Tricot Goederen. Fa. H. L. HENDRIKSE. ZEELANDIA ZEEPPOEDER Dus goedkoop is duurkoop! F. Parol bij Huiduitslag en Huidverwonding 0PF0KV0E R voor Kuikens. S. BOOGERD. Middelburg. w. p. Best en Goedkoop. Santa Maura DEK. 12 IYSTELLIWIJN. Karpetten. Huismoeders denkt U er aan Niet het GOEDKOOPSTE maar het BESTE moet U op letten. Noiknaan Meer dan de helft 11C1! t 3D Gei Roode en Witte Asterplanten Hetli en Mmki niEM-VlSmmi D. C. Bouwense Race-Rijwiel Lingerie's. Zie in onze Etalages In Land, Stad, Oorn en Woning VerkoopdepStLANSEDELFT A 90-91 Denevers Frères, Je beste adres L. H. TOUWSLAGER. „VITAMIN", De beste twal FHette kost 16 cent per pakje, mm allerbeste Kindervoedsel Onze prima stemmen de grootste fijnproever tevreden. 90 ct. en f 1,10 per flesch. Asterplanten te koop 1111 f 1,00 per flesch. Markt. Denevers Frères, pïsprtgerflg Wijnen, Lijsten voor Foto's, Diploma's, Platen enz. a f 0,75 p. heele flesch Firma J. A. PIETERS, .cMise Huidzeep Denevers Frères, Versche Borstplaat D. van der Made. Zuivere Was met Terpentijn. 2 groote doozen voor 25 ct. Korte Delft G 3. Alewijüse's ZaeowscbB Roggelem Goedkooper dan ieder ander adres. GRAVENSTRAAT - MIDDELBURG. AGENTEN VOOR WALCHEREN: h Contant en In Huur. MIDDELBURG. MUNHARDT'S Hoofdpijntabieüen werken terstond. Glazen Buisje 60d. Bij Apoth.en Drogisten Autogenisch-Lasschen en Snijden, Wijngaardstr. L158, M'burg. Nieuwe Holl. Maatjesharing 7 cent per stuk. Ingemaakte Haring 7 Zalm Bokking 12 Holl. Bokking 5 voor 25 cent Gerookte Paling 25,40 en 45 ct. p. ons maar heeft een gegarandeerd vetgehalte van 36-40 pCt. Er is v e e I goedkoopere Zeeppoeder en die heeft een veel lager VETGEHALTE De meeste maar 30 pCt. Huismoeders vraagt uwen winkelier de echte Zeelandla Zeeppoeder en U weet wat U krijgt. Volle waarde voor uw geld. Huismoeders, indien uw winkelior ze niet heeft, schrijf ons even aan en we vergoeden U porto en wijzen U een adres in uw buurt. Voor winkeliers verkrijgbaar aan fabrieksprijzen bij Onze Reiziger komt U gaarne geregeld bezoeken. T - j i -T Neemt proef met het bekende OPFOKVOER van Voederkosten zeer gering, hoogstens f 0,12 par kuiken tot op een leeftijd van drie weken. Voor groote kwantums speciale prijzen. Ook met het OCHTENDVOER worden verrassende uitkomsten verkregen. Neemt ook daarmede een proef. Brengt en houdt lichaam en zenuwen in de beste conditie's, vanaf f 2 per flacon. Bij Apothekers en Drogisten Molenaar's Kindermeel geen beter voeding en lekkernij. Overal verkrijgbaar. Bereid uit Suiker en Vruchten. TROEBELE 1 cent per stuk. Zeer geneeskrachtige Wijn. van de Firma v.h. v. d. Berg, Witte Port f 1.-- per flesoh. Roede Port 1.-- A. W. DERT. Gevraagd 12 M* Dat wij in onze Wijnzaak uit sluitend prima waar verkoopen en zeer concurreerend zijn, is bekend, maar thans kan ik U wat NIEUWS, GOED en GOEDKOOP leveren, namelijk (zoete Grieksche Wijn, zoo juist geïmporteerd) Viasmarkt K 150 - Middelburg. Speen- en halfwas Konijnen te koop. Ook een witte Ram. Nog puike Westkapelsche Aardappelen Bode JANSE, Het beste adres voor het opdoen van Is BREE E 215. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Room-Nougat. RUMB00NEN 8 cent per stuk. STERKE KUIKENS KRACHTIGE KIPPEN OPFÖKVÖEDER w Indien U dit artikel nog niet ge bruikt, raden wij U aan dit nog heden te doen. Alleen bij Te koop een zoo goed als nieuw en eenige gebruikte Dames Rijwielen. Gebruikt voor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende contröle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. 6. VAN DER HARST. Heereu-Pantalons 98 ct., 1.29, 1.39, 1.85. Heeren-Borstrokken 98 ct., 1.29, 1.39, 1.85. Damestailles 29, 39, 47, 59, 98 ct. Meisjes-Borstrokken 29, 34, 39, 44, 49 ct. Jongenspantalons Meisjespantalons 44, 49, 54, 59, 64 ct. Dameshemden 64, 79, 98, 1.29. Damespantalons 64, 79, 98, 1.29. LAKENS. 1.39, 1.69, 1.98, 2.19. S L O O P E N. 49, 59, 69, 79 cent. Dames-Com biné's 1.19, 1.75, 2.59. Dames Nachthemden 1.59, 1.98, 2.75. TAFELLAKENS 75, 98, 1.20, 1.75. SERVETTEN 32. 45, 55, 75 cent. 2 X 3 f 3.95, f 1.50. I 3 X 1 f 8.50, f 11.50. 2V» X 3'/2 f 6.95, f 8.50. 3Vs X 4V9 f 12.95, f 14.75. Matten, Loopers, Tafelkleeden, Stoffen, Mutsen, Handschoenen, Vitrage, Kleedjes, Etamine, Kousen, Sokken, Boorden, Dasjes, Overhemden, Corsetten, Badmutsen, Bretelles, Sokhouders, enz. Middelburg Vlissingen Veere Gapinge H. F. Slootman, Lange Geere K 238. A. Jansens Zoon, Palingstraat. Gebrs. Sturm. W. Kesteloo. N. St. Joosland J. Joose. Ritthem Koudekerke J. J. van Horssen. J. L. v. d. Velde. Zoutelande Meliskerke Westkapelle Aagtekerke Domburg Grjjpskerke Oostkapelle Serooskerke P. Lejjnse. A. Spruyt. Gebr. Westerbeke. P. Faasse. J. Passenier. D. Everaers. S. Wisse. P. Willeboordse. Geïmporteerd uit Normandië. Verkrijgbaar zoet en droog, iets fijns, gezond en GOEDKOOP. Ook aanbe volen door H.H. Doctoren als genees krachtige Wijn, tegen jicht, rheumatiek, aderverkalking en constipatie. Vervangt alle beste Wijnen en Medicijnen. Per flesch slechts fl 1, Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. voor het is en blijft Beleefd aanbevelend NOORDSTRAAT C 33. Adres Korte Geere K 362. Tijdelijke aanbieding. dubbel breed, f 1,35 per el. Meubelhandel P. J. JONGEPIER, Veersche Singel Middelburg VET SPEK 80 CENT VET GEROOKT SPEK f 1.00 EIGEN GESM. RUNDVET 60 CENT alles per Kilo. H. F. MINK, Brakstraat O 262. - -r - van Nederland's babies wordt mollig en flink van Molenaar's Kindermeel. Alleen door onbekendheid met de voor treffelijke eigenschappen van onthouden de overige moeders hare babies het voordeel van dit Vraagt gratis brochure aan P. MOLENAAR Co., WESTZAAN. Toren-Maizena en Pudding Adres 't Zand D 88. Geïmporteerd uit Frankrijk. Aanbevolen door H.H. Doctoren voor ZIEKEN en HERSTELLENDEN. Speciaal geschikt voor ZENUWZIEK TEN en HARTKWALEN. Vervangt alle beste MEDICIJNEN. Per flesch fl,75. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. Geen feestpartij slaagt goed, dan wanneer men voorzien is van NOORDPOORTPLEIN M 1. Gegarandeerd dus geen Kunst- en Inlandsche Wijnen. vl ^mOS la— j, MONSTER GRATIS. Aanbevelend, Goedkoops aanbieding van Meubelhandel P. J. JONGEPIER, Veersche Singel Middelburg. Adres Kuiperspoort G 150. TE KOOP en andere planten. Adres Clement, 't Zand D 177. Adres A. J. H. de Zeeuw, L. Geere K 239. te koop. Billijke prijs. p.a. Van Aartsen, Blikslager, Pottenmarkt De beroemde D.D.D. zeep heeft een ver zachtende werking in alle gevallen van huidziekten. Deze zeep, tegelijk gebruikt met de D D.D. oplossing, geeft verlichting aan lijders van exzeem, ringworm, zeere plekken,- jeukende uitslag of eenige andere vorm van huidziekte. D.D.D. zeep per stuk f. 1.. D.D.D. oplossing in fl. van f. 0.76 en f. 2 60 bij alle apoth. en drog. Deze zoete Fransche Natuurwijn is IETS NIEUWS, IETS FIJNS en GOED KOOP. (Beter dan de vele aangeboden Kunst wijnen Prijs per flesch slechts fl.25. Alleen verkrijgbaar by de Importeurs MIDDELBURG. daardoor eerder en dan veel eieren, nedaar het resultaat van het voederen Uwe; kuikens met VRAAGT HET UW -WINKE-LIË-U--^ Adres Rijwielhandel Overveldlaan 58, b.d. Tramsingel.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3