nieuw engeland, Een Wagonlading Goederen TRANSVALIA RIJWIELEN. Fa 1 ff. t. H. MEYER, Dames Japonnen en Kinderjurken 8 Rijwielen te koop. F M. VAN bOO, Naliooalt Boter en Eieren pvraagd, PAKHUIS Ra ce« Rij w iel longen Flinke Dienstbode J. «I. COZIJN Volkswarenhuis MODEL POPULAIR. f 76,- f 81,- 5JH D. C. Bouwense GEVRAAGD Personeel gevraagd. Vlissingsche straat K 56 - Middelburg. C. L. JONGEPIER, - Langeviele. Kortedelft hoek Bellinkstraat. Lange Delft I 36 - Middelburg. Prachtige keuze in in alle moderne kleuren. Zeer voordeelig. Hoe bescherm en bewaar ik mijn Bont- kleeding afdoende tegen mot? Wel heel eenvoudig. MANAHAN'S Ij Eenige goedkoope gebruikte Heeren- en Dames- MIJNHARDT'S TABLETTEN IDWaE P10- El QBLM1DEL, Een als nieuw Damesrijwiei 135,--. DE WINKEL in de nieuwste modellen. uu Woning te huur Te koop sterke Werkmansiiets De eerste keer De tweede keer ADVOCAAT Kleermakers-Trapnaaimachine, Wij gaan fabriceeren Ui 2 gebruikte Heerenfietsen. Kinderwagen en Box. Solide Kinderwagen en mooie Oud-Holiandsche Wieg. Te koop prima Mandoline, Kinderwagens, Achterkamer met Zolder, 4-iamps Radio Ontvangtoestel een ruime Werkmanswoning met Tuin in Middelburg. Nette Loopjongen Een nette Jongen Bakkersknecht, Nette werkvrouw Nette Werkvrouw gevraagd. flinke Dienstbode Meisje gevraagd Flink Meisje Voor soliede, degelijke en goed* koope Kleeding gaat men naar Magazijn Langedelft 147, Middelburg. Voor soliede personen ook op gemakkelijke Aanbevelend, J. GERRITZEfl. wordt voor belachelijke prijzen opgeruimd, wegens de enorme daling der franken. CONFECTIE STUKGOEDEREN LINGERIE SCHOENWERK GALANTERIEËN P.S. Geen Cadeaux, geen zichtzendingen en ook geen costuums in de prijzen van f 6,-, f 7,- toft f 12,50. HEEREN RIJWIEL compleet met Vrijwiel Gesloten Kast en Transvalia-Banden DAMES RIJWIEL in dito uitvoering Agent voor Middelburg Sarnos Wijn vanaf f 1,-- p. fiesch Samos prima 1,201> Roode Zoete Spaansche Wijn f 1,- per fiesch Roode Zoete Afrikaansche Wijn f 1,20 per fiesch Portwijn vanaf f 1,-- per Liter Alle Wijnen concurreerende prijzen. Limonade-Siropen, verschillende smaken, prima kwaliteit, lage prijzen. Op te ruimen aan spotprijs t „Het Huis met de Roode Pilaren" (Schuin over de Nieuwstraat). Van heden af J. PIETERSE, Kapoenstraat. Te koop Dames Rijwiel f 10 en groot Hobbelpaard. trakteert de heele familie Vanaf heden tot en met Zaterdag 22 Mei een ons heerlijke KOEKJES (Zandringen) cadeau. een pakje DELICATESSE-PUDDING cadeau. Eenige gebruikte ORGELS vanaf 80 gulden. Nieuwe ORGELS vanaf 150 gulden. Prima gekookte Ham 28 en 22 cent per ons. Tongenworst 18 cent Boterhamworst 15 Haagsche Leverworst 9 ct. Prima soorten KAAS vanaf 10 cent per ons. Korte Gortstraat. Korte Noordstraat. Uit de hand te koop fn. c/(-. i4Cv< Af. JW/V7,1 zoowel Kip- als Eendeieren. Liefst geregeld elke week. daarom algeheele Uitver koop wegens OPHEFFING DER ZAAK. Op alle artikelen geven wij de GROOTST mogelijke korting. EXTRA KOOPJES. Groote voorraad de allernieuwste modellen, NU ZEER LAGEN PRIJS. K. Delft G 3 en F 25. VOOR DE SCHOONMAAK Vloerzeilen, Tapis Beige Karpetten, Vitrage en Overgordijnstoffen. Bellingplein, geschikt voor Timmer man- of Schilderswerkplaats, ruime zolder, eJectrisch licht. Te koop een zoo goed als nieuw en eenige gebruikte Dames Rijwielen. TE HUUR botaiingscondiiiën. fed Heeren Postuums, de beste soorteu, voor f 15,f 17,50, f20,enz. Jonge heeren Postuums voor f 3,95, f 4,25, f 5,50 enz. Heeren Fantasie Broeken f 1,09, f 1,75, f 2,25, f 2,50, enz. Manchester Broeken f 2,55, f 2,95, f 3,50 enz. Moleskin Broeken f 2,39, f 2,56, f 3,00 enz. Keper Broeken en Jassen f 1,45, f' 1,75 f 1,95, f2,25 enz. Simson Broeken en Jassen f4,00, f 4,50. Overhemden f 0,78, f 0,99, f 1,25 enz. Sporthenden f 1,25, f 1,39 enz. enz. Landhuisstof van 69 ct. voor 35 ct. per el. Sportflanel, 20 soorten, 25 ct. per el. Bonte 25 ct. per el. Zyden Crêpe voor Japonnen 90 cM. breed van f 1,26 voor f 0,49 per el. Dames Hemden 59 ct. Dames Pantalons 59 ct. Combines 85 ct. 95 ct. en f 1,25. Directoirs 25 ct. 29 ct. 35 ct. enz. .Linnen Damesschoenen opruiming f 1,25. Prima Leeren schoenen f 2,95, 3,25, f 3,75, f 4,50 enz. .de nieuwste modellen f 5,00, f 5,50, f 6,00 enz. met Fransche Cuba hakken f 7,00 enz. HEERENSCHOENEN Molières f 4,00, f 4,50, f 5,95, f 6,50 enz. Ook de nieuwste Fransche mo dellen in Hakleder. Box Heeren Pantoffels f 3,50. Dames Pantoffels 49 ct. 75 et. f 1,25. Leder voor schoenmakers en zelfreparateurs voor spotprijzen. Pypen 19 et. 25 ct. 39 ct. 49 ct. Sokhouders 19 ct. 29 ct. 39 ct. en nog meer dan 1000 verschillende andere artikelen. WIJNHANDEL - GEDISTILLEERD MARKT C 2. i i> a 1|30 I, f. een party Linoleum-Vloerzeil, enkele Ameublementen, Mahonie-Linnenkast, geschilderde Kast, klein Ladekastje, als nieuw zwaar zuiver Veerenbed met Peluw, moderne Ruststoel, Mahonie Canapé, enz. Adres 2de-hands Meubelhandel, Dagelyks te ontbieden voor alle Oprui mingen vau Meubelen enz. d tarine MGfiHMENT R Ar. Koopt een daarvoor speciaal bereide zak Het is een Amerikaansche vinding. Uw geheele bontmantel, jas of jekker wordt in die speciaal bereide zak opgeborgen, welke voor de mot hermetisch wordt afgesloten. Mocht Uw bontwerk reeds door den mot zyn aangetast, dan zal dit insect, wanneer het kleedingstuk in zulk een zak is opge borgen, onherroepelijk den dood vinden. Zelfs indringen van stof in de zak is volkomen uitgesloten. Motzakken zyn verkrijgbaar in de Adres FONGERS, Langedelft. vette Runderlappen f 0.70, magere Run derlappen f 0.80, Varkenslappen f0.80, Varkenscarbonade f 0.70, Varkensworst f0.70, vet Spek f0.45, Rookworst f 0.70. Alles per pond. Adres bureau vau dit blad. Hoofdpijn 60 ct Zenuw 75 ct Laxeer 60 ct Maag 75 ct Staal 90 ct Bij Apoth. en Drogüten VERLOREN een ZILVEREN BROCHE. Terug te bezorgen by W. Hozee, Been houwerssingel K 78. By aankoop van een POND KOFFIE of een HALF POND THEE By aankoop van een POND A.H. MARGARINE of MELANGE ONZE PRIJZEN ZIJN KOFFIE per pond 80, 100, 110, 120, 130 THEE l/s 75, 80, 87"s, 102t/j MARGARINE 40, 50, 60 EXTRA FIJNE MELANGE per pond 75 ZIE ONZE ETALAGE. R. No. 218. 92 WINKELS DOOR GEHEEL NfcDBftlAN ÜATUMSTEMPELS, HANDTEEKENING- STEMPELS, NUMMERSTEMPELS, nORLOGESTEMPELS, NIKKELEN ZAK- DOOZEN MET STEMPEL, LAKSTEMPELS, DOOSJE MET ZES KANTOORSTEMPELS, STEMPELCIJFERS IN VERSCHILLENDE GROOTTEN, ALPHABETS IN VERSCHIL LENDE GROOTTEN, GEEMAILLEERDE NAAMPLATEN WORDEN SPOEDIG EN GOEDKOOP DOOR ONS GELEVERD. LITTOOIJ OLTHOFF, SPANJAARDSTRAAT - MIDDELBURG Levering franco. Betaling naar keuze. KORTE BURG MIDDELBURG- Adres Gravenstraat I 314. 20 Kisten (groot en klein), eenige Plan ken, Latten, Palen, Deuren, Konijnen hokken w.o. een van 3 Meter 25 c.M. lang, 3 Petroleumlampen, zoo goed als nieuwe Velo-Waschmachine, Houweelen, Spade, Zaag, Tuinnetten, IJsbak, Schommel, Spekkuip, Lijsten, gegoten ronde Kachel, Franklin, een paar Stoelen, Banken, Tafel met 2 schragen, Moesmolen, Wieg, Kin derstoel, Slypsteentje met bak, Puntdraad, nieuw Paardenleidsel, eenige kleine Baai- zakken, Rieten schuttingen, enz. enz. Al les aanw. in een schuur by de Noordweg Te bevr. by Willemsen, Noordweg R 47. P.S. Uitsluitend, Woensdag, Donder dag en uiterlyk Vrijdagmorgen. voor klein gezin. Adres Pottenbakkerssingel Q 55. voor f 10,met Torpedo naaf te zien vanaf Donderdagavond. Adres Korte Geere K 358b. moet U het probeeren weet U het zeker dat IS. De zuivere grondstoffen, versche ei dooiers, fijne Brandewijn, machinale be reiding, geven de zeer fijne smaak en geur en de prijs voor dit fijn product is zeer laag gesteld. Aanbevelend. Wegens sterfgeval te koop prima werkend merk .Singer". Adres Korte Geere K 353b. Adres voorbeen A. P. M. van den Berg, Noordpoortstraat, recht over het Gast huis, Middelburg. TE KOOP Adres Heerengracht M 25. TE KOOP Adres Rozenstraat 233. TE KOOP: Adres de Muynck, St. Janstraat I 57. mooi vol van toon met lederen zak, (beu gelsluiting) heeft gekost f 32.nu voor f 10.—. Adres Spanjaardstr. E 85 (boven). voordeelige aanbieding van MEUBELHANDEL P. J. JONGEPIER, Veersche Singel Middelburg. TE HUUR in de Schuitvlotstraat voor Juffrouw-alleen, a f 1 25 per week. Adres L. Janse, hoek Hofplein. TE HUUR. Te bevragen Kortedelft G 10. TE KOOP een volledig met alle toebehooren. Adres Boekhandel Baurdoux. Adres Rijwielhandel Overveldlaan 58, b.d. Tramsingel. Adres Noordpoortstraat M 5. van ongeveer 15 jaar voor het Filiaal der Zeeuwsche Glas- en Verffabriek. Zich te vervoegen Lange Burg C 94, a.s. Donderdag tusschen twaalf en half twee. Tegen 1 Juni een gevraagd, goed kunnende fietsen. Adres J. Ph. Salomé, (v.h. Adriaanse) Langeviele K 391, Middelburg. gevraagd. Adres R. A. Bastiaanse, Langeviele. een nette Loopjongen 1416 jaar. Zich persoonlijk aan te melden Zeeuw sche Confectie Fabriek, Molenwater M 255-256. Terstond gevraagd een flinke intern, by weduwe op een dorp, zelf standig kunnende werken. Adres A. J. van Boven, Pottenmarkt K 413, Middelburg. Naaisters, Leerlingen, Borduursters en Strijksters kunnen geplaatst worden Zeeuwsche Confectie Fabriek, Molenwater M 255-56. gevraagd. Adres Wagenaarstraat D 82. Adres Lan'ge Gortstraat 837. Gevraagd 1 Juni te Amsterdam, in klein docters gezin, een hulp van tweede meisje. Hoog loon. Zich aan te melden Mevr. Alberge Rouaansehe Kaai G 139 op Donderdag avond tusschen 7 en 9 uur. gevraagd. Adres Tammeling, Spanjaardstraat. voor de morgenuren. Zondags vry. Adres Mej. Wed. Dronliers, Langedelft H 8boven. niet beneden de 14jaar, gevraagd. Adre9 Noordbolwerk M 235.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4