RECLiïE-DAGEN UESTA UIERZALF Neemt eens proef! ErniSHSi ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. II DMKER's MiaclelaiË, LOUIS DOBBELM AIS M, No. 32. Woensdag 12 Mei 1926. Dertigste Jaargang. BEVONDEN VOORWERPEN. Prima gebruikte Oames- en Heerenrijwielen. Mijnhardts Wist u dat? Heerenrijwiel. J. C. MERK. Handelsschool met 5 jarigen Cursus. (Hoogere Handelsschool). Handelsschool met 4 jarigen Cursus. Handelsavondschool met 4 jarigen Cursus. Vervolgcursus H. A. S. Cursus Staatspraktijkdiploma. J. VLEUGEL, zijn prima van afwerking en billijk in prijs. H. H. Hengelsportliefhebbers I UW ADRES Omdat 't zoo lekker is JAC. L. A. DE LAN6E, - Langeviele 208. MAISON DE BONNETERIE. „VITAMIN" Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers: LITTOOU OLTHOFF Postrekening 42280. Telefoon 238. De waarde van ons voedsel. Jonge spinazie. Knoop dit eens in Uw oor, het dient altijd ergens voor.... Rijstkoekjes. Hoedt u voor nierzwakte. Zsif b!J PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, $Jlddelhurg, Sn Gros. En Detal Advertentiën. Burgeiijkan Stand van Middelburg. Leden van M. B. B. en S. D. A. P. neemt U ook deel aan ons Lentefeest op HEMELVAARTSDAG? FIETSTOCHT vanaf „De Vooruit" 10 uur precies. Voor deelname per rijtuig bestaat nog gelegenheid. Aanmelding bij den Secretaris Dampoortsingel T 175b of zoover nog plaats 's morgens half tien aan „De Vooruit" bij de afrit. Programma tevens Bewijs van Toegang 10 ets. Jeugdbibl. Hemelvaartsdag gesloten. Vrijdag|14jMei geopend.|§j bxeerta bietten R. de STEUR, Korte Delft G 8. zijn in vollen gang. MAGAZIJN „DE V L IJ T" Langeviele bij de Markt. ZIE ETALAGE. W. KOSTEN. m Blauw50 ct. flood.... AO ct. óvoen...35 ct. Geel30 ct. 'j A «f7A3 Oude Volvette Kaas 20 ct. per ens Belegen 18 Jonge 15 Leidsche Kaas 16 Komijne 11 n Edammer 15 Zwitsersche Kaas 12 ct. per stuk. Korte Burg D 12, Middelburg. Giststraat - Middelburg. voor alle mogelijke soorten Isfbij J.fJ. COZIJN. Volkswarenhuis - Vliss. straat K 58 iJhJL,fSfSegasKSOtjajtoagBMS} r m M Jan tedacfif raad, en mei welke gevolgen Weg was ineens al z*n zorg en verdrieh llooif was sindsdien JeLaptón meer vertolgen. Waf was geleurd Ze gi lefplaafje'f nief? yTjjf J y f| *r ROTTERDAM. 'n Prachtige partij Friesche Nagelkaas, de echte oude! En 'n extra fijn partijtje Witte kaas a 10 cent per ons. Dito Komijne Kaas a 8 cent per ons. Heerlijke Edammers a f 1.75 per heele bol. LANGE DELFT - MIDDELBURG Uitgebreide sorteering JAPONNEN in Stof, Zijde, Mousseline, Katoen enz. Prima coupe. Nieuwste modellen. H^pT Voorradig In alle maten, "imi Prijzen: 5,50 6,75 7,90 9,25 10,90 13,90 15,00 16,75 18,00 19,75 22,00 enz. weet, dat OKKI NGA'S Gouda Kaas 110, 90, 75,60 en 45 ct. Leidsche Kaas 90, 75 en 45 ct. Edammer Kaas 75, 60 en 45 ct. Broodkaas met en zonder comijn 80 ct. Roomkaasjes van 1 en 2 pond 70 ct. Roomboter-Melange 70 ct. KAAS- EN VISCHHANDEL Noordstraat C 33 - Middelburg. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. De waarde van het voedsel dat wij nuttigen wordt bepaald door de hoe veelheid eiwit, vet koolhydraten, enz. (vooral de eerste) die het bevat. Ei wit is een stof, waarop het lichaam in het bijzonder prijs stelt. Het is daarom wel eens aardig om na te gaan, wat eenige gewone voedings middelen bevatten. Zoo zijn er velen, die groote waarde hechten aan het eten van vleesch. En toch, laten we nu eeas zien, wat 1 ons varkensvleesch bevat. We vinden dan slechts 15 gram eiwit, 37 gram vet 48 gram, dus bijna de helft, water (met zouten). Rund- vleesch heeft wat meer eiwit, 20 gram, doch slechts 6 gram vet en de rest. water (met zouten). Van al de vleesch- combinaties schijnt gerookte worst nog het beste te zijn. Want daarin vinden we ruim 27 gram eiwit, 40 gram vet en de rest water. Spek is arm aan water (slechts 15 gram) maar heeft 75 gram vet en niet meer dan 10 gram eiwit. Visch, ofschoon een uitstekend voedsel, kan, wat eiwit gehalte betreft, nog niet halen bij rundvleesch. Het heeft slecht 17 gram eiwit, en bevat, op 1 gram vet na, verder niets dan water met de daarin opgeloste zouten. Het voedzaamstc- van alle visch en vleeschsoorteo is wel stokvisch, welke bijna 80 gram eiwit bevat, 1 gram vet en de rest water. o Wilt u die lekkere jonge spinazie nu eens volgens alle regelen van de kunst klaar maken, zoodat ze ten volle tot haar recht komt Neem dan per persoon een pond spinazie, 10 gram boter, eL 2 reepjes brood en 5 gram boter, benevens wat zout en broodkruim. We moeten de spinazie zeer zorgvuldig uitzoeken en alle zaad jes eruit halen. Laat ze een tijdje in ruim water staan, om het zand te laten bezinken. Daarna wasschen, tot dat er helder water afkomt. Met het aanhangende water laten we ze dan zonder deksel gaar koken, hetgeen een goed kwartier kan duren. Dan in een vergiet laten uitdruipen en zoo fijn mogelijk hakken. Wrijf wat brood kruim met spinazie water fijn. Stoof de spinazie met boter en zout en voeg er het broodkruim bij. Dan op een schaal doen en netjes opmaken met reepjes in boter lichtbruin gebakken brood en vierde partjes hardgekookt ei 0 Tomaten schillen is dikwijls een lastig werkje. Eén hulpmiddeltje is, ze in heet water te dompelen. Maar nog beter is, de tomaat, heelemaal in het rond, te wrijven met den rug van een mes. Daardoor laat de schil los en kan deze gemakkelijker verwijderd worden. o De manier, waarop we onze eieren koken, is van invloed op de voedings waarde. In piaats van de eieren gedu rende St/g minuut in hard kokend water te liggen, verdient het aanbe veling kokend water in een. kom te gieten, of de pan met kokend water van het vuur te nemen, en daarin de eieren te liggen. Laat ze zoo 5 minuten staan. Dan zijn ze voedzamer en lichter verteerbaar. o Nu de kachels en haarden worden opgeborgen, kan er wel eens een roet vlek op kleed of goed komen. Maak die liever niet nat, maar strooi er zout op en borstel dan of met een harde borstel. Herhaal dit, tot de vlek ver dwenen is. 0 Menige vrouwenhand wordt nu ge tooid met nieuwe glacés. Maar om de eerste keer erin te komen, dat valt soms niet mee. Leg ze daarom tus- schen een vochtigen handdoek. Dat voorkomt het openbarsten bij het aan trekken. o Lakschoenen moeten we feitelijk dadelijk na gebruik schoonmaken. De De modder krijgen we er het beste af, als ze nog nat is. Want als die eenmaal opgedroogd is, krassen we licht de teere lak, bij het schoon- borstelen. o Wollen dekens wasschen, ook al zoo'n voorjaarswerkje. Als ze door en door gedroogd zijn, klop ze dan ferm uit met een mattenklopper. Dat maakt de wol licht en zacht. o Uitstapjes zijn nu aan de orde van den dag. Maar stel u eens voor, dat u, vroeg uit de veeren zijnd, tot de ontdekking komt, dat er geen schoen crème in huis is. Voor ditnooigeval kunt u zwarte en bruine schoenen poetsen met citroensap. 0 Te veel blauwsel in het waschgoed Doe het goed dan in een tobbe met kokend water en laat het daarin een halfuur staan Helpt dit niet voldoende, kook het goed dan, tot het wit is. 0 Ter afwisseling van de pannekoeken, kunnen we, zoo men wil voor „toe", wel eens rijstkoekjes bakken. We nemen ll/2 ons gekookte rijst (dat is rauw ongeveer een theekopje), 8 eet lepels suiker. 8 eetlepels bloem, 1 thee lepeltje kaneel, 2 eetlepels boter en een scheut melk (voldoende om een goed beslag te maken). De suiker, bloem en kaneel mengen we aan met de koude melk, waarna we er de rijst bijvoegen. Van dit beslag bakken we in de gewone koekenpan met boter, telkens van één lepel beslag, ronde koekjes. Als zoodanig zyn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. jute zak, een bal, penning, huissleu tel, zilveren ketting, sleutel, snoertje wit-zwarte kralen, gymnastiekschoen, een sleutel. b. Bij ingezetenentwee touwen, D* Leynse, Nieuwstraat Gr 224passer, mej- Bostelaar, L. Giststraat F 186 bol zwarte wol met priemen, J. Cappon, Noordsin gel R 64; pet, C. de Valk, Dampoortstr. 0 205uitlaatpijp van een motorrijwiel, Brouwer, Molenberg K 82 postduif, v. Westen, Schuttershofstraat K 122 sier speld, Mej. E. Berkelveld, Segeerssingel V 72 groote plumeau, B. v. d. Burgt, Bree E 133 kinderportemonnaie met inh., B. Everhard, Seisstraat Q 4; portemon- naie met inh. L. Verhulst, Arnem. pad T 240; jongenspet, P. Suurland, Zach. Jansenstr. S 87 tienrittenkaart Electr. tram, A. M. M. de Loolf, St. Jansgang 1 88 pakje inh. couranten, G. Pluijmers, Nederstraat O 194 bruine portemonnaie met inh., H. Pol vliet, Bree E 135 zwarte kinderparapluie, C. van Gemert, Oude Kerkstraat B 77 pakje veiligheidspelden, W. v. d. Broeke, Verwerystraat N 126; jonge postduif, J. Schutte, Sehuitvlotstr. O 288 boodschaptasch, T. Torbjjn, Seis straat M 52 paar nieuwe handschoenen, Mesu, Sleperssingel Q 128 bruine dames- handtasoh, A. Mulder, Vliss. straat K 44 een mansschoen, v. Puftelen, Korte Burg D 15 foto's en diverse kaarten, Davidse, Oud Arnem. pad T 92 bruine lederen damesportermonnaie met inh Boucherie, Nieuwe Vliss. weg 101. Inlichtingen aan het Bureau vau politie alleen des Zaterdags tusschen 7 en 8 uur. OVERLEDEN C. Faasse, 77 j. wed' C. Hubregtse. J. Olde Hensken, 60 j ong. z. A. I. Verduijn, z. 6 w. W. C. v d. Bliek, wed. van J. van Zweeden, 81 j Al wordt onnoemelijk veel last veroor zaakt door zwakke of zieke nieren, toch worden de eerste verschijnselen vaak ver waarloosd. De zorgen en eisehen van het hedendaagsche leven leiden tot nierzwakte, tengevolge waarvan het bloed niet behoor lijk gefiltreerd wordt. Zoodoende blijven vergiften in het lichaam achter, die de zenuwen aantasten, de gewrichten en spieren doen ontsteken en tot pijnlijke en zelfs ongeneeslijke nierkwalen aanlei ding geven. Rheumatische pijnen, hoofd pijn, rugpijn en kwellende blaaskwalen zyn er het gevolg vangij wordt zenuw achtig, prikkelbaar en moedeloos, ver moeid, afgemat en zwak, de eenvoudig ste taak schijnt u een zware last. Het is gevaarlijk deze waarschuwingen te veronachtzamen het verstandigst is de nieren zonder uitstel by te staan en te versterken. Foster's Rugpijn Nieren Pillen verster ken de nieren, zy maken u gezond en houden u gezond. Laat een flacon halen en overtuigt uzelf: tal van menschen in uw omgeving kwamen tot dezelfde onder vinding. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gij zeker zyt geen verlegen buiten- landsch goed te ontvangen. Prijs fl 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nierpü'en f$aagpiH»n Van 3-10 Mei. ONDERTROUWD: H. S. Boogaart, 36 j. en N. P. van der Werff, 21 j. A. R. Roth, 25 j. en L. de Kam, 23 j. H. A. Joosten, 37 j. en M. J. Huijs, 31 j. J. W. Y- d. Weert, 36 j. en E. L. Joziasse. 27 j. 0. Blanker 24 j. en M. Deïst, 22 j. A. Louwerse, 23 j. en J. M. Poortvliet, 21 j. J. Dingemanse, 31 j. en G. A. Sonius, 23 j. 4. A. Mantaan, 24 j. en S. H. A. Hekelaar, 23 j. A. J. Zutphen, 32 j. en M. Floresse, 27 j. BEVALLEN S. J. Dingemanse, geb. Wanjon, d. L. L. Duininck, geb. Rykse, z. M. L. L. Verhaar, geb. Goossens, d. J. M. Floresse geb. Bleuzé, d. J. de Nooyer, geb. v. d. Roer, z. W. Goedbloed, geb. Joosse, z. C. Janse geb. Poppe, d. J. C. M. H. Oldeman, geb. Kooman, z. Medewerking van „EXCELSIOR", „DE VOLKSSTEM" en de A. J. C. Bestuur I. v. A. TE KOOP Adres J. 't Gilde St. Janstraat. werken bij onregel- mafigen stoelgang zonder k ramp of pijn. Doos 60cent Pij Apoth. en Drogisten PLOKWORST, METWORST, Echte Berliner Saksische en Haagsche LEVER WORST, tevens Jonge Volvette en Oude belegen MEIKAAS is te verkrygen by Tegenover de St. Pieterstraat. Te koop een zoo goed als nieuw Adres Zacharias Jansen? traat W 186. Matten 140, 180, 79 cent, Matten per el 25 cent. Etamine voor Gordynen 14 cent. Landhuisstof 49 cent enz. Opleiding grootbedrijf en voortgezet handelsonderwijs. Opleiding kleinbedrijf. Tot de eerste klasse kunnen toegelaten worden, die de 6e klasse eerier lagere school hebben doorloopen, tot de 4e kl. H. H. S. die de 3e kl. eener H. B. S. hebben doorloopen of een daarmede gelijkgesteld diploma bezitten. In de eerste twee klassen algemeen vormend onderwijs, in de 3e klasse begint het handel sonder wy s. Onderwijs voor kantoor- en handelsbedienden en allen die overdag werk zaam zyn. Opleiding voor praktyk diploma boekhouden, talen, stenografie en machine- schryven. Toegelaten leerlingen die bezitten diploma H. D. S., H. A. S., H. B. S., M. U. L. O. Opleiding voor Staatsdiploma voor handel en administratie, Kon. Besl. 25 Juli '25, deelnemers in bezit van praktykdiploma of daarmede gelijk gestelde ontwikkeling. Aanmelding voor de scholen en cursisten voor 10 JULI a.s. by den Directeur, by wien alle inlichtingen] te verkrijgen zyn omtrent rechten, diploma's, sehool- geldregeling, enz. ijs Spreekuur aan schoolJDinsdagghalf 9, Woensdag half elf, Donderdag kwart over 3. De Directeur, NV Douwe Egberts Tabaksfabrieken JOURE -UTRECHT Beleefd aanbevelend, HWlfS A J Vervolg in eerstvolgend nummer. was de party alweer opgeruimd, maar zoo juist weder ontvangen: "isssuf niet alleen een waardevol middel is voor de genezing van zeere spenen en harde uiers, maar ook het melken gemakkelijker maakt, zoowel voor den veehouder als voor de koe. In busjes van f0.50 en fl.- Bij Drogistenen Winkeliers. 1 B Te Middelburg by Paul van Sluysj& Co. Voorradig by de maat beste kwaliteit EAU DE COLOGNE én verschillende soorten ODEURS, alsmede per flacon vraagt de allerbeste kwaliteit EAU DE COLOGNE Imperiale alleen in flacons, pry zen uiterst laag genoteerd, ook heb ik voorradig de echte Karnemelkzeep, groot stuk no. 340 met vogelplaatje Klaverblad HaarlemToiletzeep 363 puike Scheerzeep. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. ALLES PER POND. Beleefd aanbevelend, te koop, reu, 11 maanden ond, voor f 20,— Adres Korte Nieuwstraat 72, Vlissingw.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1