Wat Sdheelf ilgeheele Uitverkoop. HEERENRIJWIEL, A. KREYMBORG Co. I Uit de oude kast: PMster-laiMiM. Firma I. fHier» Kayser, is bests Tan alle. VESTA snoeten SPWT0L gebroken Ijswafels, nette Loopjongen Flinke Dienstbode een nette Dienstbode ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. D. C. Bouwense 5 Ziet onze speciale Etalage ummms Sloten, Krullen, Bijenkorf- spelden, Strikken, Knippen. I. RICHTER, MCHeS en KI DBKKHE'S IikMISMSI, D. C. Bouwense Personeel gevraagd. opmakso en vermen van Hoeden. SIGAREN, VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. De Wiel „Be la«He Boerin" No. 31. Woensdag 5 Mei 1926. Dertigste Jaargang. Ontvangen een prachtpartij Bij MAL60, Segeerstraat H 74. D. Koole, Melkhandel, tS 16 s prima droogblijvende Zuurtjes Be Winkel Boed en Goedkoop, Nouveauté's. TE KOOP DEKKER, Giststraat Nieuwste Modellen Qroote keuze. Hoe bescherm en bewaar ik mijn Bont- kleeding afdoende tegen mot? We! heel eenvoudig. 2 Poppewiegen en Hobbelpaard Itt ffiikke groots BI! Ml Tnig Ie Imp. zijn prima van afwerking en billijk in prijs. Porselein© Tafel-, Ont bijt- en Theeserviezen WASCHSTELLEN RUGZAKKEN. Een goed tehuis gezocht voor een klein Poesje. TE KOOP Een Heerencostuum Damesfiets te koop, prijs f 35.- Wij hebben Wist U dat Nette Werkvrouw Net Meisje Net fiink Meisje Net Meisje flink Dagmeisje Net Dienstmeisje Dagmeisje, Een dagdienstbode Nette Dienstbode Een nette Dienstbode flink Meisje-alleen als noodhulp Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Bltgever»! I.ITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Teletoon 238 GEVONDEN VOORWERPEN. Burgelijkon Stand van Middelburg. Het ligt niet aan het weer. bij PAUL VAN SLUWS Co. Vlasmarkt K 57, Nllddeiburo. En Gros. En Dataf. prirtia kwaliteit handwerk, voor slechts f 2.75, per kist van 100 stuks. Noordweg B 161. Alles onder ged. merk „Koena". a 10 cent per ons. NEEMT PROEF PRIMA SINAASAPPELEN 10 voor een kwartje. Prima versch gebrande 0LIEN00TEN 25 cent per pond. Gravenstraat 275. Wegens Opheffing der zaak Op alle artikelen geven wij de grootst mogelijke korting. Voorhanden veie Profiteer van deze buiten gewone gelegenheid. Kortedelft G 3 en F 25. een in goeden staat verkeerend tegen billijken prijs. ZIE ETALAGE. „Het Huis met de Roode Pilaren" (Schuin over de Nieuwstraat.) ROSKAM in de „Kleine Winst". OPFOKVOEDER van Firma S. DE VOS, Burg C 111. De drie flesschen samen ad f 1.85. ad fl.- per flesch. Gortstraat K 9-10, Middelburg. Gebruikt voor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende controle van het Scheikundig Bureau van Heer 6. VAK DER HARST. C. VAN DE VEN, Giststraat - Middelburg. Enorme Sorteering in Laatste nieuwe decor's, uitsluitend 1ste keus. Zeer groote keuze in Het allernieuwste. Voorradig ruime sorteering in Korte Delft G 3 ©n F 25. VOOR DE SCHOONMAAK Vloerzeilen, Tapis Beige Karpetten, Vitrage en Overgordijnstoffen. WEDEROM ONTVANGEN 18 Cent per half pond. TE KOOP. Prachtsorteering Sandalen Advertentie-Bureau LITTÖQIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. m Blauw.. 50 ct Rood.... 40 ct. Groen.35 ct. Geel30 ct J TE KOOP van 14 tot 16 jaar. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent, 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Bruine handschoen, sleuteltje, reken boekje, fietssleutel, rentekaart t.n. Brasser, een paar zwarte kinderkousjes, rapport boekje t.p. L. Provoost, alpacca-beursje, bruine dames-portem. inh. sluitzegels, dames-handschoen, mantelband, rijwiel- belastingplaatje 1926, zwarte muts, bruine mantelband en huissleutel. b. Bjj ingezetenenknipmes,' Bujjs, Teerpakhuizeustr.school-etui, Poortvliet, Seisweg R 146 nikkel horloge met ket ting, B. Vermeule, a.b. motorboot Wal cheren IIknipmes en kinderportem. M. Geense, 't Zand Breeweg D 145school- etui met inh., J. Reekers, Gortstraat K 25; fluweel taschje met inh., Bosschaart, Seisplein Q 279 schooltasch van wasdoek met inh., De Does, Wagenaarstr. D 93 schooltasch wasdoek, De Vos, Tramsingel 'tZand E 501 pak jutte zakken, Hu- brechtse, Domb.schuitvlot Q 215 para- pluie, De Boer, St. Janstraat H 89broche, N. de Noojjer, Zach. Jansenstr. W 71 belastingplaatje 1926, J. Acda, Sleepers singel Q 165 paar gr ij ze heeren-hand- schoenen en rozenkrans, Kloet, Vliss.str. I 164geldstuk, Pieters, Vlasmarkt K 150een zak blauw maanzaad, De Bruine, Hoogstraat I 131zilveren dasspeld, A. Jacobse, Seisweg R 139scheermes, A. Pouwelse, Wagenaarstr. E 116haarspeld, J. Laar, Langedelft A 89 collier (koralen) I. Maas, Gravenstraat I 287een duif (blauwe) Rooze, Penninghoek L 45een duif, Littoojj, Molstraat 90 bel.plaatje 1926, M. Joosse, Veerscheweg T 266; schroevendraaier en fietssleutel, v. Has selt, Brakstraat O 259 gouden broche, D. Slager, St. Sebastiaanstr. L 155 por- tem. met inh., portier meelfabriekpad- vindersmes, v. d. Weel, Penninghoek L 60bel.plaatje in etui 1926, B. Hendrikse, Koepoortsingel S 145 gouden sierspeld, O. Joziasse, Breestraat O 152paar gele dames-handschoenen, C. Dingemanse, Óud Arn.pad T 120 boodschaptasch, D. Goe man, Veerscheweg S 17 portem. met inh., C. Geldof, Veere 172a padvindersmes, J. Moens, Dokstraat P 160 kinderportem. met inh., De Lange, Penninghoeksingel L 70 jongenspet, S. v. Winkelen, Smoors gang S 148 gebreide kinder-paardentoom, Wichman, Pjjpstraat N 220vulpen, A. Geensen, Langeviele K 2Ö0een lap katoen, mej. Vader, Kleine Werfstr. T 39pakje bonnen van de firma Alb. Hein, Castenmiller, Kortedelft P 21manchet knoop (verm. goud) De Noojjer, St. Lau rens A 99paar glacé handschoenen, Refinierse, Noordsingel S 187. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tusschen 7 en 8 uur. Van 26 April tot 2 Mei. ONDERTROUWDJ. H. J. Pisealini, 22 j. en A. J. Abbenbroek, 23 j. C. J. Crucq, 30 j. en J. C. Onderdjjk, 22 j. J. Roelans, 33 j. en W. A. de Groote, 29j. M. van Westen, 26 j. en J. J. Nfipjes, 20 j. J. C. van Wezel, 21 j. en M. S. Goeman, 19 j. G. J. Baars, 22 j. en M. E. Raats, 24 j. 0. J. J. van Arenthals, 24 j. en N. A. P. Laban, 24 j. GETROUWD: C. A. Kamermans, 26 j. en J. de Rijke, 22 j. D. G. C. Verniel, 33 j. en C. P. de Swart, 26 j. J. A. Vis, 23 j. en P. de Lange, 27 j. BEVALLEN: J. C. Baars, geb. Sinke, z. F. C. van Houte, geb. de Brujjne, z. A. J. J. Evertse, geb. Metzger, d. OVERLEDENF. W. auf dem Brinke, 81 jweduwn. van M. F. Munters, H. Jonker, gehuwd met J. Prins, 68 j. Ondergeteekende beveelt zich beleefd uan voor het Hermina Mulder, Jodengang R 227e. TE KOOP een wit gelakt KINDER-LEDIKANTJE met BEDJE en een mooie PATHÉFOON met Kast. Adres Smoorsgang S 149e. Gjj behoeft bp vochtig weer niet rheu- matisch te zijn, als gjj slechts zorg draagt voor goed werkende nieren. Onder nor male omstandigheden stroomt door nw gestel rjjk bloed, dat de weefsels herstelt en voedt. Dit bloed zuiver te houden is de taak der nieren. Te veel werk, zorgen en weersverande ringen verzwaren deze taak, en dan kun nen de nieren overspannen worden. Zjj kunnen dan niet het urinezuur en andere schadelijke onzuiverheden behoorlijk uit het bloed filtreeren. Scherpgekante kris tallen vormen zich in de spieren, gewrich ten en weefsels der zenuwen. Dit leidt tot rheumatische aandoeningen bekend als spit, ischias of rheumathiek, naarmate de rug, beenen of andere deelen van het lichaam worden aangetast. Zoodra men urinestoornissen, rugpijn waterzuchtige zwellingen of andere ver schijnselen van een nieraandoening op merkt, gebruike men Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Zjj hadden succes, zelfs in gevorderde gevallen van nierkwalen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gjj zeker zjjt geen verlegen buiten landsch goed te ontvangen. Prijs f 1.75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nferpiiien MaegpüEen Zalf Bezorgt dagelijks aan huis Gepasteuriseerde melk per literfl. 18 ct. per l/s 10 ct. 1/4 Liter Slagroom 55 ct. /lo Liter 25 ct. l/a Liter Koffieroom 55 ct. l\i Liter 30 ct Yoghurt per flesch 20 ct. Karnemelkspap per Liter 12 ct. Karnemelk 10 ct. Friesche Roomboter per pond 110 ct. Onder Rijkscontrole. Adres St. Janstraat H 190. 's Avonds tusschen 7—8 uur. Waarom nog langer lijden als genezing mogelijk is Een paar druppels B.K.D., het middel tegen exzeem, uitslag, jeuk, zijn voldoende om deze huidaandoeningen te onderdrukken. Een verkwikkende slaap zal gevolgd worden door een aangenaam ontwaken. Gij zult U weer frisch en opge wekt gevoelen en het leven zal U opnieuw toelachen. Begin vandaag nog met een ïxb.ïs. behandeling. D D D. inflac. d0.75 enf. 2 50. D.D.D. zeep a f. 1.- Hj alle apoth. en drog. Wjj hebben voor U Aanbevelend, Voortdurend voorh. pr. malsche gek. Runderlappen 50 ct., Gehakt 50, Stukjes en Rollade 55 ct. per 5 ons. Gok puik Schapenvl. Voor f 10 aan bons wordt 25 ct terugbetaald bjj COHEN, Gravenstr. Een flacon Foster's Maagpillen bevat een maand gezondheid voor een familie. Zfi zjjn een uitstekend laxeermiddel, en beteren maagpijn, galzucht, het zuur, slechte spijsvertering, een beslagen tong, schele hoofdpijn, en verstopping. Foster's Maagpillen dienen in elk huis aanwezig te zjjn. Prjjs per flacon van vijftig versui kerde pillen f 0.65 in apotheken en dro gistzaken. Stroohoeden. Koopt een daarvoor speciaal bereide zak. Het is een Amerikaansche vinding. Uw geheele bontmantel, jas of jekker wordt in die speciaal bereide zak opgeborgen, welke voor de mot hermetisch wordt afgesloten. Mocht Uw bontwerk reeds door den mot zijn aangetast, dan zal dit insect, wanneer het kleedingstuk in zulk een zak is opge borgen, onherroepelijk den dood vinden, Zelfs indringen van stof in de zak is volkomen uitgesloten. Motzakken zjjn verkrijgbaar in de heeft ontvangen mooie zoete Druiven, fijne Peren, Appelen, mooie Zeeuwsche Aardbeien, flacons Vruchten 40 Cts., Tomatenpure 12 Cts., versche Asperges. LANGE BURG B 11. ■mui ,1 MBurwasaai® .i«AB Vraagt het uw ~wtn ke u etspa l flesch ZOETE WITTE PORT. 1 flesch ZOETE WITTE SAMOS-WIJN. I flesch ZOETE ROODE WIJN. Ledige flesschen ad 5 Cts. retour. FRAMBOZEN, CITROEN, PERSICO, ANNISETTE, LIKEUREN, TE KOOP Adres Zuidsingel 41. Adres Beenhouwerssingel K 3. Lange Singelstraat 171. verdwijnen spoedig dooreen pot Bij Alle Drogisten voordeelige aanbieding van MEUBELHANDEL P. J. JONGEPIER, Veersche Singel Middelburg. een groote zending KORTE GORTSTRAAT. Te bevragen Mevr. van Dein se, Balans D 4. KRISTALLEN GASKROON, GAS LAMP en PETROLEUMLAMP. Adres Kinderdijk 103 (beneden.) zoo goed als nieuw, voor half geld Adres bureau van dit blad. zwartbruin, Gummischoenen vanaf 70, 80, 90 ct., Vrouwen fl.Ook pracht- sorteering Wiegen, rieten Stoelen, Zieken stoelen en Mandenwerk. Alle reparaties- Ook nog beste soort witte Tennis, schoenen. DE MOLENAAR, Bree. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG s; 4k H NV Douioe [asêbk Tabaksfabrieken joude - urdeceit ëzÉmziï^ fëzmzzMM Een in goeden staat zjjnde Adres Nederstraat O 185. onderdeden Gascomforen voor Blauwbranders Petroleumstellen. REPARATIE INRICHTING. F. J. VAN AARTSEN, Spanjaardstraat. 6 MAHONIE GAATJES-STOELEN, 6 GESPIKKELDE MAT en 6 MAHONIE met TRYP. Adres Schoorsteenvegerssingel Q 71b. Gevraagd een AdresDENEVERS FRERES, Wijnhandel Langedelft. Naaisters, Leerlingen, Borduursters en Strijksters kunnen geplaatst worden Zeeuwsche Confectie Fabriek, Molenwater M 255-56. gevraagd. Adres M- Peterse, Langedelft 126. gevraagd voor halve dagen. Adres Zandee, Noordweg B 6. gevraagd, voor 's morgens. Adres de Blécourt, Heerengracht 36. gevraagd. Adres Nieuwe Poortstraat P 194. Terstond een gevraagd, niet beneden de 16 jaar. Loon f 4.per week. Adres bureau van dit blad. gevraagd, voor dag en nacht. Leeftijd 15 a 16 jaar. Kinderjuffrouw aanwezig. Adres Mevrouw Wolsky, Lange Delft 118. Gevraagd een Adres bureau van dit blad. gevraagd. Adres bureau van dit blad. gevraagd, in een klein gezin. Zondags vrij. Adres bureau van dit blad. gevraagd, tegen half Mei. Adres Mevrouw Graafhuis, Bogard- straat D 47. gevraagd voor 't Seizoen. Adres Pension Timmers, Domburg. Wegens verendering van werkkring der tegenwoordige vraagt Mevrouw MIDDELBURG, Markt C 9, met Sep tember een in klein gezin. Wegens teleurstelling terstond gevraagd voor dag of dag en nacht. Adres bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1