Een verstandig Meisje verlooft zicb Denevers Frêres, er o! Beuzekoopjes Roomkaasjes H# Nette M gevraagd. Ëan solied adres voor DE DRIE SPUITEN, UIA 1. DRONK RADIO Ernstige Vraag. TOR EN-M AIZ EN A. een mooi Winkelhuis ALBERT HEIJN. Uwe Wijnen. ■WIE ruil- El HEI1ÜL, Terstond PUROL Elpte Camp,-, Jonge Dames- en DAMES-JAPONNEN. TE KOOP CHRISTOFLEZILVER. Juwelier R. VERHOOG, Kleedingmagazijn J. HOOFTMAN Jr. [VLASMARKT. Vf*) Zh sts scée yee/ccye-ft/xurtz/a ,e v^ovr^ocaAd^ee/Zy fócwe/z- -zee/i,d/x yetzAye/Zs o&orsde /reacts/. c'c/dudd/cccii/ cvzarde v€/d/'uds-5. IN HET GEBRUIK DE GOEDKOOPSTE ,omzda£x& da/zyerdszy de/Zy tno/zd /iocccd xda/c cwzdere seoz?6e/z/. BiEU csyoeouu NOUVEAUTE's Naaisters en Leerling-Naaisters. Hkwdditlvwkm. dmn ie ^wjmi 'SCvtïtn. eJ&tfiétHQ/PrSï. SPECIALE SOEDKOOPE AANBIEDING Bloemist*»BALJEIL I. RICHTER, Zuivere Natuurwijnen NIEUW ORGEL. AAN ALLE E1SGHEN DER o GEZONDHEIDSLEER VOLDOET. M. H. BOASSON ZONEN. Firma J. A. PIETERS Kinderwagen te koop. BOLSER, Spuistraat 108. li KLEEDING NAAR MAAT. Installatie-Bureau Firma DE J0IM6 Co. Wenscht gij flinke gezonde kinderen pakje Delicatesse Pudding cadeau. Seisweg H 235 - Tel. Int- 353- Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken. Groote en Jardiniere Varens. Ruime ke.u z e in FA LM FN en andere SIERPLANTEN. Diverse Bloeiende Planten. - Sierkurk. Makart-Artikelen. Billijke Prijzen. en koopt de RIN G bij - v.h. S. DE VOS, - Burg C 111 - Middelburg. 60EDK00PE KUNSTWIJNEN p fl. Middelburg. Agent :"C.|W. A. VAN DE VEN, zijn er steeds te doen in LAN6E DELFT B 120. Zie Etalage. Zie Etalage. thans 70 cent per stuk. W. P. MALJERS. Markt. Mag. DE HONDT, Dam. met doorloopende harp, 13 Registers, 5 jaar garantie, prachtige Kast, voor spotprijs te koop. Levering franco, ook op gemak kelijke conditiën. Korte Burg A 33, Middelburg. Thans hebben we de nieuwe modellen d^r Heeren Costumes in de moderne dessins voor radig. Reeds in prijzen van f 15.00 brengen we nu een schitterend Costuum. Ook in Gabardine Jassen en MODE-ARTIKELEN hou den wij groote sorteering na. Reclame Whipcord Costuum f 17.50. in zwarte en gekleurde Zijde voor Costumes en garneering. Op de Zeeuwscha Confectie-Fabriek kunnen geplaatst worden bekwame NAAISTERS, loon van 8 tot f 14,- naar bekwaamheid en LEERLING-NAAISTERS met dezelfde vooruitzichten. Aanmelding dagelijks van 9-12 en van 2-6 uur. Vergoeding tram en trein. Meubelen, Gordijnen, Tapijten, Linoleums, Loopers, Karpetten, Reparatiën enz. BLIJFT A. M. HOFMAN, VLASMARKT K 150_- MIDDELBURG. Levert steeds prima Roode Port Port per Literflesch f 1.00 Witte Port Port per Literflesch f 1.00 Bloedwijn per flesch f 1.00 Samos per flesch f 1.00 Roode zoete Afrikaansche Wijn per flesch f 1.00 Bergerac per flesch f 1.20 Bier, Wijnen, Limonades en Gedistilleerd. Wesikapslsche Blauwe 30 Ct. p.5 H.6 Bravo's 25 Blauwe en Gele 20 Biauwe Drielingen 15 Bij 35 K.G. wordt aan huis bezorgd. Je Goedkoopste Adres J. C. BOUWENS, Mr. Smid, Juist geïmporteerd Prijs per flesch slechts f 1,30. Denevers Frères, Magazijn KORTE DELFT G 4-5, - MIDDELBURG. - 1ste klas Huis voor Lingerie's, Corsetten, Zakdoeken, Kousen, Wollen en Katoenen Stoffen. Korte Delft F 22 - Middelburg. Vraagt uw winkelier op drukken stand. Brieven onder motte Winkelhuis bureau van dit blad. KOOPT BIJ 'T S3 UW VOORDEEL. Pf» VANAF ZATERDAG 10 APRIL als Extra Reclame bij aankoop van ieder pond A.H. Margarine of Melange een ALBERT HEIJN, HET BESTE DER ZILVEROPLAAG-METALEN. Uit voorraad leverbaar. Voor Walcheren Aileenverkoop LANGEDELFT B 138. Telefoon 237. Indien gjj belangstelt in inplaats van de vele aangeboden drinkt dan liever een glas minder, maar stelt prijB op kwaliteit en koopt dan in dezen bekenden OUDEN WIJNHANDEL Fransche Appelwjjn uit Normandië (zoet en droog) f 1. Maskarawjjn, donker roode Afrikaansche Wijn f 1. Mystellawjjn, fijne zoete roode Fransche Wjjn f 1.25 Roode Zoete Afrikaansche Wjjn f 1.40 Witte Zoete Italiaansche Wjjn f 1.40 Zoete Turksche Wjjn f 1.40 Chateau Bellegarde, oude Bordeaux f 1.25 Afrikaansche Missie wjjn der Paters van Algiers, zeer fijn f 1.30 Chateau Montbazillac,Witte Bordeaux f 1.30 Fruit Brandy, ter vervanging van Inmaakbrandewjjn voor het zelf maken van Boerenjongens per Liter f 2 20 En ook als Brandewjjn te gebruiken Advocaat op Brandewjjn f 2 25 en f 2.75 Fransche Cognac f 3.50 en f 3 75 Wjjn handelaren Likeurstokers Wenscht u een goede NAAIMACHINE tegen billgsan prjjs koopt dan een Lange Singelstraat 171. I» W LOUIS DOBBELMANN - ROTTERDAM. Adres Bagjjnhof E 199. Korte Noordstraat L 134, - MIDDELBURG. - Het beste en vertrouwdste adres voor nadat men zich gebrand of bezeerd heeft, moet men de beschadigde of verwonde plekken behandelen met Doos 30 ct. Een goed onderhouden Adres Nieuwe Haven I 117. Telephoon 337. voor nieuwe WASCHMACHINES a 37,50 en GEËMAILLEERDE KEUKEN FORNUIZEN is bjj Wagenaarstraat, Middelburg. uit de wjjnbergen der Witte Paters van Algiers. Wilt gjj iets fijns en goedkoop, drinkt dan deze geheel zuivere Natuur wijn der Paters. Drinkt liever een glas minder, maar drinkt niet de vele aangeboden Kunst wijnen. Ook zeer geschikt voor fee3ten, partgen, zieken en herstellenden. Alleen ve koop WIJNIMPORTEURS MIDDELBURG. ,4. Aanbevelend, DAMES-JAPON. Wol Popeline met lange mouwen, nieuwste kleuren 10.50 DAMES-JAPON. Zware Wol Popeline gepliseerde Rok, gegarneerd met wit kraagje 13.50 DAMES-JAPON. Prima kwaliteit Wol. Traivers met geplieeerde Rok, kleuren Opera, Bois de Rose, Lavendel 15.50 DAMES-JAPON. Zware Ribs Travers, gemaakt met nieuwste goudgarneering, mod. kleuren, 19.50 Komt en laat ons U demonstreeren. Onze toestellen voldoen den meest verfijnden mu ziekliefhebber. Ouze toestellen zjjn niet te evenaren. Onze toestellen zjjn laag in prjjs. SSit;gj s -1T ONZE MARGARINE PRIJZEN zjjn 40, 50, 60 per pond EXTRA FIJNE MELANGE 75 per pond MIDDELBURG, Lange Delft B 116. Tel. No. 480. R. No. 175, VLISSINGEN, Nieuwendjjk, Scheldestraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3