram- singeldameszak met inh. J. de Koning, Dokstraat P 180; schilders stopmes, C. v. d. Broek, Vliss. straat I 171spons- doos, J. Durst, Cellebroershof E 128; vulpen, Slabber, Pijpstraat N 216a; ta baksdoos, J. v. d. Berge, K. Breestraat O 175; rijwielbel. plaatje 1926, H. de Groot, Bogardstraat D 46 penhouder en kinderschortje, L. Janse, K. Noordstraat L 105 zwarte portem. met mb., Borgers, N. Vliss. weg E 150; lot Goesche N. Tentoonstelling, J. Kroon, Kapoenstraat A 19 kindertascbje met inh., C. Kieboom, Tuindorp (Souburg) D 56paar nieuwe wollen kinderkousen, Ten Harmsen v. d. Beek, Heerenstraat H 144een balletje, N. Stam, L. Giststraat F 162; een paar kousen, B. J. Akkerman, Seissingel R 189 een lederen riem, A. de Kam, Smidsbol- werk O 108zilveren manchetknoop, D. ^Krijger, Midd.straat (Souburg) A 288 yU|'-x>tlood, G. C. Romijn Jacob Catsstr. w qi nan met deksel, Vinke, Oostkerk- _i 'n '51 autostep, C. van Gemert, Oude Kerkstr^B 77 rijwielbel.plaatje 1926, A. Izebout, Noordweg R 13 zi veren dames-armband, P. J^Kam,Volder laagte M 88 herdershond, jassen, Bellinkstr. G 193 twee zwempakkeiT' en eeu vao7 doek, Schuilwerven, Segeer^w®? zilveren dameshorloge met gou ran je, K Montenari, Zusterstr. I 215J*0" gl'! broche, J. Minderhoud, Aagtekerke N J bruine portem. L. v. d. Driest, Nieuwsti H 42roode zakdoek, P. Jacobson, Dam Nz. N 15 vulpotlood, Beckers, Koepoort- str. E 58 armband (doublé), Flipse, Spanjaardstr. E 80; alpacca-beursje, Zand wijk, Korte Geere K 360. Inlichtingen aan het bureau van politie alleen Zaterdag tusschen 7 en 8 uur u. nm. Heeren straat H 130, Middelburg. Van 1421 Juni. ONDERTROUWDR. J. Heuker, 29 j. en J. W. Karei, 24 j. P. Sinke, 23 j. en J. Filius, 21 j. GETROUWD: J. Joossa, 23 j. en A. Bassie, 22 j. W. H. Vermeulen, 28 j. en N. de Bruin, 26 j. H. Kaashoek, 25 j.en S. P. Boone, 22 j. W. Kooman, 19 j. en G. P. Hoek, 18 j. BEVALLENN. Roose, geb. de Rijke, z. A. Dunnes, geb. Renalda, z. J. W. R(jks, geb. Schmetz, d. T. Poldermans, geb. Voogd, d. OVERLEDEN: L. Sturm, 46 j. vrouw van L. Boon. P. Rijker, 58 j. man van F. Mulder. M. de Korte, geb. Schout, 'levenl.) Abr. Frelier, 88 j. man van D. Dalman. M. C. de Visser, 74 j. vrouw van C. Jongepier. mmm CM feafif I LU -3 <D O ■*- (8 c Zomer-Opruiming. Duizenden voelen zich rampzalig door 'rugpijn. Kruipen de dagen voor u zonder dat uw rugpjjn ooit ophoudt? Wordt gij .gekweld door ontstoken en rheuma- tische ledematen, pijn in het hoofd en de schouders, waterzuchtige zwellingen en urinestoornissen Geen wonder, dat gij u overdag zenuwachtig, zwak en ziek voelt en 's nachts te naar om te slapen of zelfs te rusten. Waarom zoudt gij het slachtoffer blij ven van dergelijke ongemakken eu pijn Die afmattende rugpijn, weet gij, is dik wijls de eerste waarschuwing van ver zwakkende nieren. Andere zullen spoedig volgenhoofdpijn, duizeligheid, zenuw achtigheid, graveel, blaaszwakte en wa terzuchtige zwellingen. Wacht niet, tot het te laat is! Iedere minuut uitstel kan gevaar voor ontwik keling tot ernstige nierkwalen beteekenen. Herstel uw gezondheid tijdig en gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Foster's Pillen hebben duizenden geholpen en kunnen ook u helpen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gij zeker zijt geen verlegen buiten- landscb goed te ontvangen. Prijs f 1,75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nierpillen Maagpillen Zalf 19 91 zonder kast voor f 13. Adres Korte Heerengracht M 279. Pantalons m. feston pr. katoen 98 cent Pantalons geajoureerd 89 eent Pant. m. fest. en entredeux 139 cent Hemden (smalle schouders) 89 cent Hemden met feston 98 cent Hemden m. fest. en entredeux 139 cent Onderjurken 129 cent Onderjurken geborduurd 179 cent Onderjurken met feston 169 cent Nachthemden 129 cent Nachthemden met feston 169 cent Nachthemden prima katoen 198 cent Heeren Overhemden met boord 98 cent Heeren Overhemden prima percal 149 cent Heeren Overhemden met dubb. boord prima percal 198 cent Heeren Bretelles 35 cent Heeren Sokophouders 69, 49, 29, 19 cent Heeren Sokken 49, 35, 29, 19 cent Fantasie Doekjes 11 cent Dames Dames Dames Dames Dames Dames Dames Dames Dames Dames Dames Dames Heeren Borstrokken Heeren Pantalons Dames Lijfjes Dames Lijfjes extra zwaar Dames Broeken Jaeger Jaeger Dames Directoirs Jaeger Dames Flanellen 129, 119, 98 cent 129, 119, 98 cent 39 cent 49 cent 149 cent 129 cent 129 cent Kinder Jurken Kinder Schorten Kinder Kruippakjes Kinder Blouses Kinder Matrozenpakjes Kinder Directoirs Dames Directoirs Kinder Kousen Breikatoen per knot Landhuisstor Pyama Flanel Prima Flanel Japonstof Prima Beddebont Dames Kousen Handgaren Bollen Katoen Dames Rokken Corsetten Dames Schorten Dames Flanellen Kinder Hemden geborduurd Tafelkleeden Zijden Mutsen Festons 5 c.M. breed Lakenkatoen extra zwaar Beddenlakens 2 pers. 65 cent 49 cent 65 cent 89 cent 189 cent 29, 19 cent 69 cent 14 cent 7 cent 29 cent 29 cent 22 cent 25 cent 59 cent 22 cent 2 cent 2 cent 49 cent 89 cent 89 cent 89 cent 49 cent 59 cent 19 cent 3 cent 47 cent 193 cent B. K. EMAILLE Laagste Prijzen. F. J. VAN AARTSEN, Adres Julianastraat W 21. AMEUBLEMENTEN in leer a f35 In MOUQUETTE en TRYP a f40. GESCHILDERDE KASTEN a f 27.50 Meubelhandel P. J. JONGEPIER, Veersche Singel S 44, Middelburg 10 maanden oud. Adres bureau van dit blad. Speciaal ingespannen voor trouwrjjden Voor de coupé staan twee goudvosse paar den. De Rijtuigen zjjn aan de stallen te be zichtigen «waarvan coupe's met geel satii- bekleed. BILLIJKE PRIJZEN. Te koop wegens vertrek 2% P.K. met Duo, Vrjjloop, Starter, versnellingen. Adres Rouaansche Kade G 132. .K-jv -• - Eenvoudige Juffrouw vraagt een 91 91 19 99 TE KOOP. Adres Pjjpstraat N 216. Zenuwzwakte is de kwaal van de twintigste eeuw. Door zenuw zwakte, overspanning en uitput ting leiden honderden en duizen den een verdrietig en ongelukkig leven. Wanneer gjj lijdt aan zenuw zwakte en g(j wilt er stellig en spoedig van verlost wezen probeer dan de Sanguinoseeiken dag twee eetlepels Sanguinose, zullen U zéér spoedig beginnen te hel pen, en wanneer gij volhoudt, dan wordt Uw lijden geheel over wonnen. Neemt er de proef van 1 Sanguinose is voorbanden bij alle eerste apothekers en drogisten. SANGUINOSE kost per flesch f2,—,6 fl. f 1112 ff. f 21,—. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. Te Middelburg bij N.V. v.h. C. A SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. TE KOOP GEVRAAGD Adres N. Oosterschestraat N 104. verstopping of moeilijken en I onregelmatigenstoelgangzijn I Mijnhardt 's Laxeertabletten onmisbaar. Werken vlug en L radicaal en vèroorzaken niet J ^de minste kjamp. Doos 60c. Bij Apoth. en Drogisten.- in het SCHUTTERSHOF op Zie volgende advertentie en verspreide programma's. billijke "prjjs. Brieveu onder'lett. A7G., bureau van dit blad. TE KOOP COMPLETE MACHINE eener Pathé foon met 2 WEERGEVERS. ^L.dres Gortstraat I 334 (2m. bellen.)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1