NIEUW ENGELAND, „F 0 C S" SPRUTOL Fijne Lederwaren. I. f Al Löö, KorleNoorflstr. 3, Helm Reclame-Aanbiedingen. Verkoophuis Gortstraat 18 Magazijn Je Zwaluw". 55 D. C. Bouwense H. RABBERS Co. 6 muuunnunutmnntmunnnmuuuuunmu u n u n m n n m u n n U H nu n n n n m m m u u n n u m u n un «J. GERRITZEN- 't Is uw Voordeel. ALBERT HEIJN, WEET U WEL, MONTUREN IN ALLE PRIJZEN. Gelogenheldskoopje. sproeten Ds stoute strokon van 80HF!E on F0SFJS, 4o Hatton&ongols. COLBERT COSTUMES Radiostoffen Blauwe Matrozenpakjes f 4,25. Gabardine Regenjassen en -Mantels Nieuwste kieuren Lakmantels f 10,75. HOLKA JASSEN EN -MANTELS f 17,00. Vitrages Karpetten 3x4 Tafelzeil Matten per @1 Kinderjurken Kinderpakjes Tafelkleedjes Kousen Heeren Overhemden Heeren Sokken Heeren Bretels Corsages Kinder Directoirs 29, 24, 11 cent 725 89 27 09 69 59 22 109 22 35 39 24 MIDDELBURG. Heeren- en Kinderkleeding, Stroo- en Vflthoeden, Overhemden, Dassen enz. Llii_ DRUKWERK. Fa LITTOGIJ OLTHOFF, Voor de Kuiken-Liefhebbers hebben wij Net Burgerhuisje. Wijnen en Gedistilleerd, Geld Hikliaar (aar Te Huur: een Bovenvoorkamer, Een nette Loopjongen Een net Jongmensch Een Werkvrouw Een nette werkvrouw Gevraagd een Werkmeisje Werkvrouw Nette werkvrouw Terstond een flink Meisje net Dagmeisje gevraagd, Eon Dienstmeisje Gevraagd een Meisje net Dagmeisje. Dagmeid. Net Meisje net Dagmeisje, Aankomend Meisje gevraagd een net Dagmeisje, Tersfond een flink Dagmeisje flink Dagmeisje. een Meisje Gevraagd een nef Meisje Dagmeisje gevraagd Voor soliede, degelijke en goed* koope Sleeding gaat men naar ISflagazijn Langedelft 147, Middelburg. Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën. Aanbevelend, KOOPT BIJ In dezen Schoonmaaktijd verknopen wij 2 pond Stijfsel a 16 32 2 pond Prima Leidsche Zeep a 14 28 4 pond Soda a 3 12 Totaal 72 ct. Alles te samen voor slechts CENT. Maandag 19 tot en met Zaterdag 24 April. Middelburg - Lange Delft B 116 - Tel. No. 480. OPRUIMING KERKHOVE, STOFFEN f6.00 per couponJ] A. KLAVER, Viasmarkt, Damestasschen, alle nieuwe modellen, Actentasschen, echt Leder f3,25 en f3,95. Schooi- en Muziektasschen zeer soliede en goedkoop. Portefeuilles, Sigarenkokers en Portemonnaies. K. Delft G 3 en F 25. Bedrijfskleding naar Maat. "35 KLEEDINGMAGAZIJN Prachtvolle sorteering in de nieuwste kleuren. Blauw diagonaal en moderne Fantasiestoffen f 9,50 f 12,75. f 15, f 17,50 f 20, en hooger. 5 Manchester Chauffeurs-Costumes. ZIE ETALAGE. ZiE ETALAGE. HHÏ M 0 n Enorme keuze in: Zeer scherp concurreerende prijzen. EEN SQED ADRES M VOOR ALLE SOORTEN H Kuikenrijst per pond 10 cent Kuikenvoer 11 Grutten 14 Hennepzaad 12 Limonadesiroop, Adres DE KEIJSERS CROON, Balans 61. Aanbevelend, L. ROOSE. De Coöperatieve Voorschotvereeni ging met Spaarbank te Middelburg heeft j-F- Advertentie-Bureau UTT00IJ OLTHOFF belast zich met het piaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. ALBERT HEIJN. Deze reclame is echter alleen geldig van A.H. Huishoudzeep p. dubbelst. 18 Zeeppoeder per pakje 12 Amoniakzeep per stukje 171/2 Toiletzeep per stuk vanaf 10 Luxe doozen Toiletzeep inhoudende 3 stuks 35 Lux per pakje 30 Rinso per pakje 16 Florzeep per pak 25 Crème Tinten per pakje 7 A. H. Blauw per zakje 4 Gloor per pakje 6 Urling's Patentstjjfsel per pakje 16 Dujjvis Glansstjjfsel per pakje 15 Vim per bus 25—45 Brasso per busje 131725 Brandspiritus per flesch 25 A. H. Schoencrême per doos 20 Lucifers A. H. per pak 10 Lilliput per pak 8 Wrjjfwas per pot 30 Linoleumwas per bus 2962 Kaarsen per pak - 36 Zout per pond 5 Kaol per busje 11 Zebra Kachelglans per stuk 4 Pasta per doosje 718 Globe Poetsextract per doosje 5—10 A. H. Schuurpoeder per pakje 5 Closetpapier per rol 10 Nachtpitjes per pak 121/, Thee- en Nachtlichtjes p. pak 35—40 R. No. 197. van enkele zeer voordeelig ge maakte Meubeltjes, als: achtkantige, ronde en vierkante Tateltjes en nog enkele Kapstokken, alles massief eiken. Let wel eigen werk, wees vlug, het is een koopje, bij Meubelmaker, Vlissingschestraat. N.B. Reparaties aan alle Meube len worden met vakkennis uitge voerd. dat wij buiten onze „Merkenglazen" ook Brillenglazen leveren in onderstaande prijzen Spheriscb F 0.50 Cylindrisch 0.75 Gec. cylindrisch 1. Menisken 1. Leden Ziekenfondsen gebruik. 10°/0 korting. WETTIG GED. Wjj hebben beslag gelegd op een schitterende partij voor Heerencostumes enz., in 26 verschillende kleuren en kwaliteiten. Deze coupons meten 5 el, ruim vol doende voor groote maat Heeren- costuüm. Er zijn slechts circa 100 lappen, deze moeten in twee weken weg wezen, Dus 5 el beste stof voor f 6.—. tegenover Bakker Coumou. verd-vijnen spoedig dooreen pot Bij Alle Drogisten 91. Maar bij de gevaarlijke bocht slingert de rol los en gaat in suizende vaart! de heling af, naar beneden. Nu hebben Boefie en Foefie geen^schik meer. Want beneden in de diepte stroomt de beek. 92. Aan den oever daarvan zit baas Reiger op zijn gemak te visschen. Gisteren" heeft hij een slechten dag gehad. En hij zal van daag zijn schade eens goed inhalen. Geen vischje of kikker zal hem ontsnappen. 93. Daar suist iets vlak voorbij hem en plompt met een geduchte plons het water in. Baas Reiger krijgt kippevel van de schrik. Hij ziet een paar lange dunne staarten boven het water uitsteken. 94. Dadelijk springt hij overeind, grijpt de staarten vast en vischt de twee deugnieten uit het water op. ïntusschen zijn baas Lang oor en Gerrit Zwartrok naderbij gekomen en deze gelegenheid laten ze niet voorbijgaan. s O ■o s O JE k O O s0 o ■8 10 5 2 Voor Kleeding naar Maat Stalen en Modelboeken op aanvraag met 6 maanden garanre voor water-dichtheid. 8 8 S 2 01 X SL 2 ELECTRISCHE DRUKKERIJ Ui MIDDELBURG H Uit de hand te koop en spoedig te aanvaarden Zeer gerieflijk. Centrum stad. Brieven onder letter A.C. bureau v. d. blad Drinkt onze heerlijke in alle smaken verkrijgbaar. Ook onze hjne MURILLO zoete roode Wijn. Inlichtingen verstrekt de kassier C. A. MINDERHOUT, N. Poortstraat 194. met gebruik van Zolder en voorzien van electrisch licht. Te bevragen Eigenhaardstraat P 210. Voortdurend voorh. pr. malsche gek, Runderlappen 50 ct., Gehakt 50, Stukjes en Rollade 55 ct. per 5 ons. Ook puik Sehapenvl. Voor f 10 aan bons wordt 25 ct. terugbetaald bij COHEN, Gravenstr. benoodigd. H. MEIJER, Langedelft I 36. gevraagd voor winkel- en magazjjnwerk. Zich aan te melden 's avonds na acht uur bij D. C. Bouwense, Kortedelft G 3. gevraagd. Adres Oude Vliss. weg E 191. gevraagd voor het schoonmaken van kantoorlokalen enz. bij Fa. D. de Jager Jr., Langedelft. voor één dag in de week. Adres Rouaansche kade G 142 boven Terstond gevraagd voör de schoonmaak. Adres Langeviele K 236 (beneden). gevraagd. Adres Mevr. Graafhuis Bogardsi*. D 47, gevraagd, niet beneden de 16 jaar. Zondags vrij. Adres Wagenaarstraat C 113. In eenvoudig gezin niet beneden de 16 jaar. Adres bureau van dit blad. gevraagd, niet beneden de 16 jaar. Adres Minnaar, Emmastraat W 109. voor de morgenuren. Adres bureau van dit blad. Voor direct gevraagd een Adres Veersche Singel 85a. Gevraagd een flinke Adres Loskade P 146. gevraagd voor bediening in salon. Adres Markt C 5. Gevraagd een leeftijd 16 jaar. Adres bureau van dit blad. voor de morgenuren. Te bevragen Jas mijnstraat W 173, tusschen 7 en 8 uur nm. Aan hetzelfde adres een DAMES FIETS te koop. Mevr. de Jong, Loskade, vraagt tegen 1 Mei niet boven de 16 jaar. gevraagd, loon f 4per week, niet be neden de 16 jaar. Adres bureau van dit blad. Mejuffr. Meijboom, Langeviele K 234, vraagt een Mevrouw Hackenberg, Burg B 2, vraagt voor de morgenuren. voor de morgenuren. Zich aan te melden Dam F 97. tot 's middags 3 uur. Aanmelding Lange Gortstraat K29—30. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4