H. MEYER, GROOTE UITVERKOOP. isie te Huur Reuzen Koopjes. Een pot Jam LIMONADE. Magazijn „De Zwaluw". Te Huur een Kelder, J, GERRITSEN. Gebruikt Orgel D. C. Bouwense DRUKWERK. Pillen éstoelen te huur gevraagd. Personeel gevraagd. Witte Directoir Pantalons in alle maten. Witte en Gekleurde Bad=Handdoeken vanaf 35 ct. en hooger. Bad-Handschoenen. Witte Katoenen Kousen van 1,00 1,20 en 1,35 Witte File d'Ecose van 1,35. Kanten Kragen met en zonder manchet. De stoute streken van BGSFiS en F08F1E, de Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel Bergplaatsje. Electr. Strijkijzers F. J. VANAARTSEN Spanjaardstraat nu zeer GOEDKOOP. Fa LITTOOIJ OLTHOFF, Kinderwagen te koop, een Kinderwagen, Fa M. W. van Aartsen Het beste adres voor ALLE WIJNEN, GEDISTILLEERD. mooi Duivenhok, MaainrstirkHit SiymafdrBrenie H.V. Th G. L SGHÜLTE &Ga. en Firms SGHULTE THIEMR. Gemeubileerde Zitsiaapkamer 40 en 30 Ct. per 5 Kilo. BOLIER, Spuistraat. Burgerhuisje te koop. Merchant-House Markt C 12. HJL Fabrikutra, Haiddarn ADVERTENTIEBLAD Iets HEERLIJKS voor de Boterham I LITTOOIJ Co., Bovenwoning met Bleek, een Kinderwagen. een Kinderwagen. net Meisje Dagdienstbode. Nette Dienstbode Nette Dagdienstbode flinke Dienstbode net Dagmeisje gevraagd, Meisje gevraagd flinke Dienstbode. eene Dienstbode, nette Dienstbode, Meid-Huishoudster Ontvangen voor het aanstaande Zomer-Seizoen LANGE DELFT I 36 MIDDELBURG. KLEEDING magazijn - nieuw england Lange Delft B 147 - Middelburg Korte Burg, Middelburg. Kinderwagens Vouwwagens Kinderstoelen Looprekken Poppenwagens Zand- en Trekwagens Kruiwagens Hobbelpaarden Vliegende Hollanders Autopeds In groote keuze, Kortedelft G 3 en F 25. mm een goed adres VOOR ALLE SOORTEN Eigen slachting zwaar Rundvleesch. H. G. FREDERIKS, Wagenaarstraat. Wijnhandel [- Gedistilleerd M AR K T PRIMA LIMONADESIROPEN Dtr8ellt- TE KOOP. voor 46 cent. t Lange Noordstraat C 34. Neemt proef met onze fijne Citroen per heele flesch 95 cent Frambozen 95 Grenadine 95 Sinaasappel 95 per halve flesch 55 cent. Net Keukenmeisje, 113. Maar dat valt mee, hoor! De leden van de vereeniging „Kwekkerdekwek" zijn niet bang van water. Ze springen eenvoudig stuk voor stuk in de sloot en zwemmen naar den overkant. Maar de plank is niet meer te vinden. 115. Maar baas Ezel weet niet, wat hij be ginnen zal. Hij voelt er niets voor om zoo maar in de sloot te stappen. En er overheen vliegen kan hij ook niet. Hoe moet hij nu weer in zijn dierbare tram komen? 117. Baas Ezel rijdt nu verder zoo hard hij kan. Maar als de vereeniging „Kwekker dekwek,, een halt uur te laat in de feestzaal te Boschkoop komt, is er geen stoel meer bezet. Het publiek is 't wachten moe ge worden enheeft de beenen genomen. 119. 't Lijkt wel een tuinslang, moppert Oerrit. Die slordige werklui laten alles ook zoo maar liggen. Daar kunnen de grootste ongelukken van komen. Maar de werklui zijn onschuldig, want Boefie en Foefie heb ben de slang over de rails gelegd. 114. Gerrit Zwartrok is óók niet voor één gat te vangen. Hij neemt een deftig hupje en vliegt dan over de sloot heen met zijn kost bare pet in zijn handjes. Zijn vrouw heeft het hoofddeksel weer netjes schoongemaakt, weet je. 116. Maar de waardin, juffrouw Zwaan, weet er wel raad op. Zij brengt stuk voor stuk den ezel en de konijntjes op haar rug naar den overkant van de sloot. Zoo komt het heele gezelschap behouden aan wal, maar 't heeft tijd gekost, hoor! 118. Op een mooien zomermorgen is de tram weer op weg naar Boschkoop als baas Ezel, de conducteur, pen voorwerp dwars over de rails ziet liggen. Natuurlijk brengt hij dadelijk de tram tot stilstand en Gerrit wordt uitgezonden ter inspectie. 4» 120. Zie je wel, zegt Gerrit, terwijl hij de straalpijp bekijkt, 't is net als ik ge dacht heb. De tuinman zit natuurlijk in „Het Zwaantje" en zijn gereedschap laat hij rondslingeren, 'tls een mooie boel, zeg ik maar. Wegens te grooten aankoop by opening van onze nieuwe zaak, zullen wjj vanaf heden onzen grooten voorraad goederen, zooalsCostuums, Pantalons, Kinderpakjes, Regenjassen, Hoeden, Petten enz. aan SPOTPRIJZEN OPRUIMEN. Groote collec tie Stroohoeden aan HAL VEN PRIJS Men ver- zuime dus niet onze Etalages te bezichtigen, waar door een ieder als het ware gedwongen wordt, tot koopen. Aanbevelend NIET AAN WEDERVERKOOPERS - Prachtige kast, mooie registers koppeling en kniezwellen voor spotprjjs te koop Levering franco Betaling naar keuze Een Bergplaatsje te huur Bellinkstraat G 164. Adres Rouaausche Kaai 158 ben. Ter overname aangeboden een zoo goed als nieuw 4 LAMPS-RADIOTOESTEL, Luidspreker, Accu enz. Adres A. M. Hofman, L. Noordstr. L 134 VANAF f 4,70 MET GARANTIE LOSSE ELEMENTEN Snoer - Stekkers - Stopcontacten LAAGSTE PRIJZEN ELECTRISCHE DRUKKERIJ MIDDELBURG 7 TT Een goed onderhouden Adres Jacob Catsstraat W 30. TE KOOP in zeer goeden staat. Adres" Langedelft B 116. Versche Runderlappen 65 ct. Gehakt 60 ct. Zuivere Gesmolten Reuzel 60 ct. Vette Varkenslappen 60 ct. Alles per 5 ons. SAMOS vanaf f 1,per flesch. SAMOS prima f 1,20 per flesch. PORTWIJN vanaf f 1,per flesch. BERGERAC f 1,30 en f 1,50 per flesch. Roode Zoete Afrikaansche WIJN f 1,20 per flesch. aan concurreerende prjjzen. Te koop voor f 7,50 een 1 X 0.72 X 1 M. op onderstel. Groen en wit geschilderd. Voorzien van ruiten. Ook genegen te ruilen voor hondenhok. Adres N. Vliss. Weg E 162. Eischt dit Deze vermaarde Pillen hebben de eigenschapde Maagpijn en Slijm weg te nemen en de aanwas van gal te voor komen de bijzondere gunstige werking die zij op de maag uitoefenen, doet de Spijsverteering bevorderen en den eet lust opwekken. Als zuiverings- en pur geermiddel kunnen die pillen niet ge noeg aanbevolen worden, daar zij door hunne zachte werking volstrekt geen on aangenaam gevoel veroorzaken en men in staat blijft zijn gewone bezigheden te verrichten. Verkrijgbaar h 27M ct. het verzegelde loosje met gebruiksaanwijzing, te Mid delburg bij Kiscbt vooral merk „GROüTEM>OR3T". WAOHT U VOOR NAMAAK. TE HUUR. Adres bureau van dit blad. omtrek Korte Noordstraat en een net Inlichtingen Seisbolwerk M 208. Leest het volgende Palm Olive Zeep .17 cent Zwempakken 98 cent. Gummischoenen .75 cent. Gummischoenen 85 cent. Gummischoenen 100 cent. Groote Lakens 175 cent. Kussensloopen 49 cent. Eau de Cologne 90 pCt. 34 cent. Parfumerie Houbigant. d'Orsay Scheerzeep 55 cent. d'Orsay Shampoon 35 cent. d'Orsay Tandpasta 35 cent. De beroemde King Karei Scheermesjes, beter dan alle andere, per dozyn 100 ct. Strandstoelen, Trappen en Tapijten, ENORME KOOPJES. 5 El prima Stof voor een Heerencostuum, 140 breed, alle kleuren, de lap 6 gulden. Vinolia Zeep nu .39 cent. Let op het EENIGST ADRES voor deze artikelen. Naast dhr. HENNING, Middelburg. Voor RECLAME Uwer artikelen In Zeeuwsoh-Vlaanderen Westelijk Deel is het DE AANGEWEZEN COURANT. Oplaag rui» 4206 ex. Verschijnt lederen Woensdag Regelprijs 14 cent. Bij abonnement aanzienlijk rabat! Proefnommer gratis. De Uitgeefster: FIRMA A. J. BRONSWIJK, Oeatburg. merk „Taminiau". Beleefd aanbevelend, TE HUUR Te bevragen Brakstraat O 262. 50 goed onderhouden Adres bureau van dit blad. TE KOOP Adres Dam N.z. 15. TE KOOP Adres Latjjnsehe Schoolstraat D 30. l» II IV voor alle doeleinden geschikt. Adres Segeerstraat H 71. Naaisters, Leerlingen, Borduursters en Strijksters kunnen geplaatst worden Zeeuwsche Confectie Fabriek, Molenwater M 255-56. Gevraagd te Amsterdam tegen 1 Juli in klein Geref. gezin een voor dag en nacht. Inlichtingen te be komen Z. Jansenstraat W 72, vóór 8 uur 's avonds. Mevr. Jacobson, Dam N.z. 15, vraagt een nette gevraagd. Adres Mevr. Richter, (firma de Vos) Lange Burgt C 111. Zoo spoedig mogelijk gevraagd een kunnende koken, in deftig gezin te M'burg. 2e meisje aanwezig. Te bevragen aan Willemsen's Dienstbodenkantoor, Noordweg, Middelburg. gevraagd. Aanbiedingen na 7 uur nam., Mevr. De Paauw, Heerengracht 17. Gevraagd een voor dag of voor dag en nacht. Zich aan te melden 's avonds na half acht, Mevr. Rivière, Kortedelft G 20. In eenvoudig gezin niet beneden de 16 jaar. Adres bureau van dit blad. voor de morgenuren, leeftijd pl.m. 16 jaar. Spoedig in dienst te treden. Aan te melden Donderdag van 7—8 uur, Mevr. Zandstra, Rouaausche Kade 137. Gevraagd een Zich aan te melden Donderdag of Zater dagavond na 8 uur. Adres Mevr. Alewjjnse, Londensche Kade H 51. Gevraagd te Den Haag in gezin met 3 kinderen (waarvoor Kinderjuffrouw) f 30.per maand plus wasch. Inlichtingen worden verstrekt door Mevrouw Dujjts, Noordweg R 28. Gevraagd een kunnende koken. Aanmelding 's avonds na 7 uur. Adres bureau van dit blad. gevraagd. P.G. tusschen de 30 en 45 jaar, b\j alleenwonend persoon. Brieven met inlichtingen te zenden onder motto „Huishoudster", bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4