UIERZALF SANGUINOSE. SWAN - WATERMAN - ONOTO. prima üienwe MIJN SIGAREN M is een reserve. DMt pen Kunslwijnen FIRMA F. B. DEN BOER. I. RICHTER, van aiie goederen, rrjzteamê uormen krachtige kinderen ni Q Tl O Zomer Kinderjurken 69 ct. Heeren Broeken 98 ct. Kruippakjes 69 ct. Kinderkousen 14 ct. Schiller Hemden 119 ct. Dameskousen 25 ct. Jongens Blouses 98 ct. Heerensokken 19 ct. Kinder Directoirs 26 cl Karpetten 3 x 4 725 ct. Kinder Onderjurken 69 ct. Heeren Overhemden 169 ct. HeerenBorstrokken 98 ct. Allovers en Vitrage 11 ct. Kaas, eet Kaas. „VITAMIN", CADENA SIGAREN A. LOOTEN, F. A. DE JONGE, LOUIS DO BB ELM AN N Koopt steeds een GOEDE VULPENHOUDER waarvan U jaren pleizier heeft. Aanbevolen merken „VITAMIN", ^ijnhardts A. LOOTEN, Yandcn hongerdood gered HENGELSPORT-ARTIKELEN J. J. COZIJN, Deifevers Frères, Krommeweele, Middelburg tri f ft S3 0 Oouda Kaas 22, 18, 15, 12 en 10 cent per ons Leidsche Kaas 18,15 en 10 ct. p. ons Edammer 15, 12 en 10 Brood Kaas met en zonder komijn 16 cent per ons Room Kaasjes met en zonder komijn 15 cent per ons. JA!!! -noZjCnaJ'f gevaar weerbezworen! "taaiviscfi zwom verJeceenlcrul inz'nsfaarfj ROTTER DAM Vervolg in eerstvolgend nummer. Nieuwe Aardappelen zijn er. KAAS- EN VISCHHANDEL -axeerta bietten Lange Delft A 93 - Telefoon 6. zijn velen In den oorlogstijd, die gouden sieraden bezaten v.h. S. DE VOS, BURG C 111. Dames- en Heerenrijwielen H.H. Hengelsportliefhebbers UW ADRES voor alle mogelijke soorten IS BIJ prima q u a I i t e 11, w.o. alle soorten ®n maten van Wollen, Satijnen, Chitsen en Katoenen Dekens, Paarde- dekens, Fiets- en andere Jekkers, Jassen,^Broeken (fantasie, manchester Ie soort, bukskin blauwe), Gras- linnen, Elsasser linnen voor Lakens, Flanellen, Jaeger en Tricot Ondergoederen, stellen Beddegoed, Kapok Matrassen, Laken, Dril, Knoopen, Garens, Kleedjes enz. enz. te beginnen in de week vanaf 7 JUNI a.s. en zoo noodig volgende week. Gesloten tusschen 12 en half twee. w/' r-, 1M erj'lï m. De Bloedgebreken. Purgeer en Bloedzuiverende pillen van H. VAN AKEN, Apotheker-Specialist fe Selzaete, België. SCHULTE EN THIEME, Postbus 55, Middelburg. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. O H uj O O O ÜO Reclamedag Verkoophuis Gortstraat 18, NOORDSTRAAT C 33. Voorkomen is beter dan genezen. Behandel dus de spenen van Uw melkvee met OKKINGA'S het sedert tientallen jaren alom bekende middel tegen harde en ontstoken uiers. In busjes van fÖ.5ö en f 1.- Bij Drogisten en Winkeliers. Te Middelburg bij Paul van Slujjs Co. er zijn geen betere in prijzen vanaf 6 tot 25 cent. SIGARENMAGAZIJN Lange Delft A 93 Telefoon 6. Natuurboter is niet te vervangen. zijn uitsluitend met Natuurboter bereid. en Banketbakkerij. Middelburg. Luxe Brood' Balans Voarradig zwarte katoenen vrouwen Kousen en -voeten, zwarte mans Werk kielen, blauw keper Werkkielen en Jassen, nog eenige Witte Zakdoekjes met breede zoom, wit Haakgaren, bollen zwart Brei katoen, enz. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. H ENNlG dan gaf Jen moeJ iocfi me! spoedig verloren, Jreep naar z'n pafj'e-zorgvulJig oewaarJL Bjj bleekzucht, bloedarmoede, zenuwzwakte, is meestal het gan- scbe gestel lijdende. Storing in de spijsverteering, gebrek aan eetlust een vale kleureen onzuivere teintdat zijn alle teekenen dat de sappen bedorven zijnen bet bloed niet is wat het wezen moet. In al zulke toestanden is de Sangninose „het" middel dat u helpt. Bij gebrek aan eetlustbjj slapeloosheidgebrek aan krachtgedu rige vermoeidheid. Neem de SANGUINOSEzjj bevat de voedingszouten uit de plantenwereld in een vorm die gemakkelijk in het bloed wordt opge nomen. Zij vermeerdert de roode bloedlichaampjesmaakt uw bloed weer gezond en rijk, en geeft aan uw lichaam binnenkort dat gevoel van opgewektheid dat bjj eene volmaakte gezondheid behoort. WACHT U VOOR NAMAAK. SANGUINOSE kost per flacon f2,6 fl. f 11,12 fl. f21, Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Middelburg bij N.V. v.h. C. A SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. Indien U deze met Zoutevisch wilt eten, neemt dan eens proef met onze Zonder graat Met graat KIBBELING NOORDSTRAAT C 33. 50 cent per pond. 35 20 werken bij onregelmatigen m stoelgang zonder kramp of pijn. Per Doos 60 cent Bij Apoth en Drogisten THOMAS DALE12 cent CONSUL10 cent •JUWEELTJES8 cent JUMBO 6 cent geven tevreden klanten omdat het subliemen Sigaren zjjn en geschikte prijzen. SIGARENMAGAZIJN Bij de maat is te bekomen beste kwa liteit Eau de Cologne en Odeur, ook per flacon. Vraagt de allerbeste Eau de Co logne Imperiale, alleen in flacon. Vraagt de echte Karnemelkzeep „Het Melkmeisje" Klaverblad Haarlem No. 340, scherp con- curreerende prijs. Vraagt mijn goede iwaliteit Scheerzeep 10 cent en Toiletzeep No. 363. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. Steeds voorradig prima 2e bands voor spotprijs. Rijwielhandel Lange Singelstraat. Volkswarenhuis - Vliss. straat K 56. maar koopt de ZOETE MISSIE-WIJN uit de wijnbergen van het klooster der WITTE PATERS van ALGIERS. Ge heel ZUIVERE NATUURWIJN, per flesch f 1.30. Alleen verkrijgbaar voor Zeeland Wijn-Importeurs Middelburg. Wegeis liquidatie der zaak bij W. A. DERI JCKE Sr. TOTALE UITVERKOOP Ï'O#l t *■- ~rl V/, .tik /I - ,~üi' */e. FABRiKANTE; N.V. KOOPMANS' MEELFABRIEKEN-LEEUWARDEN Do puistjes, steenpuistjes, huidziekten, roode puistjes, ekzema enz. wijzen aan dat bet bloed bedorven is, dat het slechte vochten, giften bevat. De bloedvergiftiging wordt veroorzaakt door de verstopping, die het bloed bederft door de aanraking met de opeengestapelde verrottende bestanddeelen in de ingewanden. Om aan het bloed zijn kracht terug te schenken, moet men en de verstopping genezen en het bloed zuive ren, daarom gebruikt men regelmatig de Verkrijgbaar bij apotheken en drogisten in doosjes van 60 cent. Eiscbt rond ieder doosje de handteekening H. VAN AKEN. Hoofddepot voor Holland htopM Bosarflstraai D Si Middelhnrg. u.: co O O O 1?^- (8 JD C8 <3 «3 Q. O

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2