J. VADER, Schnitvlotstraat, is het goede adres voor allerfijnste „DE A B D IJ allerfijnste „DE ABDIJ" l/ESTA NaBimacfiines e PinManliMing. Firma M. V. Hilfiernisse, OKKINGA'S UIERZALF De Abdij De Jonge's Boterbiesjes en Botersprits P. den Hollander. Opfnluchtmeeting CORNs HENNING, Onze Ateliers zijn de 3 Pinksterdagen geopend. HENNING's Fotohandel. allerfijnste De Abdij betoogers tooi Plaatselijke Keuze SIGAREN, DECKER'S MiiiiacMnehailB], D. C. Bouwense SPRUTOL Goudswaard, OEDER, TOREN-MAIZENA De Abdij" Atelier van Goud- en Zilverwerk SWAN - WATERMAN -pNOTO. FIRMA F. B. DEN BOER. Coöp. De Broederband FEESTDAGEN. een Flesch Heerlijke Wijn CADEAU J. Tammeling, Spanjaardstraat allerfijnste „DE ABDIJ" ATELIERS VOOR MODERNE FOTOGRAFIE C. KLERCQ, Gravenstraat. Ontvangen een prachtpartij Bij MALGO, Segeerstraat H 74 zijn prima van afwerking en billijk in prijs. Zuivere Was met Terpentijn. 2 groote doozen voor 25 ct. Korte Delft 6 3. sproeten F. A. DE JONGE, gezondheid welvaren (fccwL Molenaar's Kindermeel Ook aan mijn kar „DE ABDII" Neemt eens proef. „VITAMIN", MIDDELBURG, Markt C 14. VLISSINGEN, Badhuisstraat 63. HET ADRES voor den AMATEUR FOTOGRAAF. UNIII0M WEZEPOEL, Wagenplein. Dat is Uw adres voor „VITAMIN", A. P. BOSSCHAART, Goud- en Zilversmid. Koopt steeds een GOEDE VULPENHOUDER waarvan U jaren pleizier heeft. Aanbevolen merken tmk- LOUIS DOBBELMANfl, Middelburg, Gravenstraat 252, Vlissingen, Bellamypark 28, AMSTSBDAISGHE B0TMA1EL. prima kwaliteit handwerk, voor slechts f 2.75, per kist van 100 stuks. Giststraat - Middelburg. De drie flesschen samen ad f 1.85. ad fl.- per flesoh. Gortstraat K 9-10, Middelburg. Indien U dit artikel nog niet ge bruikt, raden wij U aan dit nog heden te doen. Alleen bij Segeersslngel Natuurboter is niet te vervangen. zijn uitsluitend met Natuurboter bereid. Luxe Brood- en Banketbakkerij. Balans, Middelburg. Uw leven willen geven Meestal voldoende mag In de keuken niet ontbreken bij het bereiden van Uw gereohten. Denkt om de torens. Vraagt Uw winkelier. Gouda-, Leidsche- en Edammerkaas. Brood- en Roomkaasjes. Edammers vanaf f 1,60 per heele bol. KAAS- EN VISCHHANDEL HEDENAVOND 8 UUR op 't MOLENWATER met Zangkoor. Bij ongunstig weer in „Mercurius". Aardige Kinderopnamen. Mooie Bruidsfoto's. Speciale prijzen voor Groepen en Vereeniglngen. Dagelijks overal te ontbieden. KODAK-, AGFA-, GEVAERT PRODUCTEN. Ontwikkelen en Afdrukken. Groote sorteering FOTO-TOESTELLEN. Onderricht gratis. de UNION RIJWIELEN Huismoeders AGENTEN VOOR WALCHEREN: Maatjesharing fijnste kw. 12 ct. p. stuk Ingemaakte Haring J cent per stuk Zoutevisch 50, 35 en 20 ct. p. pond Scharren, Bokking, Stokvisch in verschillende prijzen. KAAS- EN VISCHHANDEL Met de Feestdagen St. Janstraat 1^48, Middelburg, Ondergeteekende bericht, datjhij heeft geopend een atelier tot het VERVAARDIGEN en REPAREEREN van Goud- en Zilverwerk. Ui tan Je zeereis Dracnr nieuwe gevaren, WoeJende golven,eénslorm,een orkaan. Dagen ang noodweer,Lef wou nief Uc ïr Jan dacit",nou gaan we Leslisl naar Je maan aren. ROTTERDAM. Langevlele heeft Stijfselweg steeds versch voorradig Denkt U er aan HuismoedersAllerfijnste DE ABDIJ hoeft door den grooten omzet niet op te slaan, dus het Is Uw voordeel ze te gebruiken. De trein naar Den Haag 2e Pinksterdag voor de gaat 7.22, terug 8.39. leder kan deelnemen a f 5,50. Zich op te geven L. BUR6 C 109. WIJN Dinsdag 18 Mel tot en met Zaterdag 22 Mei a.s. onze bekende Cadeaubonnen. WIJN WIJN Huismoeder, let U op kwaliteit of alleen op groote cadeaux? Als U op kwaliteit ook nog let moeten we juist U hebben met deze advertentie. Wy garandeeren U dat de beste kwaliteit heeft en de grootste voedingswaarde. Probeer U zelf eens Ze is steeds versch te krijgen by 1 flesch ZOETE WITTE PORT. 1 flesch ZOETE WITTE SAMOS-WIJN. 1 flesch ZOETE ROODE WIJN. Ledige flesschen ad 5 Cts. retour. FRAMBOZEN, CITROEN, PERSICO, ANNISETTE, LIKEUREN, Hoe gaver de uiers, hoe meer melk. Hebt daarom bij het melken altijd een busje bij de hand, om dit van ouds bekende middel bij,het eerste teeken van harde of ontstoken uiers toe te passen. In busjes van f 0.50 en f 1.» Bij Drogistenen Winkeliers. 2 B Te Middelburg by Paul van Slugs'Co. 1 verdwijnen spoedig dooreen pot 1™ Bij Alle Drogisten heeft allerfijnste ook op zijn kar iedereD' dag versch. Huismoeders, altyd versch dat is de hoofdeisch v.oor de goede smaak Ze kost 321/, cent p6r half pond met bon Denkt U er eens aan U zoudt voor de en het van Uw kleine schat. echter is het Uw kindje te voeden met g/Oj@F)Q(2r*% volgens aanwijzing op de verpakking. Vraag gratis brochure aan P. MOLENAAR Co., WESTZAAN. is allerfijnste steeds versch te krijgen. Huismoeders, denkt U er aande oude prijs 321/, cent. Dus niet verhoogd aooals zoo vele andere merken. Aanbevelend, Wij leveren U de beste Noordstraat C 33. HET DRANKWEER COMITÉ. ewondering van kenners dwingen af, omdat ze gebouwd zijn volgens de regelen der moderne technische •wetenschap. Agenten in iedereplaats Vraagt Catalogus, tevens afstandskaart. «npr m.v. RlityiELFABRICK v/n firma a-J!WF6ena Uw voordeel is het allerfijnste te gebruiken. De kwaliteit is de beste Ze kost maar 321/2 cent per half pond en is niet'verhoogd. Op de bons mooie cadeaux dank zy den grooten omzet. Aanbevelend, Middelburg Vlissingen Veere Gapingè H. F. Slootman, Zoutelande Lange Geere K 238. Meliskerke A. Janssns &Zoon, Weet kapel le Palingstraat. Gebrs. Sturm. W. Kesteloo. N. St. Joosland J. Joose. em kerke J. J. van Horssen. J. L. v. d. Velde. Aagtekerke Domburg Grypskerke Oostkapelle Serooskerke P. Leijnse. A. Spruyt. Gehr. Westerbeke. P. Faasse. J. Passenier. D. Everaers. S. Wisse. P. Willeboordse. Noordstraat C 33. ruim voorzien van Eau de Cologne en verschillende soorten Odeurs bij de maat, ook per flacon, de echte Karnemelkzeep groote stuk No. 340, Klaverblad Haarlem, puike Scheerzeep, witte mans Slaapmutsen. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt (naast de Ford-Autogarage). Beleefd aanbevelend, V -.'V :;V-> H .S -• f--? ■■■- I 1 t-H Vervolg in eerstvolgend nummer. Ter gelegenheid van de a.s. PINKSTERDAGEN geven wy van by aankoop van 2 pond A. B. H. Margarine of 2 pond Prima Margarine of 21/, pond Reclame Margarine en dan de Andere Boodschapen Halen in onze Filialen want daarby ontvangt U is het aangewezen adres en van ouds bekend waar steeds in goeden verschen staat te krijgen is. Stijgende omzetwant allerfijnste „DE ABDIJ' blijft dezelfde goede kwaliteit voor 32i/s cent per half pond geven. Komt U eens een half pond probeeren

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2