ZEELANDIA ZEEPPOEDER In Lanfl, Slafl, Dom enWoDing ïïeersclit de Beginnende Donderdag 17 Juni. Profiteert. Profiteert. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Samos f I,- Witte Port f I,- Roode Port f I,- ISF* UPSF* Zie slechts onze prijzen en U besluit direct tot koopen. Lingeries. Mode Artikelen. Tricotages. Zomer Artikelen Diversen. No. 37. Woensdag 16 Juni 1926. Dertigste Jaargang. Eigen import. A. W. DERT. GEVONDEN VOORWERPEN. 16 cent per pakje kost en een Vetgehalte van 3 6-4 0 pCt. mm LAGER VETGEHALTE. WM GOEDKOOP IS DAN DUURKOOP Vanaf heden verkrijgbaar: Dordtsche een Keukenfornuisje. VerkoopdepötLAN6EDELFT A 90-91 SUv m Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers j LITTOOIJ OLTHOFF Postrekening 42280 Telefoon 238 Burgelijke Stand van Middelburg Wat iedereen behoort te weten. bij PAUL VAN SLUIJS Co.. Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros In Detal. Er zijn veel goedkoopere merken, mam maar die hebben -dan ook veel SOMMIGE 25-30 PROCENT. DUS Vraagt dus Uwen Winkelier Zeelandla Zeeppoeder en U kunt zeker zijn van goede KWALITEIT Voor H.H. Wederverkoopers verkrijgbaar bij F. MALJERS ZOON VLISSINGSCHESTRAAT 58, MODELBURG Coöp. Verbr. Vereen. Serooskerke. Contant en in Huur. MIDDELBURG. Dames Pantalons m. feston pr. katoen 98 cent Dames Pantalons geajoureerd 89 cent Dames Pantalons m. fest. en entredeux 139 cent Dames Hemden (smalle schouders) 89 cent Dames Hemden met feston 98 cent Dames Hemden m. fest. en entredeux 139 cent Dames Onderjurken 129 cent Dames Onderjurken geborduurd 179 cent Dames Onderjurken met feston 169 cent Dames Nachthemden 129 cent Dames Nachthemden met feston 169 cent Dames Nachthemden prima katoen 198 cent Heeren Overhemden met boord 98 cent Heeren Overhemden prima percal 149 cent Heeren Overhemden met dubb. boord prima percal 198 cent Heeren Bretelles 35 cent Heeren Sokophouders 69, 49, 29, 19 cent Heeren Sokken Fantasie Doekjes 49, 35, 29, 19 cent 11 cent Heeren Heeren Dames Dames Dames Jaeger Jaeger Borstrokken Pantalons Lijfjes Lijfjes extra zwaar Broeken jaeger Dames Directoirs Dames Flanellen 129, 119, 98 cent 129, 119, 98 cent 39 cent 49 cent 149 cent 129 cent 129 cent Kinder Jurken Kinder Schorten Kinder Kruippakjes Kinder Blouses Kinder Matrozenpakjes Kinder Directoirs Dames Directoirs 65 cent 49 cent 65 cent 89 cent 189 cent 29, 19 cent 69 cent Kinder Kousen Breikatoen per knot Landhuisstof Pyama Flanel Prima Flanel Japonstof Prima Beddebont Dames Kousen Handgaren Bollen Katoen Dames Rokken Corsetten Dames Schorten Dames Flanellen Kinder Hemden geborduurd Tafelkleeden Zijden Mutsen Festons 5 c M. breed Lakenkatoen extra zwaar Beddenlakens 2 pers. 14 oent 7 oent 29 cent 29 cent 22 cent 25 cent 59 cent 22 cent 2 cent 2 cent 49 cent 89 cent •89 cent 89 cent 49 cent 59 cent 19 cent 3 cent 47 cent 1193 cent r aa Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Aanbevelend, Noordpoortstraat M 1. Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. metalen armband, vrouwenscbort, duimstok, rpwielbel. plaatje 1926, koperen gewichtje (5 D.G.), rpwielbel. plaatje 1926, stuk touw. b. Bii particulieren lila muts, C. den Boer, L. St. Pieterstraat F 45lorguet in etui, L. Visser, L. St. Pieterstraat A 77grijs jongensjasje, G. Locbmans, Arnem. pad T 158; roode muts, A. Bie zen, Hoogstraat I 137zwarte koe, G. Christiaanse, Veersche weg B 114 witte handschoen, J. Adriaanse, Rozenstraat W 233lange witte wollen handschoen, S. Vinke, Verwerp straat N 157postduif gem. 26-902806, Mevr. v. Leeuwen, Los- kade P 263 hoornen sluitspeld, M. Nieu- wenhuijzen, Oud Arnem. pad T 149 huissleutel, W. v. Hemert, Baanstraat Q 242huissleutel, A. v. Bodegraven, Hof plein C 223schooletui met inh. J. de Jonge, Schuitvlotstraat N 167bruine Heerenportemonnaie met inh., A. Wijk huis, Arnemuiden Tuindorp E 17 hoor nen bril, Adriaanse, Koorkerkhof A 142 stuk nieuw zeil, L. v. d. Broek, Smoors gang S 149 blauwe mantelband, J. Merk, Nieuwstraat G 216 een rolletje goed, C. Verdaasdonk, Teerpakhuizenstraat P 33 doublé halskettinkje, C. Bluzé, Bree E 145manchetknoop (verm. goud), J. Witte, Sleperssingel Q 329manchet knoop, Wiegel, Korte Geere K 367 rozenkrans, J. Wirtz, Veersche weg S 11 Inlichtingen aan het bureau van politie alleen Zaterdag tusschen 7 en 8 uur u. nm. Van 4—14 Juni. ONDERTROUWD: F. J. Poortvliet, 25 j. en C. Palmkoeek, 25 j. E. de Smit, 23 j. en A. Stadhouders, 22 j. D. C. de Vlieger, 26 j. en C. Versluys, 31 j. A. Jeras, 28 j. en P. J. E. Polderman, 22j. GETROUWD: J. Labruyère, 23 j. en J. v. d. Ketterij, 23 j. J. de Groot, 24 j. en A. G. Kerkhove, 20 j. BEVALLEN: J. Walraven geb. Oosse, z. C. C. Goudswaard, geb. Radder, z. C. A. de Groot, geb. Schrier, z. M. W. Wedts de Swart, geb. Tilroe, z. L. Abra- hamse, geb, Buck, z. L. E. Uilenbroek, geb. Joziasse, d. J. M. C. E. Schouten, geb. Vermeule, z. J. Steutel, geb. Lahr, d. C. Verhagen, geb. Bode, z. T. Cop- poolse, geb. Roos, d. OVERLEDENW. H. Hogestein, 72 j. geh. met M. Raspe, D. Louwerse, 40 j. geh. met A. Janse. J. Goedhart, wed. W. Marinissen, 77 j. J. W. Larooij, 63 j. gehuwd met K. J. Contant. •T' - v.-I-".-- - - - Nierkwalen worden vaak verkeerd be grepen, en bijgevolg worden onnoodig veel last en pijn geleden. Het is de taak der nieren om het bloed te filtreeren, en als zy hierin falen, kunnen urinezuur en andere vergiftige onzuiverheden in het lichaam achterblijven en uw gestel van streek brengen. Daarom is het zoo gevaar lijk om de eerste verschijnselen te ver- waarloozen, zooals urinekwalen, blaas- zwakte (vooral bij kinderen) voortduren de of nu en dan voorkomende rug-en lendepijn, rheumatische aandoeningen, hoofdpijn, duizeligheid en zenuwachtig heid. Deze verschijnselen komen gewoonlijk niet alle tesamen voor, doch als gij twij felt, gebruik dan Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Riskeer niet de ontwikkeling van rheumatiek, ischias, spit, waterzucht, nier- zand of-steen, en andere ernstige nierkwa len. De bestanddeelen, waaruit Foster's Pillen zijn samengesteld, verschaffen aan de nieren juist die hulp, yelke zij noo- dig hebben om haar gezondheid te her stellen en om ze gezond te houden. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gij zeker zpt geen verlegen buiten- landsch goed te ontvangen. Prijs fl 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpiüen Maagpillen Zal? ei Maïzena. Het zekerste en eenvoudigste genees middel tegen galzucht, slechte spijsverte ring en verstopping vindt gij in Foster's Maagpillen. Zij zijn het zacht werkende laxeermiddel, waaraan iedereen nu en dan behoefte heeft. Zij staan de natuur bp, en het gebruik er van wordt geen ge woonte. Prijs per flacon van vjjftig ver- suikerde pillen f 0.65in apotheken en drogistzaken. TE KOOP Adres W. Stevens, Veersche weg S 254r. Gruute Halfjaarlijksche Zomer-Opruiming Verkoophuis Gortstraat 18, Middelburg, f

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1