PRIMA COSTUUM Predikbenrtenbriefje Vermist een GELE POES Magazijn „De Zwaluw". TR&NSV1LU HEEBEN-Bijwielen. DIlES-BIjWIELEN in Old England H. MEYER, DAMES JAPONNEN Miisjes gevraagd. NIEUW ENGELAND, Verkoophuis AMERIKAAN Verkoophuis „Amerikaan", voor Middelburg. PT PRIJS 2 CENT. Siarmpziji J. G0PP00LSB, O s f 76,00 f 81,00. p J. J. COZIJN, Volkswarenhuis A HGERGI MODE-ARTIKELEN. vanaf f8,50. Prachtige Kinderjurken PRIMA COUPE. Bij de Firma Si Ml OS, larkt, ABONNEERT U op het Verkrijgbaar bij de drukkers LITTOOIJ OLTHOFF en bij alle Boekhandelaren en bij Dhr. Schroevers, Jasmijnstraat. Benedenwoning of Vrij huisje, een Motorfiets, Voor de Kuiken-Liefhebbers hebben wij: Hoeren- en Dames- RIJWIELEN een bekwame NAAISTER, De stoute streken van BOEFIE en FOSFiH, <!e KattenS>en§e!s. .rlr, O model POPULAIR, Langedelft H 4, Middelburg. NOUVEAUTÉ'S OVERHEMDEN DASSEN SOKKEN Bretels, Sokhouders GROOTE KEUZE IN in alle moderne kleuren nette Loopjongen. eenige Jongens gevraagd Nette Loopjongen Loopjongen. Werkvrouw, net Tweede Meisje. Een flink Dagmeisje een net Meisje, een net Dienstmeisje. Een Dienstmeisje Een flink Dagmeisje Net Dienst- of Dagmeisje Een net tweede Meisje. Dienstbode gevraagd. Nette Dienstbode, Aankomend meisje gevraagd. flinke Dagdienstbode. flink Dagmeisje een Meisje Dagdienstbode Een Dagmeisje Voor soliede, degelijke @n goed~ .koope Kleeding gaat men naar JVIagazijn Langedelft 147, Middelburg. Voor soliedo personen ook op gemakkelijke betaiingsconditiën. v Aanbevelend, J. GERRITZEH. Wanneer U een voor LAGEN prijs wenscht, koopt dan in het Wij leveren CONFECTIE van de beste Fabrieken uit Nederland. Lange Noordstraat C 24, naast R. K. Kerk, Middelburg. MEUBELEN. Nederstraat O 195. Kuikenrijst Kuikenvoer Grutten Hennepzaad per pond 10 cent 11 14 12 met Vrijwiel, Gesloten Kettingkast en TRANS- VALIA-banden' slechts Agent voor Middelburg: C. L. JONGEPIER, Langeviele ALS HET VOORJAAR WORDT Prima Heeren Costumes. Dames Schoenwerk. Ellegoederen Heeren Hoeden en Petten, Dames Kousen Corsetten. Onoverwinlijk VLISSINGSCHESTRAAT K 56. Alle veranderingen aan de Confectie geschieden gratis. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten. 75ct- j^^^Laxeer-Tabletten 60<* Hoofdpijn-Tabletten 60«- LANGEDELFT, Hoek ST. JANSTRAAT. ZEER VOORDEELIG. een nette Werkvrouw of Meisje. Gasthuis Middelburg. een net Meisje, DIENSTBODE Te huur gevraagd voor klein gezin huur f 4,50 a f 5,50. Brieven onder No. 4 bureau van dit blad. TE KOOP merk „Pope", Adres L. Buijs, Nederstraat 192. Meubelmagazijn „Crooswijk". Levert prima afgewerkte Zie étalage. Lage prijzen Aanbev., J. J. VERSTELLE, Nieuwstr. Steeds goedkoope SIGAREN in kistjes van 50 stuks f 1.50, f 1.60, fl.75 enz. Rookt de Nieuwe Cuba groote 4 cents sigaar. Verschillende soorten TABAK en SIGARETTEN. VLAG 9 cent per pakje. Verzoeke beleefd terugbezorging tegen belooning St. Pieterstraat 67-68. Eenige gebruikte TE KOOP. Adres FONGERS, Langedelft. Vet Spek 50 ct. per pond, Gesmolten Reuzel 70 cent per pond. Alles van eigen geslachte Varkens. GEVRAAGD voor het Atelier. Adres Firma S. Wiener Co. T jf\ j IJ. °)J 13 87. Den volgenden morgen hebben Boefie en Foefie weer wat anders verzonnen. Ze zien een zware rol, waarmee werklieden den weg gelijk hebben gemaakt. Die rol brengt hen op een prachtig plan. 88. Stilletjes maken zij het zware werktuig achter aan de tram vast. Ziezoo, nu hebben ze een eigen bijwagen om een prachtig ritje te maken. En als Qerrit hen merkt kunnen ze gauw genoeg wegloopen. 6 1 1 II 1, o UI 1 S/9- 89. Gaat dat eventjes fijn! Boefie en Foefie hebben schik voor zes. En Gerrit staat op het voorbalcon met Langoor te praten en heeft er volstrekt geen erg in, dat er zoo'n rare bijwagen achter zijn tram rijdt. 90. De tram gaat al sneller en sneller. De rol maakt soms luchtsprongen en dan moe ten de rattenbengels zich goed vasthouden om er niet afgeworpen te, worden. Maar ze vinden hun reis hoe langer hoe mooier. -• I voorzi voorzien de vogels zich van andere veeren en ook de menschen verlangen dan andere kleeren. Derhalve is het thans wel de moeite waard onze collectie eens door te zien. Geen geldzorgen meer. Maakt gebruik van deze koopjes. Door de lage frankenkoers leveren wjj aan onderstaande prjjzen. Wij maken het publiek er op attent, dat wjj geen Costuums verkoopen in de prijzen van f6.50, f8.50, f10.f 12.50, f15.daar wjj dan voor de kwaliteit niet kunnen instaan. Waarde f 30.— 35— 40.— 45.- 50.- 55.- 60.— 65— 70.— Voor f 16- 30.- 32.50 35.— 18.— 20— 22.50 25.— 27.50 Werkmans Goederen. Blauw Keper Jassen, Broeken, Kielen Manchester Jassen, Jekkers en Broeken Slagers- en Kruideniersjassen, Koks- en Bakkersbuizen, Operatie- en Laboratoriumjassen, Dames- en Heeren Stofjassen, Simson Jassen en Broeken met 2 jaar garantie. Onze colleetie LINGERIE voor het Zomerseizoen hebben wjj ontvangen en voor prijzen waarvan U versteld zult staan. Dames Hemden 55 et., 69 ct., 89 et., 95 ct., f 1.25 prima linnen. Pantalons 55 ct., 69 ct., 89 ct., 95 ct. en f 1.25. Combinations 95 ct., fl.10, fl.25, f2.en f2.25. Directoir Pantalons 26 ct., 30 ct., 34 ct., 39 ct., 45 ct. VLOERKLEEDEN en KARPETTEN bijna voor niets. Werkschoenen prima, met garantie, per paar f5.50. Dames Pantoffels, leeren zolen en hakken, per paar fl.25. Kinderschoentjes 65 ct. per paar. Pracht Box Heeren Schoenen f5.50, f5.75 per paar. Dames Eén-band Schoen per paar f2.85. Trype Dames Pantoffels fl.75 per paar. worden voor alle prfizen opgeruimd. Sportflanel 25 ct. per el. Linnen Bedde- bont van 85 voor 45 ct. Japonstof 24 ct., 80 ct. en 45 cent per el. Sokken, Bretels, Sokhouders, Dassen, Boorden en Zelfbinders. Pracht Kleed hemden in 65 soorten worden voor een spotprijs van de hand gedaan. in 85 soorten 16 cent, 22 cent, 28 cent, 35 cent, 49 cent, 75 cent. Garantie-Kousen van f3.65 per paar, bjj ons voor f 1.49 per paar. Groote sorteering uit voorraad leverbaar, zooals gewone modellen, Veter- looze Corsetten, Elastieke Positie-Corsetten, Corsetten met elastieken binnen band. Wjj leveren Corsetten voor zware figuren. zijn wjj in Parfumeriën, Kammen, Pfipen, Portemonnaies, Damestasschen, Portefeuilles en alle F'fine Lederwaren. LET WEL OP HET ADRES Bij Apoth. en Drogisten GROOTE SORTEERING Gevraagd een Adres H. Mefier, Langedelft. Terstond voor Teenschillen. Adres H. van Driel, Langeviele K 390. gevraagd. Adres O. O. Meinsma, Langedelft. Gevraagd een nette Adres L. B. de Nfis, Lange Delft. Gevraagd voor den Vrijdagmiddag Adres Veersche Singel S 142. Gevraagd een nette by Graafhuis, Bogardstraat D 47. Adres Puddingfabriek Van der Klepn Co. Gevraagd een Mevrouw Vas Visser, Spanjaardstraat F 82a, vraagt met 1 Mei ongeveer 15 jaar, van half 94. Aanmelden na 7 uur 's av. gevraagd. Zondags vrij. Adres Veersche Singel S 140. GEVRAAGD voor de morgenuren, van 82 uur. Adres Tramsingel E 14. Mevrouw Van der Poel, Lange Burg C 93, vraagt per 1 Mei a.s. gevraagd, niet beneden de 16 jaar. Adres Minnaar, Emmastraat W 109. gevraagd, 's Zondags vrij. Adres St. Pieterstraat F 53. gevraagd, niet beneden de 15 jaar. Adres Nieuwstraat G 221. Mevr. Verhey, Dwarskade 108, vraagt Met Mei een Adres bureau van dit blad. Mevr. Simons, Tramsingel, vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige met Juli een eenigszins met koken bekend, tweede meisje aanwezig. Een net Adres M. van Flierenburg, Koepoort- straat E 62. Gevraagd met Mei of later een Te bevragen Rouaansche kade G 158. boven. Terstond een gevraagd niet beneden de 16 jaar. Adres bureau van dit blad. Gevraagd voor de morgenuren. Adres Londensche kade 68. Een nette gevraagd. Adres Lange Noordstr. C 84. Gevraagd voor deftig gezin te Rotter dam, een nette (liefst in Zeeuwsch costuum). Loon f 45. per maand. Inl. te bek. aan Willemsen's Dienstbodenkant. Noordweg 47, M'burg. gevraagd. Adres bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4